Edurep:Migraties/2021: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
k (SortKey, exact)
(Migratie: add commented classificatie mapping rules)
(25 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
  +
== Inleiding ==
Op deze pagina staat een overzicht van de 2021 schema.org migratie.
 
  +
In de 2021 release van Edurep is het voor Edurep mogelijk om naast het bekende leermateriaal ook evenementen toe te voegen. Vanwege deze wijziging is het interne dataformaat van Edurep veranderd van {{Standaard|NL LOM}} naar {{Standaard|Schema.org}}.
   
  +
Met Schema.org zijn we niet alleen in staat om evenementen en leermateriaal in hetzelfde metadataschema uit te drukken, ook hebben we daarmee de basis gelegd om andere soorten entiteiten te kunnen opslaan.
   
  +
== Wat ==
  +
=== Functionele wijzigingen ===
  +
* iets met smo koppeling
  +
* jsonsearch
   
  +
=== Migratie ===
{{Info|De onderstaande veldenlijst is nog niet gereleased en kan nog veranderen.}}
 
  +
Met de introductie van schema.org als basis record representatie in Edurep, worden binnenkomende LOM/SMO records geconverteerd naar schema.org/jsonld. Ook andere informatie zoals smbAggregatedData is geconverteerd. Op deze pagina staat een overzicht van de mappings.
  +
* iets over proces, verder toelichten in [[Edurep:Metadata verwerking]]
   
  +
<!--
{| class="wikitable sortable"
 
  +
Er zijn een aantal categorien:
! zoekveld
 
  +
! x-term-drilldown
 
  +
- Categorie 0, purpose accessrights, die doet het goed :)
! sortKeys
 
  +
! <, <=, >=, >
 
  +
- Categorie 1, valide vak/leerniveau/doel input: lom classificatiewaarden binnen purpose discipline, educationallevel, competency, educationalobjective of schema waarden binnen teaches, educationalAlignment of educationalLevel met taxonsource of inDefinedtermSet startswith "http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader/", "http://purl.edustandaard.nl/concept/". Deze "startswith" lijst zou uitbreidbaar moeten zijn, en representeert de vocabulaires die we toestaan binnen het systeem qua educatieve classificaties.
! exact
 
  +
Alle termen met die prefix zouden goedgekeurd moeten worden, en geen "ttl-mapping" nodig.
  +
  +
- Categorie 2, classificatiewaarden die gemapt worden via de ttls om terecht te kunnen komen in teaches, educationalAlignment of educationalLevel. Dit zijn eigenlijk alle "losse" entries die alleen kijken naar de taxonsource, bijv de contains "kerndoelen_po".
  +
Als er een valide match worden gevonden (die voldoet aan categorie 1), dan plaatsen, anders naar invalid.
  +
  +
- Categorie 3, specifieke regels voor specifieke input. Bijvoorbeeld de contains "groengelinkt.nl" regel die rechtstreeks naar keyword string mapt.
  +
  +
- Categorie 4, de rest. Dit gaat allemaal naar een DefinedTerm in schema:keywords, en wordt teruggemapt naar classification purpose idea.
  +
  +
-->
  +
  +
  +
Versimpeld overzicht van migratie. Een uitgebreider overzicht staat [[#Overzicht|onderaan de pagina]].
  +
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
  +
! LOM veld
  +
! LOM zoekindex
  +
! schema.org veld
  +
! schema.org zoekindex
  +
|-
  +
| valign="top" | /lom:lom/lom:general/lom:identifier/lom:entry/lom:string
  +
| lom.general.identifier.entry</br>lom.general.catalogentry.entry
  +
| valign="top" | -
  +
| valign="top" | schema:identifier
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:general/lom:title/lom:string
  +
| lom.general.title
  +
| /schema:name
 
| schema:name
 
| schema:name
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
| schema:identifier
 
|
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:general/lom:language
  +
| lom.general.language
  +
| /schema:inLanguage
 
| schema:inLanguage
 
| schema:inLanguage
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
| schema:description
+
|/lom:lom/lom:general/lom:description/lom:string
  +
|lom.general.description
|
 
  +
|/schema:description
|
 
  +
|schema:description
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:keyword/lom:string
| schema:keywords
 
  +
|lom.general.keyword
|
 
  +
|/schema:keywords
|
 
  +
|schema:keywords
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:aggregationLevel/lom:value
| dcterms:coverage
 
  +
|lom.general.aggregationlevel
|
 
  +
|/lom:aggregationLevel
|
 
  +
|lom:aggregationLevel
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:status/lom:value
| lom:structure
 
  +
|lom.lifecycle.status
|
 
  +
|/schema:creativeWorkStatus
|
 
  +
|schema:creativeWorkStatus
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| lom:aggregationLevel
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.author
{{TableCheckbox}}
 
  +
|/dcterms:creator
|
 
  +
|dcterms:creator
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| schema:version
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.publisher
|
 
  +
|/dcterms:publisher
|
 
  +
|dcterms:publisher
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:datetime
| schema:creativeWorkStatus
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.authordate
|
 
  +
|/schema:dateCreated
|
 
  +
|schema:dateCreated
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:datetime
| dcterms:creator
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.publisherdate
{{TableCheckbox}}
 
  +
|/schema:datePublished
|
 
  +
|schema:datePublished
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:contribute[lom:role/lom:value="creator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| schema:dateCreated
 
  +
|lom.metametadata.contribute.creator
|
 
  +
|/dcterms:contributor
{{TableCheckbox}}
 
  +
|dcterms:contributor
{{TableCheckbox}}
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:technical/lom:format
| dcterms:publisher
 
  +
|lom.technical.format
{{TableCheckbox}}
 
  +
|/schema:encodingFormat
|
 
  +
|schema:encodingFormat
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
| valign="top" | /lom:lom/lom:technical/lom:location
| schema:datePublished
 
  +
| valign="top" | lom.technical.location
|
 
  +
| /schema:url</br>/schema:identifier
{{TableCheckbox}}
 
  +
| schema:url</br>schema:identifier
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|-
 
| dcterms:contributor
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| schema:encodingFormat
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| schema:url
 
|
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| schema:interactivityType
 
|
 
|
 
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:learningresourcetype/lom:value
  +
| lom.educational.learningresourcetype
  +
| /schema:learningResourceType/schema:DefinedTerm/schema:termCode
 
| schema:learningResourceType.schema:termCode
 
| schema:learningResourceType.schema:termCode
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:intendedenduserrole/lom:value
  +
| lom.educational.intendedenduserrole
  +
| /schema:audience/schema:audienceType
 
| schema:audience.schema:audienceType
 
| schema:audience.schema:audienceType
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:context/lom:value
| schema:typicalAgeRange
 
  +
| lom.educational.context
|
 
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
|
 
  +
| schema:educationalLevel.schema:termCode
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:rights/lom:cost/lom:value
| lom:difficulty
 
  +
|lom.rights.cost
|
 
  +
|/schema:isAccessibleForFree
|
 
  +
|schema:isAccessibleForFree
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:id
| schema:timeRequired.inSeconds
 
  +
|lom.classification.educationallevel.id
|
 
  +
|/schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
|
 
  +
|schema:educationalLevel.schema:termCode
{{TableCheckbox}}
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string
| schema:isAccessibleForFree
 
  +
|lom.classification.educationalLevel.entry
{{TableCheckbox}}
 
  +
|/schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name
|
 
  +
|schema:educationalLevel.schema:name
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discpline"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:id
| schema:license
 
  +
|lom.classification.discipline.id
{{TableCheckbox}}
 
  +
|/schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
|
 
  +
|schema:educationalAlignment.schema:targetName
|
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string
|schema:copyrightNotice
 
  +
|lom.classification.discipline.entry
|
 
  +
|/schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
|
 
  +
|schema:educationalAlignment.schema:name
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:id
| valign="top" | schema:isBasedOn
 
  +
|lom.classification.competency.id
|
 
  +
|/schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode
|
 
  +
|schema:teaches.schema:termCode
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string
| valign="top" | schema:isPartOf
 
  +
|lom.classification.competency.entry
|
 
  +
|/schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name
|
 
  +
|schema:teaches.schema:name
|
 
|
 
 
|-
 
|-
| valign="top" | schema:hasPart
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
| valign="top" | dcterms:isReferencedBy
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
| valign="top" | dcterms:isVersionOf
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
| valign="top" | schema:encoding.schema:encodingFormat
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
| valign="top" | schema:teaches.schema:termCode
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| valign="top" | dcterms:accessRights
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| valign="top" | schema:educationalAlignment.schema:targetName
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| valign="top" | schema:educationalAlignment.schema:name
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
| valign="top" | schema:educationalLevel.schema:termCode
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
|-
 
| valign="top" | schema:educationalLevel.schema:name
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
{| class="wikitable sortable"
 
! zoekveld
 
! x-term-drilldown
 
! sortKeys
 
! <, <=, >=, >
 
! exact
 
|-
 
| schema:aggregateRating.schema:reviewCount
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|-
 
| schema:aggregateRating.schema:ratingCount
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|-
 
| schema:aggregateRating.edurep:tagCount
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|-
 
| schema:aggregateRating.schema:ratingValue
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
|
 
|-
 
| schema:aggregateRating.edurep:bayesianRanking
 
|
 
{{TableCheckbox}}
 
{{TableCheckbox}}
 
 
|}
 
|}
   
  +
== Hoe ==
{| class="wikitable sortable"
 
  +
Afhankelijk van het soort gebruiker zijn er verschillende migratiescenario's.
! zoekveld
 
  +
! x-term-drilldown
 
  +
=== Zoeken ===
! sortKeys
 
  +
* [[Edurep:Jsonsearch|Jsonsearch]]
! <, <=, >=, >
 
  +
* SRU en jsonld recordSchema
! exact
 
  +
  +
=== Aanbieden ===
  +
TODO
  +
  +
== Overzicht ==
  +
Inhoudelijke migratie en nieuwe zoekequivalenten voor de {{Standaard|NL LOM}}, [[Edurep:SAD|SmbAggregatedData]] en {{Standaard|SMO}} naar {{Standaard|Schema.org}} mapping.
  +
* De NL LOM en SmbAggregatedData velden komen terecht in een schema:LearningResource type entititeit.
  +
* De SMO velden worden gekoppeld aan een schema:Review entiteit.
  +
  +
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
  +
! valign="top" | bron inhoud
| schema:review.@id
 
  +
! bron zoekveld
|
 
  +
! schema.org inhoud
|
 
  +
! schema.org zoekveld
|
 
{{TableCheckbox}} ?
 
 
|-
 
|-
  +
| valign="top" | /lom:lom/lom:general/lom:identifier
| schema:review.edurep:smoSupplierId
 
  +
| lom.general.identifier</br>lom.general.catalogentry
{{TableCheckbox}} ?
 
  +
| valign="top" | -
|
 
  +
| valign="top" | schema:identifier
|
 
{{TableCheckbox}} ?
 
 
|-
 
|-
  +
| valign="top" | /lom:lom/lom:general/lom:identifier/lom:entry/lom:string
| schema:review.edurep:smoUserId
 
  +
| lom.general.identifier.entry</br>lom.general.catalogentry.entry
{{TableCheckbox}} ?
 
  +
| valign="top" | -
|
 
  +
| valign="top" | schema:identifier
|
 
{{TableCheckbox}} ?
 
 
|-
 
|-
  +
| valign="top" | /lom:lom/lom:general/lom:identifier/lom:catalog
| schema:review.edurep:supplierTag
 
  +
| lom.general.identifier.catalog</br>lom.general.catalogentry.catalog
{{TableCheckbox}} ?
 
  +
| valign="top" | -
|
 
  +
| valign="top" | -
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:general/lom:title/lom:string
| schema:review.schema:dateCreated
 
  +
| lom.general.title
|
 
  +
| /schema:name
{{TableCheckbox}} ?
 
  +
| schema:name
{{TableCheckbox}} ?
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:general/lom:language
| schema:review.schema:itemReviewed
 
  +
| lom.general.language
|
 
  +
| /schema:inLanguage
|
 
  +
| schema:inLanguage
|
 
{{TableCheckbox}} ?
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:description/lom:string
| schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingExplanation
 
  +
|lom.general.description
|
 
  +
|/schema:description
|
 
  +
|schema:description
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:keyword/lom:string
| schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingValue
 
  +
|lom.general.keyword
{{TableCheckbox}} ?
 
  +
|/schema:keywords
|
 
  +
|schema:keywords
{{TableCheckbox}} ?
 
|}
 
 
 
{| class="wikitable sortable"
 
! zoekveld
 
! x-term-drilldown
 
! sortKeys
 
! <, <=, >=, >
 
! exact
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:coverage/lom:string
| schema:location.schema:name
 
  +
|lom.general.coverage
|
 
  +
|/dcterms:coverage
|
 
  +
|dcterms:coverage
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:structure/lom:value
| schema:location.schema:address.schema:addressLocality
 
  +
|lom.general.structure
|
 
  +
|/lom:structure
|
 
  +
|lom:structure
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:general/lom:aggregationLevel/lom:value
| schema:location.schema:address.schema:addressRegion
 
  +
|lom.general.aggregationlevel
|
 
  +
|/lom:aggregationLevel
|
 
  +
|lom:aggregationLevel
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:version/lom:string
| schema:location.schema:latitude
 
  +
|lom.lifecycle.version
|
 
  +
|/schema:version
|
 
  +
|schema:version
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:status/lom:value
| schema:location.schema:longitude
 
  +
|lom.lifecycle.status
|
 
  +
|/schema:creativeWorkStatus
|
 
  +
|schema:creativeWorkStatus
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| schema:location.schema:geo
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.author
|
 
  +
|/dcterms:creator
|
 
  +
|dcterms:creator
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| schema:organizer.schema:name
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.publisher
|
 
  +
|/dcterms:publisher
|
 
  +
|dcterms:publisher
|
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="initiator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality
 
|
+
| -
|
+
| -
|
+
| -
|
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="validator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion
 
|
+
| -
|
+
| -
|
+
| -
|}
 
 
 
 
 
 
{| class="wikitable sortable"
 
! lom
 
! schema
 
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="content provider"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| lom.general.title
 
  +
| -
| schema:name
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:datetime
| lom.general.catalogentry.entry
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.authordate
| schema:identifier
 
  +
|/schema:dateCreated
  +
|schema:dateCreated
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:datetime
| lom.general.language
 
  +
|lom.lifecycle.contribute.publisherdate
| schema:inLanguage
 
  +
|/schema:datePublished
  +
|schema:datePublished
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="initiator"]/lom:datetime
| lom.general.description
 
  +
| -
| schema:description
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="validator"]/lom:datetime
| lom.general.keyword
 
  +
| -
| schema:keywords
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="content provider"]/lom:datetime
| lom.general.keywords
 
  +
| -
| schema:keywords
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:metametadata/lom:identifier
| lom.general.coverage
 
  +
| -
| dcterms:coverage
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:contribute[lom:role/lom:value="creator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| lom.general.structure
 
  +
|lom.metametadata.contribute.creator
| lom:structure
 
  +
|/dcterms:contributor
  +
|dcterms:contributor
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:contribute[lom:role/lom:value="validator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG)
| lom.general.aggregationlevel
 
  +
| -
| lom:aggregationLevel
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:metaMetadata/lom:metaMetadataScheme
| lom.lifecycle.version
 
  +
| lom.metametadata.metadatascheme
| schema:version
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:metaMetadata/lom:language
| lom.lifecycle.status
 
  +
| lom.metametadata.language
| schema:creativeWorkStatus
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:technical/lom:format
| lom.lifecycle.contribute.author
 
  +
|lom.technical.format
| dcterms:creator
 
  +
|/schema:encodingFormat
  +
|schema:encodingFormat
 
|-
 
|-
  +
| valign="top" | /lom:lom/lom:technical/lom:location
| lom.lifecycle.contribute.authordate
 
  +
| valign="top" | lom.technical.location
| schema:dateCreated
 
  +
| /schema:url</br>/schema:identifier
  +
| schema:url</br>schema:identifier
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:technical/lom:duration
| lom.lifecycle.contribute.publisher
 
  +
| lom.technical.duration
| dcterms:publisher
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:technical/lom:size
| lom.lifecycle.contribute.publisherdate
 
  +
| -
| schema:datePublished
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:technical/lom:installationRemarks/lom:string
| lom.metametadata.contribute.creator
 
  +
| -
| dcterms:contributor
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:technical/lom:requirement[lom:type="operating system"]/lom:name/lom:value
| lom.technical.format
 
  +
| -
| schema:encodingFormat
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:technical/lom:requirement[lom:type="webbrowser"]/lom:name/lom:value
| lom.technical.location
 
  +
| -
| schema:identifier
 
|-
+
| -
  +
| -
| lom.technical.location
 
| schema:url
 
|-
 
| lom.technical.duration
 
|
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:interactivityType/lom:value
 
| lom.educational.interactivitytype
 
| lom.educational.interactivitytype
  +
| /schema:interactivityType
 
| schema:interactivityType
 
| schema:interactivityType
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:learningresourcetype/lom:source
  +
| -
  +
| /schema:learningResourceType/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTerm
  +
| -
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:learningresourcetype/lom:value
 
| lom.educational.learningresourcetype
 
| lom.educational.learningresourcetype
  +
| /schema:learningResourceType/schema:DefinedTerm/schema:termCode
 
| schema:learningResourceType.schema:termCode
 
| schema:learningResourceType.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:interactivitylevel/lom:value
 
| lom.educational.interactivitylevel
 
| lom.educational.interactivitylevel
|
+
| -
  +
| -
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:semanticdensity/lom:value
  +
| lom.educational.semanticdensity
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:intendedenduserrole/lom:value
 
| lom.educational.intendedenduserrole
 
| lom.educational.intendedenduserrole
  +
| /schema:audience/schema:audienceType
 
| schema:audience.schema:audienceType
 
| schema:audience.schema:audienceType
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:context/lom:value
 
| lom.educational.context
 
| lom.educational.context
| schema:educationalLevel
+
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| schema:educationalLevel.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:typicalAgeRange/lom:string
 
| lom.educational.typicalagerange
 
| lom.educational.typicalagerange
  +
| /schema:typicalAgeRange
 
| schema:typicalAgeRange
 
| schema:typicalAgeRange
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:difficulty/lom:value
 
| lom.educational.difficulty
 
| lom.educational.difficulty
  +
| /lom:difficulty
 
| lom:difficulty
 
| lom:difficulty
|-
+
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:typicallearningtime/lom:datetime
 
| lom.educational.typicallearningtime
 
| lom.educational.typicallearningtime
| schema:timeRequired.inSeconds
+
| /schema:timeRequired
  +
| schema:timeRequired
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:description/lom:string
 
| lom.educational.description
 
| lom.educational.description
|
+
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:educational/lom:language
| lom.rights.cost
 
  +
| -
| schema:isAccessibleForFree
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:rights/lom:cost/lom:value
  +
|lom.rights.cost
  +
|/schema:isAccessibleForFree
  +
|schema:isAccessibleForFree
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:rights/lom:copyrightandotherrestrictions/lom:value
 
| lom.rights.copyrightandotherrestrictions
 
| lom.rights.copyrightandotherrestrictions
  +
| /lom:copyrightAndOtherRestrictions
| schema:license schema:copyrightNotice
 
  +
| lom:copyrightAndOtherRestrictions
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:rights/lom:copyrightandotherrestrictions[lom:value="CC*"]/lom:value
  +
| -
  +
| /schema:license (term url)
  +
| schema:license
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:rights/lom:copyrightandotherrestrictions[lom:value="yes|no|unknown"]/lom:value</nowiki>
  +
| -
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:rights/lom:description/lom:string
 
| lom.rights.description
 
| lom.rights.description
  +
| /schema:copyrightNotice
 
| schema:copyrightNotice
 
| schema:copyrightNotice
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="isbasedon"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
| valign="top" | lom.relation.isbasedon
 
  +
|lom.relation.isbasedon
| schema:isBasedOn
 
  +
|/schema:isBasedon
  +
|schema:isBasedOn
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="embed"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
| valign="top" | lom.relation.ispartof
 
  +
|
| schema:isPartOf
 
  +
|
  +
|
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="hasformat"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry<br/>/lom:lom/lom:relation/lom:resource/lom:description/lom:string
| valign="top" | lom.relation.isreferencedby
 
  +
|
| dcterms:isReferencedBy
 
  +
|/schema:encoding/schema:MediaObject/schema:url<br/>/schema:encoding/schema:MediaObject/schema:encodingFormat
  +
|
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="ispartof"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
| valign="top" | lom.relation.isversionof
 
  +
|lom.relation.ispartof
| dcterms:isVersionOf
 
  +
|/schema:isPartOf
  +
|schema:isPartOf
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="isreferencedby"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
| valign="top" | lom.relation.resource.description
 
  +
|lom.relation.isreferencedby
| schema:encoding.schema:encodingFormat
 
  +
|/dcterms:isReferencedBy
  +
|dcterms:isReferencedBy
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="isversionof"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
| lom.classification.taxonid
 
  +
|lom.relation.isversionof
  +
|/dcterms:isVersionOf
  +
|dcterms:isVersionOf
  +
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="haspart"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
 
|
 
|
  +
|/schema:hasPart
  +
|schema:hasPart
 
|-
 
|-
  +
|/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="thumbnail"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
| lom.classification.taxon.entry
 
  +
|
  +
|/schema:thumbnailUrl
 
|
 
|
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:annonation/lom:date
| valign="top" | lom.classification.obk.discipline.id
 
  +
| -
  +
| -
  +
| -
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:annonation/lom:person
  +
| -
  +
| -
  +
| -
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="access rights" or lom:purpose/lom:value="accessrights"]/lom:taxonPath/lom:source
  +
| -
  +
| -
  +
| -
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="access rights" or lom:purpose/lom:value="accessrights"]/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:id
  +
| lom.classification.accessrights.id
  +
| /dcterms:accessRights
  +
| dcterms:accessRights
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:source</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetUrl
  +
| -
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| lom.classification.obk.discipline.id
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
 
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
 
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.obk.educationallevel.id
 
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
  +
| schema:educationalAlignment.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:source</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet
  +
| -
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| lom.classification.obk.educationallevel.id
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
 
| schema:educationalLevel.schema:termCode
 
| schema:educationalLevel.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.obk.educationalobjective.id
 
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| schema:educationalLevel.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:source</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet
  +
| -
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| -
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| schema:teaches.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational objective"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:source</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet
  +
| -
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational objective"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| lom.classification.obk.educationalobjective.id
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode
 
| schema:teaches.schema:termCode
 
| schema:teaches.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational objective"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.accessrights.id
 
  +
| -
| dcterms:accessRights
 
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="skill level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:source</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.competency.id
 
|
+
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="skill level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.discipline.id
 
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| schema:educationalLevel.schema:termCode
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="skill level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| schema:educationalLevel.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vakaanduidingen_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| lom.classification.vdex.vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115.xml
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
 
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
 
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vakaanduidingen_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.discipline.entry
 
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
 
| schema:educationalAlignment.schema:name
 
| schema:educationalAlignment.schema:name
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vakaanduidingen_po_2009*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.educationallevel.id
 
  +
| lom.classification.vdex.vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009.xml
| schema:educationalLevel.schema:termCode
 
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
  +
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vvakaanduidingen_po_2009*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.educationallevel.entry
 
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
  +
| schema:educationalAlignment.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
  +
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
  +
| schema:educationalAlignment.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_domains_lb_20110301"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
  +
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_domains_lb_20110301"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
  +
| schema:educationalAlignment.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
  +
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
  +
| schema:educationalAlignment.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2009*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName
  +
| schema:educationalAlignment.schema:targetName
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2009*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name
  +
| schema:educationalAlignment.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20071115*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| schema:educationalLevel.termCode
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20071115*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| schema:educationalLevel.schema:name
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| schema:educationalLevel.termCode
  +
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
  +
| -
  +
| /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name
 
| schema:educationalLevel.schema:name
 
| schema:educationalLevel.schema:name
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_po*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.educationalobjective.id
 
  +
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode
 
| schema:teaches.schema:termCode
 
| schema:teaches.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_po*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| valign="top" | lom.classification.idea.id
 
|
+
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name
 
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_onderbouw_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
| meta.record.id
 
|
+
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| schema:teaches.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_onderbouw_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| meta.upload.id
 
|
+
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009*"]/lom:taxon/lom:id</nowiki>
| meta.repository.id
 
|
+
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode
  +
| schema:teaches.schema:termCode
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string</nowiki>
| about.repository
 
|
+
| -
  +
| /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| &nbsp;
|}
 
  +
|
 
  +
|
{| class="wikitable sortable"
 
  +
|
! lom
 
! schema
 
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*groengelinkt.nl*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string
| smbAggregatedData.numberOfReviews
 
  +
| -
| schema:aggregateRating.schema:reviewCount
 
  +
| /schema:keywords
  +
| schema:keywords
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*themas_nme_20110404*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string
| smbAggregatedData.numberOfRatings
 
  +
| -
| schema:aggregateRating.schema:ratingCount
 
  +
| /schema:keywords
  +
| schema:keywords
 
|-
 
|-
  +
| <nowiki>/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="http://{download/purl}.edustandaard.nl*"]/lom:source</nowiki>
| smbAggregatedData.numberOfTags
 
  +
| lom.classification.vdex
| schema:aggregateRating.edurep:tagCount
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:purpose/lom:value
| smbAggregatedData.averageNormalizedRating
 
  +
| lom.classification.purpose
| schema:aggregateRating.schema:ratingValue
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:source
| smbAggregatedData.bayesianRanking
 
  +
| lom.classification.taxonpath.source
| schema:aggregateRating.edurep:bayesianRanking
 
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:id
|}
 
  +
| lom.classification.taxonid
 
  +
| -
{| class="wikitable sortable"
 
  +
| -
! lom
 
  +
|-
! schema
 
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:entry/lom:string
  +
| lom.classification.taxon.entry
  +
| -
  +
| -
  +
|-
  +
| /lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:entry/lom:string
  +
| lom.classification.taxonPath.taxon.entry
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
  +
|/sad:smbAggregatedData/sad:numberOfReviews
  +
|smbAggregatedData.numberOfReviews
  +
|/schema:aggregateRating/schema:reviewCount
  +
|schema:aggregateRating/schema:reviewCount
  +
|-
  +
|/sad:smbAggregatedData/sad:numberOfRatings
  +
|smbAggregatedData.numberOfRatings
  +
|/schema:aggregateRating/schema:ratingCount
  +
|schema:aggregateRating/schema:ratingCount
  +
|-
  +
|/sad:smbAggregatedData/sad:numberOfTags
  +
|smbAggregatedData.numberOfTags
  +
|/schema:aggregateRating/edurep:tagCount
  +
|schema:aggregateRating/edurep:tagCount
  +
|-
  +
|/sad:smbAggregatedData/sad:averageNormalizedRating
  +
|smbAggregatedData.averageNormalizedRating
  +
|/schema:aggregateRating/schema:ratingValue
  +
|schema:aggregateRating.schema:ratingValue
  +
|-
  +
|/sad:smbAggregatedData/sad:bayesianRanking
  +
|smbAggregatedData.bayesianRanking
  +
|/schema:aggregateRating/edurep:bayesianRanking
  +
|schema:aggregateRating/edurep:bayesianRanking
  +
|-
  +
| /smo:smo/smoId
 
| smo.smoId
 
| smo.smoId
| schema:review.@id
+
| /schema:identifier
  +
| schema:identifier
 
|-
 
|-
  +
| /smo:smo/supplierdId
 
| smo.supplierId
 
| smo.supplierId
| schema:review.edurep:smoSupplierId
+
| /edurep:smoSupplierId
  +
| edurep:smoSupplierId
 
|-
 
|-
  +
| /smo:smo/userId
 
| smo.userId
 
| smo.userId
| schema:review.edurep:smoUserId
+
| /edurep:smoUserId
  +
| edurep:smoUserId
|-
 
| smo.hReview.tags.tag.name
 
| schema:review.edurep:supplierTag
 
|-
 
| smo.hReview.dtreviewed
 
| schema:review.schema:dateCreated
 
 
|-
 
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:summary
 
| smo.hReview.summary
 
| smo.hReview.summary
  +
| /schema:abstract
 
|
 
|
 
|-
 
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:info
 
| smo.hReview.info
 
| smo.hReview.info
| schema:review.schema:itemReviewed
+
| /schema:itemReviewed
  +
| schema:itemReviewed
 
|-
 
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:description
 
| smo.hReview.description
 
| smo.hReview.description
| schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingExplanation
+
| /schema:reviewRating/schema:ratingExplanation
  +
| schema:reviewRating/schema:ratingExplanation
 
|-
 
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:tags/hr:tag/hr:name
  +
| smo.hReview.tags.tag.name
  +
| /edurep:tag
  +
| edurep:tag
  +
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:rating
 
| smo.hReview.rating
 
| smo.hReview.rating
| schema:review.schema:reviewRating.schema:ratingValue
+
| /schema:reviewRating/schema:ratingValue
  +
| schema:reviewRating/schema:ratingValue
 
  +
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:best
  +
| -
  +
| /schema:reviewRating/schema:bestRating
  +
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:worst
  +
| -
  +
| /schema:reviewRating/schema:worstRating
  +
| -
  +
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:dtreviewed
  +
| smo.hReview.dtreviewed
  +
| /schema:dateCreated
  +
| schema:dateCreated
  +
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:reviewer
  +
| -
  +
| /dcterms:creator
  +
| -
  +
|-
  +
| /smo:smo/hr:hReview/hr:version
  +
| -
  +
| -
  +
| -
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
== idee opzet ==
 
* waarom
 
* wat
 
** welke functionele wijzigingen
 
** hoe worden "oude" records gemigreerd naar schema.org
 
* hoe (kan ik migreren)
 
** zoeken
 
*** op edurep/sru met jsonplus recordschema
 
*** op jsonsearch
 
** aanbieden
 

Versie van 12 okt 2021 om 06:52

Inleiding

In de 2021 release van Edurep is het voor Edurep mogelijk om naast het bekende leermateriaal ook evenementen toe te voegen. Vanwege deze wijziging is het interne dataformaat van Edurep veranderd van NL LOM naar Schema.org.

Met Schema.org zijn we niet alleen in staat om evenementen en leermateriaal in hetzelfde metadataschema uit te drukken, ook hebben we daarmee de basis gelegd om andere soorten entiteiten te kunnen opslaan.

Wat

Functionele wijzigingen

  • iets met smo koppeling
  • jsonsearch

Migratie

Met de introductie van schema.org als basis record representatie in Edurep, worden binnenkomende LOM/SMO records geconverteerd naar schema.org/jsonld. Ook andere informatie zoals smbAggregatedData is geconverteerd. Op deze pagina staat een overzicht van de mappings.


Versimpeld overzicht van migratie. Een uitgebreider overzicht staat onderaan de pagina.

LOM veld LOM zoekindex schema.org veld schema.org zoekindex
/lom:lom/lom:general/lom:identifier/lom:entry/lom:string lom.general.identifier.entry
lom.general.catalogentry.entry
- schema:identifier
/lom:lom/lom:general/lom:title/lom:string lom.general.title /schema:name schema:name
/lom:lom/lom:general/lom:language lom.general.language /schema:inLanguage schema:inLanguage
/lom:lom/lom:general/lom:description/lom:string lom.general.description /schema:description schema:description
/lom:lom/lom:general/lom:keyword/lom:string lom.general.keyword /schema:keywords schema:keywords
/lom:lom/lom:general/lom:aggregationLevel/lom:value lom.general.aggregationlevel /lom:aggregationLevel lom:aggregationLevel
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:status/lom:value lom.lifecycle.status /schema:creativeWorkStatus schema:creativeWorkStatus
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) lom.lifecycle.contribute.author /dcterms:creator dcterms:creator
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) lom.lifecycle.contribute.publisher /dcterms:publisher dcterms:publisher
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:datetime lom.lifecycle.contribute.authordate /schema:dateCreated schema:dateCreated
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:datetime lom.lifecycle.contribute.publisherdate /schema:datePublished schema:datePublished
/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:contribute[lom:role/lom:value="creator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) lom.metametadata.contribute.creator /dcterms:contributor dcterms:contributor
/lom:lom/lom:technical/lom:format lom.technical.format /schema:encodingFormat schema:encodingFormat
/lom:lom/lom:technical/lom:location lom.technical.location /schema:url
/schema:identifier
schema:url
schema:identifier
/lom:lom/lom:educational/lom:learningresourcetype/lom:value lom.educational.learningresourcetype /schema:learningResourceType/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:learningResourceType.schema:termCode
/lom:lom/lom:educational/lom:intendedenduserrole/lom:value lom.educational.intendedenduserrole /schema:audience/schema:audienceType schema:audience.schema:audienceType
/lom:lom/lom:educational/lom:context/lom:value lom.educational.context /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.schema:termCode
/lom:lom/lom:rights/lom:cost/lom:value lom.rights.cost /schema:isAccessibleForFree schema:isAccessibleForFree
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.educationallevel.id /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string lom.classification.educationalLevel.entry /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name schema:educationalLevel.schema:name
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discpline"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.discipline.id /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string lom.classification.discipline.entry /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.competency.id /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:teaches.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="$VOCABULARY_WHITELIST"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string lom.classification.competency.entry /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name schema:teaches.schema:name

Hoe

Afhankelijk van het soort gebruiker zijn er verschillende migratiescenario's.

Zoeken

Aanbieden

TODO

Overzicht

Inhoudelijke migratie en nieuwe zoekequivalenten voor de NL LOM, SmbAggregatedData en SMO naar Schema.org mapping.

  • De NL LOM en SmbAggregatedData velden komen terecht in een schema:LearningResource type entititeit.
  • De SMO velden worden gekoppeld aan een schema:Review entiteit.
bron inhoud bron zoekveld schema.org inhoud schema.org zoekveld
/lom:lom/lom:general/lom:identifier lom.general.identifier
lom.general.catalogentry
- schema:identifier
/lom:lom/lom:general/lom:identifier/lom:entry/lom:string lom.general.identifier.entry
lom.general.catalogentry.entry
- schema:identifier
/lom:lom/lom:general/lom:identifier/lom:catalog lom.general.identifier.catalog
lom.general.catalogentry.catalog
- -
/lom:lom/lom:general/lom:title/lom:string lom.general.title /schema:name schema:name
/lom:lom/lom:general/lom:language lom.general.language /schema:inLanguage schema:inLanguage
/lom:lom/lom:general/lom:description/lom:string lom.general.description /schema:description schema:description
/lom:lom/lom:general/lom:keyword/lom:string lom.general.keyword /schema:keywords schema:keywords
/lom:lom/lom:general/lom:coverage/lom:string lom.general.coverage /dcterms:coverage dcterms:coverage
/lom:lom/lom:general/lom:structure/lom:value lom.general.structure /lom:structure lom:structure
/lom:lom/lom:general/lom:aggregationLevel/lom:value lom.general.aggregationlevel /lom:aggregationLevel lom:aggregationLevel
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:version/lom:string lom.lifecycle.version /schema:version schema:version
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:status/lom:value lom.lifecycle.status /schema:creativeWorkStatus schema:creativeWorkStatus
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) lom.lifecycle.contribute.author /dcterms:creator dcterms:creator
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) lom.lifecycle.contribute.publisher /dcterms:publisher dcterms:publisher
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="initiator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) - - -
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="validator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) - - -
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="content provider"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) - - -
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="author"]/lom:datetime lom.lifecycle.contribute.authordate /schema:dateCreated schema:dateCreated
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="publisher"]/lom:datetime lom.lifecycle.contribute.publisherdate /schema:datePublished schema:datePublished
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="initiator"]/lom:datetime - - -
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="validator"]/lom:datetime - - -
/lom:lom/lom:lifeCycle/lom:contribute[lom:role/lom:value="content provider"]/lom:datetime - - -
/lom:lom/lom:metametadata/lom:identifier - - -
/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:contribute[lom:role/lom:value="creator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) lom.metametadata.contribute.creator /dcterms:contributor dcterms:contributor
/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:contribute[lom:role/lom:value="validator"]/lom:centity/lom:vcard/(FN/N/ORG) - - -
/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:metaMetadataScheme lom.metametadata.metadatascheme - -
/lom:lom/lom:metaMetadata/lom:language lom.metametadata.language - -
/lom:lom/lom:technical/lom:format lom.technical.format /schema:encodingFormat schema:encodingFormat
/lom:lom/lom:technical/lom:location lom.technical.location /schema:url
/schema:identifier
schema:url
schema:identifier
/lom:lom/lom:technical/lom:duration lom.technical.duration - -
/lom:lom/lom:technical/lom:size - - -
/lom:lom/lom:technical/lom:installationRemarks/lom:string - - -
/lom:lom/lom:technical/lom:requirement[lom:type="operating system"]/lom:name/lom:value - - -
/lom:lom/lom:technical/lom:requirement[lom:type="webbrowser"]/lom:name/lom:value - - -
/lom:lom/lom:educational/lom:interactivityType/lom:value lom.educational.interactivitytype /schema:interactivityType schema:interactivityType
/lom:lom/lom:educational/lom:learningresourcetype/lom:source - /schema:learningResourceType/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTerm -
/lom:lom/lom:educational/lom:learningresourcetype/lom:value lom.educational.learningresourcetype /schema:learningResourceType/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:learningResourceType.schema:termCode
/lom:lom/lom:educational/lom:interactivitylevel/lom:value lom.educational.interactivitylevel - -
/lom:lom/lom:educational/lom:semanticdensity/lom:value lom.educational.semanticdensity - -
/lom:lom/lom:educational/lom:intendedenduserrole/lom:value lom.educational.intendedenduserrole /schema:audience/schema:audienceType schema:audience.schema:audienceType
/lom:lom/lom:educational/lom:context/lom:value lom.educational.context /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.schema:termCode
/lom:lom/lom:educational/lom:typicalAgeRange/lom:string lom.educational.typicalagerange /schema:typicalAgeRange schema:typicalAgeRange
/lom:lom/lom:educational/lom:difficulty/lom:value lom.educational.difficulty /lom:difficulty lom:difficulty
/lom:lom/lom:educational/lom:typicallearningtime/lom:datetime lom.educational.typicallearningtime /schema:timeRequired schema:timeRequired
/lom:lom/lom:educational/lom:description/lom:string lom.educational.description - -
/lom:lom/lom:educational/lom:language - - -
/lom:lom/lom:rights/lom:cost/lom:value lom.rights.cost /schema:isAccessibleForFree schema:isAccessibleForFree
/lom:lom/lom:rights/lom:copyrightandotherrestrictions/lom:value lom.rights.copyrightandotherrestrictions /lom:copyrightAndOtherRestrictions lom:copyrightAndOtherRestrictions
/lom:lom/lom:rights/lom:copyrightandotherrestrictions[lom:value="CC*"]/lom:value - /schema:license (term url) schema:license
/lom:lom/lom:rights/lom:copyrightandotherrestrictions[lom:value="yes|no|unknown"]/lom:value - - -
/lom:lom/lom:rights/lom:description/lom:string lom.rights.description /schema:copyrightNotice schema:copyrightNotice
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="isbasedon"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry lom.relation.isbasedon /schema:isBasedon schema:isBasedOn
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="embed"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="hasformat"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry
/lom:lom/lom:relation/lom:resource/lom:description/lom:string
/schema:encoding/schema:MediaObject/schema:url
/schema:encoding/schema:MediaObject/schema:encodingFormat
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="ispartof"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry lom.relation.ispartof /schema:isPartOf schema:isPartOf
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="isreferencedby"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry lom.relation.isreferencedby /dcterms:isReferencedBy dcterms:isReferencedBy
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="isversionof"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry lom.relation.isversionof /dcterms:isVersionOf dcterms:isVersionOf
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="haspart"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry /schema:hasPart schema:hasPart
/lom:lom/lom:relation[lom:kind/lom:value="thumbnail"]/lom:resource/lom:catalogentry/lom:entry /schema:thumbnailUrl
/lom:lom/lom:annonation/lom:date - - -
/lom:lom/lom:annonation/lom:person - - -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="access rights" or lom:purpose/lom:value="accessrights"]/lom:taxonPath/lom:source - - -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="access rights" or lom:purpose/lom:value="accessrights"]/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:id lom.classification.accessrights.id /dcterms:accessRights dcterms:accessRights
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:source - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetUrl -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.obk.discipline.id /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="discipline"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:source - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.obk.educationallevel.id /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/(concept|begrippenkader)*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name schema:educationalLevel.schema:name
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:source - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:id - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="competency"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name schema:teaches.schema:name
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational objective"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:source - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational objective"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.obk.educationalobjective.id /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:teaches.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="educational objective"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="skill level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:source - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:inDefinedTermSet -
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="skill level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification[lom:purpose/lom:value="skill level"]/lom:taxonPath[lom:source="http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name schema:educationalLevel.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vakaanduidingen_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.vdex.vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115.xml /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vakaanduidingen_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vakaanduidingen_po_2009*"]/lom:taxon/lom:id lom.classification.vdex.vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009.xml /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*vvakaanduidingen_po_2009*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_domains_lb_20110301"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*discipline_domains_lb_20110301"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2009*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:targetName schema:educationalAlignment.schema:targetName
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2009*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalAlignment/schema:AlignmentObject/schema:name schema:educationalAlignment.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20071115*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.termCode
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20071115*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name schema:educationalLevel.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:educationalLevel.termCode
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*educationallevel_czp_20060628*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:educationalLevel/schema:DefinedTerm/schema:name schema:educationalLevel.schema:name
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_po*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:teaches.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_po*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name -
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_onderbouw_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:teaches.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*kerndoelen_onderbouw_vo_20071115*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name -
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009*"]/lom:taxon/lom:id - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:termCode schema:teaches.schema:termCode
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:teaches/schema:DefinedTerm/schema:name -
 
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*groengelinkt.nl*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:keywords schema:keywords
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="*themas_nme_20110404*"]/lom:taxon/lom:entry/lom:string - /schema:keywords schema:keywords
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath[lom:source="http://{download/purl}.edustandaard.nl*"]/lom:source lom.classification.vdex - -
/lom:lom/lom:classification/lom:purpose/lom:value lom.classification.purpose - -
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:source lom.classification.taxonpath.source - -
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:id lom.classification.taxonid - -
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:entry/lom:string lom.classification.taxon.entry - -
/lom:lom/lom:classification/lom:taxonPath/lom:taxon/lom:entry/lom:string lom.classification.taxonPath.taxon.entry - -
/sad:smbAggregatedData/sad:numberOfReviews smbAggregatedData.numberOfReviews /schema:aggregateRating/schema:reviewCount schema:aggregateRating/schema:reviewCount
/sad:smbAggregatedData/sad:numberOfRatings smbAggregatedData.numberOfRatings /schema:aggregateRating/schema:ratingCount schema:aggregateRating/schema:ratingCount
/sad:smbAggregatedData/sad:numberOfTags smbAggregatedData.numberOfTags /schema:aggregateRating/edurep:tagCount schema:aggregateRating/edurep:tagCount
/sad:smbAggregatedData/sad:averageNormalizedRating smbAggregatedData.averageNormalizedRating /schema:aggregateRating/schema:ratingValue schema:aggregateRating.schema:ratingValue
/sad:smbAggregatedData/sad:bayesianRanking smbAggregatedData.bayesianRanking /schema:aggregateRating/edurep:bayesianRanking schema:aggregateRating/edurep:bayesianRanking
/smo:smo/smoId smo.smoId /schema:identifier schema:identifier
/smo:smo/supplierdId smo.supplierId /edurep:smoSupplierId edurep:smoSupplierId
/smo:smo/userId smo.userId /edurep:smoUserId edurep:smoUserId
/smo:smo/hr:hReview/hr:summary smo.hReview.summary /schema:abstract
/smo:smo/hr:hReview/hr:info smo.hReview.info /schema:itemReviewed schema:itemReviewed
/smo:smo/hr:hReview/hr:description smo.hReview.description /schema:reviewRating/schema:ratingExplanation schema:reviewRating/schema:ratingExplanation
/smo:smo/hr:hReview/hr:tags/hr:tag/hr:name smo.hReview.tags.tag.name /edurep:tag edurep:tag
/smo:smo/hr:hReview/hr:rating smo.hReview.rating /schema:reviewRating/schema:ratingValue schema:reviewRating/schema:ratingValue
/smo:smo/hr:hReview/hr:best - /schema:reviewRating/schema:bestRating
/smo:smo/hr:hReview/hr:worst - /schema:reviewRating/schema:worstRating -
/smo:smo/hr:hReview/hr:dtreviewed smo.hReview.dtreviewed /schema:dateCreated schema:dateCreated
/smo:smo/hr:hReview/hr:reviewer - /dcterms:creator -
/smo:smo/hr:hReview/hr:version - - -