VA:Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Use Cases)
(Use Cases (relevant voor het VO-Koppelpunt)
Regel 22: Regel 22:
 
>>> (oa. Gegevensstromen met user stories)  
 
>>> (oa. Gegevensstromen met user stories)  
  
=== Use Cases (relevant voor het VO-Koppelpunt ===
+
=== Use Cases met directe relevantie voor het VO-Koppelpunt ===
  
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
|-
! style="width: 100px" | B21.1
+
! style="width: 100px" | B23.1
 
! Markeren potentiële mbo-gangers
 
! Markeren potentiële mbo-gangers
 
|-
 
|-
 
! Als…  
 
! Als…  
| docent of klassenbegeleider of decaan van een eindexamenklas van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
+
| gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
 
|-
 
|-
 
! Wil ik…  
 
! Wil ik…  
| dat alle eindexamenkandidaten in de leerlingadministratie standaard gemarkeerd zijn als potentiële mbo gangers, en dat ik deze markering kan verwijderen of toevoegen voor leerlingen waarvan ik denk dat ze al of niet naar het mbo gaan.
+
| een opgave doen van elke leerling die gemarkeerd is als potentiële mbo ganger in de leerlingadministratie. Deze opgave doe ik aan de woongemeente van de leerling
 
|-
 
|-
 
! Zodat…  
 
! Zodat…  
| in de leerlingadministratie een compleet en actueel overzicht is van welke leerlingen er naar verwachting een beroepsopleiding zullen gaan kiezen
+
| de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
 
|}
 
|}
  
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width="1000px"
 
|-
 
|-
! style="width: 100px" | B22.1
+
! style="width: 100px" | B23.2
! Overzicht van het aanmeldproces (ext)
+
!  
 
|-
 
|-
 
! Als…  
 
! Als…  
| decaan van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs of andere medewerker, die verantwoordelijk is voor de correcte overdracht van leerlingen naar een vervolgopleiding
+
| gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
 
|-
 
|-
 
! Wil ik…  
 
! Wil ik…  
| een actueel en duidelijk overzicht van eindexamenkandidaten, de status van hun opvragen en aanmelding(en) en de laatste wijzigingsdatum
+
| een aan de woongemeente van elke leerling waarvan de markering gewijzigd is sinds de laatste keer dat ik de opgave deed, een opgave doen van de leerling
 
|-
 
|-
 
! Zodat…  
 
! Zodat…  
| ik een interventie kan plegen op het moment dat ik zie dat het aanmeldproces niet goed verloopt.
+
| de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV hiervoor de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
 
|}
 
|}
 +
 +
  
 
* als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien
 
* als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien

Versie van 28 sep 2018 om 12:53

Het project Vroegtijdig Aanmelden MBO

Achtergrond

Totaaloverzicht
Berichtenstroom potentiële MBO-ganger
Berichtenstroom MBO-aanmelding

In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Deze voorziening wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

Bron: [1] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)

Rol Kennisnet: Ontwikkeling van het VO-koppelpunt

Kennisnet ontwikkeld het informatieknooppunt voor het Voortgezet Onderwijs, het zogenaamde VO-koppelpunt. Dit koppelpunt draagt in algemene zin zorg voor twee berichtenstromen:

  • Een VAVO/VO-instelling meldt een potentiële MBO-ganger middels een informatiebericht aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar het Koppelpunt Gemeenten.
    Opvolging buiten scope VO-koppelpunt: Het Koppelpunt Gemeenten routeert het bericht vervolgens door naar de woongemeente van de leerling.
  • Het MBO-koppelpunt meldt de aanmelding van een leerling bij het MBO aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar de betreffende VAVO/VO-instelling. Voor de routering van dit bericht raadpleegt het VO-koppelpunt het Onderwijs Service Register (OSR).

>>> deliverables >>> (oa. Gegevensstromen met user stories)

Use Cases met directe relevantie voor het VO-Koppelpunt

B23.1 Markeren potentiële mbo-gangers
Als… gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
Wil ik… een opgave doen van elke leerling die gemarkeerd is als potentiële mbo ganger in de leerlingadministratie. Deze opgave doe ik aan de woongemeente van de leerling
Zodat… de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
B23.2
Als… gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
Wil ik… een aan de woongemeente van elke leerling waarvan de markering gewijzigd is sinds de laatste keer dat ik de opgave deed, een opgave doen van de leerling
Zodat… de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV hiervoor de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo


  • als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien

Bron: [2] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)

Betrokken partijen

Relevant eisenoverzicht (op basis van het Programma van Eisen)

Security

>>> regelgeving: richtlijnen en eisen

Edukoppeling: Beknopte uitleg methodiek en invulling SOAPheaders

>>> Wlke versie gebruiken we? 1.2 (meest recente to date)

Voorbeeld XML’s

Uitleg over signing

Verwijzing WSDL (XSD) en technische bestanden


Overzicht van gebruikte omgevingen

>>>test – sandbox – acceptatie – productie

Hotlinks

  • link naar API
  • link naar data format

Communicatie

Kennisnet icon.png supergave homepage

|}