KNF:Attributen overzicht voor Identity Providers

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: Attributen overzicht voor Identity Providers

Nl.gif Nederlands En.gif English


Om een gebruiker te authentiseren en vervolgens te autoriseren wordt binnen Entree Federatie gebruik gemaakt van attributen. Deze attributen bevatten informatie (bijvoorbeeld een voornaam) over de gebruiker die bij een aangesloten dienst (ook wel Service Provider genoemd) wilt inloggen. De dienst gebruikt deze gegevens om te bepalen of de gebruiker toegang krijgt.
De set van attributen bestaat uit twee typen attributen:

  • Standaard attributen
  • Aanvullende attributen

Voor de meeste dienstleveranciers zal de basisset met standaard attributen voldoende zijn om gebruikers te authentiseren en te autoriseren. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin een Service Provider meer informatie over een gebruiker nodig heeft, in dat geval kan er gebruik worden gemaakt van één of meerdere aanvullende attributen.

Om als Identity Provider de toegang tot alle aangesloten diensten voor gebruikers mogelijk te maken, is het belangrijk om naast de set met standaard attributen ook de aanvullende attributen te ondersteunen.

Standaard attributen

Hieronder staan de attributen die altijd door de Identity Provider aan Entree Federatie moeten worden doorgegeven

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
uid Uniek kenmerk van de gebruiker, bestaand uit een gebruikersnaam en omgeving 1 userId@realm pietjepukkelen@petteflatcollege
employeeNumber Leerlingnummer vrij tekstveld 123456
givenName Voornaam vrij tekstveld Pietje
sn Achternaam vrij tekstveld Pukkelen
eduPersonAffiliation Rol student, employee, staff of affiliate student
nlEduPersonHomeOrganizationId Brin nummer van de instelling 4 of 6 karakters 11ZZ03
nlEduPersonHomeOrganization Naam van de instelling vrij tekstveld Petteflat College

1 Let op: Voor een SAML koppeling moet de waarde van het uid attribuut gelijk zijn aan de waarde van het <saml:NameID> veld.

Aanvullende attributen

Deze attributen worden alleen aan de Service Provider doorgegeven indien de school hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven via een ondertekend Attribute Release Policy formulier.

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
nlEduPersonProfileId ECK keten-ID attribuut
Indien een school meerdere administraties voert kan het administratienummer worden toegevoegd achter het @, zoals in het voorbeeld
leerlingnummer@administratienummer.schooldomein.nl 95312@1.kennisnet.nl
eckId Uniek ECK pseudoniem voor leerling of docent 1 tekstveld https://ketenid.nl/pilot/8e0a9f57fc76854d3dd2d3c4fa732feaf7b7a2d5f549a5458ce300223b83172f5074aa88a8cef0712aca19b62e9b90d0352e98fc76f498cd3947e7cc810f03fa
initials Initalen vrij tekstveld P.
nlEduPersonTussenvoegsels Tussenvoegsel vrij tekstveld van
mail E-mailadres vrij tekstveld pietjepukkelen@petteflatcollege.nl
homePhone Telefoonnummer (vast) vrij tekstveld +31791234567
mobile Mobiel nummer vrij tekstveld +31612345678
nlEduPersonBirthDate Geboortedatum yyyymmdd 19801231
nlEduPersonProfile Opleidingsnaam voorafgegaan door CREBO[spatie].
Optioneel kan BOL_ of BBL_ toegevoegd worden voor de opleidingsnaam
vrij tekstveld 2345 BOL_ICT.Gamedeveloper
nlEduPersonDepartment Afdeling of sector vrij tekstveld Techniek
nlEduPersonUnit Primaire klas/groep. Uniek binnen administratie / schooldomein vrij tekstveld H2A
ou Klas of groep vrij tekstveld H2A
nlEduPersonCohort Startjaar vrij tekstveld 2014
ocwILTRegistratiecode ILT Registratiecode
Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.
vier cijferige-code 0011
ocwILTLeerjaar ILT Leerjaar
Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.
1 cijfer 1
digiDeliveryId ECK digitaal afleveradres tekstveld ED8AE607-WI3N-414C-T87A-624E74S7T005

1 Voor meer informatie: https://www.nummervoorziening.nl/

Het nlEduPersonRealId attribuut

In sommige gevallen kan een dienstleverancier ook vragen om het nlEduPersonRealId. In dit attribuut wordt de waarde die de Identity Provider in het uid attribuut naar Entree Federatie stuurt, tijdens de authenticatie door de Entree Federatie applicatie gekopieerd. De Identity Provider hoeft het nlEduPersonRealId dus niet zelf te configureren en naar Entree Federatie op te sturen, daarom staat het attribuut ook niet in het bovenstaande overzicht.

Richtlijnen voor Identity Providers

De attributen die worden doorgegeven definiëren de identiteit van de gebruiker. Het is dan ook belangrijk dat dit correct en consistent gebeurt. Kennisnet heeft daarom hiervoor een aantal richtlijnen opgesteld.

Realm in het uid attribuut

Het attribuut uid vormt samen met het employeeNumber de basis van de unieke identiteit van een gebruiker binnen de hele keten. Diensten die zijn aangesloten bij Entree Federatie koppelen de voortgang of licenties van de gebruiker aan dit ID. Het is voor de gebruiker daarom uiterst belangrijk dat dit ID persistent is en blijft.

In het attribuut uid wordt een domein (of realm) meegegeven. Indien een school in de toekomst naar een andere systeem wilt migreren is het belangrijk dat het uid van gebruikers persistent blijft. Daarom moet als realm niet een systeemnaam worden gebruikt, bijvoorbeeld pietjepukkelen@elonaam, maar een domein van de school, bijvoorbeeld pietjepukkelen@petteflatcollege.

Een Identity Provider waar meerdere onderwijsinstellingen gebruik van maken, moet in staat zijn om per aangesloten onderwijsinstelling een uniek domein door te geven in het uid attribuut.

BRIN nummer in het nlEduPersonHomeOrganizationId attribuut

Veel aangesloten diensten maken gebruik van schoollicenties. Het BRIN nummer in het nlEduPersonHomeOrganizationId attribuut wordt daarom aangewend om te controleren of een gebruiker toegang heeft. Tijdens een authenticatie valideert Entree Federatie het doorgegeven BRIN nummer.

  1. Een Identity Provider moet in staat zijn om BRIN nummers van zowel vier als zes karakters door te geven.
  2. Een Identity Provider waar meerdere onderwijsinstellingen gebruik van maken, moet in staat zijn om per aangesloten onderwijsinstelling een uniek BRIN nummer door te geven in het nlEduPersonHomeOrganizationId attribuut.