OSO:2017/Architectuur/Afspraak gegevensset

Uit Kennisnet Developers Documentatie
< OSO:2017‎ | Architectuur
Versie door Vankrimpen01 (overleg | bijdragen) op 28 feb 2017 om 14:04 (Validatieversie)
Ga naar: navigatie, zoeken

OSO gegevensset

GegevenssetAfspraak.gif

Binnen OSO is de afspraak OSO gegevensset van toepassing op alle getransporteerde Dossiers. Dit geldt zowel voor de overstapdossiers (OV) tussen scholen als de overdracht ter ondersteuning van aanvragen bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PaO).

De gegevensset afspraak bestaat uit:

 • de beschrijving van de afspraak.
 • technische bundel(s)
 • codelijsten: codelijsten en toetscodelijst


In de afspraak wordt beschreven voor welk doel en binnen welke kaders de gegevensset mag worden overgedragen. Binnen de OSO gegevensset worden een aantal profielen onderscheiden. Een profiel, zoals het POVO voor de overstap van PO- naar VO-scholen, beschrijft de blokken van velden die toegepast moeten/mogen worden binnen een uitwisseling.
Een technische bundel is de implementatie van een aantal profielen in een schema(xsd) en bijbehorende validatie logica (xslt). In OSO'17 is de validatie logica opgesplitst in een gedeeld deel dat de controle op correct gebruik van (toets)code's controleert én een deel dat de specifieke profielen in een bundel valideert. Door het toegenomen aantal profielen is er gekozen om met een bundel voor OV en een bundel voor PaO profielen te werken.
De codelijsten zijn waardetabellen van in velden gebruikte code's en toetscode's. Vanwege hun hogere update frequentie zijn apart geplaatst en worden apart bijgewerkt en gereleased.
Met het KVS kan een Dossier gevalideerd worden tegen de definities van de gegevensstandaard. In het KVS wordt een Dossier getest tegen het xsd en de xslt van een specifieke versie.

Versies en nummering

Gegevensset

De gegevensset kent eigen versies die zelfstandig, maar in overleg met OSO (infrastructuur), worden beheerd. De OSO gegevensset kent een versie nummer bestaande uit twee delen:

 • hoofdversie: jaar (4 digits)
 • release versienummer

Bijvoorbeeld: 2017.1

 • Een hoofdversienummer geldt doorgaans voor een heel (school)jaar en wordt binnen dit jaar gehanteerd.
 • Een release-versienummer wordt opgehoogd wanneer er wijzigingen op veld niveau nodig zijn. Wijzigingen in (toets)code's hebben geen invloed op de release versie.

Bundels

Een technische bundel heeft een versie aanduiding die als volgt is opgebouwd:

 • doel van uitwisseling: OV of PaO
 • hoofdversie (gegevensset)
 • release versienummer (gegevensset)
 • datum

De hoofdversie en release-versienummer verwijzen naar de versie van de gegevensset die in de bundel wordt toegepast.
De datum duidt de specifieke bundel aan die op die datum is uitgegeven. Het is mogelijk dat voor eenzelfde combinatie van doel én versie (hoofd en release) van de gegevensset meerdere versies van bundels uitgegeven worden (bijvoorbeeld voor het oplossen van fouten in controles).

Validatieversie

In het KVS (en in aangesloten systemen die Dossiers lokaal valideren) wordt gewerkt met de validatie versie. Deze komt overeen met de bij de validatie toegepaste bundel(xsd en xslt). Deze is opgebouwd uit:

 • hoofdversie (gegevensset)
 • release versienummer (gegevensset)
 • datum (uitgifte technische bundel)

NB: Door de opsplitsing in aparte bundels voor OV en SWV dossiervalidatie, is het mogelijk dat de validatieversie voor deze overdrachten onderling gaat verschillen(!).