VA:Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(69 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
   
  +
__NOTOC__
= Het project Vroegtijdig Aanmelden MBO =
 
  +
In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, worden er een aantal samenwerkende informatievoorzieningen ontwikkeld. Deze voorziening, het project Vroegtijdig Aanmelden MBO, wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.
   
  +
{| cellspacing="10" cellpadding="5" border="0" width="90%"
== Achtergrond ==
 
  +
|- valign="top"
  +
| style="width:60%" |
   
  +
== Kennisnet ==
[[Bestand:VVA_schema_totaaloverzicht.png|thumb|200px| Totaaloverzicht]]
 
  +
[[VA:VO_koppelpunt|Algemene informatie VO-koppelpunt]]
[[Bestand:VVA_schema_mbogangerbericht.png|thumb|200px| Berichtenstroom potentiële MBO-ganger]]
 
[[Bestand:VVA_schema_mboaanmeldbericht.png|thumb|200px| Berichtenstroom MBO-aanmelding]]
 
   
  +
== Ketenpartijen ==
In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Deze voorziening wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.
 
  +
[[VA:Aansluitproces_Ketenpartijen|Aansluitproces voor ketenpartijen]]
   
  +
== Programma van Eisen ==
<span style="color:#c0c0c0">''Bron: [https://365kennisnet.sharepoint.com/teams/Vroegtijdig%20aanmelden%20MBO/Gedeelde%20documenten/Vroegtijdig%20aanmelden/Project%20documenten/PvE%20&%20WSDL%20+%20XSD/PvE%20Vroegtijdig%20aanmelden%20versie%201.0.pdf] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)'' </span>
 
  +
[[:Bestand:PvE_Vroegtijdig_aanmelden.pdf | Vroegtijdig Aanmelden MBO (v1.5.2)]]
   
  +
== Edukoppeling ==
== Rol Kennisnet: Ontwikkeling van het VO-koppelpunt ==
 
  +
Meer informatie over de [https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=Standaarden:Edukoppeling Edukoppeling Transactiestandaard]
   
  +
| style="width:40%" |
Kennisnet ontwikkeld het informatieknooppunt voor het Voortgezet Onderwijs, het zogenaamde VO-koppelpunt.
 
Dit koppelpunt draagt in algemene zin zorg voor twee berichtenstromen:
 
* Een VAVO/VO-instelling meldt een potentiële MBO-ganger middels een informatiebericht aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar het Koppelpunt Gemeenten. <br><span style="color:#c0c0c0">Opvolging buiten scope VO-koppelpunt: Het Koppelpunt Gemeenten routeert het bericht vervolgens door naar de woongemeente van de leerling.</span>
 
* Het MBO-koppelpunt meldt de aanmelding van een leerling bij het MBO aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar de betreffende VAVO/VO-instelling. Voor de routering van dit bericht raadpleegt het VO-koppelpunt het Onderwijs Service Register (OSR).
 
   
  +
== Hotlinks ==
>>> deliverables
 
  +
[https://wsdl.kennisnet.nl/vva/latest WSDL-bestanden]<br>
>>> (oa. Gegevensstromen met user stories)
 
  +
[https://xsd.kennisnet.nl/vva/latest XSD-bestanden]
   
  +
== Testen ==
=== Use Cases met directe relevantie voor het VO-Koppelpunt ===
 
  +
[[:File:Kwalificatie test plan VVA.pdf|Kwalificatie testplan (v1.4)]]
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B23.1
 
! Opgeven potentiële mbo-ganger aan gemeente
 
|-
 
! Als…
 
| gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
 
|-
 
! Wil ik…
 
| een opgave doen van elke leerling die gemarkeerd is als potentiële mbo ganger in de leerlingadministratie. Deze opgave doe ik aan de woongemeente van de leerling
 
|-
 
! Zodat…
 
| de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B23.2
 
! Opgeven wijziging potentiële mbo-ganger aan gemeente
 
|-
 
! Als…
 
| gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
 
|-
 
! Wil ik…
 
| een aan de woongemeente van elke leerling waarvan de markering gewijzigd is sinds de laatste keer dat ik de opgave deed, een opgave doen van de leerling
 
|-
 
! Zodat…
 
| de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV hiervoor de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B42.1
 
! Bericht potentiële mbo ganger maken en versturen
 
|-
 
! Als…
 
| leerlingadministratie van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
 
|-
 
! Wil ik…
 
| een bericht met opgave voor een potentiële mbo ganger samenstellen voor alle eindexamenkandidaten die aangemerkt zijn als potentiële mbo gangers (als dit
 
bericht voor de leerling voor de eerste keer wordt verstuurd) of voor examenkandidaten voor wie de 'mbo ganger' status sinds het vorige bericht is
 
gewijzigd, het bericht adresseren aan het koppelpunt gemeenten, en dit bericht versturen naar het vo-koppelpunt, waarbij de berichten voldoen aan de ministeriële
 
richtlijnen en de richtlijnen in dit document, op het moment dat de gebruiker deze functionaliteit aanroept (zie B23.1, 23.2), en het bericht als verzonden beschouwen als ik bevestiging heb dat het bericht correct is afgeleverd bij het vo-koppelpunt
 
|-
 
! Zodat…
 
| het berichtverkeer correct en tijdig verloopt
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B61.1
 
! Ontvang opgaven potentiële mbo ganger van vo-scholen
 
|-
 
! Als…
 
| vo-koppelpunt
 
|-
 
! Wil ik…
 
|
 
* juist geformatteerde berichten met opgaven voor gemeenten van leerlingadministraties van scholen kunnen ontvangen;
 
* de afzender (leerlingadministratie namens de vo-school) en de integriteit van het bericht kunnen controleren;
 
* niet integere berichten onmiddellijk aan de afzender terugmelden en niet verder verwerken;
 
* integere berichten verder verwerken.
 
|-
 
! Zodat…
 
| elk bericht met opgave potentiële mbo-ganger tijdig en compleet kan worden verwerkt in de keten.
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B62.1
 
! Routeren opgaven potentiële mbo-gangers naar gemeenten
 
|-
 
! Als…
 
| vo-koppelpunt
 
|-
 
! Wil ik…
 
|
 
* Een nieuw http bericht opstellen
 
** met als afzender het vo-koppelpunt
 
** met als geadresseerde het adres van het koppelpunt gemeenten
 
** met als inhoud het ontvangen bericht
 
* Hit bericht versturen naar het koppelpunt gemeenten
 
* Het verwijderen uit de eigen (tijdelijke) verwerking als ik de bevestiging heb dat het bericht correct is afgeleverd
 
|-
 
! Zodat…
 
| elke opgave tijdig en compleet bij het koppelpunt van de gemeenten wordt afgeleverd
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B63.1
 
! Ontvang aanmeldberichten
 
|-
 
! Als…
 
| vo-koppelpunt
 
|-
 
! Wil ik…
 
| juist geformatteerde berichten met opgaven van aanmelding van een leerling bij een mbo-instelling kunnen ontvangen van het mbo koppelpunt, en hiermee
 
* de afzender ervan (d.i. het mbo koppelpunt) identificeren
 
* de integriteit van het bericht valideren
 
|-
 
! Zodat…
 
| van elk bericht bekend is dat het valide is en tijdig en compleet bij de school kan worden afgeleverd
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B64.1
 
! Routeren aanmeldberichten naar scholen
 
|-
 
! Als…
 
| vo-koppelpunt
 
|-
 
! Wil ik…
 
|
 
* Een http bericht opstellen
 
** met als afzender het vo-koppelpunt
 
** met als geadresseerde het adres van het aanleverpunt van de vo school
 
** met als inhoud het ontvangen aanmeldbericht
 
* Het bericht versturen naar het adres van het aanleverpunt van de vo school
 
* Het verwijderen uit de eigen (tijdelijke) verwerking als ik de bevestiging heb dat het bericht correct is afgeleverd
 
|-
 
! Zodat…
 
| elk bericht tijdig en compleet bij de ontvanger wordt afgeleverd
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B67.1
 
! Bericht adresseren voor bestemming
 
|-
 
! Als…
 
| vo-koppelpunt
 
|-
 
! Wil ik…
 
| een binnengekomen bericht voorzien van correcte adressering voor transport van zijn bestemming
 
|-
 
! Zodat…
 
| ik het bericht naar de bestemming kan tranporteren
 
|}
 
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
! style="width: 100px" | B68.1
 
! Beheer OIN - partij lijst
 
|-
 
! Als…
 
| vo-koppelpunt
 
|-
 
! Wil ik…
 
| op elk moment mijn eigen administratie bevattend koppelingen van een OIN van een vo- of mbo-instelling dat wordt gebruikt in een aanmeldbericht, met het adres
 
(de adressen) van het aanleverpunt (de aanleverpunten) die het bevoegd gezag van de instelling heeft opgegeven voor de dienst Vroegtijdig aanmelden kunnen actualiseren aan de hand van een serviceregister
 
|-
 
! Zodat…
 
| ik de aanmeldberichten kan routeren naar het (de) juiste aanleverpunt(en)
 
|}
 
 
<span style="color:#c0c0c0">''Bron: [https://365kennisnet.sharepoint.com/teams/Vroegtijdig%20aanmelden%20MBO/Gedeelde%20documenten/Vroegtijdig%20aanmelden/Project%20documenten/PvE%20&%20WSDL%20+%20XSD/PvE%20Vroegtijdig%20aanmelden%20versie%201.0.pdf] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)'' </span>
 
 
 
 
* als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien
 
 
== Betrokken partijen ==
 
 
== Relevant eisenoverzicht (op basis van het Programma van Eisen) ==
 
   
 
== Security ==
 
== Security ==
   
  +
Kennisnet standaarden rondom [https://developers.wiki.kennisnet.nl/index.php?title=Standaarden:Beveiligd_Gegevenstransport beveiligd gegevenstransport].
>>> regelgeving: richtlijnen en eisen
 
 
== Edukoppeling: Beknopte uitleg methodiek en invulling SOAPheaders==
 
 
>>> Wlke versie gebruiken we? 1.2 (meest recente to date)
 
 
== Voorbeeld XML’s ==
 
 
== Uitleg over signing ==
 
 
 
Verwijzing WSDL (XSD) en technische bestanden
 
 
 
== Hotlinks ==
 
* link naar API
 
* link naar data format
 
 
== Communicatie ==
 
{{ComItem|Kennisnet|supergave homepage|http://www.kennisnet.nl}}
 
   
  +
== Ondersteuning ==
|}
 
   
  +
[[VA:Veelgestelde_vragen|Veelgestelde vragen]]
   
[[Categorie:Vroegtijdig Aanmelden MBO]]
+
[[Categorie:Vroegtijdig Aanmelden mbo]]

Huidige versie van 5 okt 2021 om 17:00


In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, worden er een aantal samenwerkende informatievoorzieningen ontwikkeld. Deze voorziening, het project Vroegtijdig Aanmelden MBO, wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

Kennisnet

Algemene informatie VO-koppelpunt

Ketenpartijen

Aansluitproces voor ketenpartijen

Programma van Eisen

Vroegtijdig Aanmelden MBO (v1.5.2)

Edukoppeling

Meer informatie over de Edukoppeling Transactiestandaard

Hotlinks

WSDL-bestanden
XSD-bestanden

Testen

Kwalificatie testplan (v1.4)

Security

Kennisnet standaarden rondom beveiligd gegevenstransport.

Ondersteuning

Veelgestelde vragen