WWM:QTI vraagtype hottextInteraction

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken

Wikiwijs Maken-symbol.png Wikiwijs Maken: QTI vraagtype hottextInteraction

Selecteer woord (hottextInteraction)

In een vraag van het type 'selecteer woord' kan de gebruiker op een woord in de tekst klikken om het te selecteren. Voorbeeld van een opdracht: 'klik de woorden in de tekst aan die foutief gespeld zijn'.

Cardinality

Hier kan 'single' staan (er is één klikbaar woord goed) of er kan 'multiple' staan (er zijn meerdere klikbare woorden goed)

Meer info en voorbeelden

Meer informatie is te vinden in het Wikiwijs arrangement over het inlezen van NL-QTI, in de subsectie Selecteer woord (hottextInteraction)