Edurep:Migraties/2021

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina staat een overzicht van de 2021 schema.org migratie.


Info.gif De onderstaande veldenlijst is nog niet gereleased en kan nog veranderen.
zoekveld x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:name
schema:identifier V
schema:inLanguage V V
schema:description
schema:keywords
dcterms:coverage
lom:structure
lom:aggregationLevel V V
schema:version
schema:creativeWorkStatus
dcterms:creator V ? V
schema:dateCreated V V
dcterms:publisher V ? V
schema:datePublished V V
dcterms:contributor V ? V
schema:encodingFormat V V
schema:url V
schema:interactivityType
schema:learningResourceType.schema:termCode V ? V
schema:audience.schema:audienceType V V
schema:typicalAgeRange
lom:difficulty
schema:timeRequired (.inSeconds) V ?
schema:isAccessibleForFree V
schema:license V ?
schema:copyrightNotice
schema:isBasedOn
schema:isPartOf
schema:hasPart
dcterms:isReferencedBy
dcterms:isVersionOf
schema:encoding.schema:encodingFormat
schema:teaches.schema:termCode V
dcterms:accessRights V ? V
schema:educationalAlignment.schema:targetName V V
schema:educationalAlignment.schema:name
schema:educationalLevel.schema:termCode V V
schema:educationalLevel.schema:name
schema:aggregateRating.schema:reviewCount V V
schema:aggregateRating.schema:ratingCount V ?
schema:aggregateRating.edurep:tagCount V V
schema:aggregateRating.schema:ratingValue V V
schema:aggregateRating.edurep:bayesianRanking V V
smo.smoId V
edurep:smoSupplierId V V
edurep:smoUserId V V
schema:itemReviewed V
schema:reviewRating.schema:ratingExplanation
edurep:supplierTag V
schema:reviewRating.schema:ratingValue V V ?
schema:reviewRating.schema:dateCreated V ? V ?
schema:location.schema:name
schema:location.schema:address.schema:addressLocality
schema:location.schema:address.schema:addressRegion
schema:organizer.schema:name
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion
schema:latitude
schema:longitudelom schema
lom.general.title schema:name
lom.general.catalogentry.entry schema:identifier
lom.general.language schema:inLanguage
lom.general.description schema:description
lom.general.keyword schema:keywords
lom.general.keywords schema:keywords
lom.general.coverage dcterms:coverage
lom.general.structure lom:structure
lom.general.aggregationlevel lom:aggregationLevel
lom.lifecycle.version schema:version
lom.lifecycle.status schema:creativeWorkStatus
lom.lifecycle.contribute.author dcterms:creator
lom.lifecycle.contribute.authordate schema:dateCreated
lom.lifecycle.contribute.publisher dcterms:publisher
lom.lifecycle.contribute.publisherdate schema:datePublished
lom.metametadata.contribute.creator dcterms:contributor
lom.technical.format schema:encodingFormat
lom.technical.location schema:identifier
lom.technical.location schema:url
lom.technical.duration
lom.educational.interactivitytype schema:interactivityType
lom.educational.learningresourcetype schema:learningResourceType.schema:termCode
lom.educational.interactivitylevel
lom.educational.intendedenduserrole schema:audience.schema:audienceType
lom.educational.context schema:educationalLevel
lom.educational.typicalagerange schema:typicalAgeRange
lom.educational.difficulty lom:difficulty
lom.educational.typicallearningtime schema:timeRequired.inSeconds
lom.educational.description
lom.rights.cost schema:isAccessibleForFree
lom.rights.copyrightandotherrestrictions schema:license schema:copyrightNotice
lom.rights.description schema:copyrightNotice
lom.relation.isbasedon schema:isBasedOn
lom.relation.ispartof schema:isPartOf
lom.relation.isreferencedby dcterms:isReferencedBy
lom.relation.isversionof dcterms:isVersionOf
lom.relation.resource.description schema:encoding.schema:encodingFormat
lom.classification.taxonid
lom.classification.taxon.entry
lom.classification.obk.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.obk.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.obk.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.accessrights.id dcterms:accessRights
lom.classification.competency.id
lom.classification.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.discipline.entry schema:educationalAlignment.schema:name
lom.classification.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.educationallevel.entry schema:educationalLevel.schema:name
lom.classification.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.idea.id
smbAggregatedData.numberOfReviews schema:aggregateRating.schema:reviewCount
smbAggregatedData.numberOfRatings schema:aggregateRating.schema:ratingCount
smbAggregatedData.numberOfTags schema:aggregateRating.edurep:tagCount
smbAggregatedData.averageNormalizedRating schema:aggregateRating.schema:ratingValue
smbAggregatedData.bayesianRanking schema:aggregateRating.edurep:bayesianRanking
smo.smoId
smo.supplierId edurep:smoSupplierId
smo.userId edurep:smoUserId
smo.hReview.summary
smo.hReview.info schema:itemReviewed
smo.hReview.description schema:reviewRating.schema:ratingExplanation
smo.hReview.tags.tag.name edurep:tag
smo.hReview.rating schema:reviewRating.schema:ratingValue
smo.hReview.dtreviewed schema:reviewRating.schema:dateCreated
meta.record.id
meta.upload.id
meta.repository.id
about.repository


 1. idee opzet
 • waarom
 • wat
 • hoe (kan ik migreren)
  • zoeken
   • op edurep/sru met jsonplus recordschema
   • op jsonsearch
  • aanbieden