OSR:2019/Opvragen informatie over onderwijsinstelling: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(De pagina is leeggehaald)
Label: Leeghalen
 
(27 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
==Inleiding==
 
Men kan informatie over onderwijsinstellingen opvragen met behulp van deze operatie. De aanwezige stamgegevens zijn afkomstig van DUO Open onderwijsdata.<br>
 
 
==Informatie over een onderwijsinstelling opvragen==
 
 
 
Onderstaand staat beschreven hoe informatie over alle onderwijsinstellingen op te vragen.
 
 
===Aanroep===
 
====API endpoint====
 
<table><tr>
 
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">GET</span></td>
 
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /schools</syntaxhighlight></td>
 
</tr></table>
 
 
====Voorbeeld====
 
 
Het is mogelijk om specifiek te zoeken met een combinatie van verschillende parameters.<br>
 
Let op, de parameters worden met een ‘AND’ operator gecombineerd.<br>
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
/schools?name=Vakschool&oin=0000000700000EF00000&brin=00EF&oa_id=123A125
 
</syntaxhighlight>
 
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
! style="text-align:left;"| Verplicht/Optioneel
 
|-
 
| | Name
 
| Naam van de onderwijsinstelling.
 
| | Optioneel
 
|-
 
| | oin
 
| OIN van de onderwijsinstelling
 
| | Optioneel
 
|-
 
| | brin
 
| BRIN4 van de onderwijsinstelling
 
| | Optioneel
 
|-
 
| | oa_id
 
| Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling (momenteel niet gevuld).
 
| | Optioneel
 
|}
 
 
===Response===
 
 
====Voorbeeld====
 
De response kan uit 0, 1 of meerdere onderwijsinstellingen bestaan.
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
[
 
{
 
"name": "GBS De Morgenster",
 
"oin": "0000000700000AV00000",
 
"brin": "00AV",
 
"oa_id": "123A123",
 
"_links": {
 
"self": {"href": "/api/v2/schools/1"},
 
"board": {"href": "/api/v2/boards/1"}
 
}
 
},
 
{
 
"name": "Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs",
 
"oin": "0000000700000CB00000",
 
"brin": "00CB",
 
"oa_id": "123A124",
 
"_links": {
 
"self": {"href": "/api/v2/schools/2"},
 
"board": {"href": "/api/v2/boards/2"}
 
}
 
}
 
]
 
 
</syntaxhighlight>
 
 
De Lijst kan leeg zijn als er geen match is gevonden.
 
HTTP/1.1 200 OK wordt geretourneerd
 
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Veld
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
|-
 
| | Name
 
| Naam van de onderwijsinstelling.
 
|-
 
| | oin
 
| OIN van de onderwijsinstelling
 
|-
 
| | brin
 
| BRIN4 van de onderwijsinstelling
 
|-
 
| | oa_id
 
| Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling (momenteel niet gevuld).
 
|-
 
| | _link self
 
| Directe link naar informatie van deze onderwijsinstelling. Id is een interne ID van het OSR
 
|-
 
| | _link board
 
| Directe link naar informatie van het board van deze onderwijsinstelling. Id is een interne ID van het OSR
 
|}
 
 
 
====Codes====
 
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Route
 
! style="text-align:left;"| Code
 
! style="text-align:left;"| Melding
 
|-
 
| | schools
 
| | 200
 
| | Lijst met schoolobjecten of lege lijst
 
|-
 
| | schools/{id}
 
| | 200
 
| | schoolobject
 
|-
 
| | schools/{id}
 
| | 404
 
| | Melding: school with {id} does not exist
 
|}
 
 
==Informatie over een bestuur opvragen==
 
Informatie over een bestuur kan worden opgevraagd door de direct link naar board binnen de response van GET /schools te gebruiken:
 
===Aanroep===
 
 
====API endpoint====
 
<table><tr>
 
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">GET</span></td>
 
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /api/v2/boards/{id}</syntaxhighlight></td>
 
</tr></table>
 
 
 
===Response===
 
====Voorbeeld====
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
{
 
"number": "41646",
 
"name": "GPO-WN",
 
"_links": {
 
"self": {"href": "/api/v2/boards/1"},
 
"schools": [
 
{"href": "/api/v2/schools/1"},
 
{"href": "/api/v2/schools/16"},
 
{"href": "/api/v2/schools/17"}
 
]
 
}
 
}
 
 
</syntaxhighlight>
 
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Parameter
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
|-
 
| | number
 
| Bestuursnummer
 
|-
 
| | name
 
| Naam van het bestuur
 
|-
 
| | _links self
 
| Directe link naar informatie over het bestuur. Id is een intern ID van het OSR
 
|-
 
| | _links schools
 
| Er kunnen 1 of meerdere scholen onder een bestuur vallen. <br> In dit voorbeeld wordt een lijst teruggegeven van scholen met een direct link naar informatie over de desbetreffende onderwijsinstelling(en).
 
|}
 
 
===Reponse===
 
 
De response kan uit een board-object of foutmelding bestaan. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van de response:<br>
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
{
 
"number": "012345",
 
"name": "Voorbeeldbestuur",
 
"_links": {
 
"self": {
 
"href": "/api/v2/boards/1"
 
}
 
}
 
}
 
 
</syntaxhighlight>
 
 
Foutcodes
 
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Route
 
! style="text-align:left;"| Code
 
! style="text-align:left;"| Melding
 
|-
 
| | boards/{id}
 
| | 200
 
| | board object
 
|-
 
| | boards/{id}
 
| | 404
 
| | Melding: board with {id} does not exist
 
|}
 
 
==Voor wie?==
 
Deze service is beschikbaar voor iedereen.<br>
 
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken<br>
 
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation<br>
 
 
==Over het gebruik van certificaten==
 
 
{{Info|''' Let op:'''<br>Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.<br>Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.}}
 
 
[[Category:OSR]]
 

Huidige versie van 4 nov 2022 om 14:35