OSR:2019/Opvragen onderwijsinstelling: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(De pagina is leeggehaald)
 
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
Men kan informatie over onderwijsinstellingen opvragen met behulp van deze operatie. De aanwezige data is afkomstig van DUO Open data / RIO.<br>
 
Onderstaande request is het basisrequest om alle onderwijsinstellingen op te vragen.
 
 
GET Request<br>
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
/api/v1/schools
 
</syntaxhighlight>
 
 
Het is mogelijk om specifiek te zoeken, onderstaande geeft een voorbeeld weer van de verschillende parameters.<br>
 
Let op, de parameters worden met een ‘AND’ operator gecombineerd.<br><br>
 
 
GET Request<br>
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
/api/v1/schools?name=Vakschool&oin=0000000700000EF00000&brin=00EF&oa_id=123A125
 
</syntaxhighlight>
 
 
==Request parameters==
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
! style="text-align:left;"| Verplicht/Optioneel
 
!
 
|-
 
| | Name
 
| Naam van de onderwijsinstelling.
 
| | Optioneel
 
|-
 
| | oin
 
| Oin van de onderwijsinstelling
 
| | Optioneel
 
|-
 
| | brin
 
| Brin van de onderwijsinstelling
 
| | Optioneel
 
|-
 
| | oa_id
 
| Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling. Dit komt uit RIO
 
| | Optioneel
 
|}
 
 
 
 
De response kan uit 0, 1 of meerdere onderwijsinstellingen bestaan. Hieronder is een voorbeeld weergegeven van de response:<br>
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
[
 
{
 
"name": "GBS De Morgenster",
 
"oin": "0000000700000AV00000",
 
"brin": "00AV",
 
"oa_id": "123A123",
 
"_links": {
 
"self": {"href": "/api/v1/schools/1"},
 
"board": {"href": "/api/v1/boards/1"}
 
}
 
},
 
{
 
"name": "Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrije Schoolonderwijs",
 
"oin": "0000000700000CB00000",
 
"brin": "00CB",
 
"oa_id": "123A124",
 
"_links": {
 
"self": {"href": "/api/v1/schools/2"},
 
"board": {"href": "/api/v1/boards/2"}
 
}
 
}
 
]
 
 
</syntaxhighlight>
 
 
 
==Response parameters==
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Parameters
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
!
 
|-
 
| | Name
 
| Naam van de onderwijsinstelling.
 
|-
 
| | oin
 
| Oin van de onderwijsinstelling
 
|-
 
| | brin
 
| Brin van de onderwijsinstelling
 
|-
 
| | oa_id
 
| Onderwijs aanbieder id van de onderwijsinstelling. Dit komt uit RIO
 
|-
 
| | _link self
 
| Directe link naar informatie van deze onderwijsinstelling. Id is een interne ID van het OSR
 
|-
 
| | _link board
 
| Directe link naar informatie van het board van deze onderwijsinstelling. Id is een interne ID van het OSR
 
|}
 
 
 
==Directe link naar board==
 
Informatie over het bestuur kan worden opgevraagd door de direct link naar board te gebruiken:
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
/api/v1/boards/3
 
</syntaxhighlight>
 
 
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van de response:<br>
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
 
   "number": "41646", 
 
   "name": "GPO-WN", 
 
   "_links":    { 
 
      "self": {"href": "/api/v1/boards/1"}, 
 
      "schools":       [ 
 
         {"href": "/api/v1/schools/1"}, 
 
         {"href": "/api/v1/schools/16"}, 
 
         {"href": "/api/v1/schools/17"} 
 
      ] 
 
   } 
 
}
 
 
</syntaxhighlight>
 
 
==Response parameters==
 
{|class="wikitable"
 
! style="text-align:left;"| Parameter
 
! style="text-align:left;"| Omschrijving
 
!
 
|-
 
| | number
 
| Bestuursnummer
 
|-
 
| | name
 
| Naam van het bestuur
 
|-
 
| | _links self
 
| Directe link naar informatie over het bestuur. Id is een intern ID van het OSR
 
|-
 
| | _links schools
 
| Er kunnen 1 of meerdere scholen onder een bestuur vallen. <br> In dit voorbeeld wordt een array teruggegeven van scholen. Direct link naar informatie over de desbetreffende onderwijsinstelling
 
|}
 

Huidige versie van 30 jan 2019 om 22:25