Edurep:Tips

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Edurep-symbol.png Edurep: Tips

Deze pagina bevat een selectie uit de "Theo's Tip van de Maand" column van de ECK-nieuwsbrief.

Gebruik de nieuwe Creative Commons vocabulaire voor veld 6.2 "auteursrechten en andere beperkingen"

28-06-2013: Met deze vocabulaire is een collectie in staat om exact aan te geven welke Creative Commons 3.0 licentie van toepassing is op het materiaal. De vocabulaire is backwards compatible met de oude, er kan nog steeds een "yes" of "no" worden aangegeven. Als een CC-licentie wordt gegeven is de aanwezigheid van een licentie impliciet, maar hoeft niet het copyright descriptionveld te worden ingevuld. Voor zoekportalen betekent deze vocabulaire dat er op basis van exacte matching een licentiepictogram kan worden getoond. Daarnaast kunnen zoekportalen een drilldown doen op basis van de licentietypes, wat eerder niet mogelijk was. Meer info.

Lazy Loading

19-03-2013: De ontwerpmethode om de informatie pas op te halen als het nodig is noemen we lazy loading. Dat betekent dat plaatjes of andere componenten van een website, die niet in beeld zijn, ook niet worden opgehaald van de server. Het presenteren van zoekresultaten uit Edurep kan ook profiteren van deze methode. Dit hebben we toegepast in Davindi, de zoekmachine voor de basisschool. Niet alleen in het kader van ‘practice what you preach’, maar gewoon omdat het heel handig werkt en de website nu meteen tabletvriendelijk is. De gebruiker hoeft alleen maar te scrollen of swipen voor nieuwe resultaten. Bekijk Davindi eens en beoordeel of deze lazy loading ook op uw site kan worden toegepast.

Lastig LOM-veld 1.8

19-12-2012: Weet iemand wat veld 1.8 inhoudt? Ik heb het over het aggregatieniveau van leermiddelen. De definitie lijkt helder, slechts een keuze uit vier waarden. Alleen past niemand het eenduidig toe. Hierover is een discussie gestart in de LinkedIngroep van EduStandaard met als doel tot een goede eenduidige beschrijving te komen. Zo kunnen wij de uitkomst straks in de Edurepwiki opnemen, ruim voorzien van ‘use cases’. Goed voorbeeld doet immers goed volgen!

Autocomplete

31-08-2012: Deze keer meer een aankondiging dan een tip. Binnenkort wordt er aan Edurep een autocomplete functie toegevoegd. Autocomplete is een handige webinterface functie om zoekers te ondersteunen door het aanvullen van de ingetikte tekens tot woorden. Deze functie zie je op veel websites terugkomen. Het voordeel is dat de aanvullingen ook daadwerkelijk hits opleveren in Edurep en werkt op al het lesmateriaal in Edurep. Het nadeel is dat er geen filteropties kunnen worden meegenomen in de aanvullingen. Praat hierover mee in de Edurepgroep.

Sociale Metadata Edurep

06-06-2012: Het is toch jammer dat wij het spel van Oranje en de opstelling van Bert niet online konden waarderen na de wedstrijd tegen Denemarken. Dan had Bert met deze informatie zeker een beter resultaat kunnen bereiken tegen Duitsland dan de voorgeschotelde kansloze vertoning… Voor het leermateriaal in Edurep is het wel mogelijk om een waardering te geven. Deze informatie is waardevol voor de zoekers bij het speuren naar interessant leermateriaal. Een waardering kan bestaan uit vijf sterren of uit een like-knop, zoals van de bekende blauwe profiler, maar dan wel uitgebreid met een "not-like"-knop! Met deze tip van de maand wil ik een lans breken voor de sociale metadata faciliteiten in Edurep. Lees er meer over op de wiki of op de Edurep-portal.

Datatransport compressie

23-04-12: Tijdens de release van 11 april is in de blackbox Edurep veel veranderd. Daarnaast is er voor de ontwikkelaars en productmanagers van zoekportals onder ons ook interessant featurenieuws. Zo’n feature wil ik in de spotlight zetten. De Edurep zoekmachine kan namelijk omgaan met content-encoding gzip en deflate. De antwoorden van Edurep worden gecomprimeerd (min. 90%), waardoor het transport van alle XML geen vertragende factor meer is. De impact van het in- en uitpakken is nihil, dus de winst maximaal. Webbrowsers kunnen automatisch omgaan met content encoding, maar voor zoekportals zal het expliciet in de code moeten worden geactiveerd. In PHP bijvoorbeeld door curl_setopt ($ch, CURLOPT_ENCODING, "gzip"). Voor meer informatie, zie de Edurepwiki.

Dead link checker

26-01-12: Met de release van Edurep 3.5 is ook de dead link checker geactiveerd. Deze checker raadpleegt de technische locatie van de aanwezige metadata in Edurep. Als de webpagina niet opvraagbaar is en dus eindigt in een 404 of 50x wordt dat leerobject gemarkeerd als FAILED en worden de zoekresultaten niet meer in Edurep teruggegeven. Ieder leerobject in Edurep wordt ongeveer 1x per week gecontroleerd. Als een URL een fout oplevert volgt een dagelijkse controle van het leerobject, totdat de link weer werkt. Dan wordt de status op OK gezet en komt het object weer mee in de resultaten.

Neem een RSS-abonnement!

21-12-11: Deze tip is bedoeld voor aanbieders van leermateriaal aan de centrale zoekmachine Edurep en wel specifiek voor de beheerders van de koppeling tussen de repository met het leermateriaal met de metadata en Edurep. De harvester haalt bij de repository de nieuwe beschikbare metadata op. Dit kan nieuw leermateriaal zijn of aanpassingen van bestaande metadata of zelfs het verwijderen van metadata. De harvester checkt de metadata bij het verwerken tegen bepaalde criteria. Het resultaat van deze check wordt al sinds jaar en dag gepresenteerd op een statuspagina. Aan deze statuspagina is sinds kort een RSS-functie toegevoegd, zodat de updates via RSS-readers kunnen worden gesignaleerd. De tip is dus neem een "abonnement" op de RSS-feed van jouw aansluiting en probeer er zoveel mogelijk errors uit te halen. Naar de statuspagina van alle aansluitingen

Ongelijk zoeken op studielast

07-11-11: In de komende release van Edurep in november wordt het mogelijk om ruimer te zoeken op de werkduur van het lesmateriaal. U kunt ook zoeken op een duur van werken tussen twee waarden in of groter of kleiner dan een waarde. Voorheen kon er alleen worden gezocht op een exacte waarde, zoals 30 minuten. Met de nieuwe release wordt het mogelijk om de volgende vraag te stellen "ik wil lesmateriaal Frans voor havo dat duurt tussen de 30 en 50 minuten". Voor querybouwers wordt dat dan:

lom.educational.typicallearningtime >= "PT30M" and lom.educational.typicallearningtime <= "PT50M".

Een andere mogelijkheid is

lom.educational.typicallearningtime < "PT1H30M"

wat staat voor een studiebelasting van minder dan 1,5 uur. Met deze nieuwe functie kan makkelijker een werkpakket worden samengesteld met een bepaalde studiebelasting.

Facetten ofwel drilldown

01-07-11: In deze tip wil ik graag een lans breken voor de drilldown-functie ofwel facetting genoemd. De facet-functie biedt de mogelijkheid om snel door de resultaten heen te drilldownen op een groot aantal LOM-velden. Voor gebruikers is het vervelend eerst een aantal zoekcriteria in een portal te selecteren die vervolgens geen resultaten vindt. Met facets voert de gebruiker eerst een of meer zoektermen in in een zoekbox en vervolgens ziet de gebruiker hoeveel lesmeteriaal per facet beschikbaar is, door hierop te klikken kan snel het aantal resultaten worden ingeperkt. De Edurep-demonstrator laat de werking van facets goed zien, in de kolom rechts van de resultaten zijn enkele facets zichtbaar met het aantal gevonden lesmateriaal dat aan die zoekvraag voldoet. Klik op een waarde in een facet en dat zoekcriterium wordt toegevoegd aan de zoekvraag en de resultaten zijn gereduceerd.

Facets zijn één van de krachtigste functies in Edurep en levert snel en accuraat het gewenste lesmateriaal op. Mijn suggestie is zelfs worden er meer dan 30 resultaten gevonden toon dan alleen de facet-resultaten waarna de gebruiker de zoekvraag eenvoudig kan inperken door slechts op de facet-waarden te klikken.

Gebruik geen eigen logica in identifiers!

29-03-11: In een analyse van metadatarecords hebben wij een specifiek geval aangetroffen: de aanbieder van de metadata heeft een eigen logica aangebracht in het catalogentry-veld. De waarde van dit veld werkt uiteraard voor de aanbieder, maar voor de overige zoekportals is dit abracadabra. Daarbij zit er in de waarde ook nog inhoudelijke informatie namelijk hoofdstuk- en paragraafnummering. Deze waarden zijn vervolgens weer niet ingevuld in de daarvoor bestemde LOM-velden, waar de overige afnemers deze waarden verwachten. Hoofdstuk- en paragraafnummering hoort namelijk thuis in het relationveld.

Edurep is een onderdeel van de hele Educatieve Content Keten (ECK) en vormt een makelaarsfunctie tussen aanbieders van educatief lesmateriaal en de zoekportals. De metadata van het lesmateriaal moet daarom conform de afgesproken CZP/NL-LOM standaard worden aangeleverd. Het lesmateriaal wordt zo beter gevonden en dat is uiteindelijk de bedoeling van de aanbieder.

Verbeter de performance van uw zoekportal met het gebruik van oai_dc

28-02-11: Alle zoekportalen maken gebruik van een invoerbox waar gebruikers hun zoektermen kunnen invoeren. De resultaatpagina laat dan de meest relevante leerobjecten zien, waarna de gebruiker door deze resultaten kan browsen. De tip deze maand gaat over het efficiënter opvragen van metadata voor de resultatenpagina.

De informatie die van ieder leerobject op de resultatenpagina wordt getoond beperkt zich in de meeste gevallen tot de titel, de beschrijving, de link en eventueel de kernwoorden, het formaat, de uitgever en de gemiddelde waardering. De meeste zoekportals halen bij Edurep voor de resultatenpagina echter het LOM-schema op terwijl slechts een klein deel van alle opgehaalde LOM-data wordt getoond, voldoende voor een eerste indruk. De rest van de ontvangen data wordt "weggegooid" alleen heeft dit proces wel onnodig veel geheugen, verwerkingstijd en dataverkeer verbruikt. De tip van de maand is dat het voor dit type schermen handiger is om niet het recordSchema LOMv1.0 op te vragen maar het recordSchema oai_dc. De Dublin Core versie van het leermiddel bevat namelijk een veel kleinere set velden wat de overall performance van de zoekportal ten goede komt. In het bevragen van Edurep verandert niets, dit blijft op de rijkste set van alle LOM-velden en op alle extra schema's.

Metadata: minder kunnen we het niet maken, makkelijker wel!

14-01-11: Het ontwikkelen van een zoekportaal op Edurep is soms een hele opgave, zelfs met de handleiding (lees: wiki) in klikbereik. Neem dus gerust contact met ons op! Wim Muskee, onze Edurepexpert, steun en toeverlaat beantwoordt graag alle vragen omtrent de paginaopbouw en de daarbij behorende Edurepqueries. Onze vuistregel is: Zijn er meer dan twee Edurepqueries nodig om één pagina op te bouwen, neem dan contact op. Er kan sprake zijn van inefficiënte queries of paginaopbouw. Het reduceren van het aantal Edurepqueries zorgt voor een snellere schermopbouw en helpt ook de overall performance van Edurep en daarmee de andere afnemers van Edurep. In een praktijkvoorbeeld bleek dat een zoekportal op deze manier het aantal queries per pagina wist terug te brengen van 12 naar 1 Edurepquery! Twijfel niet en neem contact op met ons.

Gebruik géén redirect-URL’s in de metadata!

25-11-10: Redirect-circus We stuiten bij Edurep steeds vaker op het fenomeen redirect-url. Een praktische toepassing voor Twitter waarbij de URL wordt verkort zodat het past in 140 tekens, bijv.: http://bit.ly/hHPO86. Klikken op deze URL brengt je via een redirect bij de uiteindelijke website. In de metadata in Edurep komen wij dit soort redirect-URL’s ook tegen. De belangrijkste reden dat aanbieders het redirecten inzetten is het kunnen meten hoe vaak een bepaald leerobject is aangeklikt. Dit is zeker waardevolle informatie. Ik heb alleen meerdere bezwaren tegen het redirecten.

  1. In het veld "technical location" dient de rechtstreekse URL van het leermateriaal te zijn opgenomen, een redirect URL is in dat het geval dus in strijd met de afspraken.
  2. De redirect service moet betrouwbaar zijn anders komt de gebruiker niet bij het leermateriaal.
  3. De klikcijfers zeggen onvoldoende over het gebruik van het leermateriaal want het materiaal wordt ook rechtstreeks benaderd of nog fijner de zoekportal gebruikt de originele URL in plaats van de redirect URL! De zoekportal kan namelijk zelf beslissen welke URL uit de metadata er wordt gebruikt.
  4. Uitgevers van het leermateriaal kunnen bezwaar hebben tegen het gebruik van URL’s die niet herkenbaar zijn. Domeinnamen maken onderdeel uit van de merknaam en de herkenbaarheid. Dit geldt in sterke mate voor referatories.
  5. Sociale metadata wordt op basis van de URL van het leerobject opgeslagen en de gemiddelden over berekend. Met een redirect-URL lijkt het een ander leerobject te zijn en worden de SMBAggregatedData niet correct berekend en gekoppeld.

In het jaarplan Edurep 2011 wordt dit onderwerp geadresseerd. We gaan onderzoeken of metadata met redirect-URL’s kunnen worden geweigerd en welke mogelijke meetmethoden wel bruikbaar zijn.

Redirecten is ongewenst, tegen de afspraken, onvoldoende en onbetrouwbaar. Het klikgedrag zal op een andere manier moeten worden gemeten.

Dus mijn tip van de maand is: "Gebruik géén redirect-URL’s in de metadata!".

Vermijd het sorteren!

28-10-10: Sorteren doet mij sterk denken de tijd dat ik in de bibliotheek op zoek was naar boeken over een bepaald onderwerp en naar een kastenwand moest lopen met tientallen laden vol met kaartjes waar ik het boek kon vinden in de bibliotheek, dat alles op alfabetische volgorde. Daar kon je dan door het boek heen bladeren, als het niet was uitgeleend of het boek voldeed aan mijn gewenste doel.

Regelmatig krijgt het Edurep-team het verzoek om allerlei sorteervelden toe te voegen. Het lijkt erop of portalbouwers met behulp van sorteren bezoekers te faciliteren in het "Zoeken 1.0". Het zoeken in Edurep is echter niet te vergelijken met die oude zoekmethode. Het zoeken naar gewenst leermateriaal gebeurt in Edurep op basis van relevantie van de ingevoerde zoekwoorden en veel belangrijker met de juiste kenmerken! Sorteren past niet in Edurep manier van zoeken naar geschikt materiaal. Zo zijn er 1300+ Teleblik filmpjes met de titel "Klokhuis: ...." met 116 verschillende auteurs. Probeer dan meer eens het juiste filmpje te vinden! In Gmail is het al niet eens mogelijk om te sorteren!

Sorteren is het oude zoeken, ik noem dat ook "Zoeken 1.0" of "Leraar 1.0". Edurep gaat over metadata zoeken, het nieuwe zoeken: "Zoeken 3.0" en de voorloper van semantisch zoeken maar dat is voor een andere keer. De tip is dus: vermijd het sorteren.