KNF:Scoping: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(25 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
   
Scoping maakt het mogelijk dat een Service Provider een lijst van Identity Providers opgeeft in een authnRequest. Hiermee kan je als Service Provider bepalen welke Identity Providers ondersteund worden.
+
Scoping maakt het mogelijk dat een Service Provider één of meerdere Identity Providers opgeeft in een authnRequest. Hiermee kan je als Service Provider bepalen welke Identity Providers ondersteund worden.
   
Indien je 1 Identity Provider gebruikt, wordt ook het het WAYF (inlog)scherm wordt overgeslagen. Deze functie is vooral handig indien je voor scholen een aparte omgeving / subdomein hebt.
+
Indien één Identity Provider wordt opgegeven, wordt het WAYF scherm van Entree Federatie overgeslagen. Deze functie is vooral handig indien je voor scholen een aparte omgeving / subdomein hebt.
  +
  +
  +
==Authenticatie verzoek met scoping==
  +
Authenticatie verzoek met scoping van de Service Provider naar Entree Federatie.
  +
Het authenticatie verzoek komt in dit geval van ''<nowiki>https://bestelshop</nowiki>''.
  +
De scoping wordt gedaan op ''<nowiki>https://mijn-idp</nowiki>''.
  +
  +
<syntaxhighlight lang="xml">
  +
<AuthnRequest Version="2.0"
  +
IssueInstant="2019-12-06T10:00:02Z"
  +
Destination="https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web"
  +
AssertionConsumerServiceURL="https://bestelshop/saml2-acs.php"
  +
ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST">
  +
<Issuer>https://bestelshop</Issuer>
  +
<NameIDPolicy Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified" AllowCreate="true"/>
  +
<Scoping>
  +
<IDPList>
  +
<IDPEntry ProviderID="https://mijn-idp" />
  +
</IDPList>
  +
</Scoping>
  +
</AuthnRequest>
  +
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
==OIDC Authenticatie verzoek met login_hint==
  +
OIDC Authenticatie verzoek met login_hint van de Service Provider naar Entree Federatie.
  +
  +
Met de parameter login_hint kan met een OIDC koppeling het WAYF scherm worden overgeslagen.
  +
  +
&login_hint=https://mijn-idp
  +
  +
<syntaxhighlight lang="xml">
  +
  +
https://oidcng.entree-s.kennisnet.nl/oidc/authorize?client_id=bestelshop.nl&redirect_uri=https%3A%2F%2Fbestelshop.nl&response_type=code&grant_types=%5B%22implicit%22%5D&scopes=%5B%22openid%22,%22profile%22,%22email%22%5D&login_hint=https%3A%2F%2Fmijn-idp
  +
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
==Realm scoping==
  +
Kennisnet heeft in juli 2020 in samenwerking met een aantal ketenpartijen realm scoping geïntroduceerd. Met realm scoping kan een Service Provider in plaats van het entityID van een Identity Provider, een realm meegeven in het authnRequest. Door de realm mee te geven wordt niet alleen het WAYF scherm van Entree Federatie overgeslagen, maar ook het WAYF scherm van Identity Providers zoals Magister, SOMtoday, Itslearning, etc.
  +
  +
<!-- De volledige werking van scoping staat uitgelegd in dit document, t.b.v. de keten start schooljaar: [[Media:realm-scoping.pdf]] -->
  +
  +
==Aangesloten scholen - data van de WAYF in JSON bestand==
  +
Op Entree Federatie Aangesloten scholen staan in de WAYF tijdens het inloggen.
  +
  +
===Endpoint nieuwe platform===
  +
De live data van de WAYF is via een publiek JSON bestand beschikbaar via:
  +
* https://engine.entree.kennisnet.nl/sso/wayfsearch
  +
  +
De lijst kan ook specifiek voor een Service Provider (of Relying Party) worden opgevraagd door het entityID (URL encoded) toe te voegen:
  +
* https://engine.entree.kennisnet.nl/sso/wayfsearch?sp-entity-id=www.kwaliteitscholen.app
  +
  +
Voorbeeld:
  +
<syntaxhighlight lang="json">
  +
{"idp":{"friendly_name":"Magister","entity_id":"https://saml.magister.net"},"institution":{"friendly_name":"Almende College","location":"Silvolde","brin":"14UM02"},"realm":"magis.almende14UM02"}
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
===Endpoint oude platform===
  +
De Entity ID's van aangesloten Identity Providers en de realms van aangesloten scholen zijn beschikbaar via:
  +
* https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/sso/wayfsearch2?type=getAll&spCode
  +
  +
Voorbeeld:
  +
<syntaxhighlight lang="json">
  +
{"idp":{"friendly_name":"Magister","asorgcode":"https://saml.magister.net"},"ko":{"friendly_name":"'s Gravendreef College","city":"Den Haag","brin":"31EW00"},"realm":"magis.gravendreef00XK03"}
  +
</syntaxhighlight>
   
 
==Scoping met SimpleSAMLphp==
 
==Scoping met SimpleSAMLphp==
Meer informatie daarover kan je op deze website vinden:
+
Meer informatie over het gebruik van scoping in SimpleSAMLphp staat op de website:
   
 
https://simplesamlphp.org/docs/stable/simplesamlphp-scoping
 
https://simplesamlphp.org/docs/stable/simplesamlphp-scoping

Huidige versie van 17 feb 2023 om 14:08

Scoping maakt het mogelijk dat een Service Provider één of meerdere Identity Providers opgeeft in een authnRequest. Hiermee kan je als Service Provider bepalen welke Identity Providers ondersteund worden.

Indien één Identity Provider wordt opgegeven, wordt het WAYF scherm van Entree Federatie overgeslagen. Deze functie is vooral handig indien je voor scholen een aparte omgeving / subdomein hebt.


Authenticatie verzoek met scoping

Authenticatie verzoek met scoping van de Service Provider naar Entree Federatie. Het authenticatie verzoek komt in dit geval van https://bestelshop. De scoping wordt gedaan op https://mijn-idp.

<AuthnRequest Version="2.0"
   IssueInstant="2019-12-06T10:00:02Z"
   Destination="https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/profiles/saml2/sso/web"
   AssertionConsumerServiceURL="https://bestelshop/saml2-acs.php"
   ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST">
<Issuer>https://bestelshop</Issuer>
<NameIDPolicy Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified" AllowCreate="true"/>
 <Scoping>
 <IDPList>
  <IDPEntry ProviderID="https://mijn-idp" />
 </IDPList>
 </Scoping>
</AuthnRequest>

OIDC Authenticatie verzoek met login_hint

OIDC Authenticatie verzoek met login_hint van de Service Provider naar Entree Federatie.

Met de parameter login_hint kan met een OIDC koppeling het WAYF scherm worden overgeslagen.

&login_hint=https://mijn-idp

https://oidcng.entree-s.kennisnet.nl/oidc/authorize?client_id=bestelshop.nl&redirect_uri=https%3A%2F%2Fbestelshop.nl&response_type=code&grant_types=%5B%22implicit%22%5D&scopes=%5B%22openid%22,%22profile%22,%22email%22%5D&login_hint=https%3A%2F%2Fmijn-idp

Realm scoping

Kennisnet heeft in juli 2020 in samenwerking met een aantal ketenpartijen realm scoping geïntroduceerd. Met realm scoping kan een Service Provider in plaats van het entityID van een Identity Provider, een realm meegeven in het authnRequest. Door de realm mee te geven wordt niet alleen het WAYF scherm van Entree Federatie overgeslagen, maar ook het WAYF scherm van Identity Providers zoals Magister, SOMtoday, Itslearning, etc.


Aangesloten scholen - data van de WAYF in JSON bestand

Op Entree Federatie Aangesloten scholen staan in de WAYF tijdens het inloggen.

Endpoint nieuwe platform

De live data van de WAYF is via een publiek JSON bestand beschikbaar via:

De lijst kan ook specifiek voor een Service Provider (of Relying Party) worden opgevraagd door het entityID (URL encoded) toe te voegen:

Voorbeeld:

{"idp":{"friendly_name":"Magister","entity_id":"https://saml.magister.net"},"institution":{"friendly_name":"Almende College","location":"Silvolde","brin":"14UM02"},"realm":"magis.almende14UM02"}

Endpoint oude platform

De Entity ID's van aangesloten Identity Providers en de realms van aangesloten scholen zijn beschikbaar via:

Voorbeeld:

{"idp":{"friendly_name":"Magister","asorgcode":"https://saml.magister.net"},"ko":{"friendly_name":"'s Gravendreef College","city":"Den Haag","brin":"31EW00"},"realm":"magis.gravendreef00XK03"}

Scoping met SimpleSAMLphp

Meer informatie over het gebruik van scoping in SimpleSAMLphp staat op de website:

https://simplesamlphp.org/docs/stable/simplesamlphp-scoping

Scoping met componentspace

Toevoegen van scoping aan componentspace AuthnRequest()

//Create the AuthnRequest//
 Private Function CreateAuthnRequest(certificate As X509Certificate2, ssoURL As String, UseScoping as Boolean, Brin as String) As XmlElement

   // Define EntityID//
    Dim entityId As String = ConfigurationManager.AppSettings("Entree.EntityID")
    Dim authnRequest As New AuthnRequest()
    authnRequest.Destination = ssoURL
    authnRequest.Issuer = New Issuer(entityId)
    authnRequest.ForceAuthn = False
    authnRequest.NameIDPolicy = New NameIDPolicy(Nothing, Nothing, True)

   //Gebruik scoping om school selectie scherm over te slaan?//
    If UseScoping = True Then

     //download json van kennisnet waar de ProviderIDs in zitten//
      Dim wc As New WebClient()
      Dim json As String = wc.DownloadString(https://aselect.entree.kennisnet.nl/openaselect/sso/wayfsearch2?type=getAll&spCode=” & entityId)
      Dim wayfsearch As JArray = JArray.Parse(json)
      Dim ProviderID As String = ""
      For Each w In wayfsearch.Children
        //zoek voor het juiste providerID bij de opgegeven BRIN//
        If w("ko")("brin").ToString().ToLower() = Brin.ToLower() Then
          ProviderID = w("idp")("asorgcode").ToString()
        End If
      Next

      If String.IsNullOrEmpty(ProviderID) = False Then 'ProviderID gevonden
        Dim ips As IDPList = New IDPList()
        Dim ipe As IDPEntry = New IDPEntry()
        ipe.ProviderID = ProviderID
        ips.IDPEntries.Add(ipe)
        Dim scopeing As Scoping = New Scoping()
        scopeing.IDPList = ips
        scopeing.ProxyCount = 2
        authnRequest.Scoping = scopeing
      End If
    End If
    authnRequest.ProtocolBinding = SAMLIdentifiers.BindingURIs.HTTPPost
      authnRequest.AssertionConsumerServiceURL = ConfigurationManager.AppSettings("AssertionConsumerServiceURL")

    Dim authnRequestXml As XmlElement = authnRequest.ToXml()
    ' Add signature
    SAMLMessageSignature.Generate(authnRequestXml, certificate.PrivateKey, certificate)
    Return authnRequestXml
  End Function