OBK:Releases: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 6: Regel 6:
 
! omschrijving
 
! omschrijving
 
|-
 
|-
| valign="top" | 2016-februari(aankondiging)
+
| valign="top" | 2016-herfst (aankondiging)
 
| In deze aangekondigde release met bijbehorende richtdatum zullen de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK worden doorgevoerd:
 
| In deze aangekondigde release met bijbehorende richtdatum zullen de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK worden doorgevoerd:
 
#De kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, NaSk, Wiskunde en Nederlands voor de bovenbouw vmbo zijn toegevoegd.
 
#De kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, NaSk, Wiskunde en Nederlands voor de bovenbouw vmbo zijn toegevoegd.
  +
#Het kernprogramma van Taal voor het PO is toegevoegd.
  +
#De kernprogramma's van de vakken Latijn en Grieks (klassieke talen) voor de onderbouw en bovenbouw vwo zijn toegevoegd.
 
|-
 
|-
| valign="top" | 2015-12-04(aankondiging)
+
| valign="top" | 2016 zomer (aankondiging)
 
| Deze aangekondigde release bevat de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 
| Deze aangekondigde release bevat de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 
#De eerder toegevoegde kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B en Wiskunde C voor de bovenbouw havo en vwo zijn op details afgestemd en gevalideerd met de indiener SLO.
 
#De eerder toegevoegde kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B en Wiskunde C voor de bovenbouw havo en vwo zijn op details afgestemd en gevalideerd met de indiener SLO.
Regel 18: Regel 20:
 
#De leerniveaus, inclusief onderwijsniveaus en referentieniveaus, hebben een volgordenummer gekregen waardoor deze leerniveau in een lijst logischer worden gesorteerd.
 
#De leerniveaus, inclusief onderwijsniveaus en referentieniveaus, hebben een volgordenummer gekregen waardoor deze leerniveau in een lijst logischer worden gesorteerd.
 
#De vakkenlijst voor VSO is gecorrigeerd (was gelijk aan vakken voor SO).
 
#De vakkenlijst voor VSO is gecorrigeerd (was gelijk aan vakken voor SO).
  +
|-
  +
| valign="top" | 2016-06-10
  +
| 3e bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een aantal wettelijke tekstuele aanpassingen in de kerndoelen is verwerkt. Het gaat om de drie kerndoelen: "PO Kerndoel 38: Geestelijke stromingen", "SO nl/ml kerndoel LS 53: Geestelijke stromingen" en "VO Kerndoel 43: Cultuurverschillen in Nederland".
  +
Verder ook een typefout in het label van "Bevolkingskenmerken" hersteld (was "Bevolkingskenmmerken").
  +
|-
  +
| valign="top" | 2015-07-20
  +
| 2e bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een twee begrippen in dezelfde lijn dezelfde OBK-identifier hadden zijn opgesplitst. Het gaat om de begrippen "Functionele materialen" (Subkern) en "Functionele materialen en hun toepassingen" (Vakinhoud); beiden met dezelfde OBK-id bk:2ec301fd-d3d9-4e14-a6c5-bccfe84e4e89. De laatste, de vakinhoud met label "Functionele materialen en hun toepassingen" heeft nu als OBK-id bk:8ba51550-5bdf-447b-88a8-f604a36959b6.
 
|-
 
|-
 
| valign="top" | 2015-05-20
 
| valign="top" | 2015-05-20
| Bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een aantal basislabels van begrippen de juiste naam hebben gekregen.
+
| 1e bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een aantal basislabels van begrippen de juiste naam hebben gekregen.
 
|-
 
|-
 
| valign="top" | 2015-01-26
 
| valign="top" | 2015-01-26

Huidige versie van 21 jun 2016 om 10:11

De afgelopen periode is de inhoud van het OBK op diversen momenten bijgewerkt en uitgebreid. Bedenk bij het gebruik van dit OBK dat de release van Edurep hier enkele dagen van kan afwijken. Hieronder volgt een omgekeerd chronologische lijst van release notes:

datum omschrijving
2016-herfst (aankondiging) In deze aangekondigde release met bijbehorende richtdatum zullen de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK worden doorgevoerd:
 1. De kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, NaSk, Wiskunde en Nederlands voor de bovenbouw vmbo zijn toegevoegd.
 2. Het kernprogramma van Taal voor het PO is toegevoegd.
 3. De kernprogramma's van de vakken Latijn en Grieks (klassieke talen) voor de onderbouw en bovenbouw vwo zijn toegevoegd.
2016 zomer (aankondiging) Deze aangekondigde release bevat de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 1. De eerder toegevoegde kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B en Wiskunde C voor de bovenbouw havo en vwo zijn op details afgestemd en gevalideerd met de indiener SLO.
 2. In de kernprogramma's voor de bovenbouw is de term "Eindterm" veranderd in "Einddoel". Het onderscheid is nu duidelijk: eindtermen zijn onderdeel van het examenprogramma en einddoelen onderdeel van het kernprogramma.
 3. In de kernprogramma's is in de labels van alle einddoelen de begintekst "De kandidaat kan" verwijderd, overeenkomstig de kernprogramma's op Leerplan in Beeld.
 4. In veel kernprogramma's is de volgorde informatie toegevoegd waardoor een kernprogramma exact zoals het is aangeleverd kan worden opgevraagd. Dit was voorheen alleen in alfabetische volgorde mogelijk.
 5. De leerniveaus, inclusief onderwijsniveaus en referentieniveaus, hebben een volgordenummer gekregen waardoor deze leerniveau in een lijst logischer worden gesorteerd.
 6. De vakkenlijst voor VSO is gecorrigeerd (was gelijk aan vakken voor SO).
2016-06-10 3e bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een aantal wettelijke tekstuele aanpassingen in de kerndoelen is verwerkt. Het gaat om de drie kerndoelen: "PO Kerndoel 38: Geestelijke stromingen", "SO nl/ml kerndoel LS 53: Geestelijke stromingen" en "VO Kerndoel 43: Cultuurverschillen in Nederland".

Verder ook een typefout in het label van "Bevolkingskenmerken" hersteld (was "Bevolkingskenmmerken").

2015-07-20 2e bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een twee begrippen in dezelfde lijn dezelfde OBK-identifier hadden zijn opgesplitst. Het gaat om de begrippen "Functionele materialen" (Subkern) en "Functionele materialen en hun toepassingen" (Vakinhoud); beiden met dezelfde OBK-id bk:2ec301fd-d3d9-4e14-a6c5-bccfe84e4e89. De laatste, de vakinhoud met label "Functionele materialen en hun toepassingen" heeft nu als OBK-id bk:8ba51550-5bdf-447b-88a8-f604a36959b6.
2015-05-20 1e bugfix voor de 2015-01-26 release waarin een aantal basislabels van begrippen de juiste naam hebben gekregen.
2015-01-26 Deze release bevat de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 1. De kernprogramma's van de vakken Aardrijkskunde, Biologie, Economie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde A, Wiskunde B en Wiskunde C voor de bovenbouw havo en vwo zijn toegevoegd.
 2. Alle begrippen in de kernprogramma's hebben een volgnummer gekregen, waardoor elementen niet alleen alfabetisch maar ook volgens vaste volgorde kunnen worden gesorteerd.
 3. Alle begrippen in de kernprogramma's van de vo onderbouw hebben een indicatie of het begrip wel of niet tot de kennisbasis science behoort.
 4. Alle begrippen in de vo bovenbouw hebben een indicatie over het begrip wel of niet tot het centrale eindexamen (CE) en/of schoolexamen (SE) behoort.

Verder zijn een aantal kleinere foutjes in de begrippen en relaties hersteld, zoals de vakken voor volwasseneneducatie. Bovenstaande eigenschappen (volgnummer, indicatie kb science en indicatie CE/SE) zijn in het OBK-model doorgevoerd. Een mappingbestand ten opzichte van de vorige versie is hier te vinden. Deze bevat ook de wijzigingen van de bugfix release van 2015-05-20.

2014-11-14 In deze release zijn de volgende belangrijkste wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK doorgevoerd:
 1. De kerndoelen voor speciaal onderwijs (SO) en voorgezet speciaal onderwijs (VSO) zijn toegevoegd
 2. De drie VSO uitstroomprofielen (Vervolgonderwijs, Arbeidsmarkt, Dagbesteding) zijn toegevoegd en gekoppeld aan de betreffende VSO kerndoelen
 3. De referentieniveaus voor ERK moderne vreemde talen (MVT) zijn toegevoegd; denk hierbij aan de niveaus A1 t/m C2
 4. In het label van alle tussendoelen is de begintekst "De leerling kan" weggehaald; op deze wijze worden labels korter en conform de aangeleverde broninformatie
 5. Aan alle begrippen in de kernprogramma's is de eigenschap volgnummer ingevuld; dit maakt sorteren op kernprogramma volgorde (vaste volgorde) en alfabetische volgorde mogelijk

Er zijn geen aanpassingen in het model doorgevoerd.

2014-07-07 In deze release onder meer de volgende wijzigingen in de begrippen en relaties van het OBK:
 1. Kernprogramma Rekenen voor po is toegevoegd
 2. Het leergebied NME en bijbehorende thema's zijn toegevoegd voor po en vo
 3. De thema's van het examenprogramma van Landbouw breed zijn als als vakkernen bij het beroepsgerichte programma toegevoegd
 4. Het niveau SBaO toegevoegd binnen po
 5. De niveaus SO en VSO en bijbehorende vakken/leergebieden en leerlingkenmerken (clusters) zijn toegevoegd

De volgende aanpassingen in het model zijn doorgevoerd:

 1. Alle kerndoelen voor po en vo onderbouw zijn gekoppeld aan de tussendoelen (niet meer vakken en vakkernen)
 2. Alle vakinhouden die in een bepaald kernprogramma voor een bepaald niveau geen enkel tussendoel hebben, zijn verwijderd uit het kernprogramma voor dat niveau.
2014-06-05 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Kernprogramma Engels voor bovenbouw vmbo en hv is toegevoegd
 2. Tussendoelen toegevoegd van het vak Aardrijkskunde voor vmbo bl onderbouw
 3. Vakkernen, subkernen, vakinhouden en tussendoelen van alle MVT (DU, FR en SP) hebben nu eigen unieke identifiers
 4. Alle tussendoelen van de vakken Aardrijkskunde, Nederlands en Wiskunde (voor vmbo en hv onderbouw), zijn nu ook gekoppeld aan betreffende vakinhoud
 5. Enkele tussendoelen met een lang label voor Wiskunde zijn ingekort of gesplitst in meerdere doelen.
2014-04-09 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Vakinhouden PO toegevoegd van de vakken Aardrijkskunde, Engels, Geschiedenis
 2. Tussendoelen PO toegevoegd van de vakken Aardrijkskunde, Engels, Geschiedenis
2014-03-06 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Referentieniveaus taal en rekenen 2F t/m 3S toegevoegd aan de betreffende contexten - vmbo-onderbouw t/m mbo
 2. De typebegrippen intersectoraal programma, intrasectorale programma en beroepsgericht vak zijn samengenomen tot beroepsgericht programma
 3. VO Kerndoelen 27, 28 en 40 hebben nu een relatie met de betreffende vakken, waardoor alle kerndoelen ‘afgedekt’ zijn door een vak – vmbo/h/v/ onderbouw
 4. Tussendoelen toegevoegd van de vakken Biologie, Geschiedenis, NaSk, Duits, Frans, Spaans – vmbo onderbouw
 5. Tussendoelen toegevoegd van de vakken Biologie, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Duits, Frans, Spaans – h/v onderbouw
2013-10-07 In deze release onder meer de volgende wijzigingen:
 1. Eerste officiële release na de omzetting van het OBK datamodel naar basisbegrippen (met uuid) en contextbegrippen. Waarbij ieder contextbegrip (ook wel proxy genoemd) is gedefinieerd op basis van een basisbegrip (en de uuid van dit basisbegrip overneemt).