KNF:Asimba-metadata

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: Asimba-metadata

Instellen automatisch verversen metadata in Asimba

Dit document beschrijft hoe u Asimba kunt configureren om de metadata van Kennisnet automatisch bij te werken. Aangezien metadata kan veranderen is het noodzakelijk om de automatische update procedure aan te zetten. Asimba kan ingezet worden zowel als SP danwel als IDP. In onderstaande beschrijving zijn beide configuraties opgenomen.

Asimba als IDP, Kennisnet als SP

In de SAML profile configuratie staan de requestors geconfigureerd.

<oa-server>
  <profiles>
   <profile id=”saml2”…

Zoek hierin de requestor voor Kennisnet. Deze requestor dient er als volgt uit te zien:

<requestor id="aselect.entree.kennisnet.nl" signing="FALSE">
  <!-- Metadata from HTTP source -->
  <metadata>
	<!—refresh every 1 hour-->
    <http timeout="3600" url="https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/" />
  </metadata>
</requestor>

Als u de database configuratie gebruikt voor requestors dan dient u de configuratie voor de metadata toe te voegen aan de tabel requestorpool_requestor_properties. In onderstaande tabel vindt u de settings die u moet instellen

Property name Type Description
[saml2idpprofile@id].signing boolean Configure signing requirement of the requestor.
[saml2idpprofile@id].metadata.http.url string (URL) Configure HTTP URL of the metadata.
[saml2idpprofile@id].metadata.http.timeout integer Configure timeout settings for fetching metadata from URL
[saml2idpprofile@id].metadata.file integer Configure absolute path to metadata file

Asimba als SP, Kennisnet als IDP

In de SAML authenticatie methode configuratie vindt u een remote saml authenticatie methode met daarin de SAML configuratie voor Kennisnet.

<oa-server>
<authentication>
	<methods>
		<method>

De configuratie kan in de config file staan of in de database. Bij de standaard modules vind u een configuratie als:

<method id="SAML2AuthenticationMethod" 
         friendlyname="Remote SAML2 Authentication Method" 
         enabled="true"
class="com.alfaariss.oa.authentication.remote.saml2.SAML2AuthenticationMethod">
<idps id=”IDPStorage”
class="com.alfaariss.oa.authentication.remote.saml2.idp.storage.config.IDPConfigStorage ">
	<idp id=”aselect.entree.kennisnet.nl”>
  <!-- Metadata from HTTP source -->
  <metadata>
	<!—refresh every 1 hour -->
    <http timeout="3600" url="https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/" />
  </metadata>
</idp>

Gebruikt u de database configuratie voor requestors dan dient u de configuratie voor de metadata toe te voegen aan de tabel saml2_orgs. In de kolommen

 • metadata_url
 • metadata_timeout

kunt u de url en de timeout invoeren. Zoals hieronder is geïllustreerd:

Kolom Waarde
metadata_url https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/
metadata_timeout 3600