OSO:Aansluiting realiseren: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Bron- en doel- rol in keten)
(Bron- en doel- rol in keten)
Regel 45: Regel 45:
 
** [[OSO:Protocol/Traffic Center Pingen|Traffic Center pingen]]
 
** [[OSO:Protocol/Traffic Center Pingen|Traffic Center pingen]]
 
* Bronsystemen
 
* Bronsystemen
  +
** [[OSO:Inzage of toestemming verlenen|Ik wil een ouder/verzorger inzage geven en/of toestemming registreren]]
** [[OSO:Protocol/Dossier Inzien|Dossier inzage door ouders/verzorgers]]
 
 
** [[OSO:Dossier_klaarzetten|Dossier klaar zetten]] (geen interactie met TC)
 
** [[OSO:Dossier_klaarzetten|Dossier klaar zetten]] (geen interactie met TC)
 
** [[OSO:Protocol/Sessie Controleren|Sessie controleren]]
 
** [[OSO:Protocol/Sessie Controleren|Sessie controleren]]

Versie van 9 okt 2015 om 13:48

Stappenplan voor leveranciers

Aanvraag en toelating

 • Intake (optioneel)
 • Schriftelijke aanvraag bij Kennisnet
 • Beoordeling van de aanvraag
  • Toets positie binnen de OSO keten (binnen of buiten huidige scope)
  • Technische toets (is aansluiten mogelijk)
  • Juridische toets (valt uitwisseling binnen de wettelijke kaders)
  • Beveiligingstoets (kan partij voldoen aan beveiligingseisen)
 • Opstellen advies aan regiegroep OSO
 • Besluit aansluiting regiegroep OSO

Na een positief besluit kan de partij aansluiten. In overleg kan besloten worden eerder te starten met de ontwikkeling van OSO functionaliteit (die dan op de test en sandbox omgevingen zal plaats vinden).

Plaats en rol in OSO keten

Een leverancier koppelt aan OSO om (delen van) een overstapdossier te importeren voor verdere verwerking en/of gegevens toe te voegen aan een dossier en dit door te leveren. Dit bepaalt de plaats van het pakket in de OSO keten en daarmee de uitwisselingen die ingebouwd moeten worden om op OSO aan te sluiten. Om deze positie te bepalen dient de onderstaande tabel ingevuld te worden.

POPO POVO VOVO 'binnenBRIN'
bron ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders
doel ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders ja/nee/anders

Op basis van de benodigde uitwissel functionaliteit kan bepaald worden welke OSO interacties het systeem moet ondersteunen.

Bron- en doel- rol in keten

Alle systemen die aansluiten op OSO moeten afhankelijk van of ze als bron- en/of als doel- systeem gaan fungeren, een aantal interacties implementeren.

Testen met de testschool

Er is een testschool beschikbaar gesteld om de implementatie te kunnen testen. De testschool fungeert als bronSysteem. Men kan verschillende dossiers opvragen bij deze testschool.

Testen met de KVS

Er is een Kennisnet Validatie Service beschikbaar gesteld om dossiers te kunnen valideren.

Aangesloten leveranciers