OSO:2017/Initiëren Terugkoppeling

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overstapservice Onderwijs-symbol.png Overstapservice Onderwijs: 2017/Initiëren Terugkoppeling

Actor(s) Goal(s)
Doelsysteem Melden dat Doelsysteem Terugkoppeling aan Bronsysteem wil versturen en adres van Aanleverpunt ontvangen.
Traffic Center Controleren of Terugkoppeling verstuurd kan worden en zorgen dat Terugkoppeling bij juist Aanleverpunt wordt afgeleverd.

NB: Bij deze beschrijving wordt Doelsysteem gebruikt als:

 • Doelsysteem: Het SWV/RP systeem dat (voorafgaand aan deze uitwisseling) een Dossier heeft ontvangen

Dit betekent dat de richting van de Dossier uitwisseling wordt aangehouden en wordt afgeweken(!) van de richting van de Terugkoppeling.

Preconditie

 • Doelsysteem is aangesloten op OSO keten
 • Doelsysteem heeft Koppelsleutel ontvangen via Notificatie
 • Doelsysteem heeft Dossier opgevraagd bij Bronsysteem met behulp van KoppelSleutel

Postconditie

 • Traffic Center heeft Terugkoppeling Melding geregistreerd
 • Doelsysteem heeft correcte url van Bronsysteem ontvangen

Basis scenario

 1. Doelsysteem verstuurt Terugkoppeling Melding naar Traffic Center
 2. IF DoelAanleverpunt is actief AND DoelAanleverpunt heeft 'doel' ingesteld op 'PaO'
  1. IF KoppelSleutel valide is*
   1. Traffic Center registreert de Notificatie Melding
   2. Traffic Center geeft url van het Bronaanleverpunt terug
  2. ELSE
   1. Traffic Center geeft foutmelding
 3. ELSE
  1. Traffic Center geeft foutmelding
 4. ENDIF

*Valide Koppelsleutel betekent dat de combinatie BronAP--KoppelSleutel--DoelAP is geregistreerd in het TC.

Uitzonderingen en meldingen

Hieronder worden alternatieve scenario's en de bijbehorende melding opgesomd:
.

Resultaat Omschrijving Toelichting Melding aan Eindgebruiker
<url van AP> TC geeft url van (bron)AP (LAS) terug aan Doelsysteem (SWV/RP). Doelsysteem (SWV/RP) kan nu Terugkoppeling versturen naar Bronsysteem (LAS). Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem.
OnbekendeKoppelsleutel De Koppelsleutel of de complete combinatie BronAP--KoppelSleutel-DoelAP komt niet bekend bij het TC. Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.
OngeautoriseerdAanleverpunt Doelsysteem (aanvragend AP) is in het Register geregistreerd met andere Leverancier. Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.
AanvragerNietBekend De Doelschool (BRIN) is niet bekend bij het Traffic Center Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.
AanvragerAanleverpuntNietBekend Doelaanleverpunt (BRIN + APindex) is niet bekend bij het Traffic Center Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.
AanvragerNietBeschikbaar Doelsysteem (aanvragend AP) is (nog) niet gerechtigd om gebruik te maken van de overstapservice Zie opmerking boven over gebruik doel- en bron- systeem. Er heeft zich een interne fout voorgedaan tijdens de SWV aanvraag. Neem contact op met je software leverancier.

Aanroep en antwoord

Element Uitleg Opmerkingen
bronBRIN Dit is het brinnummer van de Bronschool waar de Terugkoppeling aan verstuurd wordt. De Bronschool kan meerdere Aanleverpunten hebben.
bronAanleverpuntIndex Dit is de index van het specifieke Aanleverpunt waar de Terugkoppeling aan verstuurd wordt. Een Terugkoppeling wordt altijd naar één specifiek Aanleverpunt verstuurd.
doelBrin Dit is het brinnummer van het Bronsysteem dat de Terugkoppeling aanmeldt. Het TC controleert of het Bronsysteem bekend en actief is in het deelnemersregister.
doelAanleverpuntIndex Dit is de index van het Aanleverpunt van het Bronsysteem dat de Terugkoppeling aanmeldt.
koppelsleutel De koppelsleutel zoals ontvangen in de Notificatie vanuit het Doelsysteem De koppelsleutel is verplicht voor dit type uitwisseling