KNF:Attributen overzicht voor Service Providers

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Entree Federatie-symbol.png Entree Federatie: Attributen overzicht voor Service Providers

Nl.gif Nederlands En.gif English


Om een gebruiker te authentiseren en vervolgens te autoriseren wordt binnen Entree Federatie gebruik gemaakt van attributen. Deze attributen bevatten informatie (bijvoorbeeld een voornaam) over de gebruiker die bij een aangesloten dienst wilt inloggen.
De set van attributen bestaat uit twee typen attributen:

  • Standaard attributen: worden door alle Service Providers ontvangen
  • Aanvullende attributen: worden alleen ontvangen na expliciete toestemming van de onderwijsinstelling

Voor de meeste dienstleveranciers zal de basisset met standaard attributen voldoende zijn om gebruikers te authentiseren en te autoriseren. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin een Service Provider meer informatie over een gebruiker nodig heeft, in dat geval kan er gebruik worden gemaakt van één of meerdere aanvullende attributen.

Standaard attributen

Hieronder staan de attributen die altijd door Entree Federatie worden doorgegeven aan de Service Provider.

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
uid Uniek ID van de gebruiker. Dit is een versleutelde versie van de gebruikersnaam en het employeeNumber, gevolgd door de omgeving (realm) hash@realm qj7cks8qdz9ph54@petteflatcollege
givenName Voornaam vrij tekstveld Pietje
eduPersonAffiliation Rol student, employee, staff of affiliate student
nlEduPersonHomeOrganizationId Brin nummer van de instelling vrij tekstveld 11ZZ03
nlEduPersonHomeOrganization Naam van de instelling vrij tekstveld Petteflat College

Aanvullende attributen

Deze attributen worden alleen aan de Service Provider doorgegeven indien de school hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven via een ondertekende Attribute Release Policy.

Attribuutnaam Beschrijving Formaat Voorbeeld
nlEduPersonRealId 1 Onversleutelde versie van het uid [userId]@[realm] pietjepukkelen@petteflatcollege
nlEduPersonProfileId ECK attribuut
Indien een school meerdere administraties voert kan het administratienummer worden toegevoegd achter het @, zoals in het voorbeeld
leerlingnummer@administratienummer.schooldomein.nl 95312@1.kennisnet.nl
eckId Uniek ECK pseudoniem voor leerling of docent 2 tekstveld https://id.school/pilot/8e0a9f57fc76854d3dd2d3c4fa732feaf7b7a2d5f549a5458ce300223b83172f5074aa88a8cef0712aca19b62e9b90d0352e98fc76f498cd3947e7cc810f03fa
givenName 3 Voornaam vrij tekstveld Pietje
nlEduPersonTussenvoegsels Tussenvoegsel vrij tekstveld van
sn 2 Achternaam vrij tekstveld Pukkelen
mail Email adres vrij tekstveld pietjepukkelen@petteflatcollege.nl
initials Initalen vrij tekstveld P.
homePhone Telefoonnummer (vast) vrij tekstveld +31791234567
mobile Mobiel nummer vrij tekstveld +31612345678
nlEduPersonBirthDate Geboortedatum yyyymmdd 19801231
nlEduPersonProfile Opleidingsnaam voorafgegaan door CREBO[spatie].
Optioneel kan BOL_ of BBL_ toegevoegd worden voor de opleidingsnaam
vrij tekstveld 2345 BOL_ICT.Gamedeveloper
nlEduPersonDepartment Afdeling of sector vrij tekstveld Techniek
nlEduPersonUnit Primaire klas/groep. Uniek binnen administratie / schooldomein vrij tekstveld H2A
ou Klas of groep vrij tekstveld H2A
nlEduPersonCohort Startjaar vrij tekstveld 2014
ocwILTRegistratiecode ILT Registratiecode
Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.
vier cijferige-code 0011
ocwILTLeerjaar ILT Leerjaar
Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.
1 cijfer 1
digiDeliveryId ECK digitaal afleveradres tekstveld ED8AE607-WI3N-414C-T87A-624E74S7T005

1 Let op: De versleutelde inhoud van dit attribuut wordt altijd doorgegeven in het attribuut uid (zie standaard attributen).
2 Voor meer informatie: https://www.nummervoorziening.nl/
3 Let op: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.

Attribute release policy

Door het ondertekenen van een Attribute Release Policy geeft een school toestemming om bepaalde aanvullende attributen aan een specifieke Service Provider door te geven. Een voorbeeld van een standaard Attribute Release Policy. Een overzicht van attribute release policies die al gebruikt worden is te vinden op de support pagina van Kennisnet.