WWM:Wikiwijs arrangement toets afspelen

Uit Kennisnet Developers Documentatie
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikiwijs Maken-symbol.png Wikiwijs Maken: Wikiwijs arrangement toets afspelen

Wat kun je met een QTI bestand in eigen systeem doen?

Een QTI bestand is een export van een oefening of toets. In feite niets anders dan een verpakte vragenlijst, waarbij elke vraag een bepaald interactietype heeft (dit noemen we verderop vraagtype). Ook de wijze waarop de vragenlijst wordt gepresenteerd is beschreven in dit bestand. Met deze informatie kan je het volgende doen:

 • De interactieve toets of oefening integreren in eigen look 'n feel in eigen omgeving
 • De resultaten van een gebruiker/leerling in eigen omgeving opslaan, zodat je de voortgang van de leerling kan volgen en meten of deze bepaalde leerstof heeft begrepen
 • Met behulp van de educatieve metadata die aan de toets of oefening is meegeleverd een toets en/of vragenbank intern op bouwen


Alle bovenstaande mogelijkheden zijn ingrediënten om een adaptieve leeromgeving te maken.

Toetsen exporteren

Handmatig per toets

Als een arrangement interactieve oefeningen en toetsen bevat dan zijn deze handmatig te downloaden door in het linker nagivatiemenu van het arrangement op de "Downloaden" knop te drukken. Vervolgens krijg je de oefeningen en toetsen als QTI download aangebonden onder de bullet QTI (mits er natuurlijk toetsen of oefeningen in het arrangement aanwezig zijn).

Handmatige export opties Wikiwijs Maken arrangement

Als onderdelen in een IMS Content Package

De oefeningen en toetsen worden ook meegeleverd in een export van een Wikiwijs Arrangement. Een Wikiwijs Maken IMS Content Package bevat deze als zip files met daarin de data verpakt in het QTI formaat. Meer informatie over het QTI formaat is te vinden in de volgende sectie.

QTI standaard

Wikiwijs maakt gebruik van een door Edustandaard aanbevolen profiel op IMS QTI, namelijk NLQTI. Dit profiel komt neer op het ondersteunen van een select aantal vraagtypes om de implementatie van QTI in Nederlands op deze manier te versnellen. De (zeer) complexe vraagtypes die in IMS QTI zitten worden in NLQTI buiten beschouwing gelaten.

Structuur

Structuur QTI bestand

Een QTI Package is, net als een IMS Content Package een Zip bestand dat folders en losse bestanden bevat, zoals html, plaatjes, audio en eventueel andere documenten.

imsmanifest.xml

Het QTI zip bestand bevat altijd het bestand (imsmanifest.xml). Deze 'vrachtbrief' bevat informatie over de structuur van de toets of oefening. Dit xml bestand bevat de volgende blokken:

<resources>

Hier staat een overzicht van elke resource (elk ding) waaruit de vragenlijst bestaat.

resource identifier Omschrijving
TEST Informatie over de gehele vragenlijst
Item[n] Informatie over vraag een uit de vragenlijst. Indien de toets een introductie text bevat dan is deze in 'Item01 te vinden.
RPTEMPLATES Locatie van waar een default scoringsmodel bestand te vinden is
resource identifier="TEST" met metadata

Dit item bevat algemene gegevens over de test, vooral het blok <metadata> is hier interessant, deze bevat allerlei data over de vragenlijst. Meer uitleg over de diverse velden en waarden die je in de metadata kan vinden je in de wiki pagina over het inzien van metadata van een QTI pakket.

In de educational metadata wordt onder <insmd:learningresourcetype> onderscheid aangegeven tussen een toets en een oefening. Wikiwijs geeft op dit gebied de volgende metadata mee:

Value Omschrijving
exercise Dit is is de aanduiding van een oefening. De bedoeling is dat de leerling zelf oefent, er is in Wikiwijs geen score aan gekoppeld. De volgende vraag wordt pas bereikt als het juiste antwoord op een vraag is gegeven.
evaluatie- en toetsmateriaal In Wikiwijs is dit een formatieve toets. De leerling ontvangt achteraf het resultaat waarbij wordt aangegeven of dit resultaat voldoende was.

Verdere instellingen voor hoe de vragenlijst afgespeeld moet word verwezen naar:

<file href="Test/assessmentTest.xml"/>
Variabele in assessmentTest.xml Mogelijke waarde / betekenis
submissionMode
 • simultaneous’ wil zeggen dat het resultaat van de toets aan het eind van alle vragen getoond wordt,
 • individual’ wil zeggen dat het resultaat van iedere vraag apart getoond moet worden.
navigationMode
 • linear’ wil zeggen dat leerlingen de vragen alleen op volgorde mogen maken,
 • nonlinear’ wil zeggen dat leerlingen kriskras hun vragen mogen maken.
Ordering shuffle
 • false’ wil zeggen dat de vragen niet worden gehusseld maar altijd in dezelfde volgorde worden aangeboden
 • true’ wil zeggen dat de vragen random worden gehusseld als ze worden aangeboden.
Selection select

Dit kan voorkomen, gecombineerd met een getal, bijvoorbeeld: <nlqti:selection select="10"/>
Dit houdt in dat een willekeurige selectie van 10 vragen uit het totaal aantal vragen moet worden getoond.

assessmentItemRef Identifier Hier wordt de referentie naar de verschillende items vastgelegd.
WEIGHT Met weight kan worden aangegeven wat de relatieve zwaarte van een vraag is. Bij het item (zie aldaar) wordt altijd per vraag hooguit 1 punt verdiend. Door dit te combineren met de relatieve zwaarte uit het assessmentTest.xml bestand kan een meer uitgebalanceerde score worden samengesteld.
resource identifier="Item[n]"

Deze resource items bevatten informatie over elke individuele vraag. Als de toets een introductie bevat dan zal item01 de betreffende introductie content bevatten als HTML, zoniet dan bevat dit item de eerste vraag. Deze introductie niet overslaan bij het importeren! Deze bevat vaak context informatie die noodzakelijk is het maken van de rest van de toets, bijvoorbeeld een embedded YouTube filmpje waar vervolgens vragen over worden gesteld.


Indien het resource item een vraag betreft dan is onder file de verwijzing te vinden naar het xml bestand met verdere specifieke QTI informatie, zoals: antwoord opties, juiste antwoorden, etc. Deze verwijzing ziet er bijvoorbeeld uit als:

<file href="Item02/item02.xml"/>

In het blok <metadata> vinden we de volgende interessante waarden:

Blok Omschrijving
<imsmd:title> de titel van de vraag'
<imsmd:entry> de ID van de vraag
<nlqti:qtiMetadata> hier is informatie te vinden die betrekking heeft over de soort vraagstelling, waaronder:
<nlqti:interactionType> het QTI vraagtype

Folder(s): "item[n]"

Elke vraagelement heeft zijn eigen folder. Een vraagelement folder bestaat uit een xml bestand (bv: item02.xml) en, indien er plaatjes of multimedia zijn toegevoegd, een subfolder met bestanden. In het xml bestand is alle detail informatie over de betreffende vraag te vinden, zoals:

 • Vraagtype
 • Vraagstelling
 • Antwoord / antwoorden
 • Opties: zoals antwoorden shuffelen bij multiple choice vragen
 • Score verdeling

De basisanatomie van een item bestand ziet er als volgt uit:

WWM QTI item xml structuur.png

Als de toets een introductie heeft dan komt deze terug in folder "Item01", is deze er niet dan bevat dit item de inhoud van de eerste vraag. Meer informatie van hoe deze XML per vraagelement eruit ziet is verderop te vinden onder Vraagtypes.

Folder: "rptemplates"

Hierin zit een xml bestand (RPTEMPLATE_GF.xml) die het QTI scoringsmodel van de toets bevat. In een Wikiwijs IMS Content Package is dit bestand altijd hetzelfde. De informatie over de scores is te vinden in de bestanden item[n].xml in de item folders.

Vraagtypes

Auteurs hebben in Wikiwijs Maken beschikking over een aantal vraagtypes. Deze verzameling van vraagtypes is kleiner dan de verzameling vraagtypes die in de NL-QTI standaard word aanbevolen en daardoor nog kleiner dan die IMS QTI 2.1 beschrijft. In onderstaande tabel worden de niet ondersteunde vraagtypes in het rood aangegeven.

Wikiwijs Maken Vraagtype (NL)QTI Question type
Introductie* introduction*
Meerkeuze choiceInteraction
Combinatie (plaatjes) matchInteraction
Selecteer-woord hottextInteraction
Woord-invullen textEntryInteraction
Sleep-woord gapMatchInteraction
Hotspot hotspotInteraction
Volgorde orderInteraction
Combineer tekst matchInteraction
Open tekst vragen extendedTextInteraction
associateInteraction
graphicGapMatchInteraction
inlineChoiceInteraction
mediaInteraction
positionObjectInteraction
selectPointInteraction
sliderInteraction

*: Dit betreft geen interactieve vraagtype element, maar dit type element kan wel voorkomen in een Wikiwijs Maken QTI bestand

Alle vraagtypes die kunnen voorkomen in een Wikiwijs arrangement worden in een test arrangement met alle vraagtypes gedemonstreerd.

Multimedia

In een Wikiwijs Maken QTI bestand kunnen de volgende type multimedia in voorkomen:

 • Geluid
 • Embedded video
 • Bestand
 • Afbeelding

Zie het Wikiwijs arrangement over het inlezen van NL-QTI, in de sectie Multimedia voor meer details.


Bewuste afwijkingen van de QTI standaard

Items bevatten HTML

Formeel staat de QTI standaard embeds zoals YouTube niet niet toe in de omschrijvende elementen in de HTML. Echter in Wikiwijs Maken is het mogelijk materiaal te embedden. Dit geven we zo ook door in de QTI. Anders verliezen we waardevolle content. Zonder deze video's of andere embeds valt de context van de toets of oefening helemaal weg.

Formules als afbeelding

In Wikiwijs kunnen bij interactieve oefeningen/toetsen formules worden ingevoerd. Deze formules worden momenteel NIET in MathML-formaat doorgestuurd, maar als afbeelding. Dit om de toonbaarheid van deze formules over verschillende systemen te kunnen garanderen.

Open tekstvraag: antwoord 'rijke' html

Wikiwijs kent het vraagtype 'open tekstvraag met antwoordmodel'. In het antwoordmodel staat uiteraard een modeluitwerking van het vraagstuk.

Officieel staat NL-QTI in het antwoordmodel uitsluitend platte html toe. Dit bleek echter in de praktijk niet werkbaar: m.n. voor de bètavakken is het noodzakelijk om afbeeldingen (en formules) te kunnen opnemen in dit antwoordmodel en om tekst te kunnen opmeken zodat bijvoorbeeld superscript en subscript kan worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor het maken van tabellen.

Wij gaan op dit punt dus voorbij aan de eisen van NL-QTI.