Edurep:Metadata/Vak

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Edurep-symbol.png Edurep: Metadata/Vak

Info.gif Vanwege de aankomende release zijn we bezig het voorbereiden van de wiki. Met name de informatie rondom schema.org en de jsonsearch is nog niet bruikbaar op productie.


Indien een classificatie met Purpose wordt gebruikt die gelijk is aan discipline dan is het mogelijk om de waarde van het lom/classification/taxonpath/taxon/id veld om te zetten naar het schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName veld.

NL LOM

Gebruik van een classificatie met Purpose="discipline" is VERPLICHT wanneer Aggregation Level waarde "3" of "4" heeft.

<lom>
 <classification>
  <purpose>
   <source>
    <langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/classification_purpose_nllom_20180530</langstring>
   </source>
   <value>
    <langstring xml:lang="x-none">discipline</langstring>
   </value>
  </purpose>
  <taxonpath>
   <source>
    <langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader</langstring>
   </source>
   <taxon>
    <id>c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc</id>
    <entry>
     <langstring xml:lang="nl">Aardrijkskunde</langstring>
    </entry>
   </taxon>
  </taxonpath>
 </classification>
</lom>

Schema.org

Bullet book.png Specificatie En.gif (leidend)
{
 "@context": {
  "schema": "https://schema.org/"
 },
 "schema:educationalAlignment": {
  "@id": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc",
  "@type": "schema:AlignmentObject",
  "schema:educationalFramework": "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader",
  "schema:name": {
   "@language": "nl",
   "@value": "Aardrijkskunde"
  },
  "schema:targetName": "c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc"
 }  
}

Zoeken

/edurep/sruns: query=lom.classification.discipline.id=c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc
/edurep/sruns: query=lom.classification.discipline.entry=Aardrijkskunde
/jsonsearch: query=schema:educationalAlignment.schema:targetName=c001f86a-4f8f-4420-bd78-381c615ecedc
/jsonsearch: query=schema:educationalAlignment.schema:name%3DAardrijkskunde

See Also

Gebruikt in Edurep:Metadata
Vergelijkbaar met -
Gerelateerd aan Edurep:VeldenlijstStandaarden:NL_LOM/lom.classification/disciplineStandaarden:Schema.org/schema:educationalAlignmentStandaarden:NL_LOM/lom.classification