Standaarden:Content Packaging

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Standaarden: Content Packaging

‘Content packaging’ of ‘inhoudverpakking’ is de benaming voor het verpakken van webbased leermateriaal ten behoeve van uitwisseling. Deze uitwisseling vindt steeds vaker plaats tussen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en uitgeverijen. De behoefte aan afspraken over hoe webbased leermateriaal wordt verpakt, is de afgelopen tijd dan ook gegroeid.

Documentatie

Bullet book.png EduStandaard afspraak Nl.gif (referentie)
Bullet book.png Beschrijving van de afspraak v1.3 Nl.gif (pdf)
Bullet book.png Informatieblad over leermateriaal verpakken Nl.gif (pdf)
Bullet book.png IMS CP versie: 1.1.4 - Final Specification En.gif (specificatie)

Errata in de tekst van de afspraak

Sinds publicatie van de afspraak content packaging (versie 1.3 dd. 9-9-2008) zijn de volgende fouten in de tekst van de afspraak gevonden:

Pagina 19, Figuur 9: De teksten in onderste ovalen zijn verwisseld
Linker ovaal moet zijn "Gebruik Afspeel variant" en rechter ovaal moet zijn "Gebruik Resource variant".
Pagina 28: Aanvullende 6e gebruiksaanwijzing.
In de tekst van de afspraak staat wel beschreven dat submanifests worden afgeraden, maar dit ontbreekt bij deze opsomming.
Volgende tekst na 5e item toevoegen: "6. Submanifests afgeraden. Omdat vele systemen niet goed met de submanifests kunnen omgaan en omdat het gebruik van submanifest nog steeds in ontwikkeling is en er nog geen eenduidige definitie van het toepassen is (denk aan wat te doen wanneer dan dubbele identifiers optreden), wordt het gebruik van submanifests afgeraden."
Pagina 41, Tabel 5, Rij "1.1 schema", Kolom "Afspeel variant": Verkeerde verplichte waarde "ADL-SCORM".
Correcte waarde is "ADL SCORM" (zonder streepje).
Pagina 41, Tabel 5, Rij "1.2 schemaversion", Kolom "Afspeel variant": Aanvullende opmerking over de waarde "CAM 1.3".
Volgende tekst toevoegen: "Let op, voor de SCORM 2004 versies voorafgaand aan 3rd Edition, dat zijn 1st Edition en 2nd Edition, is hier de waarde "CAM 1.3" verplicht. Wanneer systemen ook deze versies willen kunnen importeren dan moeten deze systemen beide waarden "2004 3rd Edition" en "CAM 1.3" accepteren.".

Issues

Bij EduStandaard zijn de volgende issues bekend:

 1. Aanpassing afspraak aan nieuwste metadata afspraak NL-LOM
 2. Aanpassing afspraak over strikte hantering door systemen en applicaties

Er zijn nog geen plannen gemaakt om deze afspraak de komende maanden aan te passen.

Tooling

Bullet wrench.png Reload Editor Icon web.png (status onbekend)
Conversie van IMS CP 1.1.2 naar 1.1.4 en van ADL SCORM 1.2 naar SCORM 2004.
Bullet wrench.png ADL SCORM 2004 Reload Editor Icon web.png (status onbekend)
Conversie van ADL SCORM 1.2 naar SCORM 2004 4th Edition en van ADL SCORM 2004 3rd Edition naar SCORM 2004 4th Edition.

Implementatie

Submanifests

Omdat een duidelijke beschrijving hoe met submanifest moet worden omgegaan ontbreekt, worden submanifests afgeraden.

De enige aanwijzingen over het gebruik van submanifests staan in de IMS best practise guide. Maar deze zijn erg minimaal.

Op een aantal problemen is nog geen eenduidige oplossing voorhanden. Een submanifest zou ook weer een submanifest kunnen bevatten; hoever dit werkbaar is en door mag blijven gaan is niet duidelijk. Ook is nog niet eenduidig bepaald wat moet worden gedaan wanneer er door een submanifest 2 dezelfde identifiers voor verschillende resources in het pakket voorkomen. Niet duidelijk is of is toegestaan dat een deelmanifest niet in het pakket is toegevoegd maar online bestaat.

Wikiwijs Maken

Arrangementen in Wikiwijs Maken worden gedeeld middels IMS-CP, alhoewel niet de volledige standaard is geimplementeerd. Bekijk de Wikiwijs Maken handleiding voor het importeren van arrangementen voor meer informatie.

Voorbeelden

Voor de afspraak content packaging zou het volgende voorbeeld XML-bestand het manifest bestand volgens IMS-CP 1.1.4 kunnen zijn.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<manifest identifier="instelling.nl-20080606-ManifestVoorbeeld"> 
 <metadata>
   <!-- Etc. (hier de deelelementen van <metadata>) -->
 </metadata> 
 <organizations>
   <organization>
    <!-- Etc. (hier de deelelementen van <organization>) -->
   <organization>
 </organizations>  
 <resources> 
   <!-- Etc. (hier de deelelementen <resource> van <resources>) -->
 </resources> 
</manifest>


Voor de resource variant van de afspraak content packaging zou het manifest minimaal als volgt zijn ingevuld. Let op de verschillen met andere voorbeelden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest identifier="instelling.nl-20080621-MiniManifestVoorbeeld" 
     version="1.0"
     xmlns="http://www.imsproject.org/xsd/imscp_v1p1"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
     xsi:schemaLocation="http://www.imsproject.org/xsd/imscp_v1p1 imscp_v1p1.xsd">
 <metadata>
   <schema>Content-zoekprofiel PO-VO-BVE</schema>
   <schemaversion>1.3</schemaversion>
   <lom xlmns="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2" xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2 imsmd_v1p2p4.xsd">
     <!-- Etc. (hier de deelelementen van <lom>) -->
   </lom>
 </metadata> 
 <organizations/>
 <resources>
   <resource identifier="instelling.nl-20080621-RESOURCE1" type="webcontent" href="content1.htm">
    <file href="content1.htm"/>
   </resource>
 </resources>
</manifest>


Voor de afspeel variant van de afspraak content packaging zou het manifest (volgens SCORM 2004) minimaal als volgt zijn ingevuld. Let op de verschillen met andere voorbeelden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest identifier="instelling.nl-20080621-MiniManifestVoorbeeld"
     xmlns="http://www.imsproject.org/xsd/imscp_v1p1"
     xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.imsproject.org/xsd/imscp_v1p1 imscp_v1p1.xsd http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 adlcp_v1p3.xsd">
 <metadata>
   <schema>ADL SCORM</schema>
   <schemaversion>2004 3rd Edition</schemaversion>
   <adlcp:location>metadata.xml</adlcp:location>
 </metadata>
 <organizations/>
 <resources>
   <resource identifier="instelling.nl-20080621-R_A1" adlcp:scormType="sco" type="webcontent" href="sco01.htm">
    <file href="sco01.htm" />
   </resource>
 </resources>
</manifest>