OSO:Releases/2021: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '== Wijzigingen in OSO'21 == Voor de OSO'21 versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ter ondersteuning van het Onderwijs Service Register (OSR). Het WSDL en XS...')
 
k
Regel 566: Regel 566:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
=== Voorbeelden (BUITEN OSO OM) ===
+
=== Voorbeelden (BUITEN Traffic Center OM) ===
   
 
==== '18 notificatie ====
 
==== '18 notificatie ====

Versie van 26 nov 2020 17:31

Wijzigingen in OSO'21

Voor de OSO'21 versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ter ondersteuning van het Onderwijs Service Register (OSR). Het WSDL en XSD zijn ook onderhevig geweest aan een aantal wijzigingen en heeft zo gevolgen voor de afnemers van de dienst. Op grote lijnen gaat het om de volgende aanpassingen:

 • AanleverpuntIndexen zijn vervangen door routeringskenmerken
 • Aanleverpunten worden niet meer gecontroleerd en geregistreerd in het OSO maar in het KCR
 • PaO zijn veranderd naar SWV

Dit heeft de volgende technische gevolgen:

# Gewijzigd Geraakte berichten Opmerking
1 Veld aanleverpuntIndex vervangen door routeringsKenmerk
 • bronAanleverpuntIndex-> bronRouteringsKenmerk
 • doelAanleverpuntIndex-> doelRouteringsKenmerk
overdrachtRequest

sessiecontroleRequest

afmeldingRequest

meldenNotificatieRequest

meldenTerugkoppelingRequest

notificatieRequest

terugkoppelingRequest

documentRequest

Het veld aanleverpuntIndex is vervangen door routeringsKenmerk. Dit geld zowel voor bron als voor doel. OSO '18:
<ns1:bronAanleverpuntIndex>100</ns1:bronAanleverpuntIndex>
<ns1:doelAanleverpuntIndex>2</ns1:doelAanleverpuntIndex>
OSO '21:
<ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:bronRouteringsKenmerk>
<ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:doelRouteringsKenmerk>
2 Veld code in aanleverpunt vervangen door routeringsKenmerk
 • code-> routeringsKenmerk
overzichtAanleverpuntResponse

overdrachtResponse

meldenNotificatieResponse

OSO '18:
<aanleverpunt>
  <code>0</code>
  <url>https://ott18-t.kennisnet.nl/aanleverpunt/0</url>
  <type>LAS</type>
  <label>OTT Test AP0 (OV)</label>
</aanleverpunt>
OSO '21:
<aanleverpunt>
  <routeringsKenmerk>0000000700000YY00931</routeringsKenmerk>
  <url>https://ott-t.kennisnet.nl/aanleverpunt/931</url>
  <label>OTT Test AP0 (OV)</label>
</aanleverpunt>
3 RouteringsKenmerk is nu type String Zie #1 en #2 OSO '18:

AanleverpuntIndex en code waren een unsignedShort van 0-999.

OSO '21:

RouteringsKenmerk is van het type String.

4 Waarde PaO in Doel gewijzigd naar SWV overzichtAanleverpuntRequest

overzichtAanleverpuntResponse

meldenNotificatieRequest

meldenNotificatieResponse

overdrachtResponse

notificatieRequest

In de enum van het type Doel is de waarde PaO verwijderd en vervangen door SWV. OSO '18:
<ns1:doel>PaO</ns1:doel>
OSO '21:
<ns1:doel>SWV</ns1:doel>
Verwijderd Geraakte berichten Opmerking
5 De volgende services zijn komen te vervallen:
 • ControlerenAanleverpuntsleutel
 • RegistrerenAanleverpunt
controlerenAanleverpuntsleutelRequest

controlerenAanleverpuntsleutelResponse

registrerenAanleverpuntRequest

registrerenAanleverpuntResponse

Aanleverpunten worden nu in het OSR geregistreerd als endpoints. Hierdoor is het controleren en het registreren van aanleverpunten in OSO komen te vervallen.
6 De volgende foutmeldingen zijn komen te vervallen:
 • OVaanvraagMetIncorrectAPtype
 • SWVaanvraagMetIncorrectAPtype
 • OngeautoriseerdAanleverpunt
 • OVnotificatieAPIncorrect
 • SWVnotificatieAPIncorrect
overdrachtResponse

sessiecontroleResponse

afmeldingResponse

meldenNotificatieResponse

meldenTerugkoppelingResponse

Omdat controle en registratie van aanleverpunten (AP) niet meer plaats vind in OSO zijn oude foutmeldingen komen te vervallen en zijn hier nieuwe foutmeldingen voor in de plaats terug gekomen (zie #9).
7 Een aantal terugestuurde elementen in overzichAanleverpunt zijn komen te vervallen:
 • wijzingsdatum
 • actief
 • apgeregistreerd
overzichtAanleverpuntResponse OSO '18
<aanleverpunt>
  <brin>00YY</brin>
  <aanleverpuntIndex>0</aanleverpuntIndex>
  <sector>PO</sector>
  <wijzigingsdatum>2020-10-02T12:47:49.000+02:00</wijzigingsdatum>
  <label>OTT Test AP0 (OV)</label>
  <doel>OV</doel>
  <actief>true</actief>
  <apgeregistreerd>true</apgeregistreerd>
</aanleverpunt>
OSO '21
<aanleverpunt>
  <brin>00YY</brin>
  <routeringsKenmerk>0000000700000YY00931</routeringsKenmerk>
  <sector>PO</sector>
  <label>00YY 0000000700000YY00931 Testschool Kennisnet</label>
  <doel>SWV</doel>
</aanleverpunt>
8 [TIJDELIJK]

Veld type in aanleverpunt tijdelijk verwijderd

overzichtAanleverpuntResponse

overdrachtResponse

meldenNotificatieResponse

Deze functionaliteit word nog geïmplementeerd en is binnenkort weer beschikbaar.

Let op! Voorheen werden aanleverpunten gesorteerd aan de hand van type RIS -> LAS -> SWV. Op het moment is er geen ondersteuning om dit gegeven terug te geven.

Voor een voorbeeld van berichten nu zie #2.

Toegevoegd Geraakte berichten Opmerking
9 De volgende foutmeldingen zijn toegevoegd:
 • RegistratieLeverancierOntbreekt
 • GeenContractLeverancier
 • LeverancierNietGekwalificeerd
 • GeenMandaatLeverancier
overdrachtResponse

sessiecontroleResponse

afmeldingResponse

meldenNotificatieResponse

meldenTerugkoppelingResponse

Aanleverpunten worden opgehaald uit het OSR. Hierbij worden de aanleverpunten gevalideerd of deze;
 • Bestaan in het OSR: RegistratieLeverancierOntbreekt
 • Een actief en getekend contract hebben in KCR: GeenContractLeverancier
 • Gekwalificeerd zijn in KCR: LeverancierNietGekwalificeerd
 • Over een mandaat beschikken in OSR: GeenMandaatLeverancier
OSO '21:
<ns1:fout>GeenMandaatLeverancier</ns1:fout>
<ns1:fout>GeenContractLeverancier</ns1:fout>
<ns1:fout>LeverancierNietGekwalificeerd</ns1:fout>
<ns1:fout>RegistratieLeverancierOntbreekt</ns1:fout>
10 Er is een nieuwe Sector toegevoegd:
 • ONBEKEND
sessiecontroleResponse Wanneer een sector onbekend is word er "ONBEKEND" als sector worden teruggegeven OSO '21:
<sectorAanvrager>ONBEKEND</sectorAanvrager>

Voorbeelden

OSO'18 overdracht

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:overdrachtRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>0</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>0</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <ns1:zoeksleutel><!-- Zoeksleutel hier --></ns1:zoeksleutel>
   <ns1:overdrachtsoort>overstapdossier</ns1:overdrachtsoort>
  </ns1:overdrachtRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <overdrachtResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
   <overdracht>
    <aanleverpunt>
     <code>0</code>
     <url>URL</url>
     <type>LAS</type>
     <label>OTT Test AP0 (OV)</label>
    </aanleverpunt>
    <sessieId>eb9fd273-df01-4c51-8f26-67df8f969808</sessieId>
   </overdracht>
  </overdrachtResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'21 overdracht

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:overdrachtRequest xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
     <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
<!--   <ns1:doelRouteringsKenmerk>optioneel</ns1:doelRouteringsKenmerk> -->
     <ns1:doelBrin>00SS</ns1:doelBrin>
     <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000SS00931</ns1:doelRouteringsKenmerk>
     <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
     <ns1:zoeksleutel><!-- Zoeksleutel hier --></ns1:zoeksleutel>
<!--     <ns1:koppelsleutel><!-- koppelsleutel hier --></ns1:koppelsleutel>-->
     <ns1:overdrachtsoort>overstapdossier</ns1:overdrachtsoort>
   </ns1:overdrachtRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <overdrachtResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
     <overdracht>
      <aanleverpunt>
        <routeringsKenmerk>0000000700000YY00932</routeringsKenmerk>
        <url>URL</url>
        <label>0000000700000YY00932</label>
      </aanleverpunt>
      <aanleverpunt>
        <routeringsKenmerk>0000000700000YY00931</routeringsKenmerk>
        <url>URL</url>
        <label>0000000700000YY00931</label>
      </aanleverpunt>
      <sessieId>9657a25f-a4cd-42af-b966-01f504d57fe7</sessieId>
     </overdracht>
   </overdrachtResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'18 meldenNotificatie

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:meldenNotificatieRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>100</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>2</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <ns1:doel>PaO</ns1:doel>
  </ns1:meldenNotificatieRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <meldenNotificatieResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
   <notificatie>
    <aanleverpunt>
     <code>2</code>
     <url>https://ott18-t.kennisnet.nl/aanleverpunt/2</url>
     <type>SWV</type>
     <label>OTT Test AP2 (PaO) - aangepast 2</label>
    </aanleverpunt>
    <koppelsleutel>af5cfdf3-09cb-4843-965b-d6e091dccfab</koppelsleutel>
   </notificatie>
  </meldenNotificatieResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'21 meldenNotificatie

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:meldenNotificatieRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:bronRouteringsKenmerk>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:doelRouteringsKenmerk>
<!-- <ns1:sessieId>optioneel</ns1:sessieId> -->
<!-- <ns1:aanvraagdatum>optioneel</ns1:aanvraagdatum> -->
   <ns1:doel>SWV</ns1:doel>
  </ns1:meldenNotificatieRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <meldenNotificatieResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
   <notificatie>
    <aanleverpunt>
     <routeringsKenmerk>0000000700000YY00932</routeringsKenmerk>
     <url>https://ott-t.kennisnet.nl/aanleverpunt/932</url>
     <label>0000000700000YY00932</label>
    </aanleverpunt>
   </notificatie>
  </meldenNotificatieResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'18 overzichtAanleverpunt

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:overzichtAanleverpuntRequest xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
     <ns1:brin>00YY</ns1:brin>
   </ns1:overzichtAanleverpuntRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <overzichtAanleverpuntResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
     <aanleverpunten>
      <aanleverpunt>
        <brin>00YY</brin>
        <aanleverpuntIndex>2</aanleverpuntIndex>
        <sector>PO</sector>
        <wijzigingsdatum>2020-10-02T12:47:49.000+02:00</wijzigingsdatum>
        <label>OTT Test AP2 (PaO) - aangepast 2</label>
        <doel>PaO</doel>
        <actief>true</actief>
        <apgeregistreerd>true</apgeregistreerd>
      </aanleverpunt>
      <aanleverpunt>
        <brin>00YY</brin>
        <aanleverpuntIndex>0</aanleverpuntIndex>
        <sector>PO</sector>
        <wijzigingsdatum>2020-10-02T12:47:49.000+02:00</wijzigingsdatum>
        <label>OTT Test AP0 (OV)</label>
        <doel>OV</doel>
        <actief>true</actief>
        <apgeregistreerd>true</apgeregistreerd>
      </aanleverpunt>
      [...]
     </aanleverpunten>
   </overzichtAanleverpuntResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'21 overzichtAanleverpunt

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <ns1:overzichtAanleverpuntRequest xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
     <ns1:brin>00YY</ns1:brin>
     <!-- <ns1:doel>OPTIONEEL</ns1:doel> -->
     <!-- <ns1:routeringsKenmerk>OPTIONEEL</ns1:routeringsKenmerk> -->
   </ns1:overzichtAanleverpuntRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
   <overzichtAanleverpuntResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
     <aanleverpunten>
      <aanleverpunt>
        <brin>00YY</brin>
        <routeringsKenmerk>0000000700000YY00932</routeringsKenmerk>
        <sector>VO</sector>
        <label>00YY 0000000700000YY00932 Testschool Kennisnet</label>
        <doel>OV</doel>
      </aanleverpunt>
      <aanleverpunt>
        <brin>00YY</brin>
        <routeringsKenmerk>0000000700000YY00931</routeringsKenmerk>
        <sector>VO</sector>
        <label>00YY 0000000700000YY00931 Testschool Kennisnet</label>
        <doel>SWV</doel>
      </aanleverpunt>
      [...]
   </overzichtAanleverpuntResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'18 sessiecontrole

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:sessiecontroleRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>100</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>2</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <!--You have a CHOICE of the next 2 items at this level-->
   <!-- <ns1:zoeksleutel><!-- Zoeksleutel hier --></ns1:zoeksleutel> -->
   <ns1:koppelsleutel>af5cfdf3-09cb-4843-965b-d6e091dccfab</ns1:koppelsleutel>
   <ns1:overdrachtsoort>swv-dossier</ns1:overdrachtsoort>
   <ns1:sessieId>397c13b4-56a6-4014-9532-5ead734887f7</ns1:sessieId>
  </ns1:sessiecontroleRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <sessiecontroleResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
   <sectorAanvrager>PO</sectorAanvrager>
  </sessiecontroleResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'21 sessiecontrole

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:sessiecontroleRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:bronRouteringsKenmerk>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:doelRouteringsKenmerk>
   <ns1:zoeksleutelPgnfrag>
    <ns1:zoeksleutel><!-- Zoeksleutel hier --></ns1:zoeksleutel>
    <ns1:pgnfrag>9468</ns1:pgnfrag>
   </ns1:zoeksleutelPgnfrag>
   <ns1:overdrachtsoort>overstapdossier</ns1:overdrachtsoort>
   <ns1:sessieId>9cebd89c-8953-416b-a2cb-ecee939f1775</ns1:sessieId>
  </ns1:sessiecontroleRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <sessiecontroleResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
   <sectorAanvrager>VO</sectorAanvrager>
  </sessiecontroleResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'18 afmelden

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:afmeldingRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>100</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>2</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <ns1:sessieId>62a55aeb-457b-4e2e-9014-e55e5b4438b5</ns1:sessieId>
   <ns1:status>VerstrekkingGeslaagd</ns1:status>
  </ns1:afmeldingRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <afmeldingResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
   <resultaat>OverdrachtGeslaagd</resultaat>
  </afmeldingResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'21 afmelden

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:afmeldingRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:bronRouteringsKenmerk>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:doelRouteringsKenmerk>
   <ns1:sessieId>4a85e7ca-c53b-4674-98e2-aa0cc17ac5b3</ns1:sessieId>
   <ns1:status>VerstrekkingGeslaagd</ns1:status>
  </ns1:afmeldingRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body>
  <afmeldingResponse xmlns="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
   <resultaat>OverdrachtGeslaagd</resultaat>
  </afmeldingResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Voorbeelden (BUITEN Traffic Center OM)

'18 notificatie

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:overdrachtRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>100</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>2</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <ns1:koppelsleutel>40f483d3-707d-4d07-bf92-023d9d3b177b</ns1:koppelsleutel>
   <ns1:overdrachtsoort>swv-dossier</ns1:overdrachtsoort>
  </ns1:overdrachtRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:notificatieResponse>
   <ns1:resultaat>NotificatieOntvangen</ns1:resultaat>
  </ns1:notificatieResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

'21 notificatie

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:notificatieRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:bronRouteringsKenmerk>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:doelRouteringsKenmerk>
   <ns1:pgn>
    <ns1:bsn>061463905</ns1:bsn>
   </ns1:pgn>
   <ns1:aanvraagdatum/>
   <ns1:doel>OV</ns1:doel>
  </ns1:notificatieRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:notificatieResponse>
   <ns1:resultaat>NotificatieOntvangen</ns1:resultaat>
  </ns1:notificatieResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

'18 terugkoppeling

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:terugkoppelingRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>2</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>100</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <ns1:koppelsleutel>af5cfdf3-09cb-4843-965b-d6e091dccfab</ns1:koppelsleutel>
   <ns1:status>TLV Verstrekt</ns1:status>
   <ns1:regelingsnummer>23552234</ns1:regelingsnummer>
   <ns1:opmerkingen>TLV is aan de leering toegekend</ns1:opmerkingen>
   <ns1:datumtijd>2020-10-15T17:27:16+02:00</ns1:datumtijd>
   <ns1:documenten>
    <ns1:document>
     <ns1:bestandsnaam>test1.xlsx</ns1:bestandsnaam>
     <ns1:omschrijving>Test Document 1</ns1:omschrijving>
     <ns1:bestandsinhoud>ENCODED_INHOUD</ns1:bestandsinhoud>
    </ns1:document>
    <ns1:document>
     <ns1:bestandsnaam>test2.xlsx</ns1:bestandsnaam>
     <ns1:omschrijving>Test Document 2</ns1:omschrijving>
     <ns1:bestandsinhoud>ENCODED_INHOUD</ns1:bestandsinhoud>
    </ns1:document>
   </ns1:documenten>
  </ns1:terugkoppelingRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:terugkoppelingResponse>
   <ns1:terugkoppelingResultaat>TerugkoppelingOntvangen</ns1:terugkoppelingResultaat>
  </ns1:terugkoppelingResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

'21 terugkoppeling

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:terugkoppelingRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:bronRouteringsKenmerk>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:doelRouteringsKenmerk>
   <ns1:koppelsleutel>3b92c8f4-1807-4941-979c-34a56f68608a</ns1:koppelsleutel>
   <ns1:status>TLV Verstrekt</ns1:status>
   <ns1:regelingsnummer>23552234</ns1:regelingsnummer>
   <ns1:opmerkingen>TLV is aan de leering toegekend</ns1:opmerkingen>
   <ns1:datumtijd>2020-10-15T17:27:16+02:00</ns1:datumtijd>
   <ns1:documenten>
    <ns1:document>
     <ns1:bestandsnaam>test1.xlsx</ns1:bestandsnaam>
     <ns1:omschrijving>Test Document 1</ns1:omschrijving>
     <ns1:bestandsinhoud>ENCODED_INHOUD</ns1:bestandsinhoud>
    </ns1:document>
    <ns1:document>
     <ns1:bestandsnaam>test2.xlsx</ns1:bestandsnaam>
     <ns1:omschrijving>Test Document 2</ns1:omschrijving>
     <ns1:bestandsinhoud>ENCODED_INHOUD</ns1:bestandsinhoud>
    </ns1:document>
   </ns1:documenten>
  </ns1:terugkoppelingRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:terugkoppelingResponse>
   <ns1:terugkoppelingResultaat>TerugkoppelingOntvangen</ns1:terugkoppelingResultaat>
  </ns1:terugkoppelingResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'18 document

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:documentRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronAanleverpuntIndex>100</ns1:bronAanleverpuntIndex>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelAanleverpuntIndex>2</ns1:doelAanleverpuntIndex>
   <ns1:koppelsleutel>af5cfdf3-09cb-4843-965b-d6e091dccfab</ns1:koppelsleutel>
   <ns1:overdrachtsoort>swv-dossier</ns1:overdrachtsoort>
   <ns1:sessieId>397c13b4-56a6-4014-9532-5ead734887f7</ns1:sessieId>
  </ns1:documentRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20180404">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:documentResponse>
   <ns1:dossier>
    <dossier xmlns="http://www.edustandaard.nl/oso_gegevensset/2019/dossier">
    <!-- Hier zal dossier data staan -->      
   </ns1:dossier>
  </ns1:documentResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

OSO'21 document

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:documentRequest>
   <ns1:bronBrin>00YY</ns1:bronBrin>
   <ns1:bronRouteringsKenmerk>0000000700000YY00931</ns1:bronRouteringsKenmerk>
   <ns1:doelBrin>00YY</ns1:doelBrin>
   <ns1:doelRouteringsKenmerk>0000000700000YY00932</ns1:doelRouteringsKenmerk>
   <ns1:zoeksleutel><!-- Zoeksleutel hier --></ns1:zoeksleutel>
   <ns1:pgn>
    <ns1:bsn>061463905</ns1:bsn>
   </ns1:pgn>
   <ns1:overdrachtsoort>overstapdossier</ns1:overdrachtsoort>
   <ns1:sessieId>7c086457-e5e4-4f52-b3b0-11942edf28dc</ns1:sessieId>
  </ns1:documentRequest>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://xml.kennisnet.nl/schemas/Overstapservice/20200910">
 <SOAP-ENV:Body>
  <ns1:documentResponse>
   <ns1:dossier>
    <dossier xmlns="http://www.edustandaard.nl/oso_gegevensset/2019/dossier">
    <!-- Hier zal dossier data staan -->      
   </ns1:dossier>
  </ns1:documentResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>