VA:Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Regel 22: Regel 22:
 
>>> (oa. Gegevensstromen met user stories)
 
>>> (oa. Gegevensstromen met user stories)
   
=== Use Cases ===
+
=== Use Cases (relevant voor het VO-Koppelpunt ===
  +
  +
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
  +
|-
  +
! style="width: 100px" | B21.1
  +
! Markeren potentiële mbo-gangers
  +
|-
  +
! Als…
  +
| docent of klassenbegeleider of decaan van een eindexamenklas van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
  +
|-
  +
! Wil ik…
  +
| dat alle eindexamenkandidaten in de leerlingadministratie standaard gemarkeerd zijn als potentiële mbo gangers, en dat ik deze markering kan verwijderen of toevoegen voor leerlingen waarvan ik denk dat ze al of niet naar het mbo gaan.
  +
|-
  +
! Zodat…
  +
| in de leerlingadministratie een compleet en actueel overzicht is van welke leerlingen er naar verwachting een beroepsopleiding zullen gaan kiezen
  +
|}
  +
  +
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
  +
|-
  +
! style="width: 100px" | B22.1
  +
! Overzicht van het aanmeldproces (ext)
  +
|-
  +
! Als…
  +
| decaan van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs of andere medewerker, die verantwoordelijk is voor de correcte overdracht van leerlingen naar een vervolgopleiding
  +
|-
  +
! Wil ik…
  +
| een actueel en duidelijk overzicht van eindexamenkandidaten, de status van hun opvragen en aanmelding(en) en de laatste wijzigingsdatum
  +
|-
  +
! Zodat…
  +
| ik een interventie kan plegen op het moment dat ik zie dat het aanmeldproces niet goed verloopt.
  +
|}
  +
 
* als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien
 
* als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien
  +
  +
<span style="color:#c0c0c0">''Bron: [https://365kennisnet.sharepoint.com/teams/Vroegtijdig%20aanmelden%20MBO/Gedeelde%20documenten/Vroegtijdig%20aanmelden/Project%20documenten/PvE%20&%20WSDL%20+%20XSD/PvE%20Vroegtijdig%20aanmelden%20versie%201.0.pdf] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)'' </span>
   
 
== Betrokken partijen ==
 
== Betrokken partijen ==

Versie van 28 sep 2018 13:49

Het project Vroegtijdig Aanmelden MBO

Achtergrond

Totaaloverzicht
Berichtenstroom potentiële MBO-ganger
Berichtenstroom MBO-aanmelding

In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Deze voorziening wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

Bron: [1] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)

Rol Kennisnet: Ontwikkeling van het VO-koppelpunt

Kennisnet ontwikkeld het informatieknooppunt voor het Voortgezet Onderwijs, het zogenaamde VO-koppelpunt. Dit koppelpunt draagt in algemene zin zorg voor twee berichtenstromen:

  • Een VAVO/VO-instelling meldt een potentiële MBO-ganger middels een informatiebericht aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar het Koppelpunt Gemeenten.
    Opvolging buiten scope VO-koppelpunt: Het Koppelpunt Gemeenten routeert het bericht vervolgens door naar de woongemeente van de leerling.
  • Het MBO-koppelpunt meldt de aanmelding van een leerling bij het MBO aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar de betreffende VAVO/VO-instelling. Voor de routering van dit bericht raadpleegt het VO-koppelpunt het Onderwijs Service Register (OSR).

>>> deliverables >>> (oa. Gegevensstromen met user stories)

Use Cases (relevant voor het VO-Koppelpunt

B21.1 Markeren potentiële mbo-gangers
Als… docent of klassenbegeleider of decaan van een eindexamenklas van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
Wil ik… dat alle eindexamenkandidaten in de leerlingadministratie standaard gemarkeerd zijn als potentiële mbo gangers, en dat ik deze markering kan verwijderen of toevoegen voor leerlingen waarvan ik denk dat ze al of niet naar het mbo gaan.
Zodat… in de leerlingadministratie een compleet en actueel overzicht is van welke leerlingen er naar verwachting een beroepsopleiding zullen gaan kiezen
B22.1 Overzicht van het aanmeldproces (ext)
Als… decaan van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs of andere medewerker, die verantwoordelijk is voor de correcte overdracht van leerlingen naar een vervolgopleiding
Wil ik… een actueel en duidelijk overzicht van eindexamenkandidaten, de status van hun opvragen en aanmelding(en) en de laatste wijzigingsdatum
Zodat… ik een interventie kan plegen op het moment dat ik zie dat het aanmeldproces niet goed verloopt.
  • als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien

Bron: [2] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)

Betrokken partijen

Relevant eisenoverzicht (op basis van het Programma van Eisen)

Security

>>> regelgeving: richtlijnen en eisen

Edukoppeling: Beknopte uitleg methodiek en invulling SOAPheaders

>>> Wlke versie gebruiken we? 1.2 (meest recente to date)

Voorbeeld XML’s

Uitleg over signing

Verwijzing WSDL (XSD) en technische bestanden


Overzicht van gebruikte omgevingen

>>>test – sandbox – acceptatie – productie

Hotlinks

  • link naar API
  • link naar data format

Communicatie

Kennisnet icon.png supergave homepage

|}