OSO:Releases/2017-01

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Het Programma van Eisen/Ontwerp van OSO'17 is nog in ontwikkeling.


Hieronder volgen de wijzigingsvoorstellen voor OSO'17 zoals die in Regiegroep en Technisch Overleg besproken zijn:

  1. Selectieve uitlevering (inclusief nieuwe Dossier standaard)
  2. Uitbreiden OSO keten met Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
  3. Toevoegen PKI ODOC (DUO) certificaten als SAAS certificaat
  4. Standaardfoutmeldingen naar eindgebruikers
  5. Langere periode voor geldigheid verzoek tot levering voor Notificaties
  6. Opvragen Aanleverpunt informatie bij TC

Kleinere wijzigingen

  1. Standaard telefoon controle en formaat
  2. Controle op versie van dossier naar twee digits

Niet ondersteund melding bij:

  1. Systemen die SWV zaken niet ondersteunen
  2. Systemen die docRequest krijgen maar geen bron (willen) zijn.