Eduterm:Zoekopdrachten/OSO: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(49 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 3: Regel 3:
 
== oso_Codelijsten ==
 
== oso_Codelijsten ==
 
Deze query zoekt naar alle codelijsten en geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen) van die codelijsten terug.
 
Deze query zoekt naar alle codelijsten en geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen) van die codelijsten terug.
  +
Let op, alle codelijsten komen in de resultaten, ook die eventueel nog niet geldig zijn of inmiddels niet meer geldig zijn.
   
 
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per codelijst aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen).
 
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per codelijst aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen).
Regel 10: Regel 11:
 
{{ObkapiQuery|query=oso_Codelijsten}}
 
{{ObkapiQuery|query=oso_Codelijsten}}
   
  +
== oso_Codelijsten_InVersie ==
== oso_CodelijstenNuActueel ==
 
Deze query zoekt naar alle codelijsten die nu actueel zijn. Het geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot) en Wijzigingsdatum van die codelijsten terug.
+
Deze query zoekt naar alle codelijsten die voor een bepaalde versie van de OSO standaard geldig zijn. Het geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot) en Wijzigingsdatum van die codelijsten terug.
   
  +
''Maart 2019 is deze nieuwe query toegevoegd.''
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per codelijst aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot)en Wijzigingsdatum.
 
  +
''
 
  +
'''parameters:'''
  +
{| class="wikitable"
  +
! naam
  +
! beschrijving
  +
! voorbeeldwaarde
  +
|-
  +
| versie
  +
| versienummer van de standaard
  +
| <nowiki>"2018.1"</nowiki>
  +
|-
  +
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_CodelijstenNuActueel}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Codelijsten_InVersie|args=<nowiki>versie="2018.1"</nowiki>}}
   
  +
== oso_CodesVanCodelijst_InVersie ==
== oso_Codelijst ==
 
  +
Toont alle codes in een codelijst op basis van de URI (id) van die codelijst. En dan alleen die codes die geldig zijn voor de opgegeven versie van de standaard.<br>
Deze query toont Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en URI (id) van alle codes in een codelijst op basis van de identifier (uri) van die codelijst.
 
  +
De kenmerken per code zijn: Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum en URI (id).
   
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot) en Wijzigingsdatum.
+
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.
 
''
 
''
   
Regel 32: Regel 45:
 
|-
 
|-
 
| id
 
| id
| identifier van codelijst
+
| identifier van codelijst (URI)
 
| <nowiki><http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197></nowiki>
 
| <nowiki><http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197></nowiki>
  +
|-
  +
| versie
  +
| versienummer van de OSO standaard
  +
| <nowiki>"2018.1"</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Codelijst|args=<nowiki>id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197></nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_CodesVanCodelijst_InVersie|args=<nowiki>id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197>&versie="2018.1"</nowiki>}}
   
  +
== oso_CodesVanCodelijst_Nr ==
== oso_CodelijstNr ==
 
Deze query toont de kenmerken van alle codes in een codelijst op basis van het nummer van die codelijst. Deze kenmerken zijn per code: code, naam, definitie en identifier (uri).
+
Toont alle codes in een codelijst op basis van het nummer van die codelijst. <br>
  +
De kenmerken per code zijn: Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum, Wijzigingshistorie (wijzigingen) en URI (id).
  +
  +
''Maart 2019 zijn de volgende kenmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie.''
   
 
'''parameters:'''
 
'''parameters:'''
Regel 56: Regel 76:
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_CodelijstNr|args=<nowiki>nr=23</nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_CodesVanCodelijst_Nr|args=<nowiki>nr=23</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_GeldigTot ==
== oso_Toetscodelijst ==
 
Deze query toont de kenmerken van alle toetsen op de OSO toetscodelijst.
+
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum niet meer geldig zijn. <br>
  +
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).
Deze kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen, Wijzigingsdatum, Onderdeel-JaNee ("Ja" of "Nee" in onderdeel), Onderdeel-TrueFalse (True of False in onderdeelTF), Onderdeel-van, Leergebied, Uitgever (naam en id), Vaardigheidsschaal, Detailsscores en URI (id). Indien dit een toetsonderdeel betreft bevat Onderdeel-van een verwijzing naar (de URI van) de bovenliggende toets waarvan deze toets onderdeel is. De detailscores omvatten de Verplichte afnamescores (afnamescores_verplicht), Optionele afnamescores (afnamescores_optioneel), Verplichte referentiescores (referentiescores_verplicht), Optionele referentiescores (referentiescores_optioneel)
 
   
  +
''Deze query is maart 2019 toegevoegd.''
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per toets/toetscode aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen en Wijzigingsdatum.''
 
  +
  +
'''parameters:'''
  +
{| class="wikitable"
  +
! naam
  +
! beschrijving
  +
! voorbeeldwaarde
  +
|-
  +
| datum
  +
| datum vanaf wanneer de toetscodes verouderd zijn, worden de toetscodes getoond
  +
| <nowiki>"2016-01-01"</nowiki>
  +
|-
  +
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GeldigTot|args=<nowiki>datum="2016-01-01"</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_GeldigVanaf ==
== oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes ==
 
  +
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum geldig zijn.<br>
Deze query toont de kenmerken van alle nieuwe toetsen in de meest recente publicatie van de OSO toetscodelijst. Deze kenmerken per toets zijn: toetscode, naam, versie, opmerking, leergebied, uitgever en persistente identifier (uri).
 
  +
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).
   
Deze query is januari 2019 toegevoegd.
+
''Maart 2019 is deze query toegevoegd.''
  +
  +
'''parameters:'''
  +
{| class="wikitable"
  +
! naam
  +
! beschrijving
  +
! voorbeeldwaarde
  +
|-
  +
| datum
  +
| datum vanaf wanneer de nieuwe toetsen getoond moeten
  +
| <nowiki>"2018-07-01"</nowiki>
  +
|-
  +
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst_NieuwsteCodes}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GeldigVanaf|args=<nowiki>datum="2018-07-01"</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_GewijzigdSinds ==
  +
Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die sinds een bepaalde datum toegevoegd en/of gewijzigd zijn.<br>
  +
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen, Wijzigingsdatum, Leergebied, Uitgever en URI (id).
   
  +
''Maart 2019 is deze query toegevoegd.''
   
  +
'''parameters:'''
== oso_Toetscodelijst_VervallenCodes ==
 
  +
{| class="wikitable"
Deze query toont de kenmerken van alle toetsen die in de loop der jaren vervallen (verouderd) in de OSO toetscodelijst. Deze kenmerken per toets zijn: toetscode, naam, versie, opmerking, leergebied, uitgever en persistente identifier (uri).
 
  +
! naam
 
  +
! beschrijving
Deze query is januari 2019 toegevoegd.
 
  +
! voorbeeldwaarde
  +
|-
  +
| datum
  +
| datum vanaf wanneer de wijzigingen getoond moeten
  +
| <nowiki>"2018-10-31"</nowiki>
  +
|-
  +
|}
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodelijst_VervallenCodes}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_GewijzigdSinds|args=<nowiki>datum="2018-10-31"</nowiki>}}
   
  +
== oso_Toetscodes_InVersie ==
  +
Toont alle toetsen (toetscodes) op de OSO toetscodelijst voor een opgegeven versie van de OSO standaard.<br>
  +
Deze kenmerken per toets (toetscode) zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum, Onderdeel-JaNee ("Ja" of "Nee" in onderdeel), Onderdeel-TrueFalse (True of False in onderdeelTF), Onderdeel-van, Leergebied, Uitgever (naam en id), Vaardigheidsschaal, Detailsscores en URI (id). Indien dit een toetsonderdeel betreft bevat Onderdeel-van een verwijzing naar (de URI van) de bovenliggende toets waarvan deze toets onderdeel is. De detailscores omvatten de Verplichte afnamescores (afnamescores_verplicht), Optionele afnamescores (afnamescores_optioneel), Verplichte referentiescores (referentiescores_verplicht), Optionele referentiescores (referentiescores_optioneel)
   
  +
''Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per toets/toetscode aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.''
   
  +
'''parameters:'''
  +
{| class="wikitable"
  +
! naam
  +
! beschrijving
  +
! voorbeeldwaarde
  +
|-
  +
| versie
  +
| versienummer van de standaard
  +
| <nowiki>"2018.1"</nowiki>
  +
|-
  +
|}
  +
  +
'''voorbeeld:'''
  +
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscodes_InVersie|args=<nowiki>versie="2018.1"</nowiki>}}
   
  +
== oso_ToetscodeScoreDetails ==
== oso_Toets_ScoreDetails ==
 
Deze query geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets van de OSO toetscodelijst. Het overzicht omvat naast de Toetscode (code), URI (id), Naam en Versie van de toets de volgende score-kenmerken: Het Scoresoort (score_soort), Scoretype (scoretype_tekst bij score_soort) en 3 Scoretype-kenmerken.
+
Geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets/toetscode van de OSO toetscodelijst op basis van URI van de toets/toetscode. <br>
  +
Het overzicht omvat naast de Toetscode (code), URI (id), Naam en Versie van de toets de volgende score-kenmerken: Het Scoresoort (score_soort), Scoretype (scoretype_tekst bij score_soort) en 3 Scoretype-kenmerken.
   
 
De waarde voor Scoresoort is "Afnamescores_verplicht", "Afnamescores_optioneel", "Referentiescores_verplicht" of "Referentiescores_optioneel" voor de 4 varianten. Scoretype bevat de letterlijke tekst uit Excel-lijst uit de 4 Scoresoort-kolommen; voor afnamescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {VS,AG,TF,GF,AO}, voor referentiescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {DLE,AE,IV,Percentiel,AVI,etc.}. De 3 Scoretype-kenmerken zijn per gekoppelde scoretype: URI (id), Waarde en Toelichting; bijvoorbeeld <nowiki><http://purl.edustandaard.nl/concept/fc0378da-ab0d-4966-a584-635f08d66d10></nowiki>, "DLE" respectievelijk "Didactische Leeftijd Equivalent" .
 
De waarde voor Scoresoort is "Afnamescores_verplicht", "Afnamescores_optioneel", "Referentiescores_verplicht" of "Referentiescores_optioneel" voor de 4 varianten. Scoretype bevat de letterlijke tekst uit Excel-lijst uit de 4 Scoresoort-kolommen; voor afnamescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {VS,AG,TF,GF,AO}, voor referentiescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {DLE,AE,IV,Percentiel,AVI,etc.}. De 3 Scoretype-kenmerken zijn per gekoppelde scoretype: URI (id), Waarde en Toelichting; bijvoorbeeld <nowiki><http://purl.edustandaard.nl/concept/fc0378da-ab0d-4966-a584-635f08d66d10></nowiki>, "DLE" respectievelijk "Didactische Leeftijd Equivalent" .
 
Deze query is maart 2019 hernoemd.
 
   
 
'''parameters:'''
 
'''parameters:'''
Regel 108: Regel 181:
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toets_ScoreDetails|args=<nowiki>id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/0bc1d80a-3788-4e42-81b1-682a190f57c7></nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_ToetscodeScoreDetails|args=<nowiki>id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/0bc1d80a-3788-4e42-81b1-682a190f57c7></nowiki>}}
   
  +
== oso_ToetscodeScoreDetails_Code ==
== oso_Toetscode_ScoreDetails ==
 
 
Deze query geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets van de OSO toetscodelijst op basis van de opgegeven toetscode.
 
Deze query geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets van de OSO toetscodelijst op basis van de opgegeven toetscode.
   
 
Het resultaat omvat dezelfde informatie als bij voorgaande query oso_Toets_ScoreDetails.
 
Het resultaat omvat dezelfde informatie als bij voorgaande query oso_Toets_ScoreDetails.
   
Deze query is nieuw per maart 2019.
+
''Deze query is nieuw per maart 2019.''
   
 
'''parameters:'''
 
'''parameters:'''
Regel 130: Regel 203:
   
 
'''voorbeeld:'''
 
'''voorbeeld:'''
{{ObkapiQuery|query=oso_Toetscode_ScoreDetails|args=<nowiki>toetscode="SVTTL2018_A_N60"</nowiki>}}
+
{{ObkapiQuery|query=oso_ToetscodeScoreDetails_Code|args=<nowiki>toetscode="SVTTL2018_A_N60"</nowiki>}}
  +
  +
== oso_ToetscodesNieuw ==
  +
Geeft een overzicht van de toetsen in OSO toetscodelijst die in de laatste paar publicaties (uiterlijk afgelopen jaar) aan de toetscodelijst toegevoegd zijn. <br>
  +
De kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).
  +
  +
''Maart 2019 zijn is kenmerk Geldig-vanaf-datum aan de resultaten toegevoegd.''
  +
  +
'''voorbeeld:'''
  +
{{ObkapiQuery|query=oso_ToetscodesNieuw}}
  +
  +
== oso_ToetscodesVerouderd ==
  +
Deze query toont de kenmerken van alle toetsen die in de loop der jaren vervallen (verouderd) in de OSO toetscodelijst. <br>
  +
Deze kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).
  +
  +
''Deze query is maart 2019 hernoemd (was "VervallenCodes").''
  +
  +
'''voorbeeld:'''
  +
{{ObkapiQuery|query=oso_ToetscodesVerouderd}}
   
 
[[Categorie:Eduterm]]
 
[[Categorie:Eduterm]]

Huidige versie van 5 apr 2019 om 07:54

Codelijsten uit de standaard OSO

oso_Codelijsten

Deze query zoekt naar alle codelijsten en geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen) van die codelijsten terug. Let op, alle codelijsten komen in de resultaten, ook die eventueel nog niet geldig zijn of inmiddels niet meer geldig zijn.

Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per codelijst aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie (wijzigingen).

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Codelijsten?api_key=geheim

oso_Codelijsten_InVersie

Deze query zoekt naar alle codelijsten die voor een bepaalde versie van de OSO standaard geldig zijn. Het geeft Nummer (nr), Naam, URI (id), Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot) en Wijzigingsdatum van die codelijsten terug.

Maart 2019 is deze nieuwe query toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
versie versienummer van de standaard "2018.1"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Codelijsten_InVersie?api_key=geheim&versie="2018.1"

oso_CodesVanCodelijst_InVersie

Toont alle codes in een codelijst op basis van de URI (id) van die codelijst. En dan alleen die codes die geldig zijn voor de opgegeven versie van de standaard.
De kenmerken per code zijn: Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum en URI (id).

Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van codelijst (URI) <http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197>
versie versienummer van de OSO standaard "2018.1"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_CodesVanCodelijst_InVersie?api_key=geheim&id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/f4852975-cee4-4075-be44-ce97e55ed197>&versie="2018.1"

oso_CodesVanCodelijst_Nr

Toont alle codes in een codelijst op basis van het nummer van die codelijst.
De kenmerken per code zijn: Code, Naam, Definitie, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingsdatum, Wijzigingshistorie (wijzigingen) en URI (id).

Maart 2019 zijn de volgende kenmerken per code aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingsdatum en Wijzigingshistorie.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
nr nummer van codelijst 23

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_CodesVanCodelijst_Nr?api_key=geheim&nr=23

oso_Toetscodes_GeldigTot

Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum niet meer geldig zijn.
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Deze query is maart 2019 toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
datum datum vanaf wanneer de toetscodes verouderd zijn, worden de toetscodes getoond "2016-01-01"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_GeldigTot?api_key=geheim&datum="2016-01-01"

oso_Toetscodes_GeldigVanaf

Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die na de opgegeven datum geldig zijn.
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Maart 2019 is deze query toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
datum datum vanaf wanneer de nieuwe toetsen getoond moeten "2018-07-01"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_GeldigVanaf?api_key=geheim&datum="2018-07-01"

oso_Toetscodes_GewijzigdSinds

Geeft een overzicht van de toetsen (toetscodes) in OSO toetscodelijst die sinds een bepaalde datum toegevoegd en/of gewijzigd zijn.
De kenmerken zijn per toets (toetcode): Code, Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingen, Wijzigingsdatum, Leergebied, Uitgever en URI (id).

Maart 2019 is deze query toegevoegd.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
datum datum vanaf wanneer de wijzigingen getoond moeten "2018-10-31"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_GewijzigdSinds?api_key=geheim&datum="2018-10-31"

oso_Toetscodes_InVersie

Toont alle toetsen (toetscodes) op de OSO toetscodelijst voor een opgegeven versie van de OSO standaard.
Deze kenmerken per toets (toetscode) zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Geldig-tot-datum (geldigtot), Wijzigingshistorie (wijzigingen), Wijzigingsdatum, Onderdeel-JaNee ("Ja" of "Nee" in onderdeel), Onderdeel-TrueFalse (True of False in onderdeelTF), Onderdeel-van, Leergebied, Uitgever (naam en id), Vaardigheidsschaal, Detailsscores en URI (id). Indien dit een toetsonderdeel betreft bevat Onderdeel-van een verwijzing naar (de URI van) de bovenliggende toets waarvan deze toets onderdeel is. De detailscores omvatten de Verplichte afnamescores (afnamescores_verplicht), Optionele afnamescores (afnamescores_optioneel), Verplichte referentiescores (referentiescores_verplicht), Optionele referentiescores (referentiescores_optioneel)

Maart 2019 zijn de volgende kernmerken per toets/toetscode aan de resultaten toegevoegd: Geldig-vanaf-datum, Geldig-tot-datum, Wijzigingshistorie en Wijzigingsdatum.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
versie versienummer van de standaard "2018.1"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_Toetscodes_InVersie?api_key=geheim&versie="2018.1"

oso_ToetscodeScoreDetails

Geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets/toetscode van de OSO toetscodelijst op basis van URI van de toets/toetscode.
Het overzicht omvat naast de Toetscode (code), URI (id), Naam en Versie van de toets de volgende score-kenmerken: Het Scoresoort (score_soort), Scoretype (scoretype_tekst bij score_soort) en 3 Scoretype-kenmerken.

De waarde voor Scoresoort is "Afnamescores_verplicht", "Afnamescores_optioneel", "Referentiescores_verplicht" of "Referentiescores_optioneel" voor de 4 varianten. Scoretype bevat de letterlijke tekst uit Excel-lijst uit de 4 Scoresoort-kolommen; voor afnamescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {VS,AG,TF,GF,AO}, voor referentiescores bestaat deze waarde uit een opsomming van items uit {DLE,AE,IV,Percentiel,AVI,etc.}. De 3 Scoretype-kenmerken zijn per gekoppelde scoretype: URI (id), Waarde en Toelichting; bijvoorbeeld <http://purl.edustandaard.nl/concept/fc0378da-ab0d-4966-a584-635f08d66d10>, "DLE" respectievelijk "Didactische Leeftijd Equivalent" .

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
id identifier van codelijst <http://purl.edustandaard.nl/concept/0bc1d80a-3788-4e42-81b1-682a190f57c7>

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_ToetscodeScoreDetails?api_key=geheim&id=<http://purl.edustandaard.nl/concept/0bc1d80a-3788-4e42-81b1-682a190f57c7>

oso_ToetscodeScoreDetails_Code

Deze query geeft een overzicht van de afname- en referentiescores (verplicht en optioneel) van een specifieke toets van de OSO toetscodelijst op basis van de opgegeven toetscode.

Het resultaat omvat dezelfde informatie als bij voorgaande query oso_Toets_ScoreDetails.

Deze query is nieuw per maart 2019.

parameters:

naam beschrijving voorbeeldwaarde
toetscode code van toetscode "SVTTL2018_A_N60"

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_ToetscodeScoreDetails_Code?api_key=geheim&toetscode="SVTTL2018_A_N60"

oso_ToetscodesNieuw

Geeft een overzicht van de toetsen in OSO toetscodelijst die in de laatste paar publicaties (uiterlijk afgelopen jaar) aan de toetscodelijst toegevoegd zijn.
De kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-vanaf-datum (geldigvanaf), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Maart 2019 zijn is kenmerk Geldig-vanaf-datum aan de resultaten toegevoegd.

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_ToetscodesNieuw?api_key=geheim

oso_ToetscodesVerouderd

Deze query toont de kenmerken van alle toetsen die in de loop der jaren vervallen (verouderd) in de OSO toetscodelijst.
Deze kenmerken per toets zijn: Toetscode (code), Naam, Versie, Opmerking, Geldig-tot-datum (geldigtot), Leergebied, Uitgever en URI (id).

Deze query is maart 2019 hernoemd (was "VervallenCodes").

voorbeeld:

https://api.onderwijsbegrippen.kennisnet.nl/1.0/Query/oso_ToetscodesVerouderd?api_key=geheim