Standaarden:Schema.org

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Standaarden: Schema.org

Standaard om verschillende soorten data te structureren. Binnen Kennisnet gebruiken we schema.org voornamelijk voor de uitwisseling van leermiddel metadata en educatieve evenementen in Edurep.

Info.gif Deze functionaliteit staat nog niet live.


Documentatie

Bullet book.png Schema.org specificatie En.gif (leidend)

Structuur

Verschillende elementen van de structuur verdienen wat aandacht.

Classes en Attributes

De schema.org klasse structuur is leidend voor de opbouw van een record. De belangrijkste entiteiten die in Edurep worden gebruikt zijn:

Aan deze entiteiten kunnen attributen verbonden zijn, maar ook andere klasses met hun eigen attributen. Elke klasse heeft een eigen @type en @id.


maar dit kan aangevuld worden met attributen uit een andere ontologie.
 • dcterms:accessRights
 • lom:aggregationLevel

Value

De velden waarin een language string 1 of meerdere keren kan voorkomen kent verschillende verschijningsvormen.


DefinedTerm

Een DefinedTerm is binnen schema.org een veelvoorkomende manier om te verwijzen naar een generieke vocabulaireterm.


Voorbeelden

Leermateriaal Metadata

{
  "@context": {
    "dcterms": "http://purl.org/dc/terms/",
    "edurep": "https://purl.edurep.nl/terms/",
    "lom": "http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM#",
    "prov": "http://www.w3.org/ns/prov#",
    "schema": "https://schema.org/"
  },
  "@id": "jsonld-from-lom:seecr-regression-test:lom-valid1.xml",
  "@type": [
    "schema:CreativeWork",
    "schema:LearningResource"
  ],
  "dcterms:contributor": "Kaatje Kaasschaaf",
  "dcterms:coverage": {
    "@language": "nl",
    "@value": "Regression Test 2021"
  },
  "dcterms:creator": [
    "Flip Fluitketel",
    "Stefan Staafmixer",
    "Dex Deegroller"
  ],
  "dcterms:isReferencedBy": {
    "@id": "urn:example:isreferencedby:id"
  },
  "dcterms:isVersionOf": {
    "@id": "urn:example:isversionof:id"
  },
  "dcterms:publisher": "Ketelfluit Uitgeverij",
  "lom:aggregationLevel": "1",
  "lom:difficulty": "very easy",
  "lom:structure": "networked",
  "schema:aggregateRating": {
    "@type": "schema:AggregateRating",
    "edurep:bayesianRanking": 2.1,
    "edurep:tagCount": 0,
    "schema:ratingCount": 2,
    "schema:ratingValue": 1.5,
    "schema:reviewCount": 0
  },
  "schema:audience": {
    "@id": "http://purl.edustandaard.nl/vdex_intendedenduserrole_lomv1p0_20060628.xml#learner",
    "@type": "schema:Audience",
    "schema:audienceType": "learner"
  },
  "schema:creativeWorkStatus": "final",
  "schema:dateCreated": "1960-04-01",
  "schema:datePublished": "1980-04-01",
  "schema:description": [
    {
      "@language": "en",
      "@value": "Edurep Regression Test 1: code ert1"
    },
    {
      "@language": "nl",
      "@value": "Edurep Regressie Test 1: code ert1"
    }
  ],
  "schema:educationalAlignment": {
    "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc",
    "@type": "schema:AlignmentObject",
    "schema:educationalFramework": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
    "schema:name": {
      "@language": "nl",
      "@value": "Aardrijkskunde"
    },
    "schema:targetName": "c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc"
  },
  "schema:educationalLevel": [
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/2a1401e9-c223-493b-9b86-78f6993b1a8d",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": {
        "@language": "nl",
        "@value": "VO"
      },
      "schema:termCode": "2a1401e9-c223-493b-9b86-78f6993b1a8d"
    },
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": {
        "@language": "nl",
        "@value": "PO"
      },
      "schema:termCode": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725"
    }
  ],
  "schema:encoding": {
    "@type": "schema:MediaObject",
    "schema:encodingFormat": "application/pdf",
    "schema:url": "http://example.org/lom-valid1.xml?format=pdf"
  },
  "schema:encodingFormat": "text/html",
  "schema:hasPart": {
    "@id": "urn:example:haspart:id"
  },
  "schema:identifier": [
    "http://example.org/lom-valid1.xml",
    "urn:seecr-regression-test:lom-valid1"
  ],
  "schema:inLanguage": "nl",
  "schema:interactivityType": "mixed",
  "schema:isAccessibleForFree": true,
  "schema:isBasedOn": {
    "@id": "urn:example:isbasedon:id"
  },
  "schema:isPartOf": {
    "@id": "urn:example:ispartof:id"
  },
  "schema:keywords": [
    {
      "@language": "nl",
      "@value": "kip"
    },
    {
      "@language": "nl",
      "@value": "tok"
    },
    {
      "@id": "http://example.groenkennisnet.nl/#example",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://example.groenkennisnet.nl/",
      "schema:name": "Test Example",
      "schema:termCode": "example"
    },
    "groengelinkt-keyword"
  ],
  "schema:learningResourceType": {
    "@type": "schema:DefinedTerm",
    "schema:inDefinedTermSet": "LOMv1.0",
    "schema:termCode": "informatiebron"
  },
  "schema:license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/",
  "schema:name": {
    "@language": "nl",
    "@value": "Edurep Regression Test 1"
  },
  "schema:review": [
    {
      "@id": "jsonld-from-smo:kennisnet.regression.003",
      "@type": "schema:Review",
      "edurep:smoSupplierId": "kennisnet",
      "edurep:smoUserId": "regressiontester",
      "schema:dateCreated": "2021-09-21T04:48:06Z",
      "schema:identifier": "kennisnet.regression.003",
      "schema:itemReviewed": "http://example.org/lom-valid1.xml",
      "schema:reviewRating": {
        "@type": "schema:Rating",
        "schema:bestRating": 5.0,
        "schema:ratingValue": 2.0,
        "schema:worstRating": 1.0
      }
    },
    {
      "@id": "jsonld-from-smo:kennisnet.regression.002",
      "@type": "schema:Review",
      "edurep:smoSupplierId": "kennisnet",
      "edurep:smoUserId": "regressiontester",
      "schema:dateCreated": "2008-10-31T10:27:11Z",
      "schema:identifier": "kennisnet.regression.002",
      "schema:itemReviewed": "urn:seecr-regression-test:lom-valid1",
      "schema:reviewRating": {
        "@type": "schema:Rating",
        "schema:bestRating": 5.0,
        "schema:ratingValue": 1.0,
        "schema:worstRating": 1.0
      }
    }
  ],
  "schema:teaches": [
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/8cd7169b-ec2b-4b1a-bc35-e2d2ac49e902",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": "PO Kerndoel 01: Informatie verwerven",
      "schema:termCode": "8cd7169b-ec2b-4b1a-bc35-e2d2ac49e902"
    },
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/e5f45cd7-ff7b-4876-a014-9aead5348100",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": "PO Kerndoel 2: Spreken",
      "schema:termCode": "e5f45cd7-ff7b-4876-a014-9aead5348100"
    }
  ],
  "schema:thumbnailUrl": "http://www.example.org/thumbnail_url.png",
  "schema:timeRequired": "PT1H30M",
  "schema:typicalAgeRange": "20-50",
  "schema:url": "http://example.org/lom-valid1.xml",
  "schema:version": "v1"
}

Evenement Metadata

{
  "@context": {
    "dcterms": "http://purl.org/dc/terms/",
    "edurep": "https://purl.edurep.nl/terms/",
    "lom": "http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM#",
    "prov": "http://www.w3.org/ns/prov#",
    "schema": "https://schema.org/"
  },
  "@id": "seecr-regression-test:event-valid1.xml",
  "@type": [
    "schema:Event",
    "schema:LearningResource"
  ],
  "dcterms:accessRights": "OpenAccess",
  "schema:aggregateRating": {
    "@type": "schema:AggregateRating",
    "edurep:bayesianRanking": 2.88,
    "edurep:supplierTag": "kennisnet#flow",
    "edurep:tagCount": 1,
    "schema:ratingCount": 1,
    "schema:ratingValue": 4.0,
    "schema:reviewCount": 1
  },
  "schema:dateCreated": {
    "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#datetime",
    "@value": "2020-12-12T18:24:17.467Z"
  },
  "schema:dateModified": {
    "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#datetime",
    "@value": "2021-03-15T13:24:17.467Z"
  },
  "schema:datePublished": {
    "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#datetime",
    "@value": "2021-02-01T07:24:17.467Z"
  },
  "schema:description": "Event Record 1",
  "schema:duration": "PT70M",
  "schema:educationalAlignment": {
    "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/ef3a0b2e-0843-4e0a-b45b-788be6e1ec8d",
    "@type": "schema:AlignmentObject",
    "schema:alignmentType": "discipline",
    "schema:educationalFramework": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
    "schema:name": "Geschiedenis",
    "schema:targetName": "ef3a0b2e-0843-4e0a-b45b-788be6e1ec8d"
  },
  "schema:educationalLevel": [
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/abfb190f-e814-46f5-a9cc-ebd53f04018e",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": "groep 6",
      "schema:termCode": "abfb190f-e814-46f5-a9cc-ebd53f04018e"
    },
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": "PO",
      "schema:termCode": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725"
    }
  ],
  "schema:identifier": "https://www.example.org/event1",
  "schema:isAccessibleForFree": false,
  "schema:keywords": [
    "evenement",
    "excursie"
  ],
  "schema:location": {
    "@id": "seecr-regression-test:place:4ee1cac4-cfa3-44f0-928a-c36f8f347925",
    "@type": "schema:Place",
    "schema:address": {
      "@type": "schema:PostalAddress",
      "schema:addressLocality": "Schubbekutteveen",
      "schema:addressRegion": "Groningen",
      "schema:postalCode": "9930 AA",
      "schema:streetAddress": "Europaweg 1"
    },
    "schema:identifier": "urn:osm:W225805792",
    "schema:latitude": "53.53485525",
    "schema:longitude": "6.48176799109808",
    "schema:name": "Test Place 1",
    "schema:url": "https://example.org/place1"
  },
  "schema:name": "Event Valid 1",
  "schema:offers": {
    "@type": "schema:Offer",
    "schema:price": {
      "@language": "nl",
      "@value": "Totaalkosten op basis van 25 leerlingen: €85,-"
    },
    "schema:priceCurrency": "EUR"
  },
  "schema:organizer": {
    "@id": "seecr-regression-test:organization:4ee1cac4-cfa3-44f0-928a-c36f8f347925",
    "@type": "schema:Organization",
    "schema:description": "Test Organization",
    "schema:location": {
      "@id": "seecr-regression-test:place:4ee1cac4-cfa3-44f0-928a-c36f8f347925"
    },
    "schema:name": "Test Organization 1",
    "schema:telephone": "0123-456789",
    "schema:url": "https://example.org/organization1"
  },
  "schema:teaches": [
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/e93ea3f8-e21a-4a8a-b3b9-4ac005fe5f30",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": "PO Kerndoel 51: Historische bronnen",
      "schema:termCode": "e93ea3f8-e21a-4a8a-b3b9-4ac005fe5f30"
    },
    {
      "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/7555bcba-47e9-41d2-b04a-5a3623062146",
      "@type": "schema:DefinedTerm",
      "schema:inDefinedTermSet": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
      "schema:name": "PO Kerndoel 56: Cultureel erfgoed",
      "schema:termCode": "7555bcba-47e9-41d2-b04a-5a3623062146"
    }
  ],
  "schema:url": "https://www.example.org/event1"

}