MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Main module

Status: De MediaWiki API is een stabiele interface die actief ondersteund en verbeterd wordt. Hoewel we het proberen te voorkomen, is het mogelijk dat er soms wijzigingen worden aangebracht die bepaalde API-verzoek kunnen verhinderen; abonneer u op de e-maillijst mediawiki-api-announce voor meldingen over wijzigingen.

Foutieve verzoeken: als de API foutieve verzoeken ontvangt, wordt er geantwoord met een HTTP-header met de sleutel "MediaWiki-API-Error" en daarna worden de waarde van de header en de foutcode op dezelfde waarde ingesteld. Zie API: Foutmeldingen en waarschuwingen voor meer informatie.

Parameters:
action

Welke handeling uit te voeren.

block
Gebruiker blokkeren.
changeauthenticationdata
Change authentication data for the current user.
checktoken
De geldigheid van een token van action=query&meta=tokens controleren.
clearhasmsg
Wist de hasmsg-vlag voor de huidige gebruiker.
clientlogin
Bij de wiki aanmelden met behulp van de interactieve flow.
compare
Het verschil tussen twee pagina's ophalen.
createaccount
Een nieuw gebruikersaccount aanmaken.
cspreport
Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
delete
Een pagina verwijderen.
edit
Pagina's aanmaken en bewerken.
emailuser
Gebruiker e-mailen.
expandtemplates
Expands all templates within wikitext.
feedcontributions
Retourneert een feed van gebruikersbijdragen.
feedrecentchanges
Returns a recent changes feed.
feedwatchlist
Returns a watchlist feed.
filerevert
Een oude versie van een bestand terugplaatsen.
help
Toon hulp voor de opgegeven modules.
imagerotate
Een of meerdere afbeeldingen draaien.
import
Importeer een pagina van een andere wiki, of van een XML-bestand.
linkaccount
Link an account from a third-party provider to the current user.
login
Log in and get authentication cookies.
logout
Afmelden en sessiegegevens wissen.
managetags
Perform management tasks relating to change tags.
mergehistory
Geschiedenissen van pagina's samenvoegen.
move
Pagina hernoemen.
opensearch
In de wiki zoeken met behulp het OpenSearchprotocol.
options
Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen.
paraminfo
Verkrijg informatie over API-modules.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Een pagina of revisie als gecontroleerd markeren.
protect
Change the protection level of a page.
purge
Purge the cache for the given titles.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Send a password reset email to a user.
revisiondelete
Delete and undelete revisions.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Change the language of a page.
stashedit
Prepare an edit in shared cache.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
unblock
Unblock a user.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Change a user's group membership.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
tokens
Verouderd. Get tokens for data-modifying actions.
One of the following values: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, stashedit, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, tokens
Standaard: help
format

De opmaak van de uitvoer.

json
Output data in JSON format.
jsonfm
Output data in JSON format (pretty-print in HTML).
none
Output nothing.
php
Output data in serialized PHP format.
phpfm
Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).
rawfm
Gegevens, inclusief debugelementen, in JSON-formaat (nette opmaak in HTML) uitvoeren.
xml
Output data in XML format.
xmlfm
Output data in XML format (pretty-print in HTML).
One of the following values: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Standaard: jsonfm
maxlag

De maximale vertraging kan gebruikt worden als MediaWiki is geïnstalleerd op een databasecluster die gebruik maakt van replicatie. Om te voorkomen dat handelingen nog meer databasereplicatievertraging veroorzaken, kan deze parameter ervoor zorgen dat de client wacht totdat de replicatievertraging lager is dan de aangegeven waarde. In geval van buitensporige vertraging wordt de foutcode maxlag teruggegeven met een bericht als Waiting for $host: $lag seconds lagged.
Zie Handleiding:Maxlag parameter voor meer informatie.

Type: integer
smaxage

Stelt de s-maxage HTTP cache controle header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.

Type: integer
Standaard: 0
maxage

Stelt de max-age HTTP cache controle header in op het aangegeven aantal seconden. Foutmeldingen komen nooit in de cache.

Type: integer
Standaard: 0
assert

Controleer of de gebruiker is aangemeld indien assert=user, of het botgebruikersrecht heeft indien assert=bot.

One of the following values: user, bot
assertuser

Controleer of de huidige gebruiker de genoemde gebruiker is.

Type: user name
requestid

Elke waarde die hier gegeven wordt, wordt aan het antwoord toegevoegd. Dit kan gebruikt worden om verzoeken te onderscheiden.

servedby

De hostnaam van de server die de aanvraag heeft afgehandeld aan de resultaten toevoegen.

Type: boolean (details)
curtimestamp

Huidige tijd aan de resultaten toevoegen.

Type: boolean (details)
responselanginfo

De voor uselang en errorlang gebruikte talen aan de resultaten toevoegen.

Type: boolean (details)
origin

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body).

For authenticated requests, this must match one of the origins in the Origin header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match the Origin header, a 403 response will be returned. If this parameter matches the Origin header and the origin is whitelisted, the Access-Control-Allow-Origin and Access-Control-Allow-Credentials headers will be set.

For non-authenticated requests, specify the value *. This will cause the Access-Control-Allow-Origin header to be set, but Access-Control-Allow-Credentials will be false and all user-specific data will be restricted.

uselang

Language to use for message translations. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify user to use the current user's language preference, or specify content to use this wiki's content language.

Standaard: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
One of the following values: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Standaard: bc
errorlang

De voor waarschuwingen en fouten te gebruiken taal. action=query&meta=siteinfo met siprop=languages geeft een lijst van taalcodes, of stel content in om de taal van de inhoud van deze wiki te gebruiken, of stel uselang in om dezelfde waarde als de parameter uselang te gebruiken.

Standaard: uselang
errorsuselocal

Indien ingesteld maken foutmeldingen gebruik van lokaal-aangepaste berichten in de MediaWiki-naamruimte.

Type: boolean (details)
Voorbeelden:
Hulp voor de hoofdmodule.
api.php?action=help [open in sandbox]
Alle hulp op één pagina.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [open in sandbox]
Permissions:
writeapi
Via de API bewerkingen uitvoeren
Granted to: all, user en bot
apihighlimits
Use higher limits in API queries (slow queries: 500; fast queries: 5000). The limits for slow queries also apply to multivalue parameters.
Granted to: bot en sysop

action=block

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Gebruiker blokkeren.

Parameters:
user

Te blokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP-range. Kan niet in combinatie met userid gebruikt worden.

Type: user name
userid

Te blokkeren gebruikers-ID. Kan niet in combinatie met user gebruikt worden.

Type: integer
expiry

Vervaldatum. Kan relatief zijn (bijv. 5 months of 2 weeks) of absoluut (bijv. 2014-09-18T12:34:56Z). Indien ingesteld op infinite, indefinite of never zal de blokkade nooit verlopen.

Standaard: never
reason

Reden voor blokkade.

Default: (empty)
anononly

Alleen anonieme gebruikers blokkeren (d.w.z. anonieme bewerkingen via dit IP-adres uitschakelen).

Type: boolean (details)
nocreate

Het aanmaken van accounts verhinderen.

Type: boolean (details)
autoblock

Automatisch het laatst gebruikte IP-adres blokkeren, en tevens ieder volgend IP-adres waarvanaf de gebruiker probeert aan te melden.

Type: boolean (details)
noemail

Het sturen van e-mail via wiki verhinderen. (Vereist het blockemail-recht.)

Type: boolean (details)
hidename

De gebruikersnaam in het blokkeerlogboek verbergen. (Vereist het hideuser-recht.)

Type: boolean (details)
allowusertalk

De gebruiker toestaan om de eigen overlegpagina te bewerken (afhankelijk van $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

De huidige blokkade overschrijven indien de gebruiker al geblokkeerd is.

Type: boolean (details)
watchuser

De gebruikers- en overlegpagina's van de gebruiker of het IP-adres volgen.

Type: boolean (details)
tags

De labels voor de regel in het blokkeerlogboek wijzigen.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
IP-adres 192.0.2.5 voor drie dagen blokkeren met als reden First strike.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Gebruiker Vandal voor onbepaalde tijd blokkeren met als reden Vandalism, en verhinder het aanmaken van nieuwe accounts en het versturen van e-mail.
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]

action=changeauthenticationdata (changeauth)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Change authentication data for the current user.

Parameters:
changeauthrequest

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change.

This parameter is required.
changeauthtoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=change (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=checktoken

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

De geldigheid van een token van action=query&meta=tokens controleren.

Parameters:
type

Het type token dat getest wordt.

This parameter is required.
One of the following values: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Te testen token.

This parameter is required.
maxtokenage

Maximale levensduur van de token, in seconden.

Type: integer
Voorbeeld:
Test de geldigheid van een csrf-token.
api.php?action=checktoken&type=csrf&token=123ABC [open in sandbox]

action=clearhasmsg

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Wist de hasmsg-vlag voor de huidige gebruiker.

Voorbeeld:
De hasmsg-vlag voor de huidige gebruiker wissen.
api.php?action=clearhasmsg [open in sandbox]

action=clientlogin (login)

 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Bij de wiki aanmelden met behulp van de interactieve flow.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login, and a login token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying loginreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with logincontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to loginreturnurl. Then post to this module with logincontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parameters:
loginrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login or from a previous response from this module.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
loginmessageformat

Format to use for returning messages.

One of the following values: html, wikitext, raw, none
Standaard: wikitext
loginmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
loginpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

Type: boolean (details)
loginreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or logincontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a logincontinue request to this API module.

logincontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or loginreturnurl is required.

Type: boolean (details)
logintoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=login (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.
Voorbeelden:
Start het aanmeldproces als gebruiker Example met wachtwoord ExamplePassword.
api.php?action=clientlogin&username=Example&password=ExamplePassword&loginreturnurl=http://example.org/&logintoken=123ABC [open in sandbox]
Continue logging in after a UI response for two-factor auth, supplying an OATHToken of 987654.
api.php?action=clientlogin&logincontinue=1&OATHToken=987654&logintoken=123ABC [open in sandbox]

action=compare

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Het verschil tussen twee pagina's ophalen.

Voor zowel "from" als "to" moet een revisienummer, paginatitel, pagina-ID, tekst of relatieve referentie ingegeven worden.

Parameters:
fromtitle

Eerste te vergelijken paginanaam.

fromid

Eerste te vergelijken pagina-ID.

Type: integer
fromrev

Eerste te vergelijken revisie.

Type: integer
fromtext

Use this text instead of the content of the revision specified by fromtitle, fromid or fromrev.

fromsection

Only use the specified section of the specified 'from' content.

frompst

Do a pre-save transform on fromtext.

Type: boolean (details)
fromcontentformat

Content serialization format of fromtext.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
fromcontentmodel

Content model of fromtext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text
totitle

Tweede te vergelijken paginanaam.

toid

Tweede te vergelijken pagina-ID.

Type: integer
torev

Tweede te vergelijken revisie.

Type: integer
torelative

Use a revision relative to the revision determined from fromtitle, fromid or fromrev. All of the other 'to' options will be ignored.

One of the following values: prev, next, cur
totext

Use this text instead of the content of the revision specified by totitle, toid or torev.

tosection

Only use the specified section of the specified 'to' content.

topst

Do a pre-save transform on totext.

Type: boolean (details)
tocontentformat

Content serialization format of totext.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
tocontentmodel

Content model of totext. If not supplied, it will be guessed based on the other parameters.

One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text
prop

Which pieces of information to get.

diff
The diff HTML.
diffsize
The size of the diff HTML, in bytes.
rel
The revision IDs of the revision previous to 'from' and after 'to', if any.
ids
The page and revision IDs of the 'from' and 'to' revisions.
title
The page titles of the 'from' and 'to' revisions.
user
The user name and ID of the 'from' and 'to' revisions.
comment
The comment on the 'from' and 'to' revisions.
parsedcomment
The parsed comment on the 'from' and 'to' revisions.
size
The size of the 'from' and 'to' revisions.
Values (separate with | or alternative): diff, diffsize, rel, ids, title, user, comment, parsedcomment, size
Standaard: diff|ids|title
Voorbeeld:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]

action=createaccount (create)

 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Een nieuw gebruikersaccount aanmaken.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create, and a createaccount token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying createreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with createcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to createreturnurl. Then post to this module with createcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parameters:
createrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create or from a previous response from this module.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
createmessageformat

Format to use for returning messages.

One of the following values: html, wikitext, raw, none
Standaard: wikitext
createmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
createpreservestate

Preserve state from a previous failed login attempt, if possible.

If action=query&meta=authmanagerinfo returned true for hasprimarypreservedstate, requests marked as primary-required should be omitted. If it returned a non-empty value for preservedusername, that username must be used for the username parameter.

Type: boolean (details)
createreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or createcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a createcontinue request to this API module.

createcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or createreturnurl is required.

Type: boolean (details)
createtoken

A "createaccount" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=create (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=cspreport

 • This module is internal or unstable. Its operation may change without notice.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.

Parameters:
reportonly

Mark as being a report from a monitoring policy, not an enforced policy

Type: boolean (details)
source

What generated the CSP header that triggered this report

Standaard: internal

action=delete

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Een pagina verwijderen.

Parameters:
title

Titel van de te verwijderen pagina. Kan niet in combinatie met pageid gebruikt worden.

pageid

Pagina-ID van de te verwijderen pagina. Kan niet in combinatie met title gebruikt worden.

Type: integer
reason

Reden voor de verwijdering. Indien niet opgegeven, zal er een automatisch gegenereerde reden gebruikt worden.

tags

De labels voor de regel in het verwijderlogboek wijzigen.

Values (separate with | or alternative):
watch
Verouderd.

De pagina aan de volglijst van de huidige gebruiker toevoegen.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
unwatch
Verouderd.

De pagina van de volglijst van de huidige gebruiker verwijderen.

Type: boolean (details)
oldimage

The name of the old image to delete as provided by action=query&prop=imageinfo&iiprop=archivename.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=edit

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Pagina's aanmaken en bewerken.

Parameters:
title

Naam van de te bewerken pagina. Kan niet in combinatie met pageid gebruikt worden.

pageid

Pagina-ID van de te bewerken pagina. Kan niet in combinatie met title gebruikt worden.

Type: integer
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

De naam van een nieuwe sectie.

text

Pagina-inhoud.

summary

Edit summary. Also section title when section=new and sectiontitle is not set.

tags

De labels voor de revisie wijzigen.

Values (separate with | or alternative):
minor

Kleine bewerking.

Type: boolean (details)
notminor

Niet-kleine bewerking.

Type: boolean (details)
bot

Deze bewerking markeren als een botbewerking.

Type: boolean (details)
basetimestamp

Timestamp of the base revision, used to detect edit conflicts. May be obtained through action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Timestamp when the editing process began, used to detect edit conflicts. An appropriate value may be obtained using curtimestamp when beginning the edit process (e.g. when loading the page content to edit).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Override any errors about the page having been deleted in the meantime.

Type: boolean (details)
createonly

De pagina niet bewerken als die al bestaat.

Type: boolean (details)
nocreate

Een foutmelding geven als de pagina niet bestaat.

Type: boolean (details)
watch
Verouderd.

Voeg de pagina toe aan de volglijst van de huidige gebruiker.

Type: boolean (details)
unwatch
Verouderd.

Verwijder de pagina van de volglijst van de huidige gebruiker.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
md5

De MD5-hash van de text parameter, of de prependtext en appendtext parameters samengevoegd. Indien ingesteld, wordt de bewerking niet gemaakt tenzij de hash juist is.

prependtext

Voeg deze tekst toe aan het begin van de pagina. Overschrijft text.

appendtext

Voeg deze tekst toe aan het eind van de pagina. Overschrijft text.

Gebruik section=new om een nieuwe sectie toe te voegen, in plaats van deze parameter.

undo

Maak deze revisie ongedaan. Overschrijft text, prependtext en appendtext.

The value must be no less than 0.
Type: integer
undoafter

Maak alle revisies vanaf undo tot deze ongedaan. Indien niet ingesteld wordt slechts één revisie ongedaan gemaakt.

The value must be no less than 0.
Type: integer
redirect

Doorverwijzingen automatisch oplossen.

Type: boolean (details)
contentformat

Content serialization format used for the input text.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Inhoudsmodel van de nieuwe inhoud.

One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

De token moet altijd als de laatste parameter worden verzonden, of in ieder geval na de text parameter.

This parameter is required.

action=emailuser

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Gebruiker e-mailen.

Parameters:
target

Gebruiker naar wie de e-mail moet worden gestuurd.

This parameter is required.
subject

Onderwerpkoptekst.

text

E-mailtekst.

This parameter is required.
ccme

Mij een kopie van deze e-mail sturen.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeeld:
Stuur een e-mail naar gebruiker WikiSysop met de tekst Content.
api.php?action=emailuser&target=WikiSysop&text=Content&token=123ABC [open in sandbox]

action=expandtemplates

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Expands all templates within wikitext.

Parameters:
title

Paginanaam.

text

Om te zetten wikitekst.

This parameter is required.
revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get.

Note that if no values are selected, the result will contain the wikitext, but the output will be in a deprecated format.

wikitext
De uitgewerkte wikitekst.
categories
Any categories present in the input that are not represented in the wikitext output.
properties
Page properties defined by expanded magic words in the wikitext.
volatile
Whether the output is volatile and should not be reused elsewhere within the page.
ttl
De maximale tijdsduur waarna de cache van het resultaat moet worden weggegooid.
modules
Any ResourceLoader modules that parser functions have requested be added to the output. Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page.
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
parsetree
The XML parse tree of the input.
Values (separate with | or alternative): wikitext, categories, properties, volatile, ttl, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, parsetree
includecomments

Whether to include HTML comments in the output.

Type: boolean (details)
generatexml
Verouderd.

Generate XML parse tree (replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Expand the wikitext {{Project:Sandbox}}.
api.php?action=expandtemplates&text={{Project:Sandbox}} [open in sandbox]

action=feedcontributions

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Retourneert een feed van gebruikersbijdragen.

Parameters:
feedformat

De indeling van de feed.

One of the following values: rss, atom
Standaard: rss
user

De gebruikers voor wie de bijdragen verkregen moeten worden.

This parameter is required.
Type: user name
namespace

Which namespace to filter the contributions by.

One of the following values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
year

Van jaar (en eerder).

Type: integer
month

Van maand (en eerder).

Type: integer
tagfilter

Filter contributions that have these tags.

Values (separate with | or alternative): mw-contentmodelchange, mw-new-redirect, mw-removed-redirect, mw-changed-redirect-target, mw-blank, mw-replace, mw-rollback, mw-undo
Default: (empty)
deletedonly

Alleen verwijderde bijdragen weergeven.

Type: boolean (details)
toponly

Alleen bewerkingen weergeven die de nieuwste revisies zijn.

Type: boolean (details)
newonly

Alleen bewerkingen weergeven die nieuwe pagina's hebben gestart.

Type: boolean (details)
hideminor

Verberg kleine bewerkingen.

Type: boolean (details)
showsizediff

Toon het verschil in grootte tussen revisies.

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Toon bijdragen voor gebruiker Example.
api.php?action=feedcontributions&user=Example [open in sandbox]

action=feedrecentchanges

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns a recent changes feed.

Parameters:
feedformat

De indeling van de feed.

One of the following values: rss, atom
Standaard: rss
namespace

Naamruimte om de resultaten tot te beperken.

One of the following values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
invert

Alle naamruimten behalve de geselecteerde.

Type: boolean (details)
associated

Include associated (talk or main) namespace.

Type: boolean (details)
days

Aantal dagen om de resultaten tot te beperken.

The value must be no less than 1.
Type: integer
Standaard: 7
limit

Het maximale aantal weer te geven resultaten.

The value must be between 1 and 50.
Type: integer
Standaard: 50
from

Show changes since then.

Type: timestamp (allowed formats)
hideminor

Kleine wijzigingen verbergen.

Type: boolean (details)
hidebots

Wijzigingen gedaan door bots verbergen.

Type: boolean (details)
hideanons

Wijzigingen gedaan door anonieme gebruikers verbergen.

Type: boolean (details)
hideliu

Wijzigingen gedaan door geregistreerde gebruikers verbergen.

Type: boolean (details)
hidepatrolled

Wijzigingen gemarkeerd als gecontroleerd verbergen.

Type: boolean (details)
hidemyself

Wijzigingen door de huidige gebruiker verbergen.

Type: boolean (details)
hidecategorization

Wijzigingen in categorielidmaatschap verbergen.

Type: boolean (details)
tagfilter

Filteren op label.

target

Show only changes on pages linked from this page.

showlinkedto

Show changes on pages linked to the selected page instead.

Type: boolean (details)
Voorbeelden:
Recente wijzigingen weergeven.
api.php?action=feedrecentchanges [open in sandbox]
Wijzigingen van de afgelopen 30 dagen weergeven.
api.php?action=feedrecentchanges&days=30 [open in sandbox]

action=feedwatchlist

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns a watchlist feed.

Parameters:
feedformat

De indeling van de feed.

One of the following values: rss, atom
Standaard: rss
hours

List pages modified within this many hours from now.

The value must be between 1 and 72.
Type: integer
Standaard: 24
linktosections

Link directly to changed sections if possible.

Type: boolean (details)
allrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlowner

Used along with token to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set show=minor|!anon.

Values (separate with | or alternative): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Welke typen wijzigingen weer te geven:

edit
Gewone paginabewerkingen.
new
Nieuwe pagina's.
log
Logboekregels.
external
Externe wijzigingen.
categorize
Wijzigingen in categorielidmaatschap.
Values (separate with | or alternative): edit, new, log, external, categorize
Standaard: edit|new|log|categorize
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
Voorbeelden:
Show the watchlist feed.
api.php?action=feedwatchlist [open in sandbox]
Show all changes to watched pages in the past 6 hours.
api.php?action=feedwatchlist&allrev=&hours=6 [open in sandbox]

action=filerevert

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Een oude versie van een bestand terugplaatsen.

Parameters:
filename

Bestandsnaam, zonder het Bestand: voorvoegsel.

This parameter is required.
comment

Opmerking voor het uploaden.

Default: (empty)
archivename

Archive name of the revision to revert to.

This parameter is required.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=help

Toon hulp voor de opgegeven modules.

Parameters:
modules

Modules to display help for (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Standaard: main
submodules

Include help for submodules of the named module.

Type: boolean (details)
recursivesubmodules

Include help for submodules recursively.

Type: boolean (details)
wrap

Wrap the output in a standard API response structure.

Type: boolean (details)
toc

Include a table of contents in the HTML output.

Type: boolean (details)

action=imagerotate

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Een of meerdere afbeeldingen draaien.

Parameters:
rotation

Aantal graden om de afbeelding met de klok mee te draaien.

This parameter is required.
One of the following values: 90, 180, 270
continue

When more results are available, use this to continue.

tags

Labels voor de regel in het uploadlogboek.

Values (separate with | or alternative):
titles

A list of titles to work on.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.
categories
Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.
templates
Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
One of the following values: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz en zh.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=import

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Importeer een pagina van een andere wiki, of van een XML-bestand.

Merk op dat de HTTP POST moet worden uitgevoerd als bestandsupload (d.w.z. door middel van multipart/form-data) wanneer een bestand wordt verstuurd voor de xml parameter.

Parameters:
summary

Importeersamenvatting voor het logboek.

xml

Geüpload XML-bestand.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
interwikiprefix

For uploaded imports: interwiki prefix to apply to unknown user names (and known users if assignknownusers is set).

interwikisource

Voor interwiki-imports: wiki om van te importeren.

One of the following values:
interwikipage

For interwiki imports: page to import.

fullhistory

For interwiki imports: import the full history, not just the current version.

Type: boolean (details)
templates

For interwiki imports: import all included templates as well.

Type: boolean (details)
namespace

Naar deze naamruimte importeren. Kan niet in combinatie met rootpage gebruikt worden.

One of the following values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
assignknownusers

Assign edits to local users where the named user exists locally.

Type: boolean (details)
rootpage

Als subpagina van deze pagina importeren. Kan niet in combinatie met namespace gebruikt worden.

tags

Change tags to apply to the entry in the import log and to the null revision on the imported pages.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=linkaccount (link)

 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Link an account from a third-party provider to the current user.

The general procedure to use this module is:

 1. Fetch the fields available from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link, and a csrf token from action=query&meta=tokens.
 2. Present the fields to the user, and obtain their submission.
 3. Post to this module, supplying linkreturnurl and any relevant fields.
 4. Check the status in the response.
  • If you received PASS or FAIL, you're done. The operation either succeeded or it didn't.
  • If you received UI, present the new fields to the user and obtain their submission. Then post to this module with linkcontinue and the relevant fields set, and repeat step 4.
  • If you received REDIRECT, direct the user to the redirecttarget and wait for the return to linkreturnurl. Then post to this module with linkcontinue and any fields passed to the return URL, and repeat step 4.
  • If you received RESTART, that means the authentication worked but we don't have a linked user account. You might treat this as UI or as FAIL.
Parameters:
linkrequests

Only use these authentication requests, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link or from a previous response from this module.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
linkmessageformat

Format to use for returning messages.

One of the following values: html, wikitext, raw, none
Standaard: wikitext
linkmergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
linkreturnurl

Return URL for third-party authentication flows, must be absolute. Either this or linkcontinue is required.

Upon receiving a REDIRECT response, you will typically open a browser or web view to the specified redirecttarget URL for a third-party authentication flow. When that completes, the third party will send the browser or web view to this URL. You should extract any query or POST parameters from the URL and pass them as a linkcontinue request to this API module.

linkcontinue

This request is a continuation after an earlier UI or REDIRECT response. Either this or linkreturnurl is required.

Type: boolean (details)
linktoken

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
*
This module accepts additional parameters depending on the available authentication requests. Use action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=link (or a previous response from this module, if applicable) to determine the requests available and the fields that they use.

action=login (lg)

 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Log in and get authentication cookies.

This action should only be used in combination with Special:BotPasswords; use for main-account login is deprecated and may fail without warning. To safely log in to the main account, use action=clientlogin.

Parameters:
lgname

Gebruikersnaam.

lgpassword

Wachtwoord.

lgdomain

Domein (optioneel).

lgtoken

A "login" token retrieved from action=query&meta=tokens

action=logout

 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Afmelden en sessiegegevens wissen.

Parameter:
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeeld:
Meld de huidige gebruiker af.
api.php?action=logout&token=123ABC [open in sandbox]

action=managetags

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Perform management tasks relating to change tags.

Parameters:
operation

Which operation to perform:

create
Create a new change tag for manual use.
delete
Remove a change tag from the database, including removing the tag from all revisions, recent change entries and log entries on which it is used.
activate
Activate a change tag, allowing users to apply it manually.
deactivate
Deactivate a change tag, preventing users from applying it manually.
This parameter is required.
One of the following values: create, delete, activate, deactivate
tag

Aan te maken, te verwijderen, te activeren of te deactiveren label. Voor het aanmaken mag het label nog niet bestaan. Voor het verwijderen moet het label bestaan. Voor het activeren moet het label bestaan en mag het niet door een uitbreiding gebruikt worden. Voor het deactiveren moet het label gebruikt worden en handmatig gedefinieerd zijn.

This parameter is required.
reason

An optional reason for creating, deleting, activating or deactivating the tag.

ignorewarnings

Whether to ignore any warnings that are issued during the operation.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the tag management log.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=mergehistory

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Geschiedenissen van pagina's samenvoegen.

Parameters:
from

Title of the page from which history will be merged. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page from which history will be merged. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Title of the page to which history will be merged. Cannot be used together with toid.

toid

Page ID of the page to which history will be merged. Cannot be used together with to.

Type: integer
timestamp

Timestamp up to which revisions will be moved from the source page's history to the destination page's history. If omitted, the entire page history of the source page will be merged into the destination page.

Type: timestamp (allowed formats)
reason

Reden voor de samenvoeging van de geschiedenissen.

Default: (empty)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
Voeg de hele geschiedenis van Oldpage samen in Newpage.
api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason [open in sandbox]
Merge the page revisions of Oldpage dating up to 2015-12-31T04:37:41Z into Newpage.
api.php?action=mergehistory&from=Oldpage&to=Newpage&token=123ABC&reason=Reason&timestamp=2015-12-31T04%3A37%3A41Z [open in sandbox]

action=move

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Pagina hernoemen.

Parameters:
from

Title of the page to rename. Cannot be used together with fromid.

fromid

Page ID of the page to rename. Cannot be used together with from.

Type: integer
to

Nieuwe paginanaam.

This parameter is required.
reason

Reden voor de naamswijziging.

Default: (empty)
movetalk

Hernoem de overlegpagina, indien deze bestaat.

Type: boolean (details)
movesubpages

Rename subpages, if applicable.

Type: boolean (details)
noredirect

Geen doorverwijzing achterlaten.

Type: boolean (details)
watchlist

De pagina onvoorwaardelijk toevoegen aan of verwijderen van de volglijst van de huidige gebruiker, gebruik voorkeuren of wijzig het volgen niet.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
ignorewarnings

Eventuele waarschuwingen negeren.

Type: boolean (details)
tags

Change tags to apply to the entry in the move log and to the null revision on the destination page.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeeld:
Hernoem Badtitle naar Goodtitle zonder een doorverwijzing achter te laten.
api.php?action=move&from=Badtitle&to=Goodtitle&token=123ABC&reason=Misspelled%20title&movetalk=&noredirect= [open in sandbox]

action=opensearch

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

In de wiki zoeken met behulp het OpenSearchprotocol.

Parameters:
search

Zoektekst.

This parameter is required.
namespace

Te doorzoeken naamruimten.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
Standaard: 0
limit

Het maximale aantal weer te geven resultaten.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
suggest

Niets doen als $wgEnableOpenSearchSuggest onwaar is.

Type: boolean (details)
redirects

Hoe om te gaan met doorverwijzingen:

return
Retourneer de doorverwijzing.
resolve
Retourneer de doelpagina. Retourneert mogelijk minder dan limit resultaten.

Om historische redenen is "return" de standaardinstelling voor format=json, en "resolve" voor andere formaten.

One of the following values: return, resolve
format

Het uitvoerformaat.

One of the following values: json, jsonfm, xml, xmlfm
Standaard: json
warningsaserror

Als er waarschuwingen zijn met format=json, geef dan een API-fout terug in plaats van deze te negeren.

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Vind pagina's die beginnen met Te.
api.php?action=opensearch&search=Te [open in sandbox]

action=options

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Voorkeuren van de huidige gebruiker wijzigen.

Alleen opties die zijn geregistreerd in core of in een van de geïnstalleerde uitbreidingen, of opties met sleutels die beginnen met userjs- (bedoeld om door gebruikersscripts gebruikt te worden), kunnen worden ingesteld.

Parameters:
reset

Reset voorkeuren naar de standaard van de website.

Type: boolean (details)
resetkinds

Lijst van types van te resetten opties wanneer de optie reset is ingesteld.

Values (separate with | or alternative): registered, registered-multiselect, registered-checkmatrix, userjs, special, unused, all
Standaard: all
change

Lijst van wijzigingen, opgemaakt als naam=waarde (bijv. skin=vector). Als er geen waarde wordt opgegeven (zelfs niet een isgelijkteken), bijvoorbeeld optienaam|andereoptie|..., dan wordt de optie ingesteld op de standaardwaarde. Als een opgegeven waarde een sluisteken bevat (|), gebruik dan het alternatieve scheidingsteken tussen meerdere waardes voor een juiste werking.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
optionname

De naam van de optie die moet worden ingesteld op de waarde gegeven door optionvalue.

optionvalue

De waarde voor de optie opgegeven door optionname.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=paraminfo

Verkrijg informatie over API-modules.

Parameters:
modules

List of module names (values of the action and format parameters, or main). Can specify submodules with a +, or all submodules with +*, or all submodules recursively with +**.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
helpformat

Format of help strings.

One of the following values: html, wikitext, raw, none
Standaard: none
querymodules
Verouderd.

List of query module names (value of prop, meta or list parameter). Use modules=query+foo instead of querymodules=foo.

Values (separate with | or alternative): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allmessages, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, authmanagerinfo, backlinks, blocks, categories, categoryinfo, categorymembers, contributors, deletedrevisions, deletedrevs, duplicatefiles, embeddedin, extlinks, exturlusage, filearchive, filerepoinfo, fileusage, imageinfo, images, imageusage, info, iwbacklinks, iwlinks, langbacklinks, langlinks, links, linkshere, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageprops, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, references, revisions, search, siteinfo, stashimageinfo, tags, templates, tokens, transcludedin, usercontribs, userinfo, users, watchlist, watchlistraw
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
mainmodule
Verouderd.

Get information about the main (top-level) module as well. Use modules=main instead.

pagesetmodule
Verouderd.

Get information about the pageset module (providing titles= and friends) as well.

formatmodules
Verouderd.

List of format module names (value of format parameter). Use modules instead.

Values (separate with | or alternative): json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm

action=parse

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Parses content and returns parser output.

See the various prop-modules of action=query to get information from the current version of a page.

There are several ways to specify the text to parse:

 1. Specify a page or revision, using page, pageid, or oldid.
 2. Specify content explicitly, using text, title, revid, and contentmodel.
 3. Specify only a summary to parse. prop should be given an empty value.
Parameters:
title

Title of page the text belongs to. If omitted, contentmodel must be specified, and API will be used as the title.

text

Text to parse. Use title or contentmodel to control the content model.

revid

Revision ID, for {{REVISIONID}} and similar variables.

Type: integer
summary

Summary to parse.

page

Parse the content of this page. Cannot be used together with text and title.

pageid

Parse the content of this page. Overrides page.

Type: integer
redirects

If page or pageid is set to a redirect, resolve it.

Type: boolean (details)
oldid

Parse the content of this revision. Overrides page and pageid.

Type: integer
prop

Which pieces of information to get:

text
Gives the parsed text of the wikitext.
langlinks
Gives the language links in the parsed wikitext.
categories
Gives the categories in the parsed wikitext.
categorieshtml
Geeft de HTML-versie van de categorieën.
links
Gives the internal links in the parsed wikitext.
templates
Gives the templates in the parsed wikitext.
images
Gives the images in the parsed wikitext.
externallinks
Gives the external links in the parsed wikitext.
sections
Gives the sections in the parsed wikitext.
revid
Adds the revision ID of the parsed page.
displaytitle
Adds the title of the parsed wikitext.
headhtml
Gives parsed <head> of the page.
modules
Gives the ResourceLoader modules used on the page. To load, use mw.loader.using(). Either jsconfigvars or encodedjsconfigvars must be requested jointly with modules.
jsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page. To apply, use mw.config.set().
encodedjsconfigvars
Gives the JavaScript configuration variables specific to the page as a JSON string.
indicators
Gives the HTML of page status indicators used on the page.
iwlinks
Gives interwiki links in the parsed wikitext.
wikitext
Gives the original wikitext that was parsed.
properties
Gives various properties defined in the parsed wikitext.
limitreportdata
Gives the limit report in a structured way. Gives no data, when disablelimitreport is set.
limitreporthtml
Gives the HTML version of the limit report. Gives no data, when disablelimitreport is set.
parsetree
The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext)
parsewarnings
Gives the warnings that occurred while parsing content.
headitems
Verouderd. Gives items to put in the <head> of the page.
Values (separate with | or alternative): text, langlinks, categories, categorieshtml, links, templates, images, externallinks, sections, revid, displaytitle, headhtml, modules, jsconfigvars, encodedjsconfigvars, indicators, iwlinks, wikitext, properties, limitreportdata, limitreporthtml, parsetree, parsewarnings, headitems
Standaard: text|langlinks|categories|links|templates|images|externallinks|sections|revid|displaytitle|iwlinks|properties|parsewarnings
wrapoutputclass

CSS class to use to wrap the parser output.

Standaard: mw-parser-output
pst

Do a pre-save transform on the input before parsing it. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
onlypst

Do a pre-save transform (PST) on the input, but don't parse it. Returns the same wikitext, after a PST has been applied. Only valid when used with text.

Type: boolean (details)
effectivelanglinks
Verouderd.

Includes language links supplied by extensions (for use with prop=langlinks).

Type: boolean (details)
section

Only parse the content of this section number.

When new, parse text and sectiontitle as if adding a new section to the page.

new is allowed only when specifying text.

sectiontitle

New section title when section is new.

Unlike page editing, this does not fall back to summary when omitted or empty.

disablepp
Verouderd.

Use disablelimitreport instead.

Type: boolean (details)
disablelimitreport

Omit the limit report ("NewPP limit report") from the parser output.

Type: boolean (details)
disableeditsection

Omit edit section links from the parser output.

Type: boolean (details)
disabletidy

Do not run HTML cleanup (e.g. tidy) on the parser output.

Type: boolean (details)
disablestylededuplication

Do not deduplicate inline stylesheets in the parser output.

Type: boolean (details)
generatexml
Verouderd.

Generate XML parse tree (requires content model wikitext; replaced by prop=parsetree).

Type: boolean (details)
preview

Parse in preview mode.

Type: boolean (details)
sectionpreview

Parse in section preview mode (enables preview mode too).

Type: boolean (details)
disabletoc

Omit table of contents in output.

Type: boolean (details)
useskin

Apply the selected skin to the parser output. May affect the following properties: langlinks, headitems, modules, jsconfigvars, indicators.

One of the following values: vector, monobook
contentformat

Content serialization format used for the input text. Only valid when used with text.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Content model of the input text. If omitted, title must be specified, and default will be the model of the specified title. Only valid when used with text.

One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text

action=patrol

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Een pagina of revisie als gecontroleerd markeren.

Parameters:
rcid

Recentchanges ID to patrol.

Type: integer
revid

Revision ID to patrol.

Type: integer
tags

Change tags to apply to the entry in the patrol log.

Values (separate with | or alternative):
token

A "patrol" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
Een recente wijziging als gecontroleerd markeren.
api.php?action=patrol&token=123ABC&rcid=230672766 [open in sandbox]
Een revisie als gecontroleerd markeren.
api.php?action=patrol&token=123ABC&revid=230672766 [open in sandbox]

action=protect

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Change the protection level of a page.

Parameters:
title

Title of the page to (un)protect. Cannot be used together with pageid.

pageid

ID of the page to (un)protect. Cannot be used together with title.

Type: integer
protections

List of protection levels, formatted action=level (e.g. edit=sysop). A level of all means everyone is allowed to take the action, i.e. no restriction.

Note: Any actions not listed will have restrictions removed.

This parameter is required.
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
expiry

Expiry timestamps. If only one timestamp is set, it'll be used for all protections. Use infinite, indefinite, infinity, or never, for a never-expiring protection.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Standaard: infinite
reason

Reden voor instellen of opheffen van de beveiliging.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the protection log.

Values (separate with | or alternative):
cascade

Enable cascading protection (i.e. protect transcluded templates and images used in this page). Ignored if none of the given protection levels support cascading.

Type: boolean (details)
watch
Verouderd.

If set, add the page being (un)protected to the current user's watchlist.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=purge

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Purge the cache for the given titles.

Parameters:
forcelinkupdate

Werk de koppelingstabellen bij.

Type: boolean (details)
forcerecursivelinkupdate

Werk de koppelingentabel bij, en werk de koppelingstabellen bij voor alle pagina's die deze pagina als sjabloon gebruiken.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.
categories
Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.
templates
Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
One of the following values: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz en zh.

Type: boolean (details)
Voorbeelden:
Purge the Main Page and the API page.
api.php?action=purge&titles=Main_Page|API [open in sandbox]
Purge the first 10 pages in the main namespace.
api.php?action=purge&generator=allpages&gapnamespace=0&gaplimit=10 [open in sandbox]

action=query

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Fetch data from and about MediaWiki.

All data modifications will first have to use query to acquire a token to prevent abuse from malicious sites.

Parameters:
prop

Which properties to get for the queried pages.

categories
Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.
categoryinfo
Returns information about the given categories.
contributors
Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
extlinks
Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.
fileusage
Find all pages that use the given files.
imageinfo
Returns file information and upload history.
images
Returns all files contained on the given pages.
info
Get basic page information.
iwlinks
Returns all interwiki links from the given pages.
langlinks
Returns all interlanguage links from the given pages.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageprops
Get various page properties defined in the page content.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
references
Return a data representation of references associated with the given pages.
revisions
Get revision information.
stashimageinfo
Returns file information for stashed files.
templates
Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
Values (separate with | or alternative): categories, categoryinfo, contributors, deletedrevisions, duplicatefiles, extlinks, fileusage, imageinfo, images, info, iwlinks, langlinks, links, linkshere, pageprops, redirects, references, revisions, stashimageinfo, templates, transcludedin
list

Which lists to get.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
allusers
Enumerate all registered users.
backlinks
Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.
blocks
Toon alle geblokkeerde gebruikers en IP-adressen.
categorymembers
List all pages in a given category.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
filearchive
Enumerate all deleted files sequentially.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
logevents
Get events from logs.
mystashedfiles
Get a list of files in the current user's upload stash.
pagepropnames
List all page property names in use on the wiki.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
search
Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.
tags
Wijzigingslabels weergeven.
usercontribs
Alle bewerkingen door een gebruiker opvragen.
users
Get information about a list of users.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
deletedrevs
Verouderd. List deleted revisions.
Values (separate with | or alternative): allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, allusers, backlinks, blocks, categorymembers, embeddedin, exturlusage, filearchive, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, logevents, mystashedfiles, pagepropnames, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, search, tags, usercontribs, users, watchlist, watchlistraw, deletedrevs
meta

Which metadata to get.

allmessages
Return messages from this site.
authmanagerinfo
Haal informatie op over de huidige authentificatiestatus.
filerepoinfo
Return meta information about image repositories configured on the wiki.
siteinfo
Return general information about the site.
tokens
Gets tokens for data-modifying actions.
userinfo
Informatie over de huidige gebruiker opvragen.
Values (separate with | or alternative): allmessages, authmanagerinfo, filerepoinfo, siteinfo, tokens, userinfo
indexpageids

Include an additional pageids section listing all returned page IDs.

Type: boolean (details)
export

Export the current revisions of all given or generated pages.

Type: boolean (details)
exportnowrap

Return the export XML without wrapping it in an XML result (same format as Special:Export). Can only be used with query+export.

Type: boolean (details)
iwurl

Whether to get the full URL if the title is an interwiki link.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

rawcontinue

Return raw query-continue data for continuation.

Type: boolean (details)
titles

A list of titles to work on.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.
categories
Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.
templates
Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
One of the following values: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in query+titles, query+pageids, and query+revids, and in pages returned by query+generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz en zh.

Type: boolean (details)

prop=categories (cl)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.

Parameters:
clprop

Which additional properties to get for each category:

sortkey
Adds the sortkey (hexadecimal string) and sortkey prefix (human-readable part) for the category.
timestamp
Adds timestamp of when the category was added.
hidden
Markeert categorieën die verborgen zijn met __HIDDENCAT__
Values (separate with | or alternative): sortkey, timestamp, hidden
clshow

Welke soort categorieën te tonen.

Values (separate with | or alternative): hidden, !hidden
cllimit

Hoeveel categorieën te tonen.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
clcontinue

When more results are available, use this to continue.

clcategories

Only list these categories. Useful for checking whether a certain page is in a certain category.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
cldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
Get a list of categories the page Albert Einstein belongs to.
api.php?action=query&prop=categories&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]
Get information about all categories used in the page Albert Einstein.
api.php?action=query&generator=categories&titles=Albert%20Einstein&prop=info [open in sandbox]

prop=categoryinfo (ci)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns information about the given categories.

Parameter:
cicontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeeld:
Get information about Category:Foo and Category:Bar.
api.php?action=query&prop=categoryinfo&titles=Category:Foo|Category:Bar [open in sandbox]

prop=contributors (pc)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get the list of logged-in contributors and the count of anonymous contributors to a page.

Parameters:
pcgroup

Only include users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Values (separate with | or alternative): bot, sysop, bureaucrat, edurep, obk, standaarden, knf, bme, kvs, oso, oso-admin, wwm, obkapi, arch, sid, eduroam, eduterm, vroegtijdigaanmelden, osr, CS
pcexcludegroup

Exclude users in the given groups. Does not include implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Values (separate with | or alternative): bot, sysop, bureaucrat, edurep, obk, standaarden, knf, bme, kvs, oso, oso-admin, wwm, obkapi, arch, sid, eduroam, eduterm, vroegtijdigaanmelden, osr, CS
pcrights

Only include users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Values (separate with | or alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, renameuser
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pcexcluderights

Exclude users having the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Values (separate with | or alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, renameuser
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pclimit

How many contributors to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
pccontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeeld:
Show contributors to the page Main Page.
api.php?action=query&prop=contributors&titles=Main_Page [open in sandbox]

prop=deletedrevisions (drv)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get deleted revision information.

May be used in several ways:

 1. Get deleted revisions for a set of pages, by setting titles or pageids. Ordered by title and timestamp.
 2. Get data about a set of deleted revisions by setting their IDs with revids. Ordered by revision ID.
Parameters:
drvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst van de revisie.
tags
Labels voor de versie.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Values (separate with | or alternative): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standaard: ids|timestamp|flags|comment|user
drvlimit

Limit how many revisions will be returned.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
drvexpandtemplates
Verouderd.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvgeneratexml
Verouderd.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires drvprop=content).

Type: boolean (details)
drvparse
Verouderd.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires drvprop=content). For performance reasons, if this option is used, drvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
drvsection

Only retrieve the content of this section number.

drvdiffto
Verouderd.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

drvdifftotext
Verouderd.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides drvdiffto. If drvsection is set, only that section will be diffed against this text.

drvdifftotextpst
Verouderd.

Gebruik in plaats hiervan action=compare. Een "pre-save"-transformatie uitvoeren op de tekst alvorens de verschillen te bepalen. Alleen geldig indien gebruikt met drvdifftotext.

Type: boolean (details)
drvcontentformat

Serialization format used for drvdifftotext and expected for output of content.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
drvstart

The timestamp to start enumerating from. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvend

The timestamp to stop enumerating at. Ignored when processing a list of revision IDs.

Type: timestamp (allowed formats)
drvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drvstart has to be before drvend.
older
List newest first (default). Note: drvstart has to be later than drvend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
drvtag

Alleen revisies met dit label weergeven.

drvuser

Only list revisions by this user.

Type: user name
drvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
drvcontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeelden:
List the deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drvprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the information for deleted revision 123456.
api.php?action=query&prop=deletedrevisions&revids=123456 [open in sandbox]

prop=duplicatefiles (df)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all files that are duplicates of the given files based on hash values.

Parameters:
dflimit

How many duplicate files to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
dfcontinue

When more results are available, use this to continue.

dfdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
dflocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all external URLs (not interwikis) from the given pages.

Parameters:
ellimit

How many links to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
eloffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
elprotocol

Protocol of the URL. If empty and elquery is set, the protocol is http. Leave both this and elquery empty to list all external links.

One of the following values: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Default: (empty)
elquery

Search string without protocol. Useful for checking whether a certain page contains a certain external url.

elexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Get a list of external links on Main Page.
api.php?action=query&prop=extlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]

prop=fileusage (fu)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given files.

Parameters:
fuprop

Which properties to get:

pageid
Pagina-ID van elke pagina.
title
Titel van elke pagina.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Values (separate with | or alternative): pageid, title, redirect
Standaard: pageid|title|redirect
funamespace

Only include pages in these namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
fushow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Values (separate with | or alternative): redirect, !redirect
fulimit

How many to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
fucontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=imageinfo (ii)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns file information and upload history.

Parameters:
iiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param iiurlwidth).
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
uploadwarning
Used by the Special:Upload page to get information about an existing file. Not intended for use outside MediaWiki core.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Values (separate with | or alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, archivename, bitdepth, uploadwarning, badfile
Standaard: timestamp|user
iilimit

How many file revisions to return per file.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 1
iistart

Timestamp to start listing from.

Type: timestamp (allowed formats)
iiend

Timestamp to stop listing at.

Type: timestamp (allowed formats)
iiurlwidth

If iiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Standaard: -1
iiurlheight

Similar to iiurlwidth.

Type: integer
Standaard: -1
iimetadataversion

Version of metadata to use. If latest is specified, use latest version. Defaults to 1 for backwards compatibility.

Standaard: 1
iiextmetadatalanguage

What language to fetch extmetadata in. This affects both which translation to fetch, if multiple are available, as well as how things like numbers and various values are formatted.

Standaard: nl
iiextmetadatamultilang

If translations for extmetadata property are available, fetch all of them.

Type: boolean (details)
iiextmetadatafilter

If specified and non-empty, only these keys will be returned for iiprop=extmetadata.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
iiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. iiurlwidth must be used and be consistent with iiurlparam.

Default: (empty)
iibadfilecontexttitle

If badfilecontexttitleprop=badfile is set, this is the page title used when evaluating the MediaWiki:Bad image list

iicontinue

When more results are available, use this to continue.

iilocalonly

Look only for files in the local repository.

Type: boolean (details)

prop=images (im)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all files contained on the given pages.

Parameters:
imlimit

How many files to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
imcontinue

When more results are available, use this to continue.

imimages

Only list these files. Useful for checking whether a certain page has a certain file.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
imdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending

prop=info (in)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get basic page information.

Parameters:
inprop

Which additional properties to get:

protection
List the protection level of each page.
talkid
The page ID of the talk page for each non-talk page.
watched
List the watched status of each page.
watchers
The number of watchers, if allowed.
visitingwatchers
The number of watchers of each page who have visited recent edits to that page, if allowed.
notificationtimestamp
The watchlist notification timestamp of each page.
subjectid
The page ID of the parent page for each talk page.
url
Gives a full URL, an edit URL, and the canonical URL for each page.
readable
Whether the user can read this page.
preload
Gives the text returned by EditFormPreloadText.
displaytitle
Gives the manner in which the page title is actually displayed.
varianttitles
Gives the display title in all variants of the site content language.
Values (separate with | or alternative): protection, talkid, watched, watchers, visitingwatchers, notificationtimestamp, subjectid, url, readable, preload, displaytitle, varianttitles
intestactions

Test whether the current user can perform certain actions on the page.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
intoken
Verouderd.

Use action=query&meta=tokens instead.

Values (separate with | or alternative): edit, delete, protect, move, block, unblock, email, import, watch
incontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeelden:
Get information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get general and protection information about the page Main Page.
api.php?action=query&prop=info&inprop=protection&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all interwiki links from the given pages.

Parameters:
iwprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
Values (separate with | or alternative): url
iwprefix

Only return interwiki links with this prefix.

iwtitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwprefix.

iwdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
iwlimit

How many interwiki links to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
iwcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwurl
Verouderd.

Whether to get the full URL (cannot be used with iwprop).

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Get interwiki links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=iwlinks&titles=Main%20Page [open in sandbox]
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all interlanguage links from the given pages.

Parameters:
llprop

Which additional properties to get for each interlanguage link:

url
Adds the full URL.
langname
Adds the localised language name (best effort). Use llinlanguagecode to control the language.
autonym
Adds the native language name.
Values (separate with | or alternative): url, langname, autonym
lllang

Only return language links with this language code.

lltitle

Link to search for. Must be used with lllang.

lldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
llinlanguagecode

Language code for localised language names.

Standaard: nl
lllimit

How many langlinks to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
llcontinue

When more results are available, use this to continue.

llurl
Verouderd.

Whether to get the full URL (cannot be used with llprop).

Type: boolean (details)
Voorbeeld:
Get interlanguage links from the page Main Page.
api.php?action=query&prop=langlinks&titles=Main%20Page&redirects= [open in sandbox]
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all links from the given pages.

Parameters:
plnamespace

Show links in these namespaces only.

Values (separate with | or alternative): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
pllimit

How many links to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
plcontinue

When more results are available, use this to continue.

pltitles

Only list links to these titles. Useful for checking whether a certain page links to a certain title.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
Get links from the page Main Page
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the link pages in the page Main Page.
api.php?action=query&generator=links&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get links from the page Main Page in the Gebruiker and Sjabloon namespaces.
api.php?action=query&prop=links&titles=Main%20Page&plnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=linkshere (lh)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given pages.

Parameters:
lhprop

Which properties to get:

pageid
Page ID of each page.
title
Title of each page.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Values (separate with | or alternative): pageid, title, redirect
Standaard: pageid|title|redirect
lhnamespace

Only include pages in these namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
lhshow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Values (separate with | or alternative): redirect, !redirect
lhlimit

How many to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
lhcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=pageprops (pp)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get various page properties defined in the page content.

Parameters:
ppcontinue

When more results are available, use this to continue.

ppprop

Only list these page properties (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use). Useful for checking whether pages use a certain page property.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Voorbeeld:
Get properties for the pages Main Page and MediaWiki.
api.php?action=query&prop=pageprops&titles=Main%20Page|MediaWiki [open in sandbox]

prop=redirects (rd)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns all redirects to the given pages.

Parameters:
rdprop

Which properties to get:

pageid
Pagina-ID van elke doorverwijzing.
title
Titel van elke doorverwijzing.
fragment
Fragment of each redirect, if any.
Values (separate with | or alternative): pageid, title, fragment
Standaard: pageid|title
rdnamespace

Toon alleen pagina's in deze naamruimten.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
rdshow

Show only items that meet these criteria:

fragment
Only show redirects with a fragment.
!fragment
Only show redirects without a fragment.
Values (separate with | or alternative): fragment, !fragment
rdlimit

Hoeveel doorverwijzingen te tonen.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
rdcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=references (rf)

Return a data representation of references associated with the given pages.

Parameter:
rfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeeld:
References associated with Albert Einstein.
api.php?action=query&prop=references&titles=Albert%20Einstein [open in sandbox]

prop=revisions (rv)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get revision information.

May be used in several ways:

 1. Get data about a set of pages (last revision), by setting titles or pageids.
 2. Get revisions for one given page, by using titles or pageids with start, end, or limit.
 3. Get data about a set of revisions by setting their IDs with revids.
Parameters:
rvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst van de revisie.
tags
Labels voor de versie.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Values (separate with | or alternative): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standaard: ids|timestamp|flags|comment|user
rvlimit

Limit how many revisions will be returned.

May only be used with a single page (mode #2).
No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
rvexpandtemplates
Verouderd.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvgeneratexml
Verouderd.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires rvprop=content).

Type: boolean (details)
rvparse
Verouderd.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires rvprop=content). For performance reasons, if this option is used, rvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
rvsection

Only retrieve the content of this section number.

rvdiffto
Verouderd.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

rvdifftotext
Verouderd.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides rvdiffto. If rvsection is set, only that section will be diffed against this text.

rvdifftotextpst
Verouderd.

Gebruik in plaats hiervan action=compare. Een "pre-save"-transformatie uitvoeren op de tekst alvorens de verschillen te bepalen. Alleen geldig indien gebruikt met rvdifftotext.

Type: boolean (details)
rvcontentformat

Serialization format used for rvdifftotext and expected for output of content.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
rvstartid

Start enumeration from this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvendid

Stop enumeration at this revision's timestamp. The revision must exist, but need not belong to this page.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: integer
rvstart

From which revision timestamp to start enumeration.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvend

Enumerate up to this timestamp.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: timestamp (allowed formats)
rvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rvstart has to be before rvend.
older
List newest first (default). Note: rvstart has to be later than rvend.
May only be used with a single page (mode #2).
One of the following values: newer, older
Standaard: older
rvuser

Only include revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: user name
rvexcludeuser

Exclude revisions made by user.

May only be used with a single page (mode #2).
Type: user name
rvtag

Alleen revisies met dit label weergeven.

rvtoken
Verouderd.

Which tokens to obtain for each revision.

Values (separate with | or alternative): rollback
rvcontinue

When more results are available, use this to continue.

prop=stashimageinfo (sii)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Returns file information for stashed files.

Parameters:
siifilekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
siisessionkey
Verouderd.

Alias for siifilekey, for backward compatibility.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
siiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
thumbmime
Adds MIME type of the image thumbnail (requires url and param siiurlwidth).
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Values (separate with | or alternative): timestamp, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, thumbmime, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Standaard: timestamp|url
siiurlwidth

If siiprop=url is set, a URL to an image scaled to this width will be returned. For performance reasons if this option is used, no more than 50 scaled images will be returned.

Type: integer
Standaard: -1
siiurlheight

Similar to siiurlwidth.

Type: integer
Standaard: -1
siiurlparam

A handler specific parameter string. For example, PDFs might use page15-100px. siiurlwidth must be used and be consistent with siiurlparam.

Default: (empty)

prop=templates (tl)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.

Parameters:
tlnamespace

Show templates in these namespaces only.

Values (separate with | or alternative): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
tllimit

Hoeveel sjablonen te retourneren.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
tlcontinue

When more results are available, use this to continue.

tltemplates

Only list these templates. Useful for checking whether a certain page uses a certain template.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
tldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
Get the templates used on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page [open in sandbox]
Get information about the template pages used on Main Page.
api.php?action=query&generator=templates&titles=Main%20Page&prop=info [open in sandbox]
Get pages in the Gebruiker and Sjabloon namespaces that are transcluded on the page Main Page.
api.php?action=query&prop=templates&titles=Main%20Page&tlnamespace=2|10 [open in sandbox]

prop=transcludedin (ti)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that transclude the given pages.

Parameters:
tiprop

Which properties to get:

pageid
Pagina-ID van elke pagina.
title
Titel van elke pagina.
redirect
Flag if the page is a redirect.
Values (separate with | or alternative): pageid, title, redirect
Standaard: pageid|title|redirect
tinamespace

Only include pages in these namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
tishow

Show only items that meet these criteria:

redirect
Only show redirects.
!redirect
Only show non-redirects.
Values (separate with | or alternative): redirect, !redirect
tilimit

How many to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
ticontinue

When more results are available, use this to continue.

list=allcategories (ac)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all categories.

Parameters:
acfrom

The category to start enumerating from.

accontinue

When more results are available, use this to continue.

acto

The category to stop enumerating at.

acprefix

Search for all category titles that begin with this value.

acdir

Richting om in te sorteren.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
acmin

Only return categories with at least this many members.

Type: integer
acmax

Only return categories with at most this many members.

Type: integer
aclimit

Hoeveel categorieën te tonen.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
acprop

Which properties to get:

size
Voegt het aantal pagina's in de categorie toe.
hidden
Markeert categorieën die verborgen zijn met __HIDDENCAT__.
Values (separate with | or alternative): size, hidden
Default: (empty)
Voorbeelden:
List categories with information on the number of pages in each.
api.php?action=query&list=allcategories&acprop=size [open in sandbox]
Retrieve info about the category page itself for categories beginning List.
api.php?action=query&generator=allcategories&gacprefix=List&prop=info [open in sandbox]

list=alldeletedrevisions (adr)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all deleted revisions by a user or in a namespace.

Parameters:
adrprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst van de revisie.
tags
Labels voor de versie.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Values (separate with | or alternative): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standaard: ids|timestamp|flags|comment|user
adrlimit

Limit how many revisions will be returned.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
adrexpandtemplates
Verouderd.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrgeneratexml
Verouderd.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires adrprop=content).

Type: boolean (details)
adrparse
Verouderd.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires adrprop=content). For performance reasons, if this option is used, adrlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
adrsection

Only retrieve the content of this section number.

adrdiffto
Verouderd.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

adrdifftotext
Verouderd.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides adrdiffto. If adrsection is set, only that section will be diffed against this text.

adrdifftotextpst
Verouderd.

Gebruik in plaats hiervan action=compare. Een "pre-save"-transformatie uitvoeren op de tekst alvorens de verschillen te bepalen. Alleen geldig indien gebruikt met adrdifftotext.

Type: boolean (details)
adrcontentformat

Serialization format used for adrdifftotext and expected for output of content.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
adruser

Only list revisions by this user.

Type: user name
adrnamespace

Alleen pagina's in deze naamruimte weergeven.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
adrstart

The timestamp to start enumerating from.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrend

The timestamp to stop enumerating at.

May only be used with adruser.
Type: timestamp (allowed formats)
adrdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: adrstart has to be before adrend.
older
List newest first (default). Note: adrstart has to be later than adrend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
adrfrom

Start listing at this title.

Cannot be used with adruser.
adrto

Stop listing at this title.

Cannot be used with adruser.
adrprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Cannot be used with adruser.
adrexcludeuser

Geen revisies door deze gebruiker weergeven.

Cannot be used with adruser.
Type: user name
adrtag

Alleen versies met dit label weergeven.

adrcontinue

When more results are available, use this to continue.

adrgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)

list=allfileusages (af)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all file usages, including non-existing.

Parameters:
afcontinue

When more results are available, use this to continue.

affrom

The title of the file to start enumerating from.

afto

The title of the file to stop enumerating at.

afprefix

Search for all file titles that begin with this value.

afunique

Only show distinct file titles. Cannot be used with afprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
afprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page IDs of the using pages (cannot be used with afunique).
title
Voegt de titel van het bestand toe.
Values (separate with | or alternative): ids, title
Standaard: title
aflimit

Hoeveel items er in totaal moeten worden getoond.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
afdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending

list=allimages (ai)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all images sequentially.

Parameters:
aisort

Property to sort by.

One of the following values: name, timestamp
Standaard: name
aidir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending, newer, older
Standaard: ascending
aifrom

The image title to start enumerating from. Can only be used with aisort=name.

aito

The image title to stop enumerating at. Can only be used with aisort=name.

aicontinue

When more results are available, use this to continue.

aistart

The timestamp to start enumerating from. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiend

The timestamp to end enumerating. Can only be used with aisort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
aiprop

Which file information to get:

timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds the user who uploaded each file version.
userid
Add the ID of the user that uploaded each file version.
comment
Comment on the version.
parsedcomment
Parse the comment on the version.
canonicaltitle
Adds the canonical title of the file.
url
Gives URL to the file and the description page.
size
Adds the size of the file in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
sha1
Adds SHA-1 hash for the file.
mime
Adds MIME type of the file.
mediatype
Adds the media type of the file.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the file.
commonmetadata
Lists file format generic metadata for the version of the file.
extmetadata
Lists formatted metadata combined from multiple sources. Results are HTML formatted.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
badfile
Adds whether the file is on the MediaWiki:Bad image list
Values (separate with | or alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, canonicaltitle, url, size, dimensions, sha1, mime, mediatype, metadata, commonmetadata, extmetadata, bitdepth, badfile
Standaard: timestamp|url
aiprefix

Search for all image titles that begin with this value. Can only be used with aisort=name.

aiminsize

Limit to images with at least this many bytes.

Type: integer
aimaxsize

Limit to images with at most this many bytes.

Type: integer
aisha1

SHA1 hash of image. Overrides aisha1base36.

aisha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

aiuser

Only return files uploaded by this user. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aifilterbots.

Type: user name
aifilterbots

How to filter files uploaded by bots. Can only be used with aisort=timestamp. Cannot be used together with aiuser.

One of the following values: all, bots, nobots
Standaard: all
aimime

What MIME types to search for, e.g. image/jpeg.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ailimit

How many images in total to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
Voorbeelden:
Show a list of files starting at the letter B.
api.php?action=query&list=allimages&aifrom=B [open in sandbox]
Toon een lijst van recentelijk geüploade bestanden, vergelijkbaar met Special:NewFiles.
api.php?action=query&list=allimages&aiprop=user|timestamp|url&aisort=timestamp&aidir=older [open in sandbox]
Show a list of files with MIME type image/png or image/gif
api.php?action=query&list=allimages&aimime=image/png|image/gif [open in sandbox]
Show info about 4 files starting at the letter T.
api.php?action=query&generator=allimages&gailimit=4&gaifrom=T&prop=imageinfo [open in sandbox]
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all links that point to a given namespace.

Parameters:
alcontinue

When more results are available, use this to continue.

alfrom

The title of the link to start enumerating from.

alto

The title of the link to stop enumerating at.

alprefix

Search for all linked titles that begin with this value.

alunique

Only show distinct linked titles. Cannot be used with alprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
alprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the linking page (cannot be used with alunique).
title
Adds the title of the link.
Values (separate with | or alternative): ids, title
Standaard: title
alnamespace

De door te lopen naamruimte.

One of the following values: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Standaard: 0
allimit

Hoeveel items er in totaal moeten worden getoond.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
aldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
List linked titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alllinks&alfrom=B&alprop=ids|title [open in sandbox]
List unique linked titles.
api.php?action=query&list=alllinks&alunique=&alfrom=B [open in sandbox]
Gets all linked titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alllinks&galunique=&galfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the links.
api.php?action=query&generator=alllinks&galfrom=B [open in sandbox]

list=allpages (ap)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all pages sequentially in a given namespace.

Parameters:
apfrom

The page title to start enumerating from.

apcontinue

When more results are available, use this to continue.

apto

The page title to stop enumerating at.

apprefix

Search for all page titles that begin with this value.

apnamespace

The namespace to enumerate.

One of the following values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Standaard: 0
apfilterredir

Which pages to list.

One of the following values: all, redirects, nonredirects
Standaard: all
apminsize

Limit to pages with at least this many bytes.

Type: integer
apmaxsize

Limit to pages with at most this many bytes.

Type: integer
apprtype

Limit to protected pages only.

Values (separate with | or alternative): edit, move, upload
apprlevel

Filter protections based on protection level (must be used with apprtype= parameter).

Values (separate with | or alternative): Can be empty, or autoconfirmed, sysop
apprfiltercascade

Filter protections based on cascadingness (ignored when apprtype isn't set).

One of the following values: cascading, noncascading, all
Standaard: all
aplimit

How many total pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
apdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
apfilterlanglinks

Filter based on whether a page has langlinks. Note that this may not consider langlinks added by extensions.

One of the following values: withlanglinks, withoutlanglinks, all
Standaard: all
apprexpiry

Which protection expiry to filter the page on:

indefinite
Get only pages with indefinite protection expiry.
definite
Get only pages with a definite (specific) protection expiry.
all
Get pages with any protections expiry.
One of the following values: indefinite, definite, all
Standaard: all

list=allredirects (ar)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.

Parameters:
arcontinue

When more results are available, use this to continue.

arfrom

The title of the redirect to start enumerating from.

arto

The title of the redirect to stop enumerating at.

arprefix

Search for all target pages that begin with this value.

arunique

Only show distinct target pages. Cannot be used with arprop=ids|fragment|interwiki. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
arprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the redirecting page (cannot be used with arunique).
title
Adds the title of the redirect.
fragment
Adds the fragment from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
interwiki
Adds the interwiki prefix from the redirect, if any (cannot be used with arunique).
Values (separate with | or alternative): ids, title, fragment, interwiki
Standaard: title
arnamespace

The namespace to enumerate.

One of the following values: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Standaard: 0
arlimit

How many total items to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
ardir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
List target pages, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=allredirects&arfrom=B&arprop=ids|title [open in sandbox]
List unique target pages.
api.php?action=query&list=allredirects&arunique=&arfrom=B [open in sandbox]
Gets all target pages, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=allredirects&garunique=&garfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the redirects.
api.php?action=query&generator=allredirects&garfrom=B [open in sandbox]

list=allrevisions (arv)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all revisions.

Parameters:
arvprop

Which properties to get for each revision:

ids
The ID of the revision.
flags
Revision flags (minor).
timestamp
The timestamp of the revision.
user
User that made the revision.
userid
User ID of the revision creator.
size
Length (bytes) of the revision.
sha1
SHA-1 (base 16) of the revision.
contentmodel
Content model ID of the revision.
comment
Comment by the user for the revision.
parsedcomment
Parsed comment by the user for the revision.
content
Tekst van de revisie.
tags
Labels voor de versie.
parsetree
Deprecated. Use action=expandtemplates or action=parse instead. The XML parse tree of revision content (requires content model wikitext).
Values (separate with | or alternative): ids, flags, timestamp, user, userid, size, sha1, contentmodel, comment, parsedcomment, content, tags, parsetree
Standaard: ids|timestamp|flags|comment|user
arvlimit

Limit how many revisions will be returned.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
arvexpandtemplates
Verouderd.

Use action=expandtemplates instead. Expand templates in revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvgeneratexml
Verouderd.

Use action=expandtemplates or action=parse instead. Generate XML parse tree for revision content (requires arvprop=content).

Type: boolean (details)
arvparse
Verouderd.

Use action=parse instead. Parse revision content (requires arvprop=content). For performance reasons, if this option is used, arvlimit is enforced to 1.

Type: boolean (details)
arvsection

Only retrieve the content of this section number.

arvdiffto
Verouderd.

Use action=compare instead. Revision ID to diff each revision to. Use prev, next and cur for the previous, next and current revision respectively.

arvdifftotext
Verouderd.

Use action=compare instead. Text to diff each revision to. Only diffs a limited number of revisions. Overrides arvdiffto. If arvsection is set, only that section will be diffed against this text.

arvdifftotextpst
Verouderd.

Gebruik in plaats hiervan action=compare. Een "pre-save"-transformatie uitvoeren op de tekst alvorens de verschillen te bepalen. Alleen geldig indien gebruikt met arvdifftotext.

Type: boolean (details)
arvcontentformat

Serialization format used for arvdifftotext and expected for output of content.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
arvuser

Only list revisions by this user.

Type: user name
arvnamespace

Only list pages in this namespace.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
arvstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
arvend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
arvdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: arvstart has to be before arvend.
older
List newest first (default). Note: arvstart has to be later than arvend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
arvexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
arvcontinue

When more results are available, use this to continue.

arvgeneratetitles

When being used as a generator, generate titles rather than revision IDs.

Type: boolean (details)
Voorbeelden:
Toon de laatste 50 bijdragen van gebruiker Example.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvuser=Example&arvlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 revisions in the main namespace.
api.php?action=query&list=allrevisions&arvdir=newer&arvlimit=50 [open in sandbox]

list=alltransclusions (at)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.

Parameters:
atcontinue

When more results are available, use this to continue.

atfrom

The title of the transclusion to start enumerating from.

atto

The title of the transclusion to stop enumerating at.

atprefix

Search for all transcluded titles that begin with this value.

atunique

Only show distinct transcluded titles. Cannot be used with atprop=ids. When used as a generator, yields target pages instead of source pages.

Type: boolean (details)
atprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID of the transcluding page (cannot be used with atunique).
title
Adds the title of the transclusion.
Values (separate with | or alternative): ids, title
Standaard: title
atnamespace

The namespace to enumerate.

One of the following values: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Standaard: 10
atlimit

How many total items to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
atdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
List transcluded titles, including missing ones, with page IDs they are from, starting at B.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atfrom=B&atprop=ids|title [open in sandbox]
List unique transcluded titles.
api.php?action=query&list=alltransclusions&atunique=&atfrom=B [open in sandbox]
Gets all transcluded titles, marking the missing ones.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatunique=&gatfrom=B [open in sandbox]
Gets pages containing the transclusions.
api.php?action=query&generator=alltransclusions&gatfrom=B [open in sandbox]

list=allusers (au)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all registered users.

Parameters:
aufrom

The user name to start enumerating from.

auto

The user name to stop enumerating at.

auprefix

Search for all users that begin with this value.

audir

Direction to sort in.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
augroup

Only include users in the given groups.

Values (separate with | or alternative): bot, sysop, bureaucrat, edurep, obk, standaarden, knf, bme, kvs, oso, oso-admin, wwm, obkapi, arch, sid, eduroam, eduterm, vroegtijdigaanmelden, osr, CS
auexcludegroup

Sluit gebruikers in de gegeven groepen uit.

Values (separate with | or alternative): bot, sysop, bureaucrat, edurep, obk, standaarden, knf, bme, kvs, oso, oso-admin, wwm, obkapi, arch, sid, eduroam, eduterm, vroegtijdigaanmelden, osr, CS
aurights

Only include users with the given rights. Does not include rights granted by implicit or auto-promoted groups like *, user, or autoconfirmed.

Values (separate with | or alternative): apihighlimits, applychangetags, autoconfirmed, autocreateaccount, autopatrol, bigdelete, block, blockemail, bot, browsearchive, changetags, createaccount, createpage, createtalk, delete, deletechangetags, deletedhistory, deletedtext, deletelogentry, deleterevision, edit, editcontentmodel, editinterface, editprotected, editmyoptions, editmyprivateinfo, editmyusercss, editmyuserjson, editmyuserjs, editmywatchlist, editsemiprotected, editusercss, edituserjson, edituserjs, hideuser, import, importupload, ipblock-exempt, managechangetags, markbotedits, mergehistory, minoredit, move, movefile, move-categorypages, move-rootuserpages, move-subpages, nominornewtalk, noratelimit, override-export-depth, pagelang, patrol, patrolmarks, protect, purge, read, reupload, reupload-own, reupload-shared, rollback, sendemail, siteadmin, suppressionlog, suppressredirect, suppressrevision, unblockself, undelete, unwatchedpages, upload, upload_by_url, userrights, userrights-interwiki, viewmyprivateinfo, viewmywatchlist, viewsuppressed, writeapi, renameuser
Maximum number of values is 50 (500 for bots).
auprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Voegt informatie over een actuele blokkade van de gebruiker toe.
groups
Toont de groepen waar de gebruiker in zit. Dit gebruikt meer serverbronnen en retourneert mogelijk minder resultaten dan de opgegeven limiet.
implicitgroups
Toont alle groepen waar de gebruiker automatisch in zit.
rights
Toont de rechten die de gebruiker heeft.
editcount
Voegt het aantal bewerkingen van de gebruiker toe.
registration
Voegt de registratiedatum van de gebruiker toe, indien beschikbaar (kan leeg zijn).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
Values (separate with | or alternative): blockinfo, groups, implicitgroups, rights, editcount, registration, centralids
aulimit

How many total user names to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
auwitheditsonly

Toon alleen gebruikers die bewerkingen hebben gemaakt.

Type: boolean (details)
auactiveusers

Toon alleen gebruikers die actief zijn geweest in de laatste 30 dagen.

Type: boolean (details)
auattachedwiki

With auprop=centralids, also indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.

Parameters:
bltitle

Te onderzoeken titel. Kan niet in combinatie met blpageid gebruikt worden.

blpageid

Te onderzoeken pagina-ID. Kan niet in combinatie met bltitle gebruikt worden.

Type: integer
blcontinue

When more results are available, use this to continue.

blnamespace

De door te lopen naamruimte.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
bldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
blfilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when blredirect is enabled, this is only applied to the second level.

One of the following values: all, redirects, nonredirects
Standaard: all
bllimit

How many total pages to return. If blredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * bllimit results may be returned).

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
blredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)

list=blocks (bk)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Toon alle geblokkeerde gebruikers en IP-adressen.

Parameters:
bkstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
bkend

The timestamp to stop enumerating at.

Type: timestamp (allowed formats)
bkdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: bkstart has to be before bkend.
older
List newest first (default). Note: bkstart has to be later than bkend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
bkids

List of block IDs to list (optional).

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
bkusers

List of users to search for (optional).

Type: list of user names
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
bkip

Get all blocks applying to this IP address or CIDR range, including range blocks. Cannot be used together with bkusers. CIDR ranges broader than IPv4/16 or IPv6/19 are not accepted.

bklimit

Het maximale aantal te tonen blokkades.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
bkprop

Which properties to get:

id
Voegt de blokkade-ID toe.
user
Voegt de gebruikersnaam van de geblokkeerde gebruiker toe.
userid
Voegt de gebruikers-ID van de geblokkeerde gebruiker toe.
by
Adds the username of the blocking user.
byid
Adds the user ID of the blocking user.
timestamp
Adds the timestamp of when the block was given.
expiry
Adds the timestamp of when the block expires.
reason
Adds the reason given for the block.
range
Adds the range of IP addresses affected by the block.
flags
Labelt de blokkade met (automatische blokkade, alleen anoniem, enzovoort).
Values (separate with | or alternative): id, user, userid, by, byid, timestamp, expiry, reason, range, flags
Standaard: id|user|by|timestamp|expiry|reason|flags
bkshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only indefinite blocks on IP addresses, set bkshow=ip|!temp.

Values (separate with | or alternative): account, !account, temp, !temp, ip, !ip, range, !range
bkcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=categorymembers (cm)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all pages in a given category.

Parameters:
cmtitle

Which category to enumerate (required). Must include the Categorie: prefix. Cannot be used together with cmpageid.

cmpageid

Page ID of the category to enumerate. Cannot be used together with cmtitle.

Type: integer
cmprop

Which pieces of information to include:

ids
Voegt de pagina-ID toe.
title
Voegt de titel en de naamruimte-ID van de pagina toe.
sortkey
Adds the sortkey used for sorting in the category (hexadecimal string).
sortkeyprefix
Adds the sortkey prefix used for sorting in the category (human-readable part of the sortkey).
type
Adds the type that the page has been categorised as (page, subcat or file).
timestamp
Adds the timestamp of when the page was included.
Values (separate with | or alternative): ids, title, sortkey, sortkeyprefix, type, timestamp
Standaard: ids|title
cmnamespace

Only include pages in these namespaces. Note that cmtype=subcat or cmtype=file may be used instead of cmnamespace=14 or 6.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
cmtype

Which type of category members to include. Ignored when cmsort=timestamp is set.

Values (separate with | or alternative): page, subcat, file
Standaard: page|subcat|file
cmcontinue

When more results are available, use this to continue.

cmlimit

The maximum number of pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
cmsort

Property to sort by.

One of the following values: sortkey, timestamp
Standaard: sortkey
cmdir

Richting om in te sorteren.

One of the following values: asc, desc, ascending, descending, newer, older
Standaard: ascending
cmstart

Timestamp to start listing from. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmend

Timestamp to end listing at. Can only be used with cmsort=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
cmstarthexsortkey

Sortkey to start listing from, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmendhexsortkey

Sortkey to end listing at, as returned by cmprop=sortkey. Can only be used with cmsort=sortkey.

cmstartsortkeyprefix

Sortkey prefix to start listing from. Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmstarthexsortkey.

cmendsortkeyprefix

Sortkey prefix to end listing before (not at; if this value occurs it will not be included!). Can only be used with cmsort=sortkey. Overrides cmendhexsortkey.

cmstartsortkey
Verouderd.

Use cmstarthexsortkey instead.

cmendsortkey
Verouderd.

Use cmendhexsortkey instead.

list=deletedrevs (dr)

 • This module is deprecated.
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List deleted revisions.

Operates in three modes:

 1. List deleted revisions for the given titles, sorted by timestamp.
 2. List deleted contributions for the given user, sorted by timestamp (no titles specified).
 3. List all deleted revisions in the given namespace, sorted by title and timestamp (no titles specified, druser not set).

Certain parameters only apply to some modes and are ignored in others.

Parameters:
drstart

The timestamp to start enumerating from.

Modes: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drend

The timestamp to stop enumerating at.

Modes: 1, 2
Type: timestamp (allowed formats)
drdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: drstart has to be before drend.
older
List newest first (default). Note: drstart has to be later than drend.
Modes: 1, 3
One of the following values: newer, older
Standaard: older
drfrom

Start listing at this title.

Mode: 3
drto

Stop listing at this title.

Mode: 3
drprefix

Search for all page titles that begin with this value.

Mode: 3
drunique

List only one revision for each page.

Mode: 3
Type: boolean (details)
drnamespace

Only list pages in this namespace.

Mode: 3
One of the following values: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
Standaard: 0
drtag

Alleen revisies met dit label weergeven.

druser

Only list revisions by this user.

Type: user name
drexcludeuser

Don't list revisions by this user.

Type: user name
drprop

Which properties to get:

revid
Adds the revision ID of the deleted revision.
parentid
Adds the revision ID of the previous revision to the page.
user
Adds the user who made the revision.
userid
Adds the ID of the user who made the revision.
comment
Adds the comment of the revision.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the revision.
minor
Tags if the revision is minor.
len
Adds the length (bytes) of the revision.
sha1
Adds the SHA-1 (base 16) of the revision.
content
Adds the content of the revision.
token
Deprecated. Gives the edit token.
tags
Tags for the revision.
Values (separate with | or alternative): revid, parentid, user, userid, comment, parsedcomment, minor, len, sha1, content, token, tags
Standaard: user|comment
drlimit

The maximum amount of revisions to list.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
drcontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeelden:
List the last deleted revisions of the pages Main Page and Talk:Main Page, with content (mode 1).
api.php?action=query&list=deletedrevs&titles=Main%20Page|Talk:Main%20Page&drprop=user|comment|content [open in sandbox]
List the last 50 deleted contributions by Bob (mode 2).
api.php?action=query&list=deletedrevs&druser=Bob&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted revisions in the main namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50 [open in sandbox]
List the first 50 deleted pages in the Overleg namespace (mode 3).
api.php?action=query&list=deletedrevs&drdir=newer&drlimit=50&drnamespace=1&drunique= [open in sandbox]

list=embeddedin (ei)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that embed (transclude) the given title.

Parameters:
eititle

Title to search. Cannot be used together with eipageid.

eipageid

Page ID to search. Cannot be used together with eititle.

Type: integer
eicontinue

When more results are available, use this to continue.

einamespace

De door te lopen naamruimte.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
eidir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
eifilterredir

How to filter for redirects.

One of the following values: all, redirects, nonredirects
Standaard: all
eilimit

How many total pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10

list=exturlusage (eu)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate pages that contain a given URL.

Parameters:
euprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the ID of page.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
url
Adds the URL used in the page.
Values (separate with | or alternative): ids, title, url
Standaard: ids|title|url
euoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
euprotocol

Protocol of the URL. If empty and euquery is set, the protocol is http. Leave both this and euquery empty to list all external links.

One of the following values: Can be empty, or bitcoin, ftp, ftps, geo, git, gopher, http, https, irc, ircs, magnet, mailto, mms, news, nntp, redis, sftp, sip, sips, sms, ssh, svn, tel, telnet, urn, worldwind, xmpp
Default: (empty)
euquery

Search string without protocol. See Special:LinkSearch. Leave empty to list all external links.

eunamespace

The page namespaces to enumerate.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
eulimit

How many pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
euexpandurl

Expand protocol-relative URLs with the canonical protocol.

Type: boolean (details)

list=filearchive (fa)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate all deleted files sequentially.

Parameters:
fafrom

The image title to start enumerating from.

fato

The image title to stop enumerating at.

faprefix

Search for all image titles that begin with this value.

fadir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
fasha1

SHA1 hash of image. Overrides fasha1base36.

fasha1base36

SHA1 hash of image in base 36 (used in MediaWiki).

faprop

Which image information to get:

sha1
Adds SHA-1 hash for the image.
timestamp
Adds timestamp for the uploaded version.
user
Adds user who uploaded the image version.
size
Adds the size of the image in bytes and the height, width and page count (if applicable).
dimensions
Alias for size.
description
Adds description of the image version.
parseddescription
Parse the description of the version.
mime
Adds MIME of the image.
mediatype
Adds the media type of the image.
metadata
Lists Exif metadata for the version of the image.
bitdepth
Adds the bit depth of the version.
archivename
Adds the filename of the archive version for non-latest versions.
Values (separate with | or alternative): sha1, timestamp, user, size, dimensions, description, parseddescription, mime, mediatype, metadata, bitdepth, archivename
Standaard: timestamp
falimit

How many images to return in total.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
facontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeeld:
Show a list of all deleted files.
api.php?action=query&list=filearchive [open in sandbox]

list=imageusage (iu)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that use the given image title.

Parameters:
iutitle

Title to search. Cannot be used together with iupageid.

iupageid

Page ID to search. Cannot be used together with iutitle.

Type: integer
iucontinue

When more results are available, use this to continue.

iunamespace

De door te lopen naamruimte.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
iudir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
iufilterredir

How to filter for redirects. If set to nonredirects when iuredirect is enabled, this is only applied to the second level.

One of the following values: all, redirects, nonredirects
Standaard: all
iulimit

How many total pages to return. If iuredirect is enabled, the limit applies to each level separately (which means up to 2 * iulimit results may be returned).

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
iuredirect

If linking page is a redirect, find all pages that link to that redirect as well. Maximum limit is halved.

Type: boolean (details)
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given interwiki link.

Can be used to find all links with a prefix, or all links to a title (with a given prefix). Using neither parameter is effectively "all interwiki links".

Parameters:
iwblprefix

Voorvoegsel voor de interwiki.

iwbltitle

Interwiki link to search for. Must be used with iwblblprefix.

iwblcontinue

When more results are available, use this to continue.

iwbllimit

How many total pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
iwblprop

Which properties to get:

iwprefix
Adds the prefix of the interwiki.
iwtitle
Adds the title of the interwiki.
Values (separate with | or alternative): iwprefix, iwtitle
Default: (empty)
iwbldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Find all pages that link to the given language link.

Can be used to find all links with a language code, or all links to a title (with a given language). Using neither parameter is effectively "all language links".

Note that this may not consider language links added by extensions.

Parameters:
lbllang

Language for the language link.

lbltitle

Language link to search for. Must be used with lbllang.

lblcontinue

When more results are available, use this to continue.

lbllimit

How many total pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
lblprop

Which properties to get:

lllang
Adds the language code of the language link.
lltitle
Adds the title of the language link.
Values (separate with | or alternative): lllang, lltitle
Default: (empty)
lbldir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending

list=logevents (le)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get events from logs.

Parameters:
leprop

Which properties to get:

ids
Adds the ID of the log event.
title
Adds the title of the page for the log event.
type
Adds the type of log event.
user
Adds the user responsible for the log event.
userid
Adds the user ID who was responsible for the log event.
timestamp
Adds the timestamp for the log event.
comment
Adds the comment of the log event.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the log event.
details
Lists additional details about the log event.
tags
Lists tags for the log event.
Values (separate with | or alternative): ids, title, type, user, userid, timestamp, comment, parsedcomment, details, tags
Standaard: ids|title|type|user|timestamp|comment|details
letype

Logboekregels alleen voor dit type filteren.

One of the following values: Can be empty, or renameuser, block, protect, rights, delete, upload, move, import, patrol, merge, suppress, tag, managetags, contentmodel, pdf, newusers
leaction

Filter log actions to only this action. Overrides letype. In the list of possible values, values with the asterisk wildcard such as action/* can have different strings after the slash (/).

One of the following values: pdf/book, renameuser/renameuser, block/block, block/reblock, block/unblock, contentmodel/change, contentmodel/new, delete/delete, delete/delete_redir, delete/event, delete/restore, delete/revision, import/interwiki, import/upload, managetags/activate, managetags/create, managetags/deactivate, managetags/delete, merge/merge, move/move, move/move_redir, patrol/patrol, patrol/autopatrol, protect/modify, protect/move_prot, protect/protect, protect/unprotect, rights/autopromote, rights/rights, suppress/block, suppress/delete, suppress/event, suppress/reblock, suppress/revision, tag/update, upload/overwrite, upload/revert, upload/upload, newusers/newusers, newusers/create, newusers/create2, newusers/byemail, newusers/autocreate
lestart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
leend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
ledir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: lestart has to be before leend.
older
List newest first (default). Note: lestart has to be later than leend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
leuser

Filter entries to those made by the given user.

Type: user name
letitle

Filter entries to those related to a page.

lenamespace

Filter entries to those in the given namespace.

One of the following values: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
leprefix

Filter entries that start with this prefix.

letag

Alleen logboekregels met dit label weergeven.

lelimit

How many total event entries to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
lecontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeeld:
Recente logboekregels weergeven.
api.php?action=query&list=logevents [open in sandbox]

list=mystashedfiles (msf)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get a list of files in the current user's upload stash.

Parameters:
msfprop

Which properties to fetch for the files.

size
Fetch the file size and image dimensions.
type
Vraag het MIME- en mediatype van het bestand op.
Values (separate with | or alternative): size, type
Default: (empty)
msflimit

Hoeveel bestanden te tonen.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
msfcontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeeld:
Get the filekey, file size, and pixel size of files in the current user's upload stash.
api.php?action=query&list=mystashedfiles&msfprop=size [open in sandbox]

list=pagepropnames (ppn)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all page property names in use on the wiki.

Parameters:
ppncontinue

When more results are available, use this to continue.

ppnlimit

The maximum number of names to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
Voorbeeld:
Get first 10 property names.
api.php?action=query&list=pagepropnames [open in sandbox]

list=pageswithprop (pwp)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all pages using a given page property.

Parameters:
pwppropname

Page property for which to enumerate pages (action=query&list=pagepropnames returns page property names in use).

This parameter is required.
pwpprop

Which pieces of information to include:

ids
Adds the page ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
value
Adds the value of the page property.
Values (separate with | or alternative): ids, title, value
Standaard: ids|title
pwpcontinue

When more results are available, use this to continue.

pwplimit

The maximum number of pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
pwpdir

In which direction to sort.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
Voorbeelden:
List the first 10 pages using {{DISPLAYTITLE:}}.
api.php?action=query&list=pageswithprop&pwppropname=displaytitle&pwpprop=ids|title|value [open in sandbox]
Get additional information about the first 10 pages using __NOTOC__.
api.php?action=query&generator=pageswithprop&gpwppropname=notoc&prop=info [open in sandbox]

list=prefixsearch (ps)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Perform a prefix search for page titles.

Despite the similarity in names, this module is not intended to be equivalent to Special:PrefixIndex; for that, see action=query&list=allpages with the apprefix parameter. The purpose of this module is similar to action=opensearch: to take user input and provide the best-matching titles. Depending on the search engine backend, this might include typo correction, redirect avoidance, or other heuristics.

Parameters:
pssearch

Search string.

This parameter is required.
psnamespace

Namespaces to search. Ignored if pssearch begins with a valid namespace prefix.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
Standaard: 0
pslimit

Maximum number of results to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
psoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Standaard: 0
Voorbeeld:
Search for page titles beginning with meaning.
api.php?action=query&list=prefixsearch&pssearch=meaning [open in sandbox]

list=protectedtitles (pt)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

List all titles protected from creation.

Parameters:
ptnamespace

Only list titles in these namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
ptlevel

Only list titles with these protection levels.

Values (separate with | or alternative): autoconfirmed, sysop
ptlimit

How many total pages to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
ptdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ptstart has to be before ptend.
older
List newest first (default). Note: ptstart has to be later than ptend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
ptstart

Start listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptend

Stop listing at this protection timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
ptprop

Which properties to get:

timestamp
Adds the timestamp of when protection was added.
user
Adds the user that added the protection.
userid
Adds the user ID that added the protection.
comment
Adds the comment for the protection.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the protection.
expiry
Adds the timestamp of when the protection will be lifted.
level
Voegt het beveiligingsniveau toe.
Values (separate with | or alternative): timestamp, user, userid, comment, parsedcomment, expiry, level
Standaard: timestamp|level
ptcontinue

When more results are available, use this to continue.

list=querypage (qp)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get a list provided by a QueryPage-based special page.

Parameters:
qppage

The name of the special page. Note, this is case sensitive.

This parameter is required.
One of the following values: Ancientpages, BrokenRedirects, Deadendpages, DoubleRedirects, ListDuplicatedFiles, Listredirects, Lonelypages, Longpages, MediaStatistics, Mostcategories, Mostimages, Mostinterwikis, Mostlinkedcategories, Mostlinkedtemplates, Mostlinked, Mostrevisions, Fewestrevisions, Shortpages, Uncategorizedcategories, Uncategorizedpages, Uncategorizedimages, Uncategorizedtemplates, Unusedcategories, Unusedimages, Wantedcategories, Wantedfiles, Wantedpages, Wantedtemplates, Unwatchedpages, Unusedtemplates, Withoutinterwiki
qpoffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Standaard: 0
qplimit

Aantal te tonen resultaten.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10

list=random (rn)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get a set of random pages.

Pages are listed in a fixed sequence, only the starting point is random. This means that if, for example, Main Page is the first random page in the list, List of fictional monkeys will always be second, List of people on stamps of Vanuatu third, etc.

Parameters:
rnnamespace

Toon alleen pagina's in deze naamruimten.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
rnfilterredir

How to filter for redirects.

One of the following values: all, redirects, nonredirects
Standaard: nonredirects
rnredirect
Verouderd.

Use rnfilterredir=redirects instead.

Type: boolean (details)
rnlimit

Beperk hoeveel willekeurige pagina's worden getoond.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 1
rncontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeelden:
Toon twee willekeurige pagina's uit de hoofdnaamruimte.
api.php?action=query&list=random&rnnamespace=0&rnlimit=2 [open in sandbox]
Toon pagina-informatie over twee willekeurige pagina's uit de hoofdnaamruimte.
api.php?action=query&generator=random&grnnamespace=0&grnlimit=2&prop=info [open in sandbox]

list=recentchanges (rc)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Enumerate recent changes.

Parameters:
rcstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
rcend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
rcdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: rcstart has to be before rcend.
older
List newest first (default). Note: rcstart has to be later than rcend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
rcnamespace

Filter changes to only these namespaces.

Values (separate with | or alternative): -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
rcuser

Toon alleen wijzigingen door deze gebruiker.

Type: user name
rcexcludeuser

Toon geen wijzigingen door deze gebruiker.

Type: user name
rctag

Toon alleen wijzigingen met dit label.

rcprop

Include additional pieces of information:

user
Adds the user responsible for the edit and tags if they are an IP.
userid
Adds the user ID responsible for the edit.
comment
Voegt de bewerkingssamenvatting voor de bewerking toe.
parsedcomment
Adds the parsed comment for the edit.
flags
Adds flags for the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
title
Adds the page title of the edit.
ids
Adds the page ID, recent changes ID and the new and old revision ID.
sizes
Adds the new and old page length in bytes.
redirect
Tags edit if page is a redirect.
patrolled
Tags patrollable edits as being patrolled or unpatrolled.
loginfo
Voegt logboekgegevens (logboek-ID, logboektype, enz.) aan logboekregels toe.
tags
Lists tags for the entry.
sha1
Adds the content checksum for entries associated with a revision.
Values (separate with | or alternative): user, userid, comment, parsedcomment, flags, timestamp, title, ids, sizes, redirect, patrolled, loginfo, tags, sha1
Standaard: title|timestamp|ids
rctoken
Verouderd.

Use action=query&meta=tokens instead.

Values (separate with | or alternative): patrol
rcshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set rcshow=minor|!anon.

Values (separate with | or alternative): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, redirect, !redirect, patrolled, !patrolled, unpatrolled, autopatrolled, !autopatrolled
rclimit

How many total changes to return.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
rctype

Which types of changes to show.

Values (separate with | or alternative): edit, new, log, external, categorize
Standaard: edit|new|log|categorize
rctoponly

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
rccontinue

When more results are available, use this to continue.

rcgeneraterevisions

When being used as a generator, generate revision IDs rather than titles. Recent change entries without associated revision IDs (e.g. most log entries) will generate nothing.

Type: boolean (details)

list=search (sr)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.

Parameters:
srsearch

Search for page titles or content matching this value. You can use the search string to invoke special search features, depending on what the wiki's search backend implements.

This parameter is required.
srnamespace

Search only within these namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
Standaard: 0
srlimit

Hoeveel pagina's te tonen.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
sroffset

When more results are available, use this to continue.

Type: integer
Standaard: 0
srwhat

Which type of search to perform.

One of the following values: title, text, nearmatch
srinfo

Which metadata to return.

Values (separate with | or alternative): totalhits, suggestion, rewrittenquery
Standaard: totalhits|suggestion|rewrittenquery
srprop

Which properties to return:

size
Adds the size of the page in bytes.
wordcount
Adds the word count of the page.
timestamp
Adds the timestamp of when the page was last edited.
snippet
Adds a parsed snippet of the page.
titlesnippet
Adds a parsed snippet of the page title.
redirecttitle
Adds the title of the matching redirect.
redirectsnippet
Adds a parsed snippet of the redirect title.
sectiontitle
Adds the title of the matching section.
sectionsnippet
Adds a parsed snippet of the matching section title.
isfilematch
Adds a boolean indicating if the search matched file content.
categorysnippet
Adds a parsed snippet of the matching category.
score
Verouderd. Ignored.
hasrelated
Verouderd. Ignored.
extensiondata
Adds extra data generated by extensions.
Values (separate with | or alternative): size, wordcount, timestamp, snippet, titlesnippet, redirecttitle, redirectsnippet, sectiontitle, sectionsnippet, isfilematch, categorysnippet, score, hasrelated, extensiondata
Standaard: size|wordcount|timestamp|snippet
srinterwiki

Include interwiki results in the search, if available.

Type: boolean (details)
srenablerewrites

Enable internal query rewriting. Some search backends can rewrite the query into another which is thought to provide better results, for instance by correcting spelling errors.

Type: boolean (details)

list=tags (tg)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Wijzigingslabels weergeven.

Parameters:
tgcontinue

When more results are available, use this to continue.

tglimit

The maximum number of tags to list.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
tgprop

Which properties to get:

displayname
Voegt het systeembericht voor het label toe.
description
Voegt de beschrijving van het label toe.
hitcount
Adds the number of revisions and log entries that have this tag.
defined
Geeft aan of het label is gedefinieerd.
source
Gets the sources of the tag, which may include extension for extension-defined tags and manual for tags that may be applied manually by users.
active
Of het label nog steeds wordt toegepast.
Values (separate with | or alternative): displayname, description, hitcount, defined, source, active
Default: (empty)

list=usercontribs (uc)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Alle bewerkingen door een gebruiker opvragen.

Parameters:
uclimit

Het maximale aantal te tonen bijdragen.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
ucstart

The start timestamp to return from.

Type: timestamp (allowed formats)
ucend

The end timestamp to return to.

Type: timestamp (allowed formats)
uccontinue

When more results are available, use this to continue.

ucuser

The users to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuserids or ucuserprefix.

Type: list of user names
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ucuserids

The user IDs to retrieve contributions for. Cannot be used with ucuser or ucuserprefix.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ucuserprefix

Retrieve contributions for all users whose names begin with this value. Cannot be used with ucuser or ucuserids.

ucdir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: ucstart has to be before ucend.
older
List newest first (default). Note: ucstart has to be later than ucend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
ucnamespace

Alleen bijdragen in deze naamruimten weergeven.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
ucprop

Include additional pieces of information:

ids
Adds the page ID and revision ID.
title
Adds the title and namespace ID of the page.
timestamp
Adds the timestamp of the edit.
comment
Adds the comment of the edit.
parsedcomment
Adds the parsed comment of the edit.
size
Adds the new size of the edit.
sizediff
Adds the size delta of the edit against its parent.
flags
Adds flags of the edit.
patrolled
Tags patrolled edits.
tags
Lists tags for the edit.
Values (separate with | or alternative): ids, title, timestamp, comment, parsedcomment, size, sizediff, flags, patrolled, tags
Standaard: ids|title|timestamp|comment|size|flags
ucshow

Show only items that meet these criteria, e.g. non minor edits only: ucshow=!minor.

If ucshow=patrolled or ucshow=!patrolled is set, revisions older than $wgRCMaxAge (7776000 seconds) won't be shown.

Values (separate with | or alternative): minor, !minor, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, top, !top, new, !new
uctag

Alleen revisies met dit label weergeven.

uctoponly
Verouderd.

Only list changes which are the latest revision.

Type: boolean (details)
Voorbeelden:
Show contributions of user Example.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuser=Example [open in sandbox]
Bijdragen van alle IP-adressen met het voorvoegsel 192.0.2. weergeven.
api.php?action=query&list=usercontribs&ucuserprefix=192.0.2. [open in sandbox]

list=users (us)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get information about a list of users.

Parameters:
usprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the user is blocked, by whom, and for what reason.
groups
Lists all the groups each user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that each user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups a user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights each user has.
editcount
Adds the user's edit count.
registration
Adds the user's registration timestamp.
emailable
Tags if the user can and wants to receive email through Special:Emailuser.
gender
Tags the gender of the user. Returns "male", "female", or "unknown".
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
cancreate
Indicates whether an account for valid but unregistered usernames can be created.
Values (separate with | or alternative): blockinfo, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, editcount, registration, emailable, gender, centralids, cancreate
usattachedwiki

With usprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

ususers

A list of users to obtain information for.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ususerids

A list of user IDs to obtain information for.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
ustoken
Verouderd.

Use action=query&meta=tokens instead.

Values (separate with | or alternative): userrights

list=watchlist (wl)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get recent changes to pages in the current user's watchlist.

Parameters:
wlallrev

Include multiple revisions of the same page within given timeframe.

Type: boolean (details)
wlstart

The timestamp to start enumerating from.

Type: timestamp (allowed formats)
wlend

The timestamp to end enumerating.

Type: timestamp (allowed formats)
wlnamespace

Filter changes to only the given namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
wluser

Only list changes by this user.

Type: user name
wlexcludeuser

Don't list changes by this user.

Type: user name
wldir

In which direction to enumerate:

newer
List oldest first. Note: wlstart has to be before wlend.
older
List newest first (default). Note: wlstart has to be later than wlend.
One of the following values: newer, older
Standaard: older
wllimit

How many total results to return per request.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
wlprop

Which additional properties to get:

ids
Adds revision IDs and page IDs.
title
Adds title of the page.
flags
Adds flags for the edit.
user
Adds the user who made the edit.
userid
Adds user ID of whoever made the edit.
comment
Adds comment of the edit.
parsedcomment
Adds parsed comment of the edit.
timestamp
Adds timestamp of the edit.
patrol
Tags edits that are patrolled.
sizes
Adds the old and new lengths of the page.
notificationtimestamp
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
loginfo
Voegt logboekgegevens toe waar van toepassing.
tags
Lists tags for the entry.
Values (separate with | or alternative): ids, title, flags, user, userid, comment, parsedcomment, timestamp, patrol, sizes, notificationtimestamp, loginfo, tags
Standaard: ids|title|flags
wlshow

Show only items that meet these criteria. For example, to see only minor edits done by logged-in users, set wlshow=minor|!anon.

Values (separate with | or alternative): minor, !minor, bot, !bot, anon, !anon, patrolled, !patrolled, autopatrolled, !autopatrolled, unread, !unread
wltype

Welke typen wijzigingen weer te geven:

edit
Gewone paginabewerkingen.
new
Nieuwe pagina's.
log
Logboekregels.
external
Externe wijzigingen.
categorize
Wijzigingen in categorielidmaatschap.
Values (separate with | or alternative): edit, new, log, external, categorize
Standaard: edit|new|log|categorize
wlowner

Used along with wltoken to access a different user's watchlist.

Type: user name
wltoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wlcontinue

When more results are available, use this to continue.

Voorbeelden:
List the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist [open in sandbox]
Fetch additional information about the top revision for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch information about all recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlist&wlallrev=&wlprop=ids|title|timestamp|user|comment [open in sandbox]
Fetch page info for recently changed pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&prop=info [open in sandbox]
Fetch revision info for recent changes to pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlist&gwlallrev=&prop=revisions&rvprop=timestamp|user [open in sandbox]
List the top revision for recently changed pages on the watchlist of user Example.
api.php?action=query&list=watchlist&wlowner=Example&wltoken=123ABC [open in sandbox]

list=watchlistraw (wr)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module can be used as a generator.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get all pages on the current user's watchlist.

Parameters:
wrcontinue

When more results are available, use this to continue.

wrnamespace

Only list pages in the given namespaces.

Values (separate with | or alternative): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581
To specify all values, use *.
wrlimit

How many total results to return per request.

No more than 500 (5.000 for bots) allowed.
Type: integer or max
Standaard: 10
wrprop

Which additional properties to get:

changed
Adds timestamp of when the user was last notified about the edit.
Values (separate with | or alternative): changed
wrshow

Only list items that meet these criteria.

Values (separate with | or alternative): changed, !changed
wrowner

Used along with wrtoken to access a different user's watchlist.

Type: user name
wrtoken

A security token (available in the user's preferences) to allow access to another user's watchlist.

wrdir

The direction in which to list.

One of the following values: ascending, descending
Standaard: ascending
wrfromtitle

Title (with namespace prefix) to begin enumerating from.

wrtotitle

Title (with namespace prefix) to stop enumerating at.

Voorbeelden:
List pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&list=watchlistraw [open in sandbox]
Fetch page info for pages on the current user's watchlist.
api.php?action=query&generator=watchlistraw&gwrshow=changed&prop=info [open in sandbox]

meta=allmessages (am)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Return messages from this site.

Parameters:
ammessages

Which messages to output. * (default) means all messages.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Standaard: *
amprop

Which properties to get.

Values (separate with | or alternative): default
amenableparser

Stel in om de parser in te schakelen, zorgt voor het voorverwerken van de wikitekst van een bericht (vervangen van magische woorden, afhandelen van sjablonen, enz.).

Type: boolean (details)
amnocontent

If set, do not include the content of the messages in the output.

Type: boolean (details)
amincludelocal

Also include local messages, i.e. messages that don't exist in the software but do exist as in the MediaWiki namespace. This lists all MediaWiki-namespace pages, so it will also list those that aren't really messages such as Common.js.

Type: boolean (details)
amargs

Arguments to be substituted into message.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
amfilter

Return only messages with names that contain this string.

amcustomised

Return only messages in this customisation state.

One of the following values: all, modified, unmodified
Standaard: all
amlang

Toon berichten in deze taal.

amfrom

Toon berichten vanaf dit bericht.

amto

Toon berichten tot aan dit bericht.

amtitle

Page name to use as context when parsing message (for amenableparser option).

amprefix

Return messages with this prefix.

meta=authmanagerinfo (ami)

Haal informatie op over de huidige authentificatiestatus.

Parameters:
amisecuritysensitiveoperation

Test whether the user's current authentication status is sufficient for the specified security-sensitive operation.

amirequestsfor

Fetch information about the authentication requests needed for the specified authentication action.

One of the following values: login, login-continue, create, create-continue, link, link-continue, change, remove, unlink
amimergerequestfields

Merge field information for all authentication requests into one array.

Type: boolean (details)
amimessageformat

Format to use for returning messages.

One of the following values: html, wikitext, raw, none
Standaard: wikitext
Voorbeelden:
Fetch the requests that may be used when beginning a login.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login [open in sandbox]
Fetch the requests that may be used when beginning a login, with form fields merged.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amirequestsfor=login&amimergerequestfields=1 [open in sandbox]
Test whether authentication is sufficient for action foo.
api.php?action=query&meta=authmanagerinfo&amisecuritysensitiveoperation=foo [open in sandbox]

meta=filerepoinfo (fri)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Return meta information about image repositories configured on the wiki.

Parameter:
friprop

Which repository properties to get (there may be more available on some wikis):

apiurl
URL to the repository API - helpful for getting image info from the host.
name
The key of the repository - used in e.g. $wgForeignFileRepos and imageinfo return values.
displayname
The human-readable name of the repository wiki.
rooturl
Root URL for image paths.
local
Whether that repository is the local one or not.
Values (separate with | or alternative): name, displayname, rootUrl, local, url, thumbUrl, initialCapital, scriptDirUrl, favicon, canUpload
Standaard: name|displayname|rootUrl|local|url|thumbUrl|initialCapital|scriptDirUrl|favicon|canUpload

meta=siteinfo (si)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Return general information about the site.

Parameters:
siprop

Which information to get:

general
Overall system information.
namespaces
List of registered namespaces and their canonical names.
namespacealiases
Lijst van geregistreerde naamruimte-aliassen.
specialpagealiases
Lijst van aliassen voor speciale pagina's.
magicwords
Lijst van magische woorden en hun aliassen.
interwikimap
Returns interwiki map (optionally filtered, optionally localised by using siinlanguagecode).
dbrepllag
Returns database server with the highest replication lag.
statistics
Site-statistieken.
usergroups
Returns user groups and the associated permissions.
libraries
Bibliotheken die op de wiki zijn geïnstalleerd.
extensions
Uitbreidingen die op de wiki zijn geïnstalleerd.
fileextensions
Lijst van bestandsextensies (bestandstypen) die geüpload mogen worden.
rightsinfo
Informatie over wikirechten (licentie-informatie) indien beschikbaar.
restrictions
Returns information on available restriction (protection) types.
languages
Returns a list of languages MediaWiki supports (optionally localised by using siinlanguagecode).
languagevariants
Returns a list of language codes for which LanguageConverter is enabled, and the variants supported for each.
skins
Returns a list of all enabled skins (optionally localised by using siinlanguagecode, otherwise in the content language).
extensiontags
Returns a list of parser extension tags.
functionhooks
Returns a list of parser function hooks.
showhooks
Returns a list of all subscribed hooks (contents of $wgHooks).
variables
Returns a list of variable IDs.
protocols
Returns a list of protocols that are allowed in external links.
defaultoptions
Returns the default values for user preferences.
uploaddialog
Returns the upload dialog configuration.
Values (separate with | or alternative): general, namespaces, namespacealiases, specialpagealiases, magicwords, interwikimap, dbrepllag, statistics, usergroups, libraries, extensions, fileextensions, rightsinfo, restrictions, languages, languagevariants, skins, extensiontags, functionhooks, showhooks, variables, protocols, defaultoptions, uploaddialog
Standaard: general
sifilteriw

Return only local or only nonlocal entries of the interwiki map.

One of the following values: local, !local
sishowalldb

List all database servers, not just the one lagging the most.

Type: boolean (details)
sinumberingroup

Lists the number of users in user groups.

Type: boolean (details)
siinlanguagecode

Language code for localised language names (best effort) and skin names.

meta=tokens

Gets tokens for data-modifying actions.

Parameter:
type

Types of token to request.

Values (separate with | or alternative): createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
Standaard: csrf
Voorbeelden:
Retrieve a csrf token (the default).
api.php?action=query&meta=tokens [open in sandbox]
Retrieve a watch token and a patrol token.
api.php?action=query&meta=tokens&type=watch|patrol [open in sandbox]

meta=userinfo (ui)

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Informatie over de huidige gebruiker opvragen.

Parameters:
uiprop

Which pieces of information to include:

blockinfo
Tags if the current user is blocked, by whom, and for what reason.
hasmsg
Adds a tag messages if the current user has pending messages.
groups
Lists all the groups the current user belongs to.
groupmemberships
Lists groups that the current user has been explicitly assigned to, including the expiry date of each group membership.
implicitgroups
Lists all the groups the current user is automatically a member of.
rights
Lists all the rights the current user has.
changeablegroups
Lists the groups the current user can add to and remove from.
options
Lists all preferences the current user has set.
editcount
Adds the current user's edit count.
ratelimits
Lists all rate limits applying to the current user.
email
Adds the user's email address and email authentication date.
realname
Voegt de echte naam van de gebruiker toe.
acceptlang
Echoes the Accept-Language header sent by the client in a structured format.
registrationdate
Adds the user's registration date.
unreadcount
Adds the count of unread pages on the user's watchlist (maximum 999; returns 1000+ if more).
centralids
Adds the central IDs and attachment status for the user.
preferencestoken
Verouderd. Get a token to change current user's preferences.
Values (separate with | or alternative): blockinfo, hasmsg, groups, groupmemberships, implicitgroups, rights, changeablegroups, options, editcount, ratelimits, email, realname, acceptlang, registrationdate, unreadcount, centralids, preferencestoken
uiattachedwiki

With uiprop=centralids, indicate whether the user is attached with the wiki identified by this ID.

Voorbeelden:
Get information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo [open in sandbox]
Get additional information about the current user.
api.php?action=query&meta=userinfo&uiprop=blockinfo|groups|rights|hasmsg [open in sandbox]

action=removeauthenticationdata

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Remove authentication data for the current user.

Parameters:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=remove.

This parameter is required.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeeld:
Attempt to remove the current user's data for FooAuthenticationRequest.
api.php?action=removeauthenticationdata&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=resetpassword

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Send a password reset email to a user.

Parameters:
user

User being reset.

Type: user name
email

Email address of the user being reset.

token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
Send a password reset email to user Example.
api.php?action=resetpassword&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Send a password reset email for all users with email address user@example.com.
api.php?action=resetpassword&user=user@example.com&token=123ABC [open in sandbox]

action=revisiondelete

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Delete and undelete revisions.

Parameters:
type

Type of revision deletion being performed.

This parameter is required.
One of the following values: revision, archive, oldimage, filearchive, logging
target

Page title for the revision deletion, if required for the type.

ids

Identifiers for the revisions to be deleted.

This parameter is required.
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
hide

What to hide for each revision.

Values (separate with | or alternative): content, comment, user
show

What to unhide for each revision.

Values (separate with | or alternative): content, comment, user
suppress

Whether to suppress data from administrators as well as others.

One of the following values: yes, no, nochange
Standaard: nochange
reason

Reason for the deletion or undeletion.

tags

Tags to apply to the entry in the deletion log.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=rollback

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Undo the last edit to the page.

If the last user who edited the page made multiple edits in a row, they will all be rolled back.

Parameters:
title

Title of the page to roll back. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page to roll back. Cannot be used together with title.

Type: integer
tags

Tags to apply to the rollback.

Values (separate with | or alternative):
user

Name of the user whose edits are to be rolled back.

This parameter is required.
Type: user name
summary

Custom edit summary. If empty, default summary will be used.

Default: (empty)
markbot

Mark the reverted edits and the revert as bot edits.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
token

A "rollback" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

This parameter is required.
Voorbeelden:
Roll back the last edits to page Main Page by user Example.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=Example&token=123ABC [open in sandbox]
Roll back the last edits to page Main Page by IP user 192.0.2.5 with summary Reverting vandalism, and mark those edits and the revert as bot edits.
api.php?action=rollback&title=Main%20Page&user=192.0.2.5&token=123ABC&summary=Reverting%20vandalism&markbot=1 [open in sandbox]

action=rsd

(main | rsd)

Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.

Voorbeeld:
Export the RSD schema.
api.php?action=rsd [open in sandbox]

action=setnotificationtimestamp

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Update the notification timestamp for watched pages.

This affects the highlighting of changed pages in the watchlist and history, and the sending of email when the "Mij e-mailen bij bewerkingen van pagina’s of bestanden op mijn volglijst" preference is enabled.

Parameters:
entirewatchlist

Work on all watched pages.

Type: boolean (details)
timestamp

Timestamp to which to set the notification timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
torevid

Revision to set the notification timestamp to (one page only).

Type: integer
newerthanrevid

Revision to set the notification timestamp newer than (one page only).

Type: integer
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.
categories
Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.
templates
Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
One of the following values: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz en zh.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
Reset the notification status for the entire watchlist.
api.php?action=setnotificationtimestamp&entirewatchlist=&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for Main page.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&token=123ABC [open in sandbox]
Set the notification timestamp for Main page so all edits since 1 January 2012 are unviewed.
api.php?action=setnotificationtimestamp&titles=Main_page&timestamp=2012-01-01T00:00:00Z&token=123ABC [open in sandbox]
Reset the notification status for pages in the Gebruiker namespace.
api.php?action=setnotificationtimestamp&generator=allpages&gapnamespace=2&token=123ABC [open in sandbox]

action=setpagelanguage

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Change the language of a page.

Changing the language of a page is not allowed on this wiki.

Enable $wgPageLanguageUseDB to use this action.

Parameters:
title

Title of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with pageid.

pageid

Page ID of the page whose language you wish to change. Cannot be used together with title.

Type: integer
lang

Language code of the language to change the page to. Use default to reset the page to the wiki's default content language.

This parameter is required.
One of the following values: default, ab, ace, ady, ady-cyrl, aeb, aeb-arab, aeb-latn, af, ak, aln, am, an, ang, anp, ar, arc, arn, arq, ary, arz, as, ase, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bbc-latn, bcc, bcl, be, be-tarask, bg, bgn, bh, bho, bi, bjn, bm, bn, bo, bpy, bqi, br, brh, bs, bto, bug, bxr, ca, cbk-zam, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cps, cr, crh, crh-cyrl, crh-latn, cs, csb, cu, cv, cy, da, de, de-at, de-ch, de-formal, din, diq, dsb, dtp, dty, dv, dz, ee, egl, el, eml, en, en-ca, en-gb, eo, es, es-formal, et, eu, ext, fa, ff, fi, fit, fj, fo, fr, frc, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gan-hans, gan-hant, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gom-deva, gom-latn, gor, got, grc, gsw, gu, gv, ha, hak, haw, he, hi, hif, hif-latn, hil, hr, hrx, hsb, ht, hu, hu-formal, hy, ia, id, ie, ig, ii, ik, ike-cans, ike-latn, ilo, inh, io, is, it, iu, ja, jam, jbo, jut, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbd-cyrl, kbp, kg, khw, ki, kiu, kk, kk-arab, kk-cn, kk-cyrl, kk-kz, kk-latn, kk-tr, kl, km, kn, ko, ko-kp, koi, krc, kri, krj, krl, ks, ks-arab, ks-deva, ksh, ku, ku-arab, ku-latn, kum, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, liv, lki, lmo, ln, lo, loz, lrc, lt, ltg, lus, luz, lv, lzh, lzz, mai, map-bms, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mo, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, na, nah, nan, nap, nb, nds, nds-nl, ne, new, niu, nl, nl-informal, nn, nov, nrm, nso, nv, ny, nys, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pdc, pdt, pfl, pi, pih, pl, pms, pnb, pnt, prg, ps, pt, pt-br, qu, qug, rgn, rif, rm, rmy, ro, roa-tara, ru, rue, rup, ruq, ruq-cyrl, ruq-latn, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, sdc, sdh, se, sei, ses, sg, sgs, sh, shi, shn, si, sk, skr, skr-arab, sl, sli, sm, sma, sn, so, sq, sr, sr-ec, sr-el, srn, ss, st, stq, sty, su, sv, sw, szl, ta, tay, tcy, te, tet, tg, tg-cyrl, tg-latn, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, tr, tru, ts, tt, tt-cyrl, tt-latn, tw, ty, tyv, tzm, udm, ug, ug-arab, ug-latn, uk, ur, uz, ve, vec, vep, vi, vls, vmf, vo, vot, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, yi, yo, yue, za, zea, zh, zh-cn, zh-hans, zh-hant, zh-hk, zh-mo, zh-my, zh-sg, zh-tw, zu
reason

Reason for the change.

tags

Change tags to apply to the log entry resulting from this action.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
Change the language of Main Page to Basque.
api.php?action=setpagelanguage&title=Main%20Page&lang=eu&token=123ABC [open in sandbox]
Change the language of the page with ID 123 to the wiki's default content language.
api.php?action=setpagelanguage&pageid=123&lang=default&token=123ABC [open in sandbox]

action=stashedit

 • This module is internal or unstable. Its operation may change without notice.
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Prepare an edit in shared cache.

This is intended to be used via AJAX from the edit form to improve the performance of the page save.

Parameters:
title

Title of the page being edited.

This parameter is required.
section

Section number. 0 for the top section, new for a new section.

sectiontitle

The title for a new section.

text

Pagina-inhoud.

stashedtexthash

Page content hash from a prior stash to use instead.

summary

Change summary.

contentmodel

Content model of the new content.

This parameter is required.
One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text
contentformat

Content serialization format used for the input text.

This parameter is required.
One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
baserevid

Revision ID of the base revision.

This parameter is required.
Type: integer
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=tag

(main | tag)
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Add or remove change tags from individual revisions or log entries.

Parameters:
rcid

One or more recent changes IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revid

One or more revision IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
logid

One or more log entry IDs from which to add or remove the tag.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
add

Tags to add. Only manually defined tags can be added.

Values (separate with | or alternative):
remove

Tags to remove. Only tags that are either manually defined or completely undefined can be removed.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
tags

Tags to apply to the log entry that will be created as a result of this action.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeelden:
Add the vandalism tag to revision ID 123 without specifying a reason
api.php?action=tag&revid=123&add=vandalism&token=123ABC [open in sandbox]
Remove the spam tag from log entry ID 123 with the reason Wrongly applied
api.php?action=tag&logid=123&remove=spam&reason=Wrongly+applied&token=123ABC [open in sandbox]

action=tokens

 • This module is deprecated.
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Get tokens for data-modifying actions.

This module is deprecated in favor of action=query&meta=tokens.

Parameter:
type

Types of token to request.

Values (separate with | or alternative): block, createaccount, csrf, delete, edit, email, import, login, move, options, patrol, protect, rollback, unblock, userrights, watch
Standaard: edit
Voorbeelden:
Retrieve an edit token (the default).
api.php?action=tokens [open in sandbox]
Retrieve an email token and a move token.
api.php?action=tokens&type=email|move [open in sandbox]

action=unblock

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Unblock a user.

Parameters:
id

ID of the block to unblock (obtained through list=blocks). Cannot be used together with user or userid.

Type: integer
user

Te deblokkeren gebruikersnaam, IP-adres of IP-range. Kan niet in combinatie met id of userid gebruikt worden.

userid

Te deblokkeren gebruikers-ID. Kan niet in combinatie met id of user gebruikt worden.

Type: integer
reason

Reason for unblock.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the block log.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=undelete

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Restore revisions of a deleted page.

A list of deleted revisions (including timestamps) can be retrieved through prop=deletedrevisions, and a list of deleted file IDs can be retrieved through list=filearchive.

Parameters:
title

Title of the page to restore.

This parameter is required.
reason

Reason for restoring.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the entry in the deletion log.

Values (separate with | or alternative):
timestamps

Timestamps of the revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of timestamps (allowed formats)
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
fileids

IDs of the file revisions to restore. If both timestamps and fileids are empty, all will be restored.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Standaard: preferences
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=unlinkaccount

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Remove a linked third-party account from the current user.

Parameters:
request

Use this authentication request, by the id returned from action=query&meta=authmanagerinfo with amirequestsfor=unlink.

This parameter is required.
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Voorbeeld:
Attempt to remove the current user's link for the provider associated with FooAuthenticationRequest.
api.php?action=unlinkaccount&request=FooAuthenticationRequest&token=123ABC [open in sandbox]

action=upload

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Upload a file, or get the status of pending uploads.

Several methods are available:

 • Upload file contents directly, using the file parameter.
 • Upload the file in pieces, using the filesize, chunk, and offset parameters.
 • Have the MediaWiki server fetch a file from a URL, using the url parameter.
 • Complete an earlier upload that failed due to warnings, using the filekey parameter.

Note that the HTTP POST must be done as a file upload (i.e. using multipart/form-data) when sending the file.

Parameters:
filename

Target filename.

comment

Upload comment. Also used as the initial page text for new files if text is not specified.

Default: (empty)
tags

Change tags to apply to the upload log entry and file page revision.

Values (separate with | or alternative):
text

Initial page text for new files.

watch
Verouderd.

Watch the page.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, preferences, nochange
Standaard: preferences
ignorewarnings

Ignore any warnings.

Type: boolean (details)
file

File contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
url

URL to fetch the file from.

filekey

Key that identifies a previous upload that was stashed temporarily.

sessionkey
Verouderd.

Same as filekey, maintained for backward compatibility.

stash

If set, the server will stash the file temporarily instead of adding it to the repository.

Type: boolean (details)
filesize

Filesize of entire upload.

The value must be between 0 and 104.857.600.
Type: integer
offset

Offset of chunk in bytes.

The value must be no less than 0.
Type: integer
chunk

Chunk contents.

Must be posted as a file upload using multipart/form-data.
async

Make potentially large file operations asynchronous when possible.

Type: boolean (details)
checkstatus

Only fetch the upload status for the given file key.

Type: boolean (details)
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

action=userrights

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Change a user's group membership.

Parameters:
user

User name.

Type: user name
userid

User ID.

Type: integer
add

Add the user to these groups, or if they are already a member, update the expiry of their membership in that group.

Values (separate with | or alternative): bot, sysop, bureaucrat, edurep, obk, standaarden, knf, bme, kvs, oso, oso-admin, wwm, obkapi, arch, sid, eduroam, eduterm, vroegtijdigaanmelden, osr, CS
expiry

Expiry timestamps. May be relative (e.g. 5 months or 2 weeks) or absolute (e.g. 2014-09-18T12:34:56Z). If only one timestamp is set, it will be used for all groups passed to the add parameter. Use infinite, indefinite, infinity, or never for a never-expiring user group.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
Standaard: infinite
remove

Remove the user from these groups.

Values (separate with | or alternative): bot, sysop, bureaucrat, edurep, obk, standaarden, knf, bme, kvs, oso, oso-admin, wwm, obkapi, arch, sid, eduroam, eduterm, vroegtijdigaanmelden, osr, CS
reason

Reason for the change.

Default: (empty)
token

A "userrights" token retrieved from action=query&meta=tokens

For compatibility, the token used in the web UI is also accepted.

This parameter is required.
tags

Change tags to apply to the entry in the user rights log.

Values (separate with | or alternative):
Voorbeelden:
Add user FooBot to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&user=FooBot&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add the user with ID 123 to group bot, and remove from groups sysop and bureaucrat.
api.php?action=userrights&userid=123&add=bot&remove=sysop|bureaucrat&token=123ABC [open in sandbox]
Add user SometimeSysop to group sysop for 1 month.
api.php?action=userrights&user=SometimeSysop&add=sysop&expiry=1%20month&token=123ABC [open in sandbox]

action=validatepassword

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Validate a password against the wiki's password policies.

Validity is reported as Good if the password is acceptable, Change if the password may be used for login but must be changed, or Invalid if the password is not usable.

Parameters:
password

Password to validate.

This parameter is required.
user

User name, for use when testing account creation. The named user must not exist.

Type: user name
email

Email address, for use when testing account creation.

realname

Real name, for use when testing account creation.

Voorbeelden:
Validate the password foobar for the current user.
api.php?action=validatepassword&password=foobar [open in sandbox]
Validate the password qwerty for creating user Example.
api.php?action=validatepassword&password=querty&user=Example [open in sandbox]

action=watch

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
 • This module only accepts POST requests.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Add or remove pages from the current user's watchlist.

Parameters:
title
Verouderd.

The page to (un)watch. Use titles instead.

unwatch

If set the page will be unwatched rather than watched.

Type: boolean (details)
continue

When more results are available, use this to continue.

titles

A list of titles to work on.

Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
pageids

A list of page IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
revids

A list of revision IDs to work on.

Type: list of integers
Separate values with | or alternative. Maximum number of values is 50 (500 for bots).
generator

Get the list of pages to work on by executing the specified query module.

Note: Generator parameter names must be prefixed with a "g", see examples.

allcategories
Enumerate all categories.
alldeletedrevisions
List all deleted revisions by a user or in a namespace.
allfileusages
List all file usages, including non-existing.
allimages
Enumerate all images sequentially.
alllinks
Enumerate all links that point to a given namespace.
allpages
Enumerate all pages sequentially in a given namespace.
allredirects
Toon alle doorverwijzingen naar een naamruimte.
allrevisions
List all revisions.
alltransclusions
List all transclusions (pages embedded using {{x}}), including non-existing.
backlinks
Vind alle pagina's die verwijzen naar de gegeven pagina.
categories
Toon alle categorieën waar de pagina's in zitten.
categorymembers
List all pages in a given category.
deletedrevisions
Get deleted revision information.
duplicatefiles
List all files that are duplicates of the given files based on hash values.
embeddedin
Find all pages that embed (transclude) the given title.
exturlusage
Enumerate pages that contain a given URL.
fileusage
Find all pages that use the given files.
images
Returns all files contained on the given pages.
imageusage
Find all pages that use the given image title.
iwbacklinks
Find all pages that link to the given interwiki link.
langbacklinks
Find all pages that link to the given language link.
links
Returns all links from the given pages.
linkshere
Find all pages that link to the given pages.
pageswithprop
List all pages using a given page property.
prefixsearch
Perform a prefix search for page titles.
protectedtitles
List all titles protected from creation.
querypage
Get a list provided by a QueryPage-based special page.
random
Get a set of random pages.
recentchanges
Enumerate recent changes.
redirects
Returns all redirects to the given pages.
revisions
Get revision information.
search
Voer een zoekopdracht in de volledige tekst uit.
templates
Retourneert alle pagina's die ingesloten zijn op de gegeven pagina's.
transcludedin
Find all pages that transclude the given pages.
watchlist
Get recent changes to pages in the current user's watchlist.
watchlistraw
Get all pages on the current user's watchlist.
One of the following values: allcategories, alldeletedrevisions, allfileusages, allimages, alllinks, allpages, allredirects, allrevisions, alltransclusions, backlinks, categories, categorymembers, deletedrevisions, duplicatefiles, embeddedin, exturlusage, fileusage, images, imageusage, iwbacklinks, langbacklinks, links, linkshere, pageswithprop, prefixsearch, protectedtitles, querypage, random, recentchanges, redirects, revisions, search, templates, transcludedin, watchlist, watchlistraw
redirects

Automatically resolve redirects in titles, pageids, and revids, and in pages returned by generator.

Type: boolean (details)
converttitles

Convert titles to other variants if necessary. Only works if the wiki's content language supports variant conversion. Languages that support variant conversion include en, crh, gan, iu, kk, ku, shi, sr, tg, uz en zh.

Type: boolean (details)
token

A "watch" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.

format=json

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output data in JSON format.

Parameters:
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Uitvoeropmaak:

1
Achterwaarts-compatibele opmaak (booleans in XML-stijl, *-sleutels voor contentnodes, enz.).
2
Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!
latest
Gebruik de meest recente opmaak (op het moment 2), kan zonder waarschuwing wijzigen.
One of the following values: 1, 2, latest
Standaard: 1
Voorbeeld:
Return the query result in the JSON format.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=json [open in sandbox]

format=jsonfm

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output data in JSON format (pretty-print in HTML).

Parameters:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
callback

If specified, wraps the output into a given function call. For safety, all user-specific data will be restricted.

utf8

If specified, encodes most (but not all) non-ASCII characters as UTF-8 instead of replacing them with hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is not 1.

Type: boolean (details)
ascii

If specified, encodes all non-ASCII using hexadecimal escape sequences. Default when formatversion is 1.

Type: boolean (details)
formatversion

Uitvoeropmaak:

1
Achterwaarts-compatibele opmaak (booleans in XML-stijl, *-sleutels voor contentnodes, enz.).
2
Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!
latest
Gebruik de meest recente opmaak (op het moment 2), kan zonder waarschuwing wijzigen.
One of the following values: 1, 2, latest
Standaard: 1

format=none

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output nothing.

Voorbeeld:
Return the query result in the NONE format.
api.php?action=query&meta=siteinfo&siprop=namespaces&format=none [open in sandbox]

format=php

(main | php)
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output data in serialized PHP format.

Parameter:
formatversion

Uitvoeropmaak:

1
Achterwaarts-compatibele opmaak (booleans in XML-stijl, *-sleutels voor contentnodes, enz.).
2
Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!
latest
Gebruik de meest recente opmaak (op het moment 2), kan zonder waarschuwing wijzigen.
One of the following values: 1, 2, latest
Standaard: 1

format=phpfm

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output data in serialized PHP format (pretty-print in HTML).

Parameters:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
formatversion

Uitvoeropmaak:

1
Achterwaarts-compatibele opmaak (booleans in XML-stijl, *-sleutels voor contentnodes, enz.).
2
Experimentele moderne opmaak. Details kunnen wijzigen!
latest
Gebruik de meest recente opmaak (op het moment 2), kan zonder waarschuwing wijzigen.
One of the following values: 1, 2, latest
Standaard: 1

format=rawfm

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Gegevens, inclusief debugelementen, in JSON-formaat (nette opmaak in HTML) uitvoeren.

Parameter:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)

format=xml

(main | xml)
 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output data in XML format.

Parameters:
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolean (details)

format=xmlfm

 • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
 • Source: MediaWiki
 • License: GPL-2.0-or-later

Output data in XML format (pretty-print in HTML).

Parameters:
wrappedhtml

Return the pretty-printed HTML and associated ResourceLoader modules as a JSON object.

Type: boolean (details)
xslt

If specified, adds the named page as an XSL stylesheet. The value must be a title in the MediaWiki namespace ending in .xsl.

includexmlnamespace

If specified, adds an XML namespace.

Type: boolean (details)

Gegevenstypen

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Vermeldingen

API-ontwikkelaars:

 • Yuri Astrakhan (oorspronkelijke ontwikkelaar, hoofdontwikkelaar september 2006 – september 2007)
 • Roan Kattouw (hoofdontwikkelaar september 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Brad Jorsch (hoofdontwikkelaar 2013–heden)

Stuur uw opmerkingen, suggesties en vragen naar mediawiki-api@lists.wikimedia.org of maak een bugrapport aan op https://phabricator.wikimedia.org/.