Edurep:Migraties/2021

Uit Kennisnet Developers Documentatie
< Edurep:Migraties
Versie door Dumeljic01 (overleg | bijdragen) op 23 sep 2021 om 16:33 (draft 4 event velden)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina staat een overzicht van de 2021 schema.org migratie.


Info.gif De onderstaande veldenlijst is nog niet gereleased en kan nog veranderen.
zoekveld zoekt in x-term-drilldown sortKeys <, <=, >=, > exact
schema:name lom.general.title.langstring
schema:identifier lom.general.catalogentry.entry V
schema:inLanguage lom.general.language V V
schema:description lom.general.description.langstring
schema:keywords lom.general.keyword.langstring
dcterms:coverage lom.general.coverage.langstring
lom:structure lom.general.structure.value.langstring
lom:aggregationLevel lom.general.aggregationlevel.value.langstring V V
schema:version lom.lifecycle.version.langstring
schema:creativeWorkStatus lom.lifecycle.status.value.langstring
dcterms:creator lom.lifecycle.contribute.centity.vcard waarbij role = author V V
schema:dateCreated lom.lifecycle.contribute.date.datetime waarbij role = author V V
dcterms:publisher lom.lifecycle.contribute.centity.vcard waarbij role = publisher V V
schema:datePublished lom.lifecycle.contribute.date.datetime waarbij role = publisher V V
dcterms:contributor lom.metametadata.contribute.centity.vcard waarbij role = creator V V
schema:encodingFormat lom.technical.format V V
schema:identifier schema:url lom.technical.location V
lom.technical.duration xxx lom.technical.duration.datetime V (string)
schema:interactivityType lom.educational.interactivitytype.value.langstring
schema:learningResourceType.schema:termCode lom.educational.learningresourcetype.value.langstring V V
lom.educational.interactivitylevel xxx lom.educational.interactivitylevel.value.langstring
schema:audience.schema:audienceType lom.educational.intendedenduserrole V V
schema:educationalLevel lom.educational.context.value.langstring V V
schema:typicalAgeRange lom.educational.typicalagerange.langstring
lom:difficulty lom.educational.difficulty.value.langstring
schema:timeRequired.inSeconds lom.educational.typicallearningtime.duration V
lom.educational.description xxx lom.educational.description.langstring
schema:isAccessibleForFree lom.rights.cost.value.langstring V
schema:license lom.rights.copyrightandotherrestrictions.value.langstring V
schema:copyrightNotice lom.rights.description.langstring
schema:isBasedOn lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = isbasedon
schema:isPartOf lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = ispartof
dcterms:isReferencedBy lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = isreferencedby
dcterms:isVersionOf lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = isversionof
schema:encoding.schema:encodingFormat lom.relation.resource.catalogentry.entry.langstring waarbij kind = hasformat
lom.classification.taxonid xxx lom.classification.taxonpath.taxon.id
lom.classification.taxon.entry xxx lom.classification.taxonpath.taxon.entry.langstring
schema:educationalAlignment.schema:targetName lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = discipline en taxonsource = obk V
schema:educationalLevel.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educationallevel en taxonsource = obk V
schema:teaches.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educationalobjective en taxonsource = obk V
dcterms:accessRights lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = accessrights V V
lom.classification.competency.id xxx lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = competency V V
schema:educationalAlignment.schema:targetName lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = discipline V V
schema:educationalAlignment.schema:name lom.classification.taxonpath.taxon.entry.langstring waarbij purpose = discipline
schema:educationalLevel.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educational level V V
schema:educationalLevel.schema:name lom.classification.taxonpath.taxon.entry.langstring waarbij purpose = educational level
schema:teaches.schema:termCode lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = educational objective
lom.classification.idea.id lom.classification.taxonpath.taxon.id waarbij purpose = idea
smbAggregatedData.numberOfReviews smbAggregatedData.numberOfReviews V V
smbAggregatedData.numberOfRatings smbAggregatedData.numberOfRatings V
smbAggregatedData.numberOfTags smbAggregatedData.numberOfTags V
smbAggregatedData.averageNormalizedRating smbAggregatedData.averageNormalizedRating V V
smbAggregatedData.bayesianRanking smbAggregatedData.bayesianRanking V V
smo.smoId smo.smoId V
smo.supplierId smo.supplierId V V
smo.userId smo.userId V V
smo.hReview.summary smo.hReview.summary
smo.hReview.info smo.hReview.info V
smo.hReview.description smo.hReview.description
smo.hReview.tags.tag.name smo.hReview.tags.tag.name V
smo.hReview.rating smo.hReview.rating V V
smo.hReview.dtreviewed smo.hReview.dtreviewed V V
meta.record.id meta.record.id V
meta.upload.id meta.upload.id V
meta.repository.id meta.repository.id V V
about.repository meta.repository.id V V
schema:location.schema:name
schema:location.schema:address.schema:addressLocality
schema:location.schema:address.schema:addressRegion
schema:organizer.schema:name
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressLocality
schema:organizer.schema:location.schema:address.schema:addressRegion
schema:latitude
schema:longitudelom schema
lom.general.title schema:name
lom.general.catalogentry.entry schema:identifier
lom.general.language schema:inLanguage
lom.general.description schema:description
lom.general.keyword schema:keywords
lom.general.keywords schema:keywords
lom.general.coverage dcterms:coverage
lom.general.structure lom:structure
lom.general.aggregationlevel lom:aggregationLevel
lom.lifecycle.version schema:version
lom.lifecycle.status schema:creativeWorkStatus
lom.lifecycle.contribute.author dcterms:creator
lom.lifecycle.contribute.authordate schema:dateCreated
lom.lifecycle.contribute.publisher dcterms:publisher
lom.lifecycle.contribute.publisherdate schema:datePublished
lom.metametadata.contribute.creator dcterms:contributor
lom.technical.format schema:encodingFormat
lom.technical.location schema:identifier
lom.technical.location schema:url
lom.technical.duration
lom.educational.interactivitytype schema:interactivityType
lom.educational.learningresourcetype schema:learningResourceType.schema:termCode
lom.educational.interactivitylevel
lom.educational.intendedenduserrole schema:audience.schema:audienceType
lom.educational.context schema:educationalLevel
lom.educational.typicalagerange schema:typicalAgeRange
lom.educational.difficulty lom:difficulty
lom.educational.typicallearningtime schema:timeRequired.inSeconds
lom.educational.description
lom.rights.cost schema:isAccessibleForFree
lom.rights.copyrightandotherrestrictions schema:license schema:copyrightNotice
lom.rights.description schema:copyrightNotice
lom.relation.isbasedon schema:isBasedOn
lom.relation.ispartof schema:isPartOf
lom.relation.isreferencedby dcterms:isReferencedBy
lom.relation.isversionof dcterms:isVersionOf
lom.relation.resource.description schema:encoding.schema:encodingFormat
lom.classification.taxonid
lom.classification.taxon.entry
lom.classification.obk.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.obk.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.obk.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.accessrights.id dcterms:accessRights
lom.classification.competency.id
lom.classification.discipline.id schema:educationalAlignment.schema:targetName
lom.classification.discipline.entry schema:educationalAlignment.schema:name
lom.classification.educationallevel.id schema:educationalLevel.schema:termCode
lom.classification.educationallevel.entry schema:educationalLevel.schema:name
lom.classification.educationalobjective.id schema:teaches.schema:termCode
lom.classification.idea.id
smbAggregatedData.numberOfReviews
smbAggregatedData.numberOfRatings
smbAggregatedData.numberOfTags
smbAggregatedData.averageNormalizedRating
smbAggregatedData.bayesianRanking
smo.smoId
smo.supplierId
smo.userId
smo.hReview.summary
smo.hReview.info
smo.hReview.description
smo.hReview.tags.tag.name
smo.hReview.rating
smo.hReview.dtreviewed
meta.record.id
meta.upload.id
meta.repository.id
about.repository