KVS:DossierValidatie: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
Regel 11: Regel 11:
 
|Stap 1
 
|Stap 1
 
|Documentbron stuurt een document naar het KVS via de aliderenDocument aanroep. In de aanroep specificeert de Documentbron tegen welk schema(versie) het KVS het document moet valideren.
 
|Documentbron stuurt een document naar het KVS via de aliderenDocument aanroep. In de aanroep specificeert de Documentbron tegen welk schema(versie) het KVS het document moet valideren.
  +
|
 
|-
 
|-
 
|Stap 2
 
|Stap 2
 
|Het KVS controleer of gespecificeerde schemaversie bekend (beschikbaar als testset binnen KVS) is. Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen validatie uit.
 
|Het KVS controleer of gespecificeerde schemaversie bekend (beschikbaar als testset binnen KVS) is. Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen validatie uit.
  +
|
 
|-
 
|-
 
|Stap 3
 
|Stap 3
 
|<s>Het KVS controleert of de grootte van het dossier binnen de marges van de specificatie valt.Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen verdere validatie uit.</s>
 
|<s>Het KVS controleert of de grootte van het dossier binnen de marges van de specificatie valt.Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen verdere validatie uit.</s>
 
| Deze stap is nog niet geïmplementeerd in het KVS.
 
| Deze stap is nog niet geïmplementeerd in het KVS.
  +
|-
 
|Stap 4
 
|Stap 4
 
|Het KVS voert validatie uit.
 
|Het KVS voert validatie uit.
  +
|
 
|-
 
|-
 
|Stap 5
 
|Stap 5
 
|Het KVS retourneert de uitkomst van de validatie.
 
|Het KVS retourneert de uitkomst van de validatie.
  +
|
 
|}
 
|}
   

Huidige versie van 3 mei 2017 om 13:10

Ik ben Deelnemer en wil een Dossier valideren om de correctheid vast te stellen (voorafgaand aan verzending of verwerking)

Beschrijving

De Kennisnet Validatie Service biedt de service om een document te valideren tegen de gespecificeerde specificatie. Zo kan een documentbron controleren of een gegenereerd document valide is alvorens het over te dragen en kan een documentdoel controleren of een overgedragen document valide is.

Info.gif (Delen van) dossiers worden NIET langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor validatie.

Scenario

Stap 1 Documentbron stuurt een document naar het KVS via de aliderenDocument aanroep. In de aanroep specificeert de Documentbron tegen welk schema(versie) het KVS het document moet valideren.
Stap 2 Het KVS controleer of gespecificeerde schemaversie bekend (beschikbaar als testset binnen KVS) is. Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen validatie uit.
Stap 3 Het KVS controleert of de grootte van het dossier binnen de marges van de specificatie valt.Indien dit niet het geval is, voert het KVS geen verdere validatie uit. Deze stap is nog niet geïmplementeerd in het KVS.
Stap 4 Het KVS voert validatie uit.
Stap 5 Het KVS retourneert de uitkomst van de validatie.

Preconditie

 • De betrokken leverancier van Documentbron heeft een bewerkingsovereenkomst afgesloten met Kennisnet.
 • Documentbron heeft toegang tot KVS (Zie ook de KVS omgevingen pagina).

validatieVersiesRequest: Aanroep en antwoord

 • Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.eld.nl/schemas/Validatieservice/20140519">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns:validatieVersiesRequest/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


 • Response
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body>
<over:validatieVersiesResponse xmlns:over="http://xml.eld.nl/schemas/Validatieservice/20140519">
 <over:versie>overstapdossier_2016.1_20160226</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.1_20140221</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_2016.1.2.20160429</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.2.2_20151119</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.0_20140331</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.2_20150302</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.2.2_20150716</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.1.1_20140530</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.1.1_20140919</over:versie>
 <over:versie>overstapdossier_1.2.2_20150529</over:versie>
</over:validatieVersiesResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>


documentvalidatieRequest: Aanroep en antwoord

 • Request
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.eld.nl/schemas/Validatieservice/20140519">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns:documentvalidatieRequest>
     <ns:dossier>
       <dossier xmlns="http://www.edustandaard.nl/oso_gegevensset/2016/dossier">
       ...
       </dossier>
     </ns:dossier>
     <ns:versie>overstapdossier_2016.1.2.20160429</ns:versie>
   </ns:documentvalidatieRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Aanroep parameters

I/O Parameter Opmerkingen
input dossier dossier (in xml formaat) inclusief attachments
input standaardversie versie waartegen dossier gevalideerd wordt
output uitkomst validatie valide/niet valide
output foutmeldingen (optioneel) zie foutwaarden
output controle waarde (optioneel) hashwaarde (md5) van gevalideerd dossier
output standaardversie versie waartegen dossier gevalideerd is
 • Response


<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body><over:documentvalidatieResponse xmlns:over="http://xml.eld.nl/schemas/Validatieservice/20140519">
 <over:isValide>true</over:isValide>
 <over:versie>overstapdossier_2016.1.2.20160429</over:versie>
 <over:systemTime>2016-06-14T09:32:38</over:systemTime>
 <over:resultaat>DocumentValide</over:resultaat>
</over:documentvalidatieResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Responsewaarden

Controle Uitkomst Response Registratie in log
1 validatie van het document op structuur(xsd) en inhoudelijk (xslt) document blijkt valide bevestiging geslaagde validatie "Dossier is valid"
2 validatie van het document tegen overstapdossier.xsd en valideerOverstapdossier.xsl document blijkt niet valide melding(en) zoals gegenereerd tijdens validatie "Document is niet valide volgens standaard <StandaardVersie> - <melding(en) zoals gegenereerd tijdens validatie>"

Alternatieve flows

Stap 3b Het KVS constateert dat de opgegeven testversie niet correct is. Het KVS retourneert dit zoals gespecificeerd. Het scenario eindigt.
Stap 4b Het KVS constateert dat de grootte van het dossier het maximum overschreidt. Het KVS retourneert dit zoals gespecificeerd. Het scenario eindigt.
Stap 5b Het KVS constateert dat het document niet valide is. Het KVS retourneert dit zoals gespecificeerd. Het antwoord bevat ook een lijst met bij de validatie in het dossier geconstateerde fouten. Het scenario eindigt.

Controles en foutwaarden

controle resultaat bij fout log entry
1 versienummer schema validatie wordt niet uitgevoerd “Versie standaard uit aanroep wordt niet ondersteund”
2 grootte dossier validatie wordt niet uitgevoerd “Soap message too big: "<size in bytes>”

Logging

Het KVS registreert gebeurtenissen met betrekking tot het valideren van overstapdossiers. Deze registratie is aanvullend op de 'normale' logging van de systemen waarop het KVS is gehost. Het KVS registreert de volgende acties:

Deze registraties wordt gebruikt om een rapportage voorziening binnen Kennisnet te voorzien van gegevens om de dienst KVS de kunnen besturen en verbeteren. In deze rapportages en in de registraties worden GEEN persoonsgegevens of delen van overstapdossiers overgenomen. Alleen metagegevens over de controle (uitkomst, aanbiedend systeem, controleschema, etc.) worden gebruikt.