VA:Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
(Rol Kennisnet: Ontwikkeling van het VO-koppelpunt)
Regel 1: Regel 1:
  
 
= Het project Vroegtijdig Aanmelden MBO =
 
= Het project Vroegtijdig Aanmelden MBO =
 +
 +
 +
__NOTOC__
 +
In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Deze voorziening wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.
 +
 +
<span style="color:#c0c0c0">''Bron: [https://365kennisnet.sharepoint.com/teams/Vroegtijdig%20aanmelden%20MBO/Gedeelde%20documenten/Vroegtijdig%20aanmelden/Project%20documenten/PvE%20&%20WSDL%20+%20XSD/PvE%20Vroegtijdig%20aanmelden%20versie%201.0.pdf] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)'' </span>
 +
 +
{| cellspacing="10" cellpadding="5" border="0" width="90%"
 +
|- valign="top"
 +
| style="width:60%" |
 +
 +
== Kennisnet ==
 +
* [[VA:VO_koppelpunt|Algemene informatie VO-koppelpunt]] --- TODO
 +
 +
== Leverancier ==
 +
* [[SID:Aansluitproces_Leveranciers|Aansluitproces voor leveranciers]] --- TODO
 +
** [[SID:Leveranciers proberen|Stap 1: proberen]]--- TODO
 +
** [[SID:Leveranciers kwalificeren|Stap 2: kwalificeren]]--- TODO
 +
** [[SID:Leveranciers produceren|Stap 3: produceren]]--- TODO
 +
<!--
 +
* [[SID:Aansluitproces_Leveranciers|Ik ben een '''leverancier''' van LAS of SIS oplossingen die ik als SaaS oplossing lever en ik wil dat de scholen die mijn systeem gebruiken ECK iD's kunnen aanvragen voor hun leerlingen.]]
 +
* [[SID:Aansluitproces_Leveranciers|Ik ben een '''leverancier''' van LAS of SIS oplossingen die scholen 'on premise' installeren en ik wil dat scholen die mijn systeem gebruiken ECK iD's kunnen aanvragen voor hun leerlingen.]]
 +
-->
 +
 +
== Communicatie ==
 +
Meer informatie over de [https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/edukoppeling-transactiestandaard/edukoppeling-transactiestandaard-1-2-1/ Edukoppeling Transactiestandaard]
 +
 +
| style="width:40%" |
 +
 +
== Hotlinks ==
 +
* [[SID:Servicebeschrijvingen|Servicebeschrijvingen]]--- TODO
 +
* [[SID:wsdl|WSDL]]--- TODO
 +
 +
== Testen ==
 +
* ... --- TODO
 +
 +
== Documenten ==
 +
... --- TODO
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
======== LOSSE CONTENT =======================================================
 +
 +
  
 
== Achtergrond ==
 
== Achtergrond ==

Versie van 28 sep 2018 om 14:37

Het project Vroegtijdig Aanmelden MBO

In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Deze voorziening wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

Bron: [1] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)

Kennisnet

Leverancier

Communicatie

Meer informatie over de Edukoppeling Transactiestandaard

Hotlinks

Testen

 • ... --- TODO

Documenten

... --- TODO









== LOSSE CONTENT =================================================

Achtergrond

Totaaloverzicht
Berichtenstroom potentiële MBO-ganger
Berichtenstroom MBO-aanmelding

In het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht mbo’ wordt een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo ingevoerd, en de plicht voor vo-scholen en mbo-instellingen om een beperkte gegevensset over de aanmeldingen met elkaar en met gemeenten uit te wisselen. Kort samengevat dienen vo-scholen aan te geven welke studenten naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen en de mbo-instellingen dienen ieder collegejaar vanaf 1 april de status van de aanmelding van deze studenten te melden. Om deze uitwisseling van gegevens te ondersteunen, wordt de ontwikkeling en implementatie van een aantal samenwerkende informatievoorzieningen voorbereid. Deze voorziening wordt gezien als een ‘lichte’ voorziening, die vooral moet zorgen voor de juiste routering van gegevens tussen de vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten.

Bron: [2] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)

Rol Kennisnet: Ontwikkeling van het VO-koppelpunt

Kennisnet ontwikkeld het informatieknooppunt voor het Voortgezet Onderwijs, het zogenaamde VO-koppelpunt. Dit koppelpunt draagt in algemene zin zorg voor twee berichtenstromen:

 • Een VAVO/VO-instelling meldt een potentiële MBO-ganger middels een informatiebericht aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar het Koppelpunt Gemeenten.
  Opvolging buiten scope VO-koppelpunt: Het Koppelpunt Gemeenten routeert het bericht vervolgens door naar de woongemeente van de leerling.
 • Het MBO-koppelpunt meldt de aanmelding van een leerling bij het MBO aan het VO-koppelpunt, welke de afzender en het bericht zelf valideert en bij akkoord doorstuurt naar de betreffende VAVO/VO-instelling. Voor de routering van dit bericht raadpleegt het VO-koppelpunt het Onderwijs Service Register (OSR).

>>> deliverables >>> (oa. Gegevensstromen met user stories)

Use Cases met directe relevantie voor het VO-Koppelpunt

B23.1 Opgeven potentiële mbo-ganger aan gemeente
Als… gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
Wil ik… een opgave doen van elke leerling die gemarkeerd is als potentiële mbo ganger in de leerlingadministratie. Deze opgave doe ik aan de woongemeente van de leerling
Zodat… de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
B23.2 Opgeven wijziging potentiële mbo-ganger aan gemeente
Als… gemandateerde namens het bestuur van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
Wil ik… een aan de woongemeente van elke leerling waarvan de markering gewijzigd is sinds de laatste keer dat ik de opgave deed, een opgave doen van de leerling
Zodat… de gemeente in het kader van zijn verantwoordelijkheden vanuit de leerplichtwet en het voorkomen van VSV hiervoor de juiste informatie ontvangt en mijn school voldoet aan de eisen van de wet Vervroegd aanmelden mbo
B42.1 Bericht potentiële mbo ganger maken en versturen
Als… leerlingadministratie van een vmbo, praktijkonderwijs of school voor speciaal onderwijs
Wil ik… een bericht met opgave voor een potentiële mbo ganger samenstellen voor alle eindexamenkandidaten die aangemerkt zijn als potentiële mbo gangers (als dit

bericht voor de leerling voor de eerste keer wordt verstuurd) of voor examenkandidaten voor wie de 'mbo ganger' status sinds het vorige bericht is gewijzigd, het bericht adresseren aan het koppelpunt gemeenten, en dit bericht versturen naar het vo-koppelpunt, waarbij de berichten voldoen aan de ministeriële richtlijnen en de richtlijnen in dit document, op het moment dat de gebruiker deze functionaliteit aanroept (zie B23.1, 23.2), en het bericht als verzonden beschouwen als ik bevestiging heb dat het bericht correct is afgeleverd bij het vo-koppelpunt

Zodat… het berichtverkeer correct en tijdig verloopt
B61.1 Ontvang opgaven potentiële mbo ganger van vo-scholen
Als… vo-koppelpunt
Wil ik…
 • juist geformatteerde berichten met opgaven voor gemeenten van leerlingadministraties van scholen kunnen ontvangen;
 • de afzender (leerlingadministratie namens de vo-school) en de integriteit van het bericht kunnen controleren;
 • niet integere berichten onmiddellijk aan de afzender terugmelden en niet verder verwerken;
 • integere berichten verder verwerken.
Zodat… elk bericht met opgave potentiële mbo-ganger tijdig en compleet kan worden verwerkt in de keten.
B62.1 Routeren opgaven potentiële mbo-gangers naar gemeenten
Als… vo-koppelpunt
Wil ik…
 • Een nieuw http bericht opstellen
  • met als afzender het vo-koppelpunt
  • met als geadresseerde het adres van het koppelpunt gemeenten
  • met als inhoud het ontvangen bericht
 • Hit bericht versturen naar het koppelpunt gemeenten
 • Het verwijderen uit de eigen (tijdelijke) verwerking als ik de bevestiging heb dat het bericht correct is afgeleverd
Zodat… elke opgave tijdig en compleet bij het koppelpunt van de gemeenten wordt afgeleverd
B63.1 Ontvang aanmeldberichten
Als… vo-koppelpunt
Wil ik… juist geformatteerde berichten met opgaven van aanmelding van een leerling bij een mbo-instelling kunnen ontvangen van het mbo koppelpunt, en hiermee
 • de afzender ervan (d.i. het mbo koppelpunt) identificeren
 • de integriteit van het bericht valideren
Zodat… van elk bericht bekend is dat het valide is en tijdig en compleet bij de school kan worden afgeleverd
B64.1 Routeren aanmeldberichten naar scholen
Als… vo-koppelpunt
Wil ik…
 • Een http bericht opstellen
  • met als afzender het vo-koppelpunt
  • met als geadresseerde het adres van het aanleverpunt van de vo school
  • met als inhoud het ontvangen aanmeldbericht
 • Het bericht versturen naar het adres van het aanleverpunt van de vo school
 • Het verwijderen uit de eigen (tijdelijke) verwerking als ik de bevestiging heb dat het bericht correct is afgeleverd
Zodat… elk bericht tijdig en compleet bij de ontvanger wordt afgeleverd
B67.1 Bericht adresseren voor bestemming
Als… vo-koppelpunt
Wil ik… een binnengekomen bericht voorzien van correcte adressering voor transport van zijn bestemming
Zodat… ik het bericht naar de bestemming kan tranporteren
B68.1 Beheer OIN - partij lijst
Als… vo-koppelpunt
Wil ik… op elk moment mijn eigen administratie bevattend koppelingen van een OIN van een vo- of mbo-instelling dat wordt gebruikt in een aanmeldbericht, met het adres

(de adressen) van het aanleverpunt (de aanleverpunten) die het bevoegd gezag van de instelling heeft opgegeven voor de dienst Vroegtijdig aanmelden kunnen actualiseren aan de hand van een serviceregister

Zodat… ik de aanmeldberichten kan routeren naar het (de) juiste aanleverpunt(en)

Bron: [3] Programma van Eisen, versie 1.0 (definitief)


 • als developer voor een VO instelling wil ik aansluiten en een stappenplan zien

Overzicht van beschikbare omgevingen

Er zijn 3 omgevingen beschikbaar:

 • Sandbox: Deze omgeving is beschikbaar voor de leveranciers om de nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen en om de functionele tests uit te voeren.
 • Qualification: Deze omgeving wordt gebruikt voor de compliancy (kwalificatie) testen.
 • Productie: Deze omgeving is alleen beschikbaar voor leveranciers die gekwalificeerd zijn.
Omgeving URL WSDL Bijzonderheden
Sandbox Deze omgeving werkt met het selfsigned certificaat (uitgegeven door Kennisnet)
Qualification Deze omgeving werkt alleen met PKI overheidscertificaten
Productie Deze omgeving werkt alleen met PKI overheidscertificaten

Betrokken partijen

Relevant eisenoverzicht (op basis van het Programma van Eisen)

Security

>>> regelgeving: richtlijnen en eisen

Edukoppeling: Beknopte uitleg methodiek en invulling SOAPheaders

>>> Wlke versie gebruiken we? 1.2 (meest recente to date)

Voorbeeld XML’s

Uitleg over signing

Verwijzing WSDL (XSD) en technische bestanden


Hotlinks

 • link naar API
 • link naar data format

Communicatie

Kennisnet icon.png supergave homepage