OSO:2017/Specifieke Eisen

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Functionele eisen per type systeem

In OSO'17 wordt de functionaliteit uitgebreid met:

  • Selectief uitleveren.
  • Koppelen van Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Er geldt dat in OSO'17 alle bronsystemen Selectief Uitleveren moeten ondersteunen. Voor de ondersteuning van aanvragen bij Samenwerkingsverbanden geldt dat dit verplicht is voor systemen in het VO en optioneel voor PO systemen.


Functionaliteit voor alle typen systemen

Beschrijving Use case Verplicht Opmerkingen
Aanroep voor het testen van de beschikbaarheid van het Traffic Center Pingen van Traffic Center Verplicht
Registreren vanuit een Systeem van een Aanleverpunt bij het TC Registreren van een Aanleverpunt Verplicht Bij het registreren van een Aanleverpunt kan met het controleren van de APsleutel de invoer van de eindgebruiker gevalideerd worden.
Controleren van de AanleverpuntSleutel Optioneel Valideren van de invoerde waarden in een Systeem bij een Aanleverpunt op basis van de Aanleverpuntsleutel.
Opvragen van Aanleverpunten Optioneel Door te filteren op APsleutel kan met deze aanroep informatie over bewerkt Aanleverpunt worden opgehaald.
Aanroep voor het opvragen van informatie over AanleverPunten bij het Traffic Center Opvragen van Aanleverpunten Optioneel

Functionaliteit voor Bronsystemen (exclusief ondersteuning SWV PaO)

Beschrijving (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Samenstellen en klaarzetten Dossier Laten inzien Dossier Registreren van inzage Dossier Vindt plaats 'binnen' systeem, geen directe interactie met OSO
Samenstellen Dossier Selectief samenstellen Dossier
Dossier controleren tegen OSO standaard Voorafgaand aan versturen controleert Bronsysteem Dossier tegen Edustandaard Gegevensset OSO
Dossier klaarzetten voor Scholen Voordat Doelsysteem Dossier kan opvragen moet in Bronsysteem aangegeven worden dat Dossier gereed is en beschikbaar voor specifieke scho(o)l(en)
Verwerken Verzoeken en Notificaties Verwerken openstaande verzoeken Tonen ontvangen verzoeken Vindt plaats 'binnen' systeem, geen directe interactie met OSO
Versturen Notificatie Versturen NotificatieMelding naar TC Na klaarzetten Dossier voorafgaand aan verzenden van Notificatie
Versturen Notificatie naar Doelsysteem Melden aan Doelsysteem dat Dossier beschikbaar is gekomen
Afhandelen verzoek levering Dossier Controleren van een Sessie Na ontvangst van verzoek tot levering van Dossier
Doorlopen Dossier verzoek Als antwoordende partij bij Opvragen Dossier

Use cases voor Doelsystemen (exclusief ondersteuning SWV PaO)

Algemeen (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Verwerken Verzoeken en Notificaties Ontvangen Notificatie naar Doelsysteem Reageren op binnenkomende Notificaties
Uitvoeren opvraag Sessie Uitvoeren opvraag Sessie Initiëren van een Sessie Geïnitieerd door eindgebruiker of ontvangst van Notificatie
Opvragen van een Dossier Initiator/vragende partij bij Opvragen Dossier
Uitvoeren opvraag Sessie Controleren van een Sessie Functionaliteit voor Bronsysteem(!)
Uitvoeren opvraag Sessie Importeren en tonen van een Dossier Na een geslaagde overdracht
Afmelden van een Sessie Na het ontvangen van een Dossier of het aflopen van alle Aanleverpunten

Aanvullende Use Cases voor LASsen PaO uitwisseling

Algemeen (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Uitwisseling voor Aanvraag bij SWV PaO |Initiëren Aanvraag vanuit LAS Aanleverpunt selecteren voor Notificatie Adressering naar SWV
Versturen NotificatieMelding naar TC Aanvragen KoppelSleutel bij TC
Versturen Notificatie naar Doelsysteem Versturen KoppelSleutel naar SWV systeem
Opvragen Dossier met KoppelSleutel Opvragen van een Dossier Functionaliteit voor SWV systeem(!)
Terugkoppeling vanuit SWV naar School Initiëren terugkoppeling Versturen TerugkoppelingMelding naar TC Functionaliteit voor SWV systeem(!)
Ontvangen Terugkoppeling Versturen Terugkoppeling naar Bronsysteem Als ontvangende partij

Aanvullende Use Cases voor SWV's en RP's PaO uitwisseling

Algemeen (Deel)processtap Use case Opmerkingen
Uitwisseling voor Aanvraag bij SWV PaO Initiëren Aanvraag vanuit LAS Versturen Notificatie naar Doelsysteem Afhandelen ontvangst Notificatie met KoppelSleutel


Opvragen Dossier met KoppelSleutel Opvragen van een Dossier Opvragen Dossier met KoppelSleutel. Automatisch gestart na ontvangst Notificatie(!)
Terugkoppeling vanuit SWV naar School Initiëren terugkoppeling Versturen TerugkoppelingMelding naar TC Opvragen url AP bij TC
Ontvangen Terugkoppeling Versturen Terugkoppeling naar Bronsysteem Als initiérende/verzenden partij