WWM:Wikiwijs arrangement metadata inzien: verschil tussen versies

Uit Kennisnet Developers Documentatie
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Vier manieren om metadata uit te lezen)
(Overzicht van mogelijke velden zowel op hoofd- als detail niveau)
Regel 1.012: Regel 1.012:
 
       <czp:description>
 
       <czp:description>
 
         <czp:langstring xml:lang="x-none">
 
         <czp:langstring xml:lang="x-none">
             http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl
+
             http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl
 
           </czp:langstring>
 
           </czp:langstring>
 
       </czp:description>
 
       </czp:description>
Regel 1.032: Regel 1.032:
 
       <imsmd:description>
 
       <imsmd:description>
 
         <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
 
         <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
             http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl
+
             http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl
 
           </imsmd:langstring>
 
           </imsmd:langstring>
 
       </imsmd:description>
 
       </imsmd:description>

Versie van 29 jul 2015 om 12:48


Metadata op twee niveaus

Een Wikiwijs Maken arrangement kent metadata op twee niveaus.

Metadata in een Wikiwijs Maken arrangement

Metadata op het niveau van het hele arrangement

Dit betreft informatie over het hele arrangement. Denk hierbij aan:

 • de titel van het arrangement
 • een korte omschrijving van het arrangement
 • het leerniveau waarvoor het lesmateriaal bedoeld is
 • het vak dat hierin wordt behandeld
 • welke vakkern(en)/vaksubkern(en)/onderwerp(en) er worden behandeld


Een arrangement dat in Edurep is gedeeld zal over het algemeen deze metadata bevatten.

Detail metadata per (sub)sectie & oefening/toets

Dit betreft specifieke informatie over waar de (sub)secties en oefeningen/toetsen binnen het arrangement over gaan. Voor een (adaptieve) elektronische leeromgeving is deze informatie handig om bijvoorbeeld:

 • het kennisniveau te meten voor bepaalde gestandaardiseerde educatieve onderwerpen of leerdoelen door het laten afnemen van digitale toetsen
 • onderdelen te aan te merken dat ze bij een bepaalde onderwerp horen en later leerlingen (extra) materiaal aanbieden ter remediëring
 • als hulpmiddel om een toeten- of vragenbank op te bouwen. Men kan registeren over welk vak en onderwerpen daarbinnen de betreffende toets of vraag gaat.
 • te herkennen of een sectie een inlever opdracht bevat en hier een digitale inlever mogelijkheid voor aanbieden zodat de docent het kan nakijken en beoordelen

Het is overigens niet verplicht voor een auteur van een arrangement om extra metadata op dit niveau in te voeren. Waarden die op het niveau van het hele arrangement zijn ingevoerd worden op het niveau van een (sub)sectie en oefening/toets geërft.

Vier manieren om metadata uit te lezen

Je kan op vier manieren de metadata van een arrangement inzien:


 • Handmatig (alleen voor snelle evaluatie doeleinden, niet voor geautomatiseerde integraties):
  • Onderaan in het colofon is onder 'Aanvullende informatie over dit lesmateriaal' een vluchtig overzicht te zien van de metadata. Dit betreft een beperkt aantal velden.
  • Een meer uitgebreid overzicht is te vinden onder de knop Downloaden > voor elektronische leeromgeving > Metadata overzicht (Excel). Deze Excelsheet bevat ook de detail metadata dat (optioneel) is ingevuld door de auteur bij (sub)secties en oefeningen/toetsen


In het volgende overzicht is te zien welke soort metadata via welke bron te vinden is:

Uitlevering metadata van een gedeeld Wikiwijs Maken arrangement
Bron

Metadata<br\> over het<br\> gehele arrangement

Detail Metadata<br\> over (sub)secties &<br\> toetsen en oefeningen<br\> in het arrangement

In colofon<br\> van arrangement

JA<br\> Alleen een selectie<br\> van namen van<br\> begrippen

Excel metadata<br\> overzicht van<br\> arrangement

JA<br\> met namen van OBK<br\> begrippen, geen UUID's

Edurep LOM record

JA<br\> Alle metadata<br\> incl. UUID's

IMS Content Package

JA<br\> Alle metadata<br\> incl. UUID's

JA<br\> Alle metadata<br\> incl. UUID's

De metadata op het niveau van het arrangement wordt ook uitgeleverd aan Google om de arrangementen ook daar goed vindbaar te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt met een binding van de NL-LOM velden (met daarin onder andere OBK waarden) naar een standaard die bij schema.org is geregisteerd. Meer informatie over deze binding en welke velden naar Google gaan is te vinden op de Edustandaard developer Wiki pagina over de mapping van RDFa op NL-LOM.

Welke metatadata kan een arrangement bevatten?

Overzicht van mogelijke velden op hoofdniveau

Op het hoofdniveau kan een arrangement de metadata de onderstaande velden bevatten. De voorbeeld waarden zijn afkomstig van een representatief arrangement met detail metadata.

Veld Waar is meer informatie te vinden? Voorbeeld uit NL LOM record uit Edurep Voorbeeld uit <metadata> imsmanifest.xml (IMSCP)
Titel arrangement NL LOM/lom.general.title
<czp:general>
  ...
  <czp:title>
   <czp:langstring xml:lang="nl">
     05 H5 Aantrekking tussen moleculen
   </czp:langstring>
  </czp:title>
  ...
</czp:general>
<imsmd:general>
  ...
  <imsmd:title>
   <imsmd:langstring xml:lang="nl">
     05 H5 Aantrekking tussen moleculen
   </imsmd:langstring>
  </imsmd:title>
  ...
</imsmd:general>
Omschrijving arrangement NL_LOM/lom.general.description
<czp:general>
  ...
  <czp:description>
   <czp:langstring xml:lang="nl">
     Deze les maakt onderdeel uit van de e-klas 'Atomen, bindingen en zouten' voor VWO 4 
   </czp:langstring>
  </czp:description>
  ...
</czp:general>
<imsmd:general>
  ...
  <imsmd:description>
   <imsmd:langstring xml:lang="nl">
     Deze les maakt onderdeel uit van de e-klas 'Atomen, bindingen en zouten' voor VWO 4 
    </imsmd:langstring>
  </imsmd:description>
  ...
</imsmd:general>

Taal van arrangement<br\> Default waarde:<br\>

 • nl
nllom/1.3+Language
<czp:general>
  ...
  <czp:language>
   nl
  </czp:language>
  ...
</czp:general>
<imsmd:general>
  ...
  <imsmd:language>
   nl
  </imsmd:language>
  ...
</imsmd:general>

Bruikbaar als<br\> Ook wel bekend als<br\> aggregratieniveau.<br\> Default waarde:<br\>

 • 3
NL_LOM/lom.general.aggregationlevel
<czp:general>
  ...
  <czp:aggregationlevel>
   ...
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      3
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:aggregationlevel>
  ...
</czp:general>
<imsmd:general>
  ...
  <imsmd:aggregationlevel>
   ...
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      3
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:aggregationlevel>
  ...
</imsmd:general>

Trefwoord<br\> Kan meerdere<br\> malen<br\> voorkomen

NL_LOM/lom.general.keyword
<czp:keyword>
  <czp:langstring xml:lang="nl">
   e-klassen rearrangeerbaar
  </czp:langstring>
</czp:keyword>
<imsmd:keyword>
  <imsmd:langstring xml:lang="nl">
   e-klassen rearrangeerbaar
  </imsmd:langstring>
</imsmd:keyword>

Uitgever / auteur<br\> Indien niet namens<br\> een uitgever is<br\> uitgebracht,<br\> gebruik value<br\> voor role: author

NL_LOM/contribute
<czp:lifecycle>
  <czp:contribute>
   <czp:role>
     ...
     <czp:value>
	  <czp:langstring xml:lang="x-none">
        publisher
      </czp:langstring>
     </czp:value>
   </czp:role>
   <czp:centity>
     <czp:vcard>
      BEGIN:VCARD
      VERSION:3.0
      PRODID:-//Sabre//Sabre VObject 3.3.5//EN
      FN:Its Academy
      ORG:Its Academy
      EMAIL:
      URI:https://eklassen.wikiwijs.nl/
      END:VCARD
     </czp:vcard>
   </czp:centity>
   ...
  </czp:contribute>
  ...
</czp:lifecycle>
<imsmd:lifecycle>
  <imsmd:contribute>
   <imsmd:role>
     ...
     <imsmd:value>
	  <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
        publisher
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:value>
   </imsmd:role>
   <imsmd:centity>
     <imsmd:vcard>
      BEGIN:VCARD
      VERSION:3.0
      PRODID:-//Sabre//Sabre VObject 3.3.5//EN
      FN:Its Academy
      ORG:Its Academy
      EMAIL:
      URI:https://eklassen.wikiwijs.nl/
      END:VCARD
     </imsmd:vcard>
   </imsmd:centity>
   ...
  </imsmd:contribute>
  ...
</imsmd:lifecycle>
Publicatiedatum NL_LOM/contribute
<czp:lifecycle>
  <czp:contribute>
   <czp:role>
     ...
     <czp:value>
	  <czp:langstring xml:lang="x-none">
        publisher
      </czp:langstring>
     </czp:value>
   </czp:role>
   ...
   <czp:date>
     <czp:datetime>
      2014-05-20T11:31:20+02:00
     </czp:datetime>
   </czp:date>
  </czp:contribute>
  ...
</czp:lifecycle>
<imsmd:lifecycle>
  <imsmd:contribute>
   <imsmd:role>
     ...
     <imsmd:value>
      <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
        publisher
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:value>
   </imsmd:role>
   ...
   <imsmd:date>
     <imsmd:datetime>
      2014-05-20T11:31:20+02:00
     </imsmd:datetime>
   </imsmd:date>
  </imsmd:contribute>
  ...
</imsmd:lifecycle>
Datum laatste aanpassing NL_LOM/contribute
<czp:lifecycle>
  <czp:contribute>
   <czp:role>
     ...
     <czp:value>
	  <czp:langstring xml:lang="x-none">
        author
      </czp:langstring>
     </czp:value>
   </czp:role>
   ...
   <czp:date>
     <czp:datetime>
      2014-05-20T11:31:20+02:00
     </czp:datetime>
   </czp:date>
  </czp:contribute>
  ...
</czp:lifecycle>
<imsmd:lifecycle>
  <imsmd:contribute>
   <imsmd:role>
     ...
     <imsmd:value>
      <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
        author
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:value>
   </imsmd:role>
   ...
   <imsmd:date>
     <imsmd:datetime>
      2014-05-20T11:31:20+02:00
     </imsmd:datetime>
   </imsmd:date>
  </imsmd:contribute>
  ...
</imsmd:lifecycle>
Datum laatste aanpassing metadata NL_LOM/contribute
<czp:metametadata>
  <czp:contribute>
   <czp:role>
     ...
     <czp:value>
	  <czp:langstring xml:lang="x-none">
        creator
      </czp:langstring>
     </czp:value>
   </czp:role>
   ...
   <czp:date>
     <czp:datetime>
      2014-05-20T11:31:20+02:00
     </czp:datetime>
   </czp:date>
  </czp:contribute>
  ...
</czp:metametadata>
<imsmd:metametadata>
  <imsmd:contribute>
   <imsmd:role>
     ...
     <imsmd:value>
      <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
        creator
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:value>
   </imsmd:role>
   ...
   <imsmd:date>
     <imsmd:datetime>
      2014-05-20T11:31:20+02:00
     </imsmd:datetime>
   </imsmd:date>
  </imsmd:contribute>
  ...
</imsmd:metametadata>

Overzicht van mogelijke velden zowel op hoofd- als detail niveau

De volgende velden kunnen voorkomen op het niveau van een heel arrangement en op het detail niveau. Met het detail niveau wordt bedoeld: in een IMS Content Package van een arrangement op het niveau van (sub)secties en in de QTI exports voor de toetsen en oefeningen. Deze detail metadata is te vinden in het imsmanifest.xml bestand in het <metadata> blok.

Veld Waar is meer informatie te vinden? Voorbeeld uit NL LOM record uit Edurep Voorbeeld uit <metadata> imsmanifest.xml (IMSCP & QTI)

Titel<br\>

 • in QTI: titel van toets/oefening
 • in IMSCP: titel van (sub)sectie
 • in Edurep altijd titel van heel arrangement
NL LOM/lom.general.title
<czp:general>
  ...
  <czp:title>
   <czp:langstring xml:lang="nl">
     05 H5 Aantrekking tussen moleculen
   </czp:langstring>
  </czp:title>
  ...
</czp:general>
<imsmd:general>
  ...
  <imsmd:title>
   <imsmd:langstring xml:lang="nl">
     Hoofdstuk 1
   </imsmd:langstring>
  </imsmd:title>
  ...
</imsmd:general>

Type leermateriaal<br\>

 • Wikiwijs Maken maakt gebruik van waarden uit deze vdex
 • Kan meerdere malen voorkomen
 • In QTI alleen 1 van deze waarden:
  • exercise
  • evaluatie- en toetsmateriaal
nllom/5.2+Learning+Resource+Type
<czp:educational>
  ...
  <czp:learningresourcetype>
   <czp:source>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
       http://purl.edustandaard.nl/vdex_classification_purpose_czp_20060628.xml
     </czp:langstring>
   </czp:source>
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      gesloten opdracht
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:learningresourcetype>
  ...
</czp:educational>
<imsmd:educational>
  ...
  <imsmd:learningresourcetype>
   <imsmd:source>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
       http://purl.edustandaard.nl/vdex_classification_purpose_imsmd_20060628.xml
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:source>
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      gesloten opdracht
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:learningresourcetype>
  ...
</imsmd:educational>

Leerniveau<br\> Bevat meerdere<br\> taxons met<br\> hele onderwijs<br\> context, bv:<br\>

 • Voortgezet onderwijs
 • VWO
 • VWO 4

maakt gebruik van
begrippen uit het
OBK

NL_LOM/lom.classification
<czp:classification>
  <czp:purpose>
   ...
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      educational level
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:purpose>
  <czp:taxonpath>
   <czp:source>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader
     </czp:langstring>
   </czp:source>
   ...
   <czp:taxon>
     <czp:id>
      e2026706-0829-4a4c-b726-9409b6f407e1
     </czp:id>
     <czp:entry>
      <czp:langstring xml:lang="nl">
        VWO 4
      </czp:langstring>
     </czp:entry>
   </czp:taxon>
   ...
  </czp:taxonpath>
</czp:classification>
<imsmd:classification>
  <imsmd:purpose>
   ...
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      educational level
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:purpose>
  <imsmd:taxonpath>
   <imsmd:source>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      http://purl.edustandaard.nl/begrippenkader
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:source>
   ...
   <imsmd:taxon>
     <imsmd:id>
      e2026706-0829-4a4c-b726-9409b6f407e1
     </imsmd:id>
     <imsmd:entry>
      <imsmd:langstring xml:lang="nl">
        VWO 4
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:entry>
   </imsmd:taxon>
   ...
  </imsmd:taxonpath>
</imsmd:classification>

(Educatieve) Context<br\> bv: VO, PO, MBO

nllom/5.6+Context
<czp:educational>
  ...
  <czp:context>
   <czp:source>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml
     </czp:langstring>
   </czp:source>
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      VO
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:context>
  ...
</czp:educational>
<imsmd:educational>
  ...
  <imsmd:context>
   <imsmd:source>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_imsmd_20060628.xml
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:source>
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      VO
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:context>
  ...
</imsmd:educational>

Leerinhoud
maakt gebruik van
begrippen uit het
OBK

NL_LOM/lom.classification
<czp:classification>
  <czp:purpose>
   ...
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      discipline
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:purpose>
  <czp:taxonpath>
   ...
   <czp:taxon>
     <czp:id>
      3aab168a-9b24-4aca-b0f1-4bfb12e7c288
   </czp:id>
   <czp:entry>
     <czp:langstring xml:lang="nl">
      Scheikunde
     </czp:langstring>
   </czp:entry>
  </czp:taxon>	
  ...	
</czp:classification>
<imsmd:classification>
  <imsmd:purpose>
   ...
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      discipline
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:purpose>
  <imsmd:taxonpath>
   ...
   <imsmd:taxon>
     <imsmd:id>
      3aab168a-9b24-4aca-b0f1-4bfb12e7c288
   </imsmd:id>
   <imsmd:entry>
     <imsmd:langstring xml:lang="nl">
      Scheikunde
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:entry>
  </imsmd:taxon>	
  ...	
</imsmd:classification>

Leerdoel
maakt gebruik van
begrippen uit het
OBK

NL_LOM/lom.classification
<czp:classification>
  <czp:purpose>
   ...
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      educational objective
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:purpose>
  <czp:taxonpath>
   ...
   <czp:taxon>
     <czp:id>
      e94e39f6-8d1d-4906-984d-fb6b04937a03
   </czp:id>
   <czp:entry>
     <czp:langstring xml:lang="nl">
      Verschillen tussen de kernen van isotopen benoemen
     </czp:langstring>
   </czp:entry>
  </czp:taxon>	
  ...	
</czp:classification>
<imsmd:classification>
  <imsmd:purpose>
   ...
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      educational objective
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:purpose>
  <imsmd:taxonpath>
   ...
   <imsmd:taxon>
     <imsmd:id>
      e94e39f6-8d1d-4906-984d-fb6b04937a03
   </imsmd:id>
   <imsmd:entry>
     <imsmd:langstring xml:lang="nl">
      Verschillen tussen de kernen van isotopen benoemen
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:entry>
  </imsmd:taxon>	
  ...	
</imsmd:classification>

Werkvorm<br\> Wikiwijs loopt voor<br\> op het OBK en heeft<br\> hiervoor een eigen<br\> vdex

<czp:classification>
  <czp:purpose>
   ...
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      idea
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:purpose>
  <czp:taxonpath>
   ...
   <czp:taxon>
     <czp:id>
      121a0dbc-01d3-4f3a-afe5-b945e162ba97
   </czp:id>
   <czp:entry>
     <czp:langstring xml:lang="nl">
      Opdracht
     </czp:langstring>
   </czp:entry>
  </czp:taxon>	
  ...	
</czp:classification>
<imsmd:classification>
  <imsmd:purpose>
   ...
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      idea
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:purpose>
  <imsmd:taxonpath>
   ...
   <imsmd:taxon>
     <imsmd:id>
      121a0dbc-01d3-4f3a-afe5-b945e162ba97
   </imsmd:id>
   <imsmd:entry>
     <imsmd:langstring xml:lang="nl">
      Opdracht
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:entry>
  </imsmd:taxon>	
  ...	
</imsmd:classification>

Eindgebruiker<br\> Mogelijke waarden:<br\>

 • learner
 • teacher

Default waarde:<br\>

 • learner
NL_LOM/lom.educational.intendedenduserrole
<czp:educational>
  ...
  <czp:intendedenduserrole>
   ...
   <czp:value>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      learner
     </czp:langstring>
   </czp:value>
  </czp:intendedenduserrole>
  ...
</czp:educational>
<imsmd:educational>
  ...
  <imsmd:intendedenduserrole>
   ...
   <imsmd:value>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      learner
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:value>
  </imsmd:intendedenduserrole>
  ...
</imsmd:educational>
Leeftijdscategorie eindgebruiker nllom/5.7+Typical+Age+Range
<czp:educational>
  ...
  <czp:typicalagerange>
   <czp:langstring xml:lang="x-none">
     15-16
   </czp:langstring>
  </czp:typicalagerange>
  ...
</czp:educational>
<imsmd:educational>
  ...
  <imsmd:typicalagerange>
   <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
     15-16
   </imsmd:langstring>
  </imsmd:typicalagerange>
  ...
</imsmd:educational>

Moeilijkheidsgraad<br\> Mogelijke waarden:<br\>

 • easy
 • medium
 • difficult

Default waarde:<br\>

 • medium
nllom/5.8+Difficulty
<czp:educational>
  ...
  <czp:difficulty>
     ...
     <czp:value>
      <czp:langstring xml:lang="x-none">
        medium
      </czp:langstring>
     </czp:value>
  </czp:difficulty>
  ...
</czp:educational>
<imsmd:educational>
  ...
  <imsmd:difficulty>
     ...
     <imsmd:value>
      <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
        medium
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:value>
  </imsmd:difficulty>
  ...
</imsmd:educational>
Studiebelasting nllom/5.9+Typical+Learning+Time
<czp:educational>
  ...
  <czp:typicallearningtime>
   <czp:duration>
     <czp:datetime>
		  PT50M
     </czp:datetime>
   </czp:duration>
  </czp:typicallearningtime>
  ...
</czp:educational>
<imsmd:educational>
  ...
  <imsmd:typicallearningtime>
   <imsmd:duration>
     <imsmd:datetime>
		  PT50M
     </imsmd:datetime>
   </imsmd:duration>
  </imsmd:typicallearningtime>
  ...
</imsmd:educational>

Licentie<br\> Mogelijke waarden:<br\>

Default waarde:<br\>

 • cc-by-30
NL_LOM/lom.rights.copyrightandotherrestrictions
<czp:rights>
  <czp:cost>
   ...
   <czp:copyrightandotherrestrictions>
     ...
     <czp:value>
      <czp:langstring xml:lang="x-none">
        cc-by-sa-30
      </czp:langstring>
     </czp:value>
   </czp:copyrightandotherrestrictions>
   <czp:description>
     <czp:langstring xml:lang="x-none">
      http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl
     </czp:langstring>
   </czp:description>
</czp:rights>
<imsmd:rights>
  <imsmd:cost>
   ...
   <imsmd:copyrightandotherrestrictions>
     ...
     <imsmd:value>
      <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
        cc-by-sa-30
      </imsmd:langstring>
     </imsmd:value>
   </imsmd:copyrightandotherrestrictions>
   <imsmd:description>
     <imsmd:langstring xml:lang="x-none">
      http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl
     </imsmd:langstring>
   </imsmd:description>
</imsmd:rights>