Edurep:LOM SearchRetrieve/x-field-drilldown

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Edurep-symbol.png Edurep: LOM SearchRetrieve/x-field-drilldown

Info.gif Vanwege de aankomende release zijn we bezig het voorbereiden van de wiki. Met name de informatie rondom schema.org en de jsonsearch is nog niet bruikbaar op productie.


Een optionele field drilldown geeft de mogelijkheid om binnen de zoekresultaten per veld te tellen hoe vaak een term voorkomt. Om dit te kunnen doen, moeten aan de query een tweetal extra velden worden meegegeven:

  • x-field-drilldown: de term waarbinnen op het veld verder wordt gezocht
  • x-field-drilldown-fields: de velden waarbinnen een drilldown mogelijk moet zijn

Er kan maar 1 field drilldown gedaan worden per zoekopdracht. Daarbij kunnen meerdere velden worden opgegeven.

/edurep/sruns: query=regenwoud&x-field-drilldown=apen&x-field-drilldown-fields=lom.general.title,lom.general.description,lom.general.keyword,lom.classification