SID:Kwalificatie-tech: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 198: Regel 198:
 
Deze test gaat na of substituties goed worden afgehandeld. Er worden geen voorbeelden van PGN's genoemd want deze worden geblokkeerd na het eerste gebruik. Om deze blokkade op te heffen kan contact opgenomen worden met Kennisnet. Neem zelf vijf PGNs (of GUIDs voor docenten) en doe de test daarmee.<br/>
 
Deze test gaat na of substituties goed worden afgehandeld. Er worden geen voorbeelden van PGN's genoemd want deze worden geblokkeerd na het eerste gebruik. Om deze blokkade op te heffen kan contact opgenomen worden met Kennisnet. Neem zelf vijf PGNs (of GUIDs voor docenten) en doe de test daarmee.<br/>
   
'''Substitutie 1'''
+
'''Substitutie 1'''<br/>
 
Deze test valideert of een substitutie goed wordt afgehandeld. Tevens wordt gevalideerd of de foutmelding goed wordt afgehandeld door het systeem als het oude PGN wordt gebruikt.
 
Deze test valideert of een substitutie goed wordt afgehandeld. Tevens wordt gevalideerd of de foutmelding goed wordt afgehandeld door het systeem als het oude PGN wordt gebruikt.
   
Regel 214: Regel 214:
 
<br/>
 
<br/>
   
'''Substitutie 2'''
+
'''Substitutie 2'''<br/>
 
Deze test gaat na dat een substitutie niet voor een tweede keer naar eenzelfde nieuwe PGN kan worden uitgevoerd. Deze situatie komt voor als aan twee leerlingen (die niet op dezelfde school hoeven te zitten) hetzelfde nieuwe PGN krijgen.
 
Deze test gaat na dat een substitutie niet voor een tweede keer naar eenzelfde nieuwe PGN kan worden uitgevoerd. Deze situatie komt voor als aan twee leerlingen (die niet op dezelfde school hoeven te zitten) hetzelfde nieuwe PGN krijgen.
   

Versie van 21 aug 2018 13:32

Kwalificatietest – services

Dit document beschrijft een deel van de kwalificatietest voor aansluiting van een systeem op de Nummervoorziening. In dit deel wordt geverifieerd of het aansluitende systeem op de juiste wijze de API van de Nummervoorziening aanroept, en of de foutsituaties die voorkomen correct worden afgehandeld.

De kwalificatietest wordt gerund op de kwalificatieomgeving. Deze test wordt doorlopen door een verantwoordelijke van het aansluitende systeem, in het bijzijn van een implementatie engineer van Kennisnet. De verantwoordelijke van het aansluitende systeem voert de gevraagde tests uit volgens de voorschriften. De implementatie engineer beoordeelt of de test volgens de beschrijving is uitgevoerd en of het antwoord voldoet aan de gestelde eis.

Info.gif Het endpoint van de service op de kwalificatieomgeving is https://service-q.ketenid.nl/eck/ws/201703/

Om deze omgeving aan te kunnen roepen moet het aanroepende systeem een PKI Overheid certificaat gebruiken. Het SERIALNUMBER veld in het subject van dit certificaat wordt gebruikt om het aanroepende systeem te autoriseren. Autoriseren van aansluitende systemen vindt plaats in de beheerapplicatie van de kwalificatieomgeving.

Info.gif De URL van de beheerapplicatie op de kwalificatieomgeving is https://beheer-q.nv.kennisnet.nl/admin/

De service tests zijn beschikbaar als SOAPUI project. In dit project is een testsuite opgenomen. Hierin is geïllustreerd welke requests er van het systeem worden verwacht, en welke responses de Nummervoorziening daarop geeft.

Info.gif SOAPUI 5.2.1 en 5.3.0 gebruiken hun eigen, verouderde, Java runtime. Deze versie heeft niet de juiste SSL ondersteuning om met de Nummervoorziening te communiceren. Je merkt dit aan de foutmelding "javax.net.ssl.SSLException: Received fatal alert: protocol_version". SOAPUI 5.4.0 gebruikt wel de meest recente Java versie en werkt met de Nummervoorziening

Let op
Deze testen hebben tot doel het verkrijgen van zekerheid dat het gebruik van de Nummervoorziening niet tot operationele problemen leidt in het normale dagelijkse gebruik op school. In de test worden doelbewust manipulaties gevraagd die tot uitzonderingen leiden. Als een manipulatie niet door normale gebruikers en beheerders van het aansluitende systeem kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat het systeem hiertegen beschermd is, dan geldt de test op dit punt als geslaagd.

Ping test (service: ping)

In deze test wordt de connectiviteit, certificaat-verwerking en WS-Addressing getest. Als het aansluitende systeem de ping service niet ondersteunt, voer deze test dan uit met de service retrieveChains.

Request 1

 1. Stuur een ping request.

Response 1

 1. Stel vast dat het antwoord geen SOAP Fault is

 2. Stel vast dat het antwoord de huidige tijd bevat in het veld Envelope/Body/pingResponse/systemTime (bij gebruik van retrieveChains, stel vast dat de reponse een geldige chainId bevat).

Request 2

 1. Stuur een ping request. Pas de WS-A From: header zo aan dat deze alleen http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous bevat, dwz geen geldig oin.

Response 2

 1. Stel vast dat het antwoord een SOAP Fault is
 2. Stel vast dat de foutmelding is “Technische fout: het request bevat geen (geldige) From header.”

Request 3

 1. Stuur een ping request. Pas de instelling van het systeem aan zodat er een WS-A From header wordt gestuurd met een onbekend BRIN nummer, bijvoorbeeld 99XX. De volledige header ziet er dan uit als http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous?oin=0000000700099XX00000

Response 3

 1. Stel vast dat het antwoord een SOAP Fault is
 2. Stel vast dat de foutmelding is “Uw Bevoegd Gezag is nog niet geautoriseerd voor het gebruik van de Nummervoorziening.”.
 3. Stel vast dat melding die de eindgebruiker hierover ziet in het aansluitende systeem helder en duidelijk is.

Ophalen stampseudoniem voor leerlingen (service: retrieveStampseudoniem)

Deze test valideert dat de functie van het aanmaken en retourneren van stampseudoniemen, op de juiste manier wordt gebruikt door het aansluitende systeem.
Gebruik voor deze test, PGN’s uit de dataset van de juiste sector en omgeving.
Kwalificatie omgeving:

Genereer gehashte PGN's.
Parameters voor het genereren van de gehashte PGNs zijn:

 • N = 131072
 • r = 8
 • p = 4
 • salt = rktYml0MIp9TC9u6Ny6uqw==

Voor testcases kun je gebruik maken van code zoals bijvoorbeeld:

String[] PGNs = { "139227672", "170612673", "220500186", "307702522", "479694217", "543997911", "586613675", "644153258", "666614192", "702289905", "854868604", "992795862"};

Haal voor hPGN’s het stampseudoniem op.
Gebruik voor het opvragen van elk stampseudoniem een eigen, onafhankelijk request.

 1. Ga na dat de response geen SOAP fault is.
 2. Ga na dat het antwoord het correcte stampseudoniem bevat

Ophalen ECK-iD voor leerlingen (service: retrieveEckId)

Deze test valideert dat de functie van het aanmaken en retourneren van ECK-iD's, op de juiste manier wordt gebruikt door het aansluitende systeem.
Gebruik voor deze test, stampseudoniemen uit de dataset van de juiste sector en omgeving.
Kwalificatie omgeving:

Haal voor stampseudoniemen het ECK-iD op.
Gebruik voor het genereren van elk ECK-iD een eigen, onafhankelijk request.

 1. Ga na dat de response geen SOAP fault is.
 2. Ga na dat het antwoord het correcte ECK-iD bevat

Ophalen stampseudoniem voor docenten(service: retrieveStampseudoniem)

Deze test valideert dat de functie van het aanmaken en retourneren van stampseudoniemen voor docenten, op de juiste manier wordt gebruikt door het aansluitende systeem.
Gebruik voor deze test, identifiers uit de dataset van de juiste sector en omgeving.
Kwalificatie omgeving:


Genereer gehashte PGN's.
Parameters voor het genereren van de gehashte PGNs zijn:

 • N = 131072
 • r = 8
 • p = 4
 • salt = rktYml0MIp9TC9u6Ny6uqw==

LET OP: De hier genoemde SALT is voor de sandbox omgeving. De SALT voor de kwalificatie omgeving zal door Kennisnet verstrekt worden wanneer men begint aan het proces kwalificeren.

Voor testcases kun je gebruik maken van code zoals bijvoorbeeld:

	String[] PGNs = {"urn:uuid:6a880b8c-94a2-11e7-abc4-cec278b6b50a",
			"urn:uuid:6a88103d-94a2-11e7-abc4-cec278b6b50a",
			"urn:uuid:6a881168-94a2-11e7-abc4-cec278b6b50a",
			"urn:uuid:6a881244-94a2-11e7-abc4-cec278b6b50a",
			"urn:uuid:6a881316-94a2-11e7-abc4-cec278b6b50a",
			"urn:uuid:d4f3ec1e-acc5-4893-bede-664e6a91957a",
			"urn:uuid:fc93fef2-9df5-4fc6-a97c-cc4339f2efee",
			"urn:uuid:3296b5c9-4658-40b6-8e37-36a1f7e4eb51",
			"urn:uuid:89bc811b-aca4-46fe-8dd6-07b3fb4a97ed",
			"urn:uuid:4786100d-a115-4727-b7a5-4814804d2ac1",
			"urn:uuid:8fecd96c-ad4d-40a8-a751-a5d35d649f47", 
			"urn:uuid:fdd5f9d7-f7b0-4f00-9aa8-7f15c4a4364e"};

Haal voor hPGN’s het stampseudoniem op.
Gebruik voor het opvragen van elk stampseudoniem een eigen, onafhankelijk request.

 1. Ga na dat de response geen SOAP fault is.
 2. Ga na dat het antwoord het correcte stampseudoniem bevat

Ophalen ECK-iD voor docenten(service: retrieveEckId)

Deze test valideert dat de functie van het aanmaken en retourneren van ECK-iD's, op de juiste manier wordt gebruikt door het aansluitende systeem.
Gebruik voor deze test, stampseudoniemen uit de dataset van de juiste sector en omgeving.
Kwalificatie omgeving:

Haal voor stampseudoniemen het ECK-iD op.
Gebruik voor het genereren van elk ECK-iD een eigen, onafhankelijk request.

 1. Ga na dat de response geen SOAP fault is.
 2. Ga na dat het antwoord het correcte ECK-iD bevat

Requests randgevallen

Onderstaande tests gaan er van uit dat de waarden die het systeem in het request opneemt, kunnen worden aangepast door de gebruiker of beheerder van het systeem. Wanneer dat niet het geval is, dan kunnen deze tests als geslaagd beschouwd worden.

Request 36

 1. Haal een stampseudoniem op voor een leeg hPGN.

Response 36

 1. Stel vast dat het response een SOAP fault is
 2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de volgende tekst bevat:
  Leeg HPgn object ontvangen
 3. Stel vast dat de foutmelding die de gebruiker hierover ziet duidelijk is

Request 37

 1. Haal een ECK ID op voor een leeg stampseudoniem. Gebruik de ECK keten en de VO sector.

Response 37

 1. Stel vast dat het response een SOAP fault is
 2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de volgende tekst bevat:
  Leeg stampseudoniem ontvangen
 3. Stel vast dat de foutmelding die de gebruiker hierover ziet duidelijk is

Request 38

 1. Haal een ECK ID op en gebruik een stampseudoniem dat één positie te kort is (dwz verwijder een letter). Gebruik de ECK keten en de VO sector.

Response 38

 1. Stel vast dat het response een SOAP Fault is
 2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de volgende tekst bevat:
  Stampseudoniem is te kort. Een tekenreeks van minimaal 128 karakters werd verwacht.
 3. Stel vast dat de foutmelding die de gebruiker hierover ziet duidelijk is

Request 39

 1. Haal een ECK ID op. Gebruik de ECK keten en de VO sector. Verander een letter in de waarde van de VO Sector in het request.

Response 39

 1. Stel vast dat het response een SOAP Fault is
 2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de volgende tekst bevat:
  Ontvangen waarde voor sector is onbekend.
 3. Stel vast dat de foutmelding die de gebruiker hierover ziet duidelijk is

Request 40

 1. Haal een ECK ID op. Gebruik de ECK keten en de VO sector. Verander een letter in de waarde van de ECK Keten in het request.

Response 40

 1. Stel vast dat het response een SOAP Fault is
 2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de volgende tekst bevat:
  Ontvangen waarde voor keten is onbekend.
 3. Stel vast dat de foutmelding die de gebruiker hierover ziet duidelijk is

Substitutie test (service: replaceEckId)

Deze test gaat na of substituties goed worden afgehandeld. Er worden geen voorbeelden van PGN's genoemd want deze worden geblokkeerd na het eerste gebruik. Om deze blokkade op te heffen kan contact opgenomen worden met Kennisnet. Neem zelf vijf PGNs (of GUIDs voor docenten) en doe de test daarmee.

Substitutie 1
Deze test valideert of een substitutie goed wordt afgehandeld. Tevens wordt gevalideerd of de foutmelding goed wordt afgehandeld door het systeem als het oude PGN wordt gebruikt.

 1. Neem de eerste twee PGNs, noem het eerste PGN oud PGN en het tweede PGN nieuw PGN.
 2. Haal een stampseudoniem op voor oud PGN. Onthoud het stampseudoniem als oud stampseudoniem.
 3. Haal een stampseudoniem op voor nieuw PGN. Onthoud het stampseudoniem als nieuw stampseudoniem.
 4. Roep de substitutieservice aan om oud PGN te vervangen door nieuw PGN.
 5. Haal een stampseudoniem opnieuw op voor oud PGN.
  1. Stel vast dat de response een SOAP Fault is.
  2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de volgende tekst bevat:
   De aangeleverde HPgn is geblokkeerd
  3. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.
 6. Haal een stampseudoniem opnieuw op voor nieuw PGN.
  1. Stel vast dat de response geen SOAP Fault is.
  2. Stel vast dat het geleverde stampseudoniem in het response gelijk is aan oud stampseudoniem, en niet aan nieuw stampseudoniem.


Substitutie 2
Deze test gaat na dat een substitutie niet voor een tweede keer naar eenzelfde nieuwe PGN kan worden uitgevoerd. Deze situatie komt voor als aan twee leerlingen (die niet op dezelfde school hoeven te zitten) hetzelfde nieuwe PGN krijgen.

 1. Neem de de andere drie PGNs, noem het eerste PGN "oud PGN" en het tweede PGN "nieuw PGN", het derde "ander PGN"

 2. Haal een stampseudoniem op voor oud PGN. Onthoud het stampseudoniem als "oud stampseudoniem".

 3. Haal een stampseudoniem op voor nieuw PGN. Onthoud het stampseudoniem als "nieuw stampseudoniem".

 4. Roep de substitutieservice aan om oud PGN te vervangen door nieuw PGN.

  1. Stel vast dat de response geen SOAP Fault is

 5. Roep de substitutieservice aan om ander PGN te vervangen door nieuw PGN.

  1. Stel vast dat de response een SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de tekst “Deze substitutie bestaat al: ” bevat

  3. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.

 6. Roep de substitutieservice aan om het oud PGN te vervangen door nieuw PGN.

  1. Stel vast dat de response een SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de tekst “Deze substitutie bestaat al: ” bevat

  3. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.

Batch test (service: submitEckIdBatch, retrieveEckIdBatch)

Batch 1 Deze test gaat na of het systeem fouten in de resultaten van batches goed kan verwerken.

 1. Stel een batch request samen op basis van de PGNs uit Tabel 3. Pas de gehashte PGNs op de volgende manier aan (zie ook Tabel 3):

  • hPGN[2] = ""
  • hPGN[9] = "abc"
  • hPGN[11] bevat een extra "A" op het einde
 2. Stuur het batch request op.

  1. Stel vast dat het antwoord geen SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het antwoord een batchID bevat

 3. Wacht minstens 10 seconden en haal dan het batch resultaat op, op basis van het batchID.

  1. Stel vast dat het antwoord geen SOAP fault is

  2. Stel vast dat het antwoord 9 correcte ECK IDs bevat

  3. Stel vast dat het antwoord 3 failed elementen bevat, voor met tekst “Genereren niet succesvol”

  4. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.

NB De melding "Genereren niet succesvol" zal worden vervangen door een meer beschrijvende foutmelding bij de volgende release van de Nummervoorziening.

Tabel 3
# Invoer Gehashte PGN Stampseudoniem
0 139227672 66a1bac852fe417b74b664f12d32e2de3990ed421c6763bea5d85cbcb171056e https://ketenid.nl/sppilot/eacf3765ad342feb5f65c2bf8194b4ccc3d68cec3c01d3c260636747a2b06d092fcc3a8d655bbdc4ae7d815ed005cf3a11fe9cab2365f95da3e9965501f7c98e
1 170612673 11e4f0e5e005925c8e79d29b174452bcca5c0cc7c9a9f9e727eec0dd14c5db24 https://ketenid.nl/sppilot/65cdce6e2bcb8715a64824d4d5e66e3d60de601e28c129867547838fda66d090fb04e2be0863d2993a11e9b6e6b372260eee75f08bfd8932d9afb1deb6684c5b
2 220500186 Genereren niet succesvol
3 307702522 8671119bb2466a51a29a0d5bbcc2d82902909378b6c88fdf6db77b6869104f0c https://ketenid.nl/sppilot/3386bceffc6bde1b804ddc453b57bd1aa633ab668481eaf2f9ba3da424e86770126f678db2d507a10392887afbc2d8d07e30e41f433fb0d3b79135acc0fc37d7
4 479694217 a5cd3d639552ec9e2ffcc36685b478ad712478f6f64f2abc580195d8908c5a04 https://ketenid.nl/sppilot/ccc4e8cbc286ebc7f1e42342229ec95cf3a07519d4895f72bf51a4273179e5021a71555c8a1ef70ae76bba9a9c98ca1d79e1fd270499e0bed9593a22e8435f83
5 543997911 8e6b2b9bb54c26819e4752da611c845c97be28abc9394e169b4c0c3ffa92b841 https://ketenid.nl/sppilot/15286dd734ad306d572ee12944611cd55fd34e74fe5156415d8ea6f7ea7e5550ead707d441be0f13ec692c6499ba2210332f4e7247aced5eb6efad81e3eeea77
6 586613675 a037c4ea05ee750029528a24f2a34df5b0fe74120b6f74e642b9a3904529aeb9 https://ketenid.nl/sppilot/bd37b770c4f9692a980dcbe3f434153177d9fe98afe98686381b9675aa5f5bcb9a650a4285559150cfc43208ac83dbb663e5a18049ee19f0b070562fdd1272cc
7 644153258 2424e132f0f6897972e6d3ee36ed3d725a74a782284a49f2f429ebb76fa664ca https://ketenid.nl/sppilot/286ae5d60aa2fa9c9097a9426848864f1a302fc4a075ed073320975af90f0e1d4b759475a837118500de4414d97ce11ba01c25396bf63ec10905457424474e75
8 666614192 f61fa5b023fa927f45a93431ebddf12d2ff8834b85ae800a0b17792ae4152401 https://ketenid.nl/sppilot/9f96688af2ccdbdd5d3b4c199e5ffb5bd82fc89e4215426c3731e4277e5bf1c59a00f42769824eda2750d4d5931f1143d3a56b03ca25ffa0613386b4a330c487
9 702289905 abc Genereren niet succesvol
10 854868604 45a632ebab0e35c5b6273f7f9d032efcbdc10821f8c3264d027f743aa994f0ee https://ketenid.nl/sppilot/9611434dd589fe9ffc76fed40510e4f218c5ee8648ec0859344801a298e5aadd32504052d8acf3259d27fbe5590dba03cbe047857413a5e17c554df7da4696c7
11 992795862 6898a8aec6a26d237265173d982394d753e0a20dca4b499ad01d1cc542391bc3A Genereren niet succesvol


Batch 2 Op basis van bovenstaande stampseudoniemen worden de volgende ECK IDs gemaakt, voor het PO.

Tabel 4
# Stampseudoniem ECK ID
0 https://ketenid.nl/sppilot/eacf3765ad342feb5f65c2bf8194b4ccc3d68cec3c01d3c260636747a2b06d092fcc3a8d655bbdc4ae7d815ed005cf3a11fe9cab2365f95da3e9965501f7c98e https://ketenid.nl/pilot/8156116f110e2637ec5eba35ddba8342bdb873ca87be0012574a976dee898373cd69dae2afc51d3bfb5b6207029ef8412765b11e71c4b70f6edb5881fbb77293
1 https://ketenid.nl/sppilot/65cdce6e2bcb8715a64824d4d5e66e3d60de601e28c129867547838fda66d090fb04e2be0863d2993a11e9b6e6b372260eee75f08bfd8932d9afb1deb6684c5b https://ketenid.nl/pilot/caf844187d521343b7221c4aafb5354ac8f90628eaa32a868045075ea3f85daff011e90fc8b497ecc35e27e1ac969c07fcd67599a9ea4ef398b0d07992825676
2 Genereren niet succesvol Genereren niet succesvol
3 https://ketenid.nl/sppilot/3386bceffc6bde1b804ddc453b57bd1aa633ab668481eaf2f9ba3da424e86770126f678db2d507a10392887afbc2d8d07e30e41f433fb0d3b79135acc0fc37d7 https://ketenid.nl/pilot/c8a217819844066484308b23512c311514fbcaa7a46c7caa985536ee049a605998ec54e55b8d03317b5a4efbbc1a9087723064a5b1a39408d9702ed7b618fd88
4 https://ketenid.nl/sppilot/ccc4e8cbc286ebc7f1e42342229ec95cf3a07519d4895f72bf51a4273179e5021a71555c8a1ef70ae76bba9a9c98ca1d79e1fd270499e0bed9593a22e8435f83 https://ketenid.nl/pilot/a6d24d7a2ffd7e20b7345b88d8d9214a0ceef4cdff5528a3bac66cde1650897d47abfa72bc573360e1d17df279fa4200b7921099f4d3906f0b541892a70be728
5 https://ketenid.nl/sppilot/15286dd734ad306d572ee12944611cd55fd34e74fe5156415d8ea6f7ea7e5550ead707d441be0f13ec692c6499ba2210332f4e7247aced5eb6efad81e3eeea77 https://ketenid.nl/pilot/0cc0455f6a20fb6ecbf18b8debe1b2f1f178ce622aceccf944b8eeca541334146dffe0e486063193840153ed90120a4797ab508896be55a6b18311afa53614f3
6 https://ketenid.nl/sppilot/bd37b770c4f9692a980dcbe3f434153177d9fe98afe98686381b9675aa5f5bcb9a650a4285559150cfc43208ac83dbb663e5a18049ee19f0b070562fdd1272cc https://ketenid.nl/pilot/7b6872d83d604b7d2030d0e2260cbe926aa627268dc99a3be0d5d51620fc352117e11b0381fb35f74623a336b4809e9bf2411d94720ca728130f4b1ac27f1d6b
7 https://ketenid.nl/sppilot/286ae5d60aa2fa9c9097a9426848864f1a302fc4a075ed073320975af90f0e1d4b759475a837118500de4414d97ce11ba01c25396bf63ec10905457424474e75 https://ketenid.nl/pilot/32fb5751ccdf8059b7b1edda59d7ffd4a6b06f2f076ef438030cf86a4f279676dc661d30b6ec5cba6f39465f3ee2ad85f1b9cbbfd9a7ae81fd132bd3233974d9
8 https://ketenid.nl/sppilot/9f96688af2ccdbdd5d3b4c199e5ffb5bd82fc89e4215426c3731e4277e5bf1c59a00f42769824eda2750d4d5931f1143d3a56b03ca25ffa0613386b4a330c487 https://ketenid.nl/pilot/c68e8017979e9c13fec4826de4b4fbc7a5b54fc069bc114c0817154b571ce2347e84d1a767aff76eca557c86edec628c5cacb51b7fcf492366d95022bd791dc1
9 Genereren niet succesvol Genereren niet succesvol
10 https://ketenid.nl/sppilot/9611434dd589fe9ffc76fed40510e4f218c5ee8648ec0859344801a298e5aadd32504052d8acf3259d27fbe5590dba03cbe047857413a5e17c554df7da4696c7 https://ketenid.nl/pilot/b2b5201f936e14ed9988e47bda971ac5ca8a02cb4d58080ca5c86f79941c8a4ac8b8ff9bb2294af8690054a9b7ded542777f4c3bb8351415eba6a7f917535fc3
11 Genereren niet succesvol Genereren niet succesvol


Batch 3 Deze test gaat na of de afhandeling van fouten wegens het niet honoreren van de batch limieten goed worden afgehandeld.

 1. Stel een batch request samen op basis van de PGNs uit Tabel 3.

 2. Stuur het batch request op.

  1. Stel vast dat het antwoord geen SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het antwoord een batchID bevat

 3. Wacht niet en haal het batchresultaat onmiddellijk op, op basis van het batchid.

  1. Stel vast dat de response een SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de tekst “De school mag tijdelijk geen batches ophalen wegens een opgelegde cooldown timeout.” bevat

  3. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.

 4. Wacht minder dan 10 seconden vanaf het vorige request en haal het batchresultaat opnieuw op

  1. Stel vast dat de response een SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de tekst “U kunt tijdelijk de batch niet ophalen wegens het niet honoreren van de cooldown periode.” is

  3. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.

 5. Wacht minstens 30 seconden na het vorige request en haal dan het batch resultaat op, op basis van het batchID.

  1. Stel vast dat het antwoord geen SOAP fault is

  2. Stel vast dat de resultaten goed worden weergegeven.

 6. Wacht 10 seconden en haal dan het batch resultaat opnieuw op, op basis van het batchID.

  1. Stel vast dat de response een SOAP Fault is

  2. Stel vast dat het veld Envelope/Body/Fault/detail/message de tekst “Batch reeds opgehaald.” is

  3. Stel vast dat de melding die de gebruiker hierover ziet in het systeem duidelijk is.