OSR:2019/Opvragen mandaat token: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 28: Regel 28:
 
|-
 
|-
 
| | School_oin
 
| | School_oin
| OIN van de onderwijsinstelling
+
| OIN van de onderwijsinstelling.
 
| | Verplicht
 
| | Verplicht
 
|-
 
|-
 
| | Service_version_namespace *
 
| | Service_version_namespace *
| Namespace van de dienst
+
| Namespace van de dienstversie.
 
| | Verplicht
 
| | Verplicht
 
|-
 
|-
 
| | Supplier_oin
 
| | Supplier_oin
| OIN van de leverancier
+
| OIN van de leverancier.
 
| | Verplicht
 
| | Verplicht
 
|-
 
|-
 
| | Reference_date
 
| | Reference_date
| Datumveld om een mandaat welke bv in de toekomst is ingesteld op te vragen
+
| Datumveld om een mandaat welke in het verleden of in de toekomst is ingesteld op te vragen.
 
| | Optioneel
 
| | Optioneel
 
|}
 
|}
   
<nowiki>*</nowiki> Om de verschillende versies van een dienst te kunnen onderscheiden wordt de namespace van de dienst gebruikt als uniek dienstkenmerk.<br>In de WSDL wordt dit meestal aangeduid met de targetnamespace. De namespace is een unieke URI die voor alle services/operaties in de dienst gebruikt worden.
+
<nowiki>*</nowiki> Om de verschillende versies van een dienst te kunnen onderscheiden wordt de namespace van de dienstversie gebruikt als uniek kenmerk.<br>In de WSDL wordt dit meestal aangeduid met de targetnamespace. De namespace is een unieke URI die voor alle services/operaties in de dienstversie gebruikt worden.
   
 
===Response===
 
===Response===
Regel 60: Regel 60:
 
"school": {"href": "/api/v1/schools/1"},
 
"school": {"href": "/api/v1/schools/1"},
 
"service": {"href": "/api/v1/services/2"}
 
"service": {"href": "/api/v1/services/2"}
}
 
 
}
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
Regel 67: Regel 66:
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
!
 
 
|-
 
|-
 
| | token
 
| | token
Regel 93: Regel 91:
 
! style="text-align:left;"| Route
 
! style="text-align:left;"| Route
 
! style="text-align:left;"| Code
 
! style="text-align:left;"| Code
! style="text-align:left;"| Melding
+
! style="text-align:left;"| Inhoud response
 
|-
 
|-
 
| | mandates/{id}
 
| | mandates/{id}
 
| | 200
 
| | 200
| | mandate object
+
| | Mandaatobject
 
|-
 
|-
 
| | mandates/{id}
 
| | mandates/{id}
 
| | 403
 
| | 403
| | you are not allowed to view this mandate
+
| | Melding: "You are not allowed to view this mandate".
 
|-
 
|-
 
| | mandates/{id}
 
| | mandates/{id}
 
| | 404
 
| | 404
| | Mandate with id {id} does not exist
+
| | Melding: "Mandate with id {id} does not exist".
 
|}
 
|}
   
 
==Diensten en dienstversies==
 
==Diensten en dienstversies==
   
  +
===Response===
Response codes bij direct bevragen van services of service_version
 
  +
  +
====Codes====
   
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Route
 
! style="text-align:left;"| Route
 
! style="text-align:left;"| Code
 
! style="text-align:left;"| Code
! style="text-align:left;"| Melding
+
! style="text-align:left;"| Inhoud response
 
|-
 
|-
| | service/{id}
+
| | services/{id}
 
| | 200
 
| | 200
| | service object
+
| | Dienstobject.
 
|-
 
|-
| | service/{id}
+
| | services/{id}
 
| | 400
 
| | 400
  +
| | Melding: "Validation error(s)".
| | service with {id} does not exist
 
  +
|-
  +
| | services/{id}
  +
| | 404
  +
| | Melding: "Service with id {id} does not exist".
 
|-
 
|-
 
| | service-versions/{id}
 
| | service-versions/{id}
 
| | 200
 
| | 200
| | service-version object
+
| | Dienstversie-object.
 
|-
 
|-
 
| | service-versions/{id}
 
| | service-versions/{id}
 
| | 400
 
| | 400
  +
| | Melding: "Validation error(s)".
| | service-version with {id} does not exist
 
  +
|-
  +
| | service-versions/{id}
  +
| | 404
  +
| | Melding: "Service version with id {id} does not exist".
 
|}
 
|}
   
  +
==Het opvragen van een lijst van alle mandaatinformatie voor een bepaalde dienst (als administratiesysteem)==
===Voor wie?===
 
  +
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key.<br>Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).}}
  +
  +
Een administratiesysteem kan op basis van het gebruikte certificaat in combinatie met de meegegeven dienstcode een lijst van al zijn mandaten opvragen binnen de betreffende dienst.
  +
  +
===Aanroep===
  +
  +
====API endpoint====
  +
  +
<table><tr>
  +
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">GET</span></td>
  +
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /school-mandates</syntaxhighlight></td>
  +
</tr></table>
  +
  +
====Voorbeeld====
  +
  +
<syntaxhighlight lang="json">
  +
GET /school-mandates?service_code=ABC_DEF
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
===Response===
  +
  +
====Voorbeeld====
  +
  +
<syntaxhighlight lang="json">
  +
[
  +
{
  +
"school_brin": "00AV",
  +
"school_oin": "0000000700000AV00000",
  +
"school_oa_id": 123A123,
  +
"school_name": "GBS De Morgenster",
  +
"mandates": [
  +
{
  +
"token": "d4fe5e12-bf0a-48b9-8844-edf58da93056",
  +
"start_date": "2018-12-18",
  +
"end_date": null,
  +
"_links": {
  +
"self": {
  +
"href": "string"
  +
}
  +
}
  +
}
  +
],
  +
"_links": {
  +
"self": {
  +
"href": "string"
  +
}
  +
}
  +
}
  +
]
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Parameters
  +
! style="text-align:left;"| Omschrijving
  +
|-
  +
| school_brin
  +
| Brin van de onderwijsinstelling
  +
|-
  +
| school_oin
  +
| OIN van de onderwijsinstelling
  +
|-
  +
| school_oa_id
  +
| Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling (momenteel nog niet gevuld).
  +
|-
  +
| school_name
  +
| Naam van de onderwijsinstelling.
  +
|-
  +
| | mandates token
  +
| Mandaat token, dit is nodig voor de gemandateerde leverancier om een endpoint aan te kunnen maken
  +
|-
  +
| | mandates start_date
  +
| Startdatum van het mandaat. Dit is de dag van aanmaak van het mandaat of een specifieke datum welke gekozen is door de onderwijsinstelling
  +
|-
  +
| | mandates end_date
  +
| Einddatum van het mandaat. Dit wordt specifiek ingevuld door de onderwijsinstelling
  +
|-
  +
| | mandates _links self
  +
| Directe link om het mandaat op te kunnen vragen.
  +
|}
  +
  +
====Codes====
  +
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Route
  +
! style="text-align:left;"| Code
  +
! style="text-align:left;"| Inhoud response
  +
|-
  +
| | school-mandates
  +
| | 200
  +
| | Lijst van schoolobjecten.
  +
|-
  +
| | school-mandates
  +
| | 401
  +
| | Melding: "Authorization required".
  +
|}
  +
  +
==Voor wie?==
 
Deze service is beschikbaar voor iedereen die gekwalificeerd is en een mandaat heeft.<br>
 
Deze service is beschikbaar voor iedereen die gekwalificeerd is en een mandaat heeft.<br>
 
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldig PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.<br>
 
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldig PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.<br>
 
Zie meer informatie over de API op https://osr-api-sb.kennisnet.nl/api/v1/doc<br>
 
Zie meer informatie over de API op https://osr-api-sb.kennisnet.nl/api/v1/doc<br>
  +
  +
==Over het gebruik van certificaten==
  +
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.<br>Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.}}

Huidige versie van 30 jul 2021 om 14:05

Inleiding

Het opvragen van het mandaat token, is identiek aan het bericht Valideren_mandaat.
Het enige verschil is dat het mandaat van de eigen organisatie wordt bevraagd.

Het opvragen van een mandaat token

Info.gif Let op:
Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).

Aanroep

API endpoint

GET
 /mandates

Voorbeeld

GET /api/v2/mandates?supplier_oin=00000003272448340204&school_oin=0000000700000AV00000&service_version_namespace=http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20180404&reference_date=2019-01-01
Parameters Omschrijving Verplicht/Optioneel
School_oin OIN van de onderwijsinstelling. Verplicht
Service_version_namespace * Namespace van de dienstversie. Verplicht
Supplier_oin OIN van de leverancier. Verplicht
Reference_date Datumveld om een mandaat welke in het verleden of in de toekomst is ingesteld op te vragen. Optioneel

* Om de verschillende versies van een dienst te kunnen onderscheiden wordt de namespace van de dienstversie gebruikt als uniek kenmerk.
In de WSDL wordt dit meestal aangeduid met de targetnamespace. De namespace is een unieke URI die voor alle services/operaties in de dienstversie gebruikt worden.

Response

Voorbeeld

Voor een administratiesysteem die zijn eigen mandaat opvraagt kan de volgende response worden verwacht:

{ 
  "token": "d4fe5e12-bf0a-48b9-8844-edf58da93056", 
  "start_date": "2018-12-18", 
  "end_date": null, 
  "_links":  { 
   "self": {"href": "/api/v1/mandates/1"}, 
   "school": {"href": "/api/v1/schools/1"}, 
   "service": {"href": "/api/v1/services/2"} 
}
Parameters Omschrijving
token Mandaat token, dit is nodig voor de gemandateerde leverancier om een endpoint aan te kunnen maken
start_date Startdatum van het mandaat. Dit is de dag van aanmaak van het mandaat of een specifieke datum welke gekozen is door de onderwijsinstelling
end_date Einddatum van het mandaat. Dit wordt specifiek ingevuld door de onderwijsinstelling
_links self Directe link om het mandaat op te kunnen vragen. Dit kan alleen worden gebruikt door de leverancier die gemandateerd is
_links school Directe link naar informatie over de desbetreffende gekoppelde onderwijsinstelling
_links service Directe link naar informatie over de desbetreffende gekoppelde dienst

Codes

Route Code Inhoud response
mandates/{id} 200 Mandaatobject
mandates/{id} 403 Melding: "You are not allowed to view this mandate".
mandates/{id} 404 Melding: "Mandate with id {id} does not exist".

Diensten en dienstversies

Response

Codes

Route Code Inhoud response
services/{id} 200 Dienstobject.
services/{id} 400 Melding: "Validation error(s)".
services/{id} 404 Melding: "Service with id {id} does not exist".
service-versions/{id} 200 Dienstversie-object.
service-versions/{id} 400 Melding: "Validation error(s)".
service-versions/{id} 404 Melding: "Service version with id {id} does not exist".

Het opvragen van een lijst van alle mandaatinformatie voor een bepaalde dienst (als administratiesysteem)

Info.gif Let op:
Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key.
Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).

Een administratiesysteem kan op basis van het gebruikte certificaat in combinatie met de meegegeven dienstcode een lijst van al zijn mandaten opvragen binnen de betreffende dienst.

Aanroep

API endpoint

GET
 /school-mandates

Voorbeeld

GET /school-mandates?service_code=ABC_DEF

Response

Voorbeeld

[
 {
  "school_brin": "00AV",
  "school_oin": "0000000700000AV00000",
  "school_oa_id": 123A123,
  "school_name": "GBS De Morgenster",
  "mandates": [
   {
    "token": "d4fe5e12-bf0a-48b9-8844-edf58da93056",
    "start_date": "2018-12-18",
    "end_date": null,
    "_links": {
     "self": {
      "href": "string"
     }
    }
   }
  ],
  "_links": {
   "self": {
    "href": "string"
   }
  }
 }
]
Parameters Omschrijving
school_brin Brin van de onderwijsinstelling
school_oin OIN van de onderwijsinstelling
school_oa_id Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling (momenteel nog niet gevuld).
school_name Naam van de onderwijsinstelling.
mandates token Mandaat token, dit is nodig voor de gemandateerde leverancier om een endpoint aan te kunnen maken
mandates start_date Startdatum van het mandaat. Dit is de dag van aanmaak van het mandaat of een specifieke datum welke gekozen is door de onderwijsinstelling
mandates end_date Einddatum van het mandaat. Dit wordt specifiek ingevuld door de onderwijsinstelling
mandates _links self Directe link om het mandaat op te kunnen vragen.

Codes

Route Code Inhoud response
school-mandates 200 Lijst van schoolobjecten.
school-mandates 401 Melding: "Authorization required".

Voor wie?

Deze service is beschikbaar voor iedereen die gekwalificeerd is en een mandaat heeft.
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldig PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.
Zie meer informatie over de API op https://osr-api-sb.kennisnet.nl/api/v1/doc

Over het gebruik van certificaten

Info.gif Let op:
Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.
Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.