KNF:MSO365: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
Regel 1: Regel 1:
== Een eigen domein aan MSO365 toevoegen ==
+
== Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen ==
  +
Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365
  +
  +
Voorbereiding:
 
Volg instructies “[http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/add-your-domain-to-office-365-HA102818660.aspx Add your domain to Office 365]”
 
Volg instructies “[http://office.microsoft.com/en-us/office365-suite-help/add-your-domain-to-office-365-HA102818660.aspx Add your domain to Office 365]”
   
Regel 5: Regel 8:
   
   
== Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen ==
+
== Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen ==
 
Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On
 
Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On
   
  +
Voorbereiding:
 
Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is [http://technet.microsoft.com/nl-nl/scriptcenter/powershell%28en-us%29.aspx Powershell] vereist.
 
Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is [http://technet.microsoft.com/nl-nl/scriptcenter/powershell%28en-us%29.aspx Powershell] vereist.
 
Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.
 
Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.
Regel 13: Regel 17:
 
*Gebruik Powershell met MSOnlineServices (vereist [http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39267 Microsoft Sign-in Assistant] en [http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297 Azure Commandline pack voor Powershell]):
 
*Gebruik Powershell met MSOnlineServices (vereist [http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39267 Microsoft Sign-in Assistant] en [http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297 Azure Commandline pack voor Powershell]):
   
  +
Uitvoering:
Volg de volgende stappen om het domein te koppelen:
 
  +
Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
#Stap 1.1: Log in op het Microsoft 365 platform
+
# Log in op het Microsoft 365 platform
 
$cred=Get-Credential
 
$cred=Get-Credential
 
Connect-MsolService -Credential $cred
 
Connect-MsolService -Credential $cred
Regel 23: Regel 28:
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
#Stap 1.2: Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
+
# Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
  +
# Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein
  +
 
$dom = "mso365.voorbeeld.nl"
 
$dom = "mso365.voorbeeld.nl"
  +
$uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
 
 
$issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
 
$issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
  +
# Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"
  +
  +
$uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
  +
# Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
  +
# Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator
  +
 
$logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
 
$logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"
  +
 
$cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="
 
$cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
Regel 33: Regel 47:
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
#Stap 1.3: Controleer alle ingevoerde waarden
+
# Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
 
echo $dom $uri $logoffuri $cert
 
echo $dom $uri $logoffuri $cert
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
Regel 39: Regel 53:
   
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
 
<syntaxhighlight lang="powershell">
#Stap 1.4: Maak van aangemaakt domein een Federatief domein (deze stap kan ook op een later tijdstip worden uitgevoerd)
+
# Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
 
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
Set-MsolDomainAuthentication –DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
   
== Provisioning van gebruikers ==
+
== Stap 3: Provisioning van gebruikers ==
  +
Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden
   
  +
Voorbereiding:
Er zijn twee strategieen om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen:
 
  +
Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk
   
 
* Directory Synchronisatie
 
* Directory Synchronisatie
Regel 52: Regel 68:
   
 
Voor het gebruiken van de eerste optie, '''Directory Synchronisatie''', adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.
 
Voor het gebruiken van de eerste optie, '''Directory Synchronisatie''', adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier.
  +
Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx 'Gebruikers en groepen'].
   
  +
Uitvoering:
 
  +
#De browser-gebaseerde [https://portal.office.com/UserManagement/ActiveUsers.aspx beheeromgeving van Microsoft 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
Hieronder staan twee opties die kunnen worden gebruikt om '''handmatig''' gebruikers te provisionen in de Microsoft 365 omgeving.
 
  +
#Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.
 
#Beheerderspagina
 
#:De browser-gebaseerde [https://portal.microsoftonline.com/admin/default.aspx beheeromgeving van Microsoft 365] biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. In de beheersinterface van Microsoft 365 kunt u kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
 
#Powershell
 
#:Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.
 
   
   
Regel 149: Regel 162:
 
Get-MsolUser
 
Get-MsolUser
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  +
  +
== Stap 4: Het direct inloggen op het juiste domein ==
  +
  +
Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende inlogurl worden gebruik
  +
https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline
  +
  +
Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.
   
   
Regel 166: Regel 186:
 
Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv
 
Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
==Link in ELO naar office 365==
 
https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=365.DOMEIN.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline
 
 
Waar 365.DOMEIN.NL staat je eigen office domein plaatsen.
 

Versie van 17 jun 2014 om 13:17

Stap 1: Een eigen domein aan MSO365 toevoegen

Doel: Het aanmaken van een eigen domein bij Microsoft Office 365

Voorbereiding: Volg instructies “Add your domain to Office 365

Wanneer bijvoorbeeld het MSO365 domein dat gekoppeld moet worden 'mso365.voorbeeld.nl' is, zal de instructie vragen om een specifieke wijziging te maken in de TXT of MX records van het domein 'voorbeeld.nl'.


Stap 2: Domein MSO365 aan Kennisnet Federatie koppelen

Doel: het aanpassen van het MSO365 domein naar een domein geschikt voor Single Sign On

Voorbereiding: Voor het instellen van de opties van het MSO365 domein is Powershell vereist. Deze handleiding maakt verder gebruik van Microsoft Online Services voor Office cmdlets.

Uitvoering: Open het Powershell venster en volg de volgende commando's op.

 # Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred


 # Declareer de volgende variabelen (Let op: $cert is een one-liner!)
 # Vervang de waarden door de waarden benodigd voor het domein

 $dom = "mso365.voorbeeld.nl"

 $issueruri = "<EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $issueruri = "http://adfs.voorbeeld.nl/adfs/services/trust"

 $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=<sha1-hash EntityID van Identity Provider>"
 # Voorbeeld: $uri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web/i=43ED4120050CC553498F27A609ADC0D17A5F84AF"
 # Om de hash te berekenen gebruik bijvoorbeeld: http://hash.online-convert.com/sha1-generator

 $logoffuri = "https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/logout"

 $cert = "MIICsDCCAhkCBEPd1t8wDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAk5MMRUwEwYDVQQIEwxadWlkLUhvbGxhbmQxEzARBgNVBAcTClpvZXRlcm1lZXIxHDAaBgNVBAoTE1N0aWNodGluZyBLZW5uaXNuZXQxHzAdBgNVBAsTFkVudHJlZSBOZXh0IEdlbmVyYXRpb24xJDAiBgNVBAMTG2FzZWxlY3QuZW50cmVlLmtlbm5pc25ldC5ubDAeFw0wNjAxMzAwOTA1MzVaFw0xNjAyMDcwOTA1MzVaMIGeMQswCQYDVQQGEwJOTDEVMBMGA1UECBMMWnVpZC1Ib2xsYW5kMRMwEQYDVQQHEwpab2V0ZXJtZWVyMRwwGgYDVQQKExNTdGljaHRpbmcgS2VubmlzbmV0MR8wHQYDVQQLExZFbnRyZWUgTmV4dCBHZW5lcmF0aW9uMSQwIgYDVQQDExthc2VsZWN0LmVudHJlZS5rZW5uaXNuZXQubmwwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAJ4CmyqXS7kTIHsJsRvLjnYbyXjYs+JYk078Mggmp5fyIrb5qA0kkXIHvXY+8Cj050jqPk2T1Qm9qq+D05b2tj7/p9f+5uPr6x3NsZU3kbPD7JgdGNWSJovOS/v36Xv322+yjixP6v1nHFCgdQueKh/Wx1nRcs/zg1I4uqEVmPAJAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEAl1fcp/JJ7r2JdpXilq1YFzwPNeNX3bkEcJSiUeGF9yWMJkA4270Dwwf3wOPtlwSWYaJSlDr7fefW9HUCYoVriIavUSJh9s0g7EwsNzmp38Fc1abEmq1bJ8IvLamEoOnOUTJ3pVhgGdv6I7dja8lft+JiA/1WcirlxZtrRi5r994="


 # Controleer alle ingevoerde waarden van de voorgaande stap
 echo $dom $uri $logoffuri $cert


 # Maak nu van het aangemaakte domein een Federatief domein, zodat de authenticatie via de Kennisnet Federatie verloopt.
 Set-MsolDomainAuthentication DomainName $dom -FederationBrandName $dom -Authentication Federated -PassiveLogOnUri $uri -SigningCertificate $cert -IssuerUri $issueruri -LogOffUri $logoffuri -PreferredAuthenticationProtocol SAMLP


Stap 3: Provisioning van gebruikers

Doel: Vooraf invoeren gebruikers bij het Office 365 domein, zodat deze federatief herkend kunnen worden

Voorbereiding: Er zijn twee strategieën om gebruikers in de Microsoft Office 365 omgeving te provisionen, namelijk

 • Directory Synchronisatie
 • Handmatig / zelf

Voor het gebruiken van de eerste optie, Directory Synchronisatie, adviseren we u contact op te nemen met uw ICT leverancier. Ook kunt u kijken op de beheer portal van het Office domein onder 'Gebruikers en groepen'.

Uitvoering:

 1. De browser-gebaseerde beheeromgeving van Microsoft 365 biedt sinds eind 2013 faciliteiten om gebruikers en groepen te beheren. Bij het toevoegen van een gebruiker kunt u ook kiezen voor bulk-toevoegen van gebruikers. De stappen staan daar helder uitgelegd.
 2. Het is echter ook mogelijk om dit met behulp van Powershell te scripten, zowel voor het beheren van een individueel gebruikers-account als voor het importeren van gestructureerde CSV-bestanden. Hieronder zijn voorbeelden beschreven hoe Powershell commando's te gebruiken zijn voor user provisioning.


 #Stap 2.1: Maak nieuwe gebruikers aan
 New-MsolUser -userprincipalname t.ester@domein.voorbeeld.nl -immutableID B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD -lastname Ester -firstname Theo -Displayname "Theo Ester -BlockCredential $false -LicenseAssignment "VoorbeeldInstelling:ENTERPRISEPACK_FACULTY" -usageLocation NL

Daarbij:

 • het ImmutableID is een GUID, dus deze dient globaal uniek te zijn. Er zijn verschillende manieren om een GUID te generen, bijvoorbeeld:

1) Op basis van een SHA1-hash met behulp van Powershell

$sha1 = [System.Security.Cryptography.SHA1]::Create()
$bytes = [byte[]][char[]]"t.ester@domein.voorbeeld.nl"
$encryptedBytes = $sha1.ComputeHash($bytes)
$encryptedBytes | foreach -Begin{$str=''} -Process{$str += "{0:x2}" -f $_} -End{$str.ToUpper()}
 #Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD

2) Op basis van een SHA1-hash met behulp van openssl (Unix)

echo -n "t.ester@domein.voorbeeld.nl" | openssl sha1 | awk '{print toupper($0)}'
 #Geeft antwoord: B9EDE2B170AC15943C16F656592ACDF63AB124CD

3) Met behulp van de GuidGen tool, bijvoorbeeld online op http://www.guidgen.com/

 • de LicenseAssignment moet verwijzen naar een License die de instelling met Microsoft heeft voor gebruik van Microsoft Office 365. Een lijst met beschikbare waarden voor LicenseAssignment kan opgevraagd worden met het volgende Powershell commando:
 Get-MsolAccountSku


Importeer gebruikers uit CSV file

Stap 3.1: Voorbereiden te importeren bestand

Het voor te bereiden CSV-bestand, bestaat uit de volgende velden:

 • Gebruikersnaam (vereist)
 • Voornaam (vereist)
 • Achternaam (vereist)
 • Weergavenaam (vereist)
 • Functie (optioneel)
 • Afdeling (optioneel)
 • Kantoornummer (optioneel)
 • Telefoon (werk) (optioneel)
 • Mobiele telefoon (optioneel)
 • Faxnummer (optioneel)
 • Adres (optioneel)
 • Plaats (optioneel)
 • Provincie (optioneel)
 • Postcode (optioneel)
 • Land of regio (optioneel)

Stap 3.2: Importeren van gebruikersbestand

 #Log in op het Microsoft 365 platform
 $cred=Get-Credential
 Connect-MsolService -Credential $cred

 #Definieer het te importeren bestand
 $userlist=Import-Csv Import_User_Sample_nl.csv

 #Definieer het juiste Microsoft 365 domein waar de gebruikers naartoe geïmporteerd dienen te worden
 $officedomain="voorbeeld.domein.nl"
 
 #Definieer de juiste licentie voor de te importeren gebruikers
 $msolicense="VoorbeeldInstelling:STANDARDWOFFPACK_FACULTY"

 FOREACH ($Person in $UserList) { 
 $uppn=$Person.username+'@'+$officedomain
 $dn=$Person.firstname+' '+$Person.lastname
 New-MsolUser -userprincipalname $uppn -immutableID $Person.immutableid -lastname $Person.lastname -firstname $Person.firstname -Displayname $dn -BlockCredential $false -LicenseAssignment $msolicense -usageLocation NL
 }

Stap 3.3: Controleren van geïmporteerde gebruikers

Het meest eenvoudige is om in te loggen op de Microsoft 365 gebruikers beheerspagina

of voer volgende commando uit

 #Controleren gebruikers in Microsoft 365 domein
 Get-MsolUser

Stap 4: Het direct inloggen op het juiste domein

Voor het overslaan van het Microsoft Office 365 inlogscherm en direct door te gaan naar de Kennisnet Federatie kan de volgende inlogurl worden gebruik https://login.microsoftonline.com/PostToIDP.srf?msg=AuthnReq&realm=MSO365.VOORBEELD.NL&wa=wsignin1.0&wtrealm=urn:federation:MicrosoftOnline

Hierbij dient men MSO365.VOORBEELD.NL te vervangen door het eigen office domein.


Overige commando's en links

Hierbij eventueel handige commando's bij het eerste keer importeren. Gebruikers welke worden verwijderd uit het domein blijven 30 dagen in de verwijderde gebruikers staan. Dit kan bij testwerkzaamheden onhandig zijn. De gebruikers dienen dan uit de verwijderde gebruikers gehaald te worden met volgende commando:

 #Verwijder alle gebruikers uit prullenbak 
 Get-MsolUser -ReturnDeletedUsers | Remove-MsolUser RemoveFromRecycleBin Force


Dit commando kan men gebruiken om een geautomatiseerd proces te maken om een rapportage op de te gebruiken/verbruikte licenties te maken:

 #Exporteer gebruikers uit Microsoft 365 domein (http://support.microsoft.com/kb/2777380)
 Get-MsolUser | Export-Csv c:\CurrentMSO365Users.csv