OSR:API/V2/toevoegen en wijzigen van endpoints: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
< OSR:API‎ | V2
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (Delange02 heeft pagina OSR:2019/toevoegen en wijzigen van endpoints hernoemd naar OSR:API/V2/toevoegen en wijzigen van endpoints: Verplaatsing naar API V2.)
 
(66 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 16: Regel 16:
 
Op de volgende pagina is het opvragen van een mandaat token uitgelegd: [[OSR:2019/Opvragen_mandaat_token|Opvragen mandaat token]]
 
Op de volgende pagina is het opvragen van een mandaat token uitgelegd: [[OSR:2019/Opvragen_mandaat_token|Opvragen mandaat token]]
   
==Registreren endpoint==
+
==Het registreren van een endpoint==
  +
Onderstaand staat beschreven hoe een endpoint te registreren.
   
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).}}
'''Bij deze service moet er ook een JWT token worden meegegeven. Op de volgende pagina kan nadere informatie omtrent JWT gevonden worden:
 
[[OSR:2019/JWT|JWT]]
 
   
  +
===Aanroep===
Hieronder is een voorbeeld weergegeven van de POST operatie:
 
  +
====API endpoint====
 
  +
<table><tr>
/api/v1/endpoints<br>
 
  +
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">POST</span></td>
  +
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /endpoints</syntaxhighlight></td>
  +
</tr></table>
  +
  +
====Voorbeeld====
   
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
{
 
{
 
"mandate_token": "6a47bfdd-81a7-46cd-b41f-d907e91ebdfc",
 
"mandate_token": "6a47bfdd-81a7-46cd-b41f-d907e91ebdfc",
"administration_id": "0000000700004HR77707",
+
"routing_id": "0000000700004HR77707",
 
"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601",
 
"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601",
 
"url": "https://t2.nl",
 
"url": "https://t2.nl",
Regel 35: Regel 40:
 
"end_date": "2020-01-01"
 
"end_date": "2020-01-01"
 
}
 
}
 
Request Headers
 
JWT:
 
 
eyJhbGciOiJSUz …
 
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
 
 
   
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
Regel 54: Regel 52:
 
| | Verplicht
 
| | Verplicht
 
|-
 
|-
  +
| | routing_id
| | administration_id
 
| Uniek administratie kenmerk.<br>Dit moet goed afgestemd worden met de onderwijsinstelling, om eventuele problemen te voorkomen bij meerdere leveranciers die gemandateerd zijn voor de onderwijsinstelling en dienst combinatie.
+
| Uniek routeringskenmerk.<br>Dit moet goed afgestemd worden met de onderwijsinstelling, om eventuele problemen te voorkomen bij meerdere leveranciers die gemandateerd zijn voor de onderwijsinstelling en dienst combinatie.
 
| | Verplicht
 
| | Verplicht
 
|-
 
|-
Regel 71: Regel 69:
 
|-
 
|-
 
| | start_date*
 
| | start_date*
| Start datum van het endpoint. <br>Indien dit niet meegegeven wordt, dan wordt de huidige datum hier automatisch ingevuld. start datum kan niet in het verleden liggen.
+
| Start datum van het endpoint. <br>Indien dit niet meegegeven wordt, dan wordt de huidige datum hier automatisch ingevuld. start datum kan niet in het verleden liggen.<br> LET OP, startdatum van endpoint mag niet voor de startdatum van het mandaat liggen.
 
| | Optioneel
 
| | Optioneel
 
|-
 
|-
Regel 82: Regel 80:
 
'''*end_date: middernacht aan het einde van de opgegeven dag
 
'''*end_date: middernacht aan het einde van de opgegeven dag
   
  +
===Response===
   
==Response==
+
====Voorbeeld====
 
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
{
 
{
 
"attributes": "",
 
"attributes": "",
"administration_id": "0000000700004HR777AA",
+
"routing_id": "0000000700004HR777AA",
"url": "https:\/\/t2.nl",
+
"url": "https://t2.nl",
 
"start_date": "2019-01-31",
 
"start_date": "2019-01-31",
 
"end_date": null,
 
"end_date": null,
 
"_links": {
 
"_links": {
 
"self": {
 
"self": {
"href": "\/api\/v1\/endpoints\/21"
+
"href": "/api/v2/endpoints/21"
 
},
 
},
 
"school": {
 
"school": {
"href": "\/api\/v1\/schools\/10"
+
"href": "/api/v2/schools/10"
 
},
 
},
 
"service": {
 
"service": {
"href": "\/api\/v1\/services\/1"
+
"href": "/api/v2/services/1"
 
},
 
},
 
"service-version": {
 
"service-version": {
"href": "\/api\/v1\/service-versions\/4"
+
"href": "/api/v2/service-versions/4"
 
}
 
}
 
}
 
}
Regel 109: Regel 107:
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
   
==Updaten endpoint==
 
   
  +
====Codes====
Het updaten van een endpoint is vrijwel exact hetzelfde als het posten van een endpoint.
 
  +
Enige uitzondering hier is dat het Id van het endpoint meegestuurd moet worden.<br>
 
  +
{|class="wikitable"
Het Id is al eerder verkregen bij het registreren van het endpoint. Mandaat token hoeft niet meegestuurd te worden.
 
  +
! style="text-align:left;"| Route
  +
! style="text-align:left;"| Code
  +
! style="text-align:left;"| Inhoud response
  +
|-
  +
| | endpoints
  +
| | 201
  +
| | Het endpoint-object, welke is aangemaakt.
  +
|-
  +
| | endpoints
  +
| | 400
  +
| | Melding: "Endpoint already exists. Combination of routing id and service version is already created".
  +
|-
  +
| | endpoints
  +
| | 403
  +
| | Melding: "Not allowed, mandate expired".
  +
|}
  +
  +
==Het wijzigen van een endpoint==
  +
  +
Het wijzigen van een endpoint is vrijwel hetzelfde als het registreren van een endpoint.
  +
De enige uitzondering hier is dat het Id van het endpoint meegestuurd moet worden.<br>
  +
Het Id is al eerder verkregen bij het registreren van het endpoint. Het mandaat token hoeft hier niet meegestuurd te worden.
  +
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).}}
  +
  +
===Aanroep===
  +
====API endpoint====
  +
<table><tr>
  +
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">PUT</span></td>
  +
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /endpoints</syntaxhighlight></td>
  +
</tr></table>
  +
  +
====Voorbeeld====
   
 
<syntaxhighlight lang="json">
 
<syntaxhighlight lang="json">
   
PUT https://osr-t.kennisnet.nl/api/v1/endpoints/21
+
PUT https://osr-t.kennisnet.nl/api/v2/endpoints/21
 
{
 
{
"administration_id": "0000000700004HR77707",
+
"routing_id": "0000000700004HR77707",
 
"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601",
 
"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601",
 
"url": "https://t2.nl"
 
"url": "https://t2.nl"
 
}
 
}
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  +
  +
  +
  +
===Response===
  +
  +
====Codes====
  +
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Route
  +
! style="text-align:left;"| Code
  +
! style="text-align:left;"| Inhoud response
  +
|-
  +
| | endpoints/{id}
  +
| | 201
  +
| | Het endpoint-object, welke is bijgewerkt.
  +
|-
  +
| | endpoints/{id}
  +
| | 400
  +
| | Melding: "Validation errors found".
  +
|-
  +
| | endpoints/{id}
  +
| | 403
  +
| | Melding: "Not allowed, mandate expired".
  +
|}
  +
  +
==Het kopiëren van endpoints naar een nieuwe dienstversie==
  +
Als systeem kun je alle endpoints, welke je voor een bepaalde dienstversie hebt geregistreerd met één enkele aanroep kopiëren naar een nieuwere versie van de dienst. Voorwaarde voor het gebruik hiervan is dat de nieuwere dienstversie nog geen actieve endpoints van het betreffende systeem bevat.<br>
  +
<br>
  +
Na het kopiëren van de endpoints:
  +
* Hebben de nieuwe endpoints een startdatum van het moment van kopiëren;
  +
* Hebben de nieuwe endpoint geen einddatum;
  +
* Is het routeringskenmerk overgenomen van het oude endpoint.
  +
  +
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).}}
  +
  +
===Aanroep===
  +
====API endpoint====
  +
<table><tr>
  +
<td><span style="color:white;font-weight:bold;background-color:#61affe;padding:6px 15px">POST</span></td>
  +
<td><syntaxhighlight lang="json" style="display:inline";> /service-versions/copy-endpoints-from-service-version</syntaxhighlight></td>
  +
</tr></table>
  +
  +
====Voorbeeld====
  +
<syntaxhighlight lang="json">
  +
{
  +
"service_version_namespace_to_copy_to" => "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20220404",
  +
"service_version_namespace_to_copy_from" => "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20210601"
  +
}
  +
</syntaxhighlight>
  +
  +
===Reponse===
  +
  +
====Codes====
  +
  +
{|class="wikitable"
  +
! style="text-align:left;"| Code
  +
! style="text-align:left;"| Inhoud response
  +
|-
  +
| | 200
  +
| | Het dienstversie-object (kopieerbestemming)
  +
|-
  +
| | 400
  +
| | Melding: "Validation error(s)".
  +
|-
  +
| | 404
  +
| | Melding: "Service version with namespace {namespace} does not exist".
  +
|}
   
 
==Voor wie?==
 
==Voor wie?==
 
Deze service is beschikbaar voor leveranciers die gekwalificeerd zijn voor het OSR en die gemandateerd zijn voor een onderwijsinstelling.<br>
 
Deze service is beschikbaar voor leveranciers die gekwalificeerd zijn voor het OSR en die gemandateerd zijn voor een onderwijsinstelling.<br>
 
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.<br>
 
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.<br>
Zie meer informatie over de API op https://osr-sb.kennisnet.nl/api/v1/doc<br>
+
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation<br>
  +
  +
{{Info|''' Let op:'''<br>Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.<br>Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.}}
  +
  +
[[Category:OSR]]

Huidige versie van 4 nov 2022 om 14:43

Inleiding

De leverancier moet de informatie over het endpoint zelf aanleveren.
Dit wijkt af van het OSO-project, waar een school in eerste instantie het endpoint (aanleverpunt) aanmaakt en de leverancier vervolgens het afleveradres erbij opslaat middels de call registreer aanleverpunt.

Om een endpoint aan te maken of te modificeren moet de leverancier gemandateerd zijn en het mandaat token gebruiken in de aanvraag voor het aanmaken van het endpoint.

Endpoints zijn specifiek voor een dienstversie en er kan eventueel ook een ingangsdatum worden meegegeven.

Opvragen mandaat token

Voordat men een endpoint kan registreren voor een bepaalde dienst, moet de onderwijsinstelling uw organisatie een mandaat hebben gegeven voor deze dienst.
Voor het registreren van een endpoint moet het token dat hoort bij het mandaat worden opgehaald.

Het opvragen van een mandaat token, is identiek aan het bericht valideren mandaat. Het verschil is dat hier het mandaat van uw eigen organisatie wordt opgevraagd.

Op de volgende pagina is het opvragen van een mandaat token uitgelegd: Opvragen mandaat token

Het registreren van een endpoint

Onderstaand staat beschreven hoe een endpoint te registreren.

Info.gif Let op:
Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).

Aanroep

API endpoint

POST
 /endpoints

Voorbeeld

{ 
"mandate_token": "6a47bfdd-81a7-46cd-b41f-d907e91ebdfc", 
"routing_id": "0000000700004HR77707", 
"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601", 
"url": "https://t2.nl", 
"attributes": "LAS", 
"start_date": "2019-01-01", 
"end_date": "2020-01-01" 
}
Parameters Omschrijving Verplicht/Optioneel
mandate_token Het mandaat token welke verkregen is door het mandaat op te vragen Verplicht
routing_id Uniek routeringskenmerk.
Dit moet goed afgestemd worden met de onderwijsinstelling, om eventuele problemen te voorkomen bij meerdere leveranciers die gemandateerd zijn voor de onderwijsinstelling en dienst combinatie.
Verplicht
service_version_namespace Namespace van de dienst Verplicht
url Technische locatie van de leverancier Verplicht
attributes Mogelijke attributen die ook opgeslagen moeten worden bij dit endpoint Optioneel
start_date* Start datum van het endpoint.
Indien dit niet meegegeven wordt, dan wordt de huidige datum hier automatisch ingevuld. start datum kan niet in het verleden liggen.
LET OP, startdatum van endpoint mag niet voor de startdatum van het mandaat liggen.
Optioneel
end_date* Eind datum van het endpoint. Einddatum kan niet in het verleden liggen Optioneel

*start_date: middernacht aan het begin van de opgegeven datum
*end_date: middernacht aan het einde van de opgegeven dag

Response

Voorbeeld

{
	"attributes": "",
	"routing_id": "0000000700004HR777AA",
	"url": "https://t2.nl",
	"start_date": "2019-01-31",
	"end_date": null,
	"_links": {
		"self": {
			"href": "/api/v2/endpoints/21"
		},
		"school": {
			 "href": "/api/v2/schools/10"
		},
		"service": {
			"href": "/api/v2/services/1"
		},
		"service-version": {
			"href": "/api/v2/service-versions/4"
		}
	}
}


Codes

Route Code Inhoud response
endpoints 201 Het endpoint-object, welke is aangemaakt.
endpoints 400 Melding: "Endpoint already exists. Combination of routing id and service version is already created".
endpoints 403 Melding: "Not allowed, mandate expired".

Het wijzigen van een endpoint

Het wijzigen van een endpoint is vrijwel hetzelfde als het registreren van een endpoint. De enige uitzondering hier is dat het Id van het endpoint meegestuurd moet worden.
Het Id is al eerder verkregen bij het registreren van het endpoint. Het mandaat token hoeft hier niet meegestuurd te worden.

Info.gif Let op:
Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).

Aanroep

API endpoint

PUT
 /endpoints

Voorbeeld

PUT https://osr-t.kennisnet.nl/api/v2/endpoints/21
{
	"routing_id": "0000000700004HR77707",
	"service_version_namespace": "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20170601",
	"url": "https://t2.nl"
}


Response

Codes

Route Code Inhoud response
endpoints/{id} 201 Het endpoint-object, welke is bijgewerkt.
endpoints/{id} 400 Melding: "Validation errors found".
endpoints/{id} 403 Melding: "Not allowed, mandate expired".

Het kopiëren van endpoints naar een nieuwe dienstversie

Als systeem kun je alle endpoints, welke je voor een bepaalde dienstversie hebt geregistreerd met één enkele aanroep kopiëren naar een nieuwere versie van de dienst. Voorwaarde voor het gebruik hiervan is dat de nieuwere dienstversie nog geen actieve endpoints van het betreffende systeem bevat.

Na het kopiëren van de endpoints:

  • Hebben de nieuwe endpoints een startdatum van het moment van kopiëren;
  • Hebben de nieuwe endpoint geen einddatum;
  • Is het routeringskenmerk overgenomen van het oude endpoint.


Info.gif Let op:
Deze functionaliteit vereist authenticatie met behulp van een API key. Meer informatie over het gebruik hiervan staat vermeld in de API documentatie (link op de hoofdpagina).

Aanroep

API endpoint

POST
 /service-versions/copy-endpoints-from-service-version

Voorbeeld

{
	"service_version_namespace_to_copy_to" => "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20220404",
    "service_version_namespace_to_copy_from" => "http://xml.eld.nl/schemas/Overstapservice/20210601"
}

Reponse

Codes

Code Inhoud response
200 Het dienstversie-object (kopieerbestemming)
400 Melding: "Validation error(s)".
404 Melding: "Service version with namespace {namespace} does not exist".

Voor wie?

Deze service is beschikbaar voor leveranciers die gekwalificeerd zijn voor het OSR en die gemandateerd zijn voor een onderwijsinstelling.
Voor TLS verbindingen (minimaal TLS 1.2) moet een aanvragende partij een geldige PKI overheidscertifcaat/ODOC certificaat gebruiken.
Zie meer informatie over de API op https://osr.kennisnet.nl/api/v2/documentation

Info.gif Let op:
Bij nieuw aan te vragen certificaten wordt sterk aangeraden te kiezen voor een PKI-overheidscertificaat.
Dit omdat ODOC-certificaten geen onderdeel meer uitmaken van de aankomende Edukoppeling Transactiestandaard versie 1.3.