Standaarden:RDFa

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Standaarden: RDFa

RDFa is een aanbeveling voor het gebruik van attribuut-uitbreidingen in HTML zodat deze voorzien kunnen worden van rijke metadata.

Documentatie

Bullet book.png RDFa specificatie En.gif (leidend)
Bullet book.png RDFa op Wikipedia En.gif (referentie)
Bullet book.png Overzicht veel gebruikte attributen van Schema.org En.gif (referentie)
Bullet book.png LRMI termen En.gif (referentie)

Tooling

Bullet wrench.png Structured Data Testing Tool Icon web.png (actief)

Voorbeelden

Er volgen een aantal voorbeelden van simpel tot meer gecompliceerd, allen gericht op het metadateren van leermateriaal. In de voorbeelden wordt gebruik gemaakt van "Book", een subtype van CreativeWork, wat weer een subtype is van "Thing". Op schema.org staat een overzicht van beschikbare attributen voor het subtype CreativeWork, alsmede een overzicht van beschikbare subtypes.

Info.gif Gebruik CreateWork als er geen geschikt subtype bestaat voor het gedeelde leermiddel

In de voorbeelden staan alle properties vermeld in <div>'s, dit mogen ook andere HTML elementen zijn. Gebruikte HTML elementen kunnen worden gecontroleerd met Google's Structured Data Testing Tool.

Boek met ook educatieve metadata

De LRMI specificatie doet een aantal aanvullingen op de schema.org CreativeWork. Op dublincore.org staat een overzicht van de beschikbare attributen.

<html>
<div vocab="http://schema.org/" typeof="Book">
 <div property="name">De titel van het boek</div>
 <div property="author">Peter de Auteur</div>
 <div property="datePublished">2014-01-01</div>
 <div property="typicalAgeRange">7-14</div>
 <div property="timeRequired">PT15M30S</div>
</div>
</html>

Boek met meer educatieve metadata

Het educatieve rol van het publiek is een subtype van "audience" en behoort in een aparte subclass volgens LRMI.

<html>
<div vocab="http://schema.org/" typeof="Book">
 <div property="name">De titel van het boek</div>
 <div property="author">Peter de Auteur</div>
 <div property="datePublished">2014-01-01</div>
 <div property="typicalAgeRange">7-14</div>
 <div property="timeRequired">PT15M30S</div>
 <div property="audience" typeof="EducationalAudience">
  <div property="educationalRole">student</div>
 </div>
 <div property="educationalAlignment" typeof="AlignmentObject">
  <div property="alignmentType">educationalSubject</div>
  <div property="educationalFramework">OnderwijsBegrippenKader</div>
  <div property="targetName">Geschiedenis</div>
  <div property="targetUrl">http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/ef3a0b2e-0843-4e0a-b45b-788be6e1ec8d</div>
 </div>
 <div property="educationalAlignment" typeof="AlignmentObject">
  <div property="alignmentType">educationLevel</div>
  <div property="educationalFramework">OnderwijsBegrippenKader</div>
  <div property="targetName">Primair Onderwijs</div>
  <div property="targetUrl">http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725</div>
 </div>
</div>
</html>

Mapping NL-LOM

NL-LOM veld schema.org veld omschrijving
lom.general.title name
lom.general.description description
lom.general.language inLanguage IETF BCP 47, "nl" voor Nederlands
lom.general.keyword keywords 1 veld, trefwoorden kommagescheiden
lom.lifecycle.contribute.author author
lom.lifecycle.contribute.author.date dateCreated de eerste beschikbare
lom.lifecycle.contribute.author.date dateModified de laatst beschikbare
lom.lifecycle.contribute.publisher publisher
lom.lifecycle.contribute.publisher.data datePublished
lom.technical.location url
lom.educational.interactivitytype interactivityType waardenset: active, expositive, of mixed
lom.educational.learningresourcetype learningresourceType
lom.educational.intendedenduserrole EducationalAudience/educationalRole
lom.educational.context educationalAlignment alignmentType = educationLevel
lom.educational.typicalagerange typicalAgeRange
lom.educational.typicallearningtime timeRequired
lom.rights.copyrightandotherrestrictions license url naar licentiedocument
lom.relation.haspart hasPart
lom.relation.ispartof isPartOf
lom.relation.thumbnail thumbnailUrl
lom.relation.isbasedon isBasedOnUrl
lom.classification.discipline educationalAlignment alignmentType = educationalSubject
lom.classification.educationallevel educationalAlignment alignmentType = educationLevel
smbAggregatedData.averageNormalizedRating aggregateRating