VA:Aansluitproces Leveranciers: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
(1. De opbouw van een verzoekbericht (request))
(1. De opbouw van een verzoekbericht (request))
Regel 16: Regel 16:
 
|
 
|
 
Bevat de URL van het afleveradres met het bijbehorende OIN.
 
Bevat de URL van het afleveradres met het bijbehorende OIN.
* Voor VO/VAVO LASsen (Berichtenstroom potentiële MBO-ganger) zal het MBO-ganger bericht altijd verwijzen naar de gemeente.
+
* Voor VO/VAVO LASsen (berichtenstroom potentiële MBO-ganger) zal het MBO-ganger bericht altijd verwijzen naar de gemeente.
* Voor het MBO-koppelpunt (Berichtenstroom MBO-aanmelding) zal het de URL bevatten van het VO-koppelpunt met de OIN van de VO/VAVO-instelling.
+
* Voor het MBO-koppelpunt (berichtenstroom MBO-aanmelding) zal het de URL bevatten van het VO-koppelpunt met de OIN van de VO/VAVO-instelling.
 
|-
 
|-
 
!From
 
!From

Versie van 8 nov 2018 om 11:15

Aansluitproces voor leveranciers

Deze pagina bevat informatie om als leverancier te kunnen communiceren met het VO-koppelpunt.

1. De opbouw van een verzoekbericht (request)

Een request dient ondertekend te zijn op basis van de Edukoppeling Transactiestandaard middels profiel 2w-be-s (2-weg best effort signed).
Meer informatie over de Edukoppeling Transactiestandaard kan gevonden worden op Edukoppeling.nl

Het Request bericht wordt ondertekend op onderstaande elementen:

  • De SOAP Headers:
To

Bevat de URL van het afleveradres met het bijbehorende OIN.

  • Voor VO/VAVO LASsen (berichtenstroom potentiële MBO-ganger) zal het MBO-ganger bericht altijd verwijzen naar de gemeente.
  • Voor het MBO-koppelpunt (berichtenstroom MBO-aanmelding) zal het de URL bevatten van het VO-koppelpunt met de OIN van de VO/VAVO-instelling.
From Soapheader From bevat de url van de verzender met het bijbehorende OIN. Dit kan default ook anonymous zijn. Voor VO/VAVO lassen zal het mboganger bericht de url zijn van het endpoint. Het ontvangen aanmeldbericht zal de url waarschijnlijk anonymous zijn en het OIN zal van de mbo instelling zijn.
Action

Met Soapheader Action wordt de operatie aangeduid en moet overgenomen worden vanuit de WSDL.
Op dit moment zijn er 2 actions beschikbaar, welke van belang zijn voor berichtgeving naar en van het VO koppelpunt:
http://vroegtijdigaanmelden.nl/v1_0/ontvangAanmeldbericht
http://vroegtijdigaanmelden.nl/v1_0/ontvangMBOGangerbericht

MessageId

Soapheader messageId is een random gegenereerde nummer. Op basis van dit nummer kan achterhaald worden als er iets mis is gegaan in de keten.

Timestamp

Timestamp, bij de meeste frameworks wordt timestamp toegevoegd bij de ondertekening. De timestamp bevat minimaal het veld created. Hiermee wordt de datum en tijd aangeduid van berichtcreatie. Let op, bij validatie wordt gekeken of het bericht niet verstreken is op basis van dit veld. Volgens de specificaties (PVE) mag de huidige datum niet meer dan 2 dagen later zijn dan de creation date. Optioneel kan nog een expiration date time worden meegestuurd. Deze expiration date time moet aangehouden worden als het bericht gevalideerd wordt.

  • De SOAP Body

    Deze bevat de daadwerkelijke inhoud van het bericht conform de wsdl en xsd van het aanmeld en mbogangerBericht.