Standaarden:VDEX

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Versie door Hamers01 (overleg | bijdragen) op 15 jul 2015 om 10:06 (Documentatie)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Standaarden: VDEX

IMS-VDEX is een XML bestandsformaat van het IMS Global Learning Consortium om de gegevens van een vocabulaire vast te leggen.

Documentatie

Bullet book.png Specificatiedocumenten van IMS En.gif (leidend)

Tooling

Bullet wrench.png Python IMS VDEX Icon library.png (status onbekend)
Een Python API naar VDEX objecten.
Bullet wrench.png Python VDEX CSV Icon library.png (status onbekend)
Converteert CSV naar VDEX.
Bullet wrench.png Java binding voor VDEX Icon library.png (status onbekend)
Bullet wrench.png Overzicht op Wikipedia Icon web.png (wiki)

Formaat

Ims-vdex.jpg

Schematisch ziet de het bestandsformaat er als volgt uit:

Hierin zijn:

 • de attributen aangegeven door de naam te beginnen met het karakter '@'.
 • de gegevenselementen met mogelijk een waarde (ook wel velden genoemd) wit gearceerd zijn.
 • de gegevenselementen zonder waarde (ook wel containerelementen genoemd) grijs gearceerd zijn.
 • de verplichte elementen vetgedrukte benamingen hebben.
 • mogelijke waarden van een veld in italics en zonder kader zijn aangegeven, waarbij ... (driemaal puntjes) aangeeft dat er nog mogelijke waarden ontbreken.
 • de elementen die meerdere keren mogen voorkomen een zwarte stip symbool in het kader hebben.

De VDEX binding schrijft voor om het attribuut language te gebruiken om de taal van een waarde aan te geven. De VDEX binding verbiedt echter het gebruik van andere attributen niet. Om die reden zijn er ook VDEX bestanden waar het "verkeerde" attribuut xml:lang gebruikt wordt.

Implementatie

URL Encoding

De termIdentifiers in een vdex zijn url-encoded. De representaties van die termIdentifiers in de metadata zijn echter url-decoded. Hieronder een voorbeeld van een duidelijke url-encoded termIdentifier in een VDEX en de representatie in een LOM record.

<!-- Term uit afgeleide VDEX vocabulaire -->
<vdex:term orderSignificant="false" validIndex="true">
 <vdex:termIdentifier>evaluatie-%20en%20toetsmateriaal</vdex:termIdentifier>
 <vdex:caption>
  <vdex:langstring language="nl">evaluatie- en toetsmateriaal</vdex:langstring>
 </vdex:caption>
 <vdex:description>
  <vdex:langstring language="nl">Zelfstandig te doorlopen leermateriaal, vaak binnen gestelde tijd.
  Met als doel het evalueren van en reflecteren op kennis, vaardigheden en/of attitudes.
  De controle en beoordeling is een separaat proces en staat dus los van het gebruik van dit leermateriaal. 
  Leermateriaal bevat geen directe feedback, hooguit bij afsluiting. 

  ondubbelzinnige voorbeelden: examen, Cito-toets, tentamen, schriftelijk onderzoek, assesment, evaluaties, diagnostische toets.
  inhoudsafhankelijke voorbeelden: gesloten/open vraag, vragenlijst, vraagstuk, test.</vdex:langstring>
 </vdex:description>
</vdex:term>


<!-- LOM representatie van een urlencoded VDEX termIdentifier -->
<lom:learningresourcetype>
 <lom:source>
  <lom:langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</lom:langstring>
 </lom:source>
 <lom:value>
  <!-- hier dus de url-decoded VDEX termIdentifier -->
  <lom:langstring xml:lang="x-none">evaluatie- en toetsmateriaal</lom:langstring>
 </lom:value>
</lom:learningresourcetype>