OSO:2017/Controleren Sessie

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Actor(s) Goal(s)
Traffic Center Bewaken van integriteit van sessie
Bronsysteem Vaststellen dat ontvangen verzoek een valide en geldig verzoek voor een specifiek dossier is

Preconditie

 • BronSysteem is toegelaten op OSO keten
 • BronSysteem heeft geldig OSO certificaat
 • BronSysteem heeft DossierRequest ontvangen van DoelSysteem

Postconditie

 • Traffic Center heeft vastgesteld of gegevens uit verzoek voor Dossier overeenkomen met gegevens uit toegekende sessie.
 • Traffic Center heeft vastgesteld dat Bron- én Doel- systeem valide en actieve systemen zijn binnen de OSO keten.

Basisvariant

 1. Als Doelsysteem en Bronsysteem aangesloten zijn op OSO
  1. Als gegevens uit verzoek (Documentrequest) van Doelsysteem overeenkomen met gegevens uit sessie
   1. Traffic Center geeft sector van de Doelschool terug
   2. Bronsysteem levert Dossier aan Doelsysteem
 2. Anders
  1. Traffic Center geeft foutmelding
  2. Bronsysteem geeft foutmelding door aan Doelsysteem

Uitzonderingen en meldingen

Resultaat Type flow (N, A, E*) Omschrijving
Sessie is valide N De sector van het doelSysteem wordt teruggegeven als resultaat.
SessieAfwijkend A De combinatie bron/doel brin, overdrachtsoort en zoeksleutel/koppelsleutel moeten hetzelfde zijn als in het overdrachtsRequest.
OnbekendAanleverpunt A Het doelaanleverpunt (aanvragend AP) komt niet overeen met datgene wat in het overdrachtsRequest is gebruikt.
Indien het bronaanleverpunt (verstrekkend AP) niet overeenkomt met het certificaat van het bronSysteem, dan wordt er een client certificate foutmelding weergegeven.
GeenRelatieMetDoel A Indien overdrachtsoort overdrachtbinnenbrin betreft, maar doel- en bronbrin wijken af
SessieReedsAfgemeld A Er is al een afmeldingsbericht richting het TC gestuurd van het doelSysteem.
VerstrekkerNietBekend A Bronschool (BRIN) is niet bekend bij het Traffic Center
VerstrekkerAanleverpuntNietBekend A Bronaanleverpunt (BRIN + APindex) is niet bekend bij het Traffic Center
VerstrekkerNietBeschikbaar A Bronsysteem is niet gerechtigd om de overstapservice te gebruiken.
OngeautoriseerdAanleverpunt E Bronsysteem (aanvragend AP) is in het Register geregistreerd met andere Leverancier.
AanvragerNietBekend A De Doelschool (BRIN) is niet bekend bij het Traffic Center
AanvragerAanleverpuntNietBekend A Doelaanleverpunt (BRIN + APindex) is niet bekend bij het Traffic Center
AanvragerNietBeschikbaar A Doelsysteem (aanvragend AP) is (nog) niet gerechtigd om gebruik te maken van de overstapservice
SessieOngeldig E Het sessieId komt niet overeen met een door het TC uitgedeeld sessieID
SessieReedsAfgemeld E Het sessieId verwijst naar een sessie die al is afgemeld.
SessieVerlopen E Het sessieId is verlopen. Na 10 minuten verloopt de sessie.

* N: Normaal, A: Alternatief, E: Exceptie (fout)

Aanroep en antwoord

 • Request:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20160411">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns:sessiecontroleRequest>
     <ns:bronBrin>00YY</ns:bronBrin>
     <ns:bronAanleverpuntIndex>0</ns:bronAanleverpuntIndex>
     <ns:doelBrin>12SS</ns:doelBrin>
     <ns:doelAanleverpuntIndex>102</ns:doelAanleverpuntIndex>
     <ns:zoeksleutel>EfDFKHsi4TDR4cOn72JqR4iWSZJeq3bGK8vHVd1dSzVFYtU5zug4CMHwi ... /bz4+3mbLNcdB2fqyXUYtMoWHL9H/jUzDYZ9x6XWk3SzHxdEI00Fr7rwKPlz8fM=</ns:zoeksleutel>
     <ns:overdrachtsoort>overstapdossier</ns:overdrachtsoort>
     <ns:sessieId>bf9c15af-8b67-4c61-bf53-032fc1bc7f39</ns:sessieId>
   </ns:sessiecontroleRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
 • Response
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Header/><SOAP-ENV:Body>
<over:sessiecontroleResponse xmlns:over="http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20160411">
 <over:sectorAanvrager>PO</over:sectorAanvrager>
</over:sessiecontroleResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
Element Uitleg Opmerkingen
bronBRIN Dit is het brinnummer van de bronschool die het het dossier moet uitleveren. De bronschool kan meerdere aanleverpunten hebben.
bronAanleverpuntIndex Dit is de index van het aanleverpunt van het bronsysteem dat bevraagd wordt (optioneel). Deze parameter kan meegegeven worden als het doelsysteem één specifiek aanleverpunt van de school wil bevragen.
doelBrin Dit is het brinnummer van het doelsysteem dat de sessie heeft aangevraagd met de overdrachtRequest. Het TC controleert of het doelsysteem bekend en actief is in het deelnemersregister.
doelAanleverpuntIndex Dit is de index van het aanleverpunt van het doelsysteem dat de sessie heeft aangevraagd met de overdrachtRequest.
zoeksleutel De zoeksleutel wordt overgenomen uit het documentRequest. Afhankelijk van de overdrachtsoort zal of de zoeksleutel of de koppelsleutel gevuld (moeten) zijn.
koppelsleutel De koppelsleutel wordt overgenomen uit het documentRequest. Afhankelijk van de overdrachtsoort zal of de zoeksleutel of de koppelsleutel gevuld (moeten) zijn.
overdrachtsoort De overdrachtsoort moet voor alle berichten in de sessie gelijk zijn Het brinnummer van het bron- en doelBrin moet hetzelfde zijn voor een binnenbrin overdracht.
sessieId