VA:Veelgestelde vragen

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vroegtijdig Aanmelden mbo-symbol.png Vroegtijdig Aanmelden mbo: Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) en het VO-koppelpunt.

Algemene vragen

Er zijn soms vso-leerlingen in het LAS opgenomen waar geen bronkoppeling voor is. Als de school die leerling uit het systeem verwijdert (met alle gegevens) mogen dan ook de berichten van vva (aanmeldbericht/mbo-ganger bericht) worden verwijderd?
Het vso-LAS/SIS zal geen aanmeldberichten ontvangen over deze leerling. Vóór een aanmeldbericht wordt opgemaakt en verstuurd wordt de leerling geverifieerd bij DUO en worden de vooropleiding gegevens opgehaald door het SIS van de mbo-instelling. Omdat de leerling niet staat geregistreerd bij DUO wordt er geen aanmeldbericht aangemaakt.


Als een leerling is uitgeschreven op een (va)vo/vso-school, moeten wij dan nog berichten over deze leerling kunnen ontvangen?
Als de leerling is uitgeschreven bij de school, ontvangt de school geen berichten meer in het kader van vva. Vóór opmaken en versturen van een aanmeldbericht wordt geverifieerd bij DUO of de leerling nog is ingeschreven bij een (va)vo/vso-school.


Is er een periode vastgesteld waarbinnen vva berichten over een schooljaar kunnen worden verstuurd en ontvangen?
Nee, er is nog geen periode vastgesteld maar daarover wordt mogelijk in een later stadium nog een besluit genomen.


Is er een periode vastgesteld waarbinnen de mbo-gangerberichten moeten worden verstuurd?
In de ministeriële regeling wordt aangeven dat de vmbo, vavo, vso scholen hun mbo-ganger berichten tussen 1 oktober en 1 februari moeten versturen.

Technische vragen

De Edukoppeling Transactiestandaard

Welke versie van Edukoppeling wordt in VVA gebruikt?
VVA werkt met Edukoppeling 1.2.


Kan ik tegen problemen aanlopen wanneer ik als leveracier Edukoppeling 1.3 heb geïmplementeerd?
De kans is klein dat er problemen ontstaan. De belangrijkste verschillen tussen Edukoppeling 1.2 en 1.3 zijn:
  • Het poortnummer is met edukoppeling 1.3 vrij te kiezen. Een organisatie zal mogelijk dus poorten moeten open zetten om met een 1.3 client/service te kunnen communiceren. Het VO-Koppelpunt communiceert via poort 443.
  • Versie 1.2 accepteert ook ODOC-certificaten, maar daar hebben partijen die 1.3 gebruiken (en dus alleen PKI-overheidcertificaten gebruiken) geen last van.
  • In versie 1.3 wordt het oorspronkelijke bron van het bericht meegegeven. Dit kunnen partijen in de huidige VVA keten eenvoudigweg negeren.


Hoe formateer ik een bericht, waarden wsa:To velden mbo-gangerbericht, berekening van digest values, etc?
VVA werkt met edukoppeling 1.2. De antwoorden op deze vragen vindt je in de documentatie van Edukoppeling 1.2.

Adressering

Hoe kan ik Wsa:to mbo-gangerberichten adresseren op de sandbox-omgeving?
Het gemeentekoppelpunt draait geen Sandbox-omgeving. Er is wel een gemeentekoppelpunt op de testschool van het vo-koppelpunt aangemaakt, die dan berichten kan ontvangen, maar deze valideert de berichten niet.
De URL van dit endpoint is https://testschool18-t-pub.bks.kennisnet.nl/vva/gemeenteKoppelpunt.php?OIN=00000003272448340116
Als u het bericht goed wilt testen moet het via de qualification-omgeving, gebruik makend van een PKI-overheidcertificaat.
Dan is het Wsa:to adres van het gemeentekoppelpunt: https://vva.kbt.inlichtingenbureau.nl/gemeentekoppelpunt?OIN=00000001810207357000


Wat staat er precies in de Wsa:to bij het ontvangAanmeldBericht wanneer deze van het VO-koppelpunt naar een VO LAS gaat?
Wsa:to zou dan de URL van de endpoint moeten bevatten, aangevuld met "?oin=0000000700028DE00000" (dus het OIN van de school en niet het routeringskenmerk).


Wat is de URL voor het gemeente-koppelpunt op productie?
https://vva.inlichtingenbureau.nl/gemeentekoppelpunt

Overige vragen

Als response op een mbo-gangerbericht wordt er vanuit het vo-koppelpunt een "Bad Request" terugestuurd in de SOAP envelope. Wat gaat er mis?
Mogelijk maakt u gebruik van Chunked Encoding in de HTTP headers (transfer-encoding: chunked). Dit wordt door het vo-koppelpunt niet ondersteund.